Често задавани въпроси

i-Traffic планове

i-Traffic
Месечна такса в лв. с ДДС
S+ 5G

13.99

M+ 5G

19.99

L+ 5G

23.99

XL+ 5G

28.99

XXL+ 5G

41.99

i-Traffic
Включени MB на максимална скорост
S+
1 000 MB +
7 000 MB
M+
3 000 MB +
13 000 MB
L+
6 000 MB +
24 000 MB
XL+
15 000 MB +
55 000 MB
XXL+
30 000 MB +
110 000 MB
i-Traffic
Допълнителен подаръчен пакет при плащане през My Vivacom
S+
2 000 MB
M+
2 000 MB
L+
2 000 MB
XL+
2 000 MB
XXL+
2 000 MB
i-Traffic
Включени MB в БГ / ЕС
S+
Неограничени / -
M+
Неограничени /
9 400 MB
L+
Неограничени /
11 100 MB
XL+
Неограничени /
13 200 MB
XXL+
Неограничени /
18 800 MB
i-Traffic
Скорост след изчерпване на MB на максимална скорост
S+
до 256 Kbps
M+
до 256 Kbps
L+
до 256 Kbps
XL+
до 256 Kbps
XXL+
до 256 Kbps
i-Traffic
EON MobileEON Mobile 
S+
40+ канала
M+
60+ канала,
Arena Play, DiemaXtra за първите 3 месеца
+ 5 000 MB всеки месец за 24 месеца
L+
60+ канала,
Arena Play, DiemaXtra за първите 3 месеца
+ 10 000 MB всеки месец за 24 месеца
XL+
60+ канала,
Arena Play, DiemaXtra, MAXSport Plus за първите 6 месеца
+ 20 000 MB всеки месец за 24 месеца
XXL+
60+ канала,
Arena Play, DiemaXtra, MAXSport Plus,
HBO Max за първите 6 месеца
+ 30 000 MB всеки месец за 24 месеца
i-Traffic
pCloud Облачно пространство
S+
15 GB
M+
15 GB
L+
128 GB
XL+
128 GB
XXL+
128 GB
Unlimited
Достъп до 5G мрежата
S+
M
M+
L
L+
i-Traffic
Tidal Музикална платформа
S+
M+
L+
XL+
XXL+
i-Traffic
Pay by VIVACOM Без месечна такса
S+
M+
L+
XL+
XXL+
 

 

С i-Traffic план получаваш 4G устройство на изгодна цена:

При сключване на договор за плановете i-Traffic получавате на изгодна цена 4G USB модем или безжичен MiFi модем за пренос на данни.

4G Mi-Fi модем

LTE USB STICK HUAWEI E3372H

 
 


 


 1. При нова активация, без закупуване на субсидирано устройство, е необходимо да се заплати съответната цена на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъкът от него ще се приспада от следващите фактури до пълното му възстановяване.

 2. Тарифите са за данни без възможност за гласови услуги.

 3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB.

 4. След изчерпване на включените MB на максимална скорост, скоростта се ограничава до 256 Kbps за всички планове.

 5. Включените MB на максимална скорост сa валидни в България и в роуминг в ЕС. Тарифен план i-Traffic S+, няма възможност за активиране на услугата роуминг.

 6. Цена на един SMS към национални мрежи и в роуминг в ЕС – 0.18лв. с ДДС.

 7. Неизразходваните включени МВ на максимална скорост не се прехвърлят за следващ месец.

 8. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на Vivacom могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.

 9. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.

 10. За достъп до мобилен интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси.

 11. Първоначално определената финансова граница на потребление за Vivacom i-Traffic S+/M+/L+/XL+/XXL+ е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на Vivacom, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.

 12. Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Vivacom при download - 2071 Mbps, при upload – 167.8 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Vivacom при download - 745 Mbps, при upload – 75 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на Vivacom: при download - 21 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на Vivacom: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпването им се прилага ограничение до изрично посочената в договора скорост. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.

 13. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).

 14. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) на регулираната максимална цена за роуминг на едро.

 15. Включена демо версия на услугата TV GO – TV GO 4Free.

 16. Тарифни планове i-Traffic+ позволяват преференциално и последователно ползване на до 3 пакета по 500 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 1,00 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на включеният в тарифния план обем МВ на максимална скорост, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) вторият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третият допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. Включените MB на максимална скорост в тарифния план са валидни в България и в роуминг в ЕС. Всеки един от допълнителните пакети се предоставя на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps в България и в ЕС.

 17. i-Traffic XL+/XXL+ имат включен абонамент за музикална услуга TIDAL за първоначалния срок на договора, при сключване на 24 месечен договор. След изтичане на посочения срок, се начислява месечна цена в размер на 8.99 лв. с ДДС на месец. Абонаментът се подновява автоматично всеки месец, докато не бъде отказан изрично. Спирането на абонамента се заявява директно в TIDAL платформата.

 


 


 
Промоция i-Traffic 2022:

Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план i-Traffic M+/L+/XL+/XXL+ ще получат съответно промоционална месечна такса 19.99 лв. с ДДС/23.99 лв. с ДДС/28.99 лв. с ДДС/41.99 лв. с ДДС за срока на договора, промоционално включени допълнителни 13 000 MB/24 000 MB/55 000 MB/110 000 MB на максимална скорост за срока на договора, както и промоционално включени 5 000 MB/10 000 MB/20 000 MB/30 000 MB към приложението EON Mobile за срока на договора. Включените MB към EON Mobile се използват при максимална скорост до изчерпване на MB на максимална скорост, включени в абонаментния план и допълнителните пакети за мобилни данни, след което скоростта се ограничава до 256 kbps. Включено допълнително съдържание в EON Mobile – за тарифен план i-Traffic M+ / i-Traffic L+ - 60+TV канала, Arena Play и Diema Xtra за първите 3 месеца от договора, за тарифен план i-Traffic XL+ - 60+TV канала, Arena Play, Diema Xtra и Max Sport Plus за първите 6 месеца от договора, за тарифен план i-Traffic XXL+ - 60+TV канала, Arena Play, Diema Xtra, Max Sport Plus и HBO Max за първите 6 месеца от договора. След изтичане на промоционалния период, допълнителното дигитално съдържание в EON Mobile се закрива. Промоцията е валидна до 30.09.2022 г.
 
  

Официални правила на "Промоция i-Traffic 2022"

 

Добавете към своя i-Traffic план още MB на максимална скорост:

+Traffic 500

 

Добавете +Traffic 750 и вземете допълнителни 2 250 MB на пълна скорост за ден, седмица или месец, в случаите, в които вече сте използвали включения обем данни в основния план и се нуждаете от още.
 

Цена: 2.99 лв.     Виж повече

 

 1. Допълнителния пакет е валиден за нови и съществуващи абонати на тарифни планове с включени MB на висока скорост към плана или като допълнителен пакет за такива, с изключениe на Net&Call тарифите.  

 2. Клиентът заплаща съответната такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет. 

 3. Неизразходваните MB от +Traffic 750 пакетa не се прехвърлят за следващия отчетен период.  

 4. При изтичане на валидността на пакети +Daily Traffic 750 и +Weekly Traffic 750, неизразходваните MB се губят.

 5. Активацията на допълнителен пакет +Traffic става чрез обаждане на Обслужване на клиенти на кратък номер 123 или през data.vivacom.bg.  

 6. Достъпването на data.vivacom.bg е възможно само през мобилната мрежа на Vivacom.  Допълнителен пакет може да се заяви през сайта data.vivacom.bg само от съответния номер, към който да се активира пакета.

 7. Допълнителен пакет може да се заяви през сайта data.vivacom.bg само от съответния номер, към който да се активира пакета.

 8. Включените МВ в допълнителния пакет са валидни и в роуминг в ЕС и по отношение на тях не се прилагат формулите за определяне на обем данни по Политиката за справедливо ползване на регулирани услуги в ЕС.

 9. Допълнителният пакет се активира с неговото заявяване при необходимо технологично време за активация и се счита за активиран след получаване на SMS.

 10. След изчерпване на включените МВ и при ползване на услуги в роуминг в ЕС клиентът ще бъде уведомен за с SMS преди прилагането на допълнителна надценка.

 11. При изчерпване на включените МВ или изтичане на валидността им, се прилагат условията по основния тарифен план.

 12. При зареждане на 2 или повече еднотипни пакета, валидността на включените MB се увеличава до валидността на последния зареден такъв.

 13. Приоритетът на използване на МВ е както следва:

⬤  От тарифен план или допълнителен пакет + Data;

⬤  От пакет +Daily Traffic 750;

⬤  От пакет +Weekly Traffic 750;

⬤  От пакет + Traffic 750.

 

Допълнителен пакет с включени MB в БГ и ЕС
Месечна такса, цена в лева с ДДС на пакет без абонамент
500 MB.
4.00 лв
1 000 MB
6.00 лв.
5 000 MB
10.00 лв.
10 000 MB
15.00 лв.
Допълнителен пакет с включени MB в БГ и ЕС
Включени MB на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС
500 MB
500
1 000 MB
1 000
5 000 MB
5 000
10 000 MB
10 000
Допълнителен пакет с включени MB в БГ и ЕС
Включени MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС
500 MB
1 200
1 000 MB
1 800
5 000 MB
2 900
10 000 MB
4 300

  

 1. Таксуването е на 1 KB. Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец.

 2. Включените MB в тарифата се ползват с предимство пред включените MB в допълнителния пакет. Включените МВ в допълнителния пакет важат само в мобилната мрежа на Vvacom и в роуминг в Европейски съюз.

 3. Допълнителен пакет може да се активира в магазин на Vvacom, на телефон 123 и през сайта data.vivacom.bg. След активиране на пакет, абонаментът за него се подновява ежемесечно, докато клиентът не го деактивира.

 4. Допълнителен пакет може да бъде добавен към планове от тарифни линии Vvacom Net&Call, Vvacom Smart Call, Vvacom Smart Net, Vvacom Smart, Vvacom Hybrid, Vvacom Smart PRO, Vvacom i-Traffic, i-Traffic+, MegaBiz, MaxiCall, Smart и Traffic Unlimited.

 5. Месечния абонамент за допълнителния пакет се начислява, спрямо датата на активация на пакета. При деактивиране на пакета, клиентът заплаща цялата месечна такса за текущия период. Едномесечните отчетни числа на Vvacom могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22. Ако допълнителният пакет е активиран след 28-мо число на месеца, се преобразува крайната дата на първият период на 27-мо число.

 6. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява в началото на отчетния период. При деактивиране на пакет без абонамент клиентът заплаща цялата месечна такса за текущия отчетен период.

 7. Допълнителен пакет може да се деактивира в магазин на Vvacom и на телефон 123.

 8. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.

 9. След изчерпване на MB на максимална скорост в допълнителния пакет, скоростта се ограничава до 64 Kbps.

 10. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за настоящия допълнителен пакет на регулираната максимална цена за роуминг на едро. В случай, че при ползване на настоящия допълнителен пакет бъдат нарушени правилата на Политиката за справедливо ползване, мобилните данни в роуминг ще се таксуват по 0.0047 лв./MB с ДДС.

 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings