Често задавани въпроси
  1. Какво представлява комбинирането на услуги?

    

   Предоставяме Ви възможност да получавате отстъпка от цената на нашите услуги, като ги включите в комбинация с други. 

   Колкото по-високи планове ползвате, толкова по-голяма ще е отстъпката. Повече комбинирани услуги - повече спестени пари.

   Единственото условие е да имате в комбинацията си поне 2 различни услуги, като: домашен телефон, мобилна услуга, мобилен интернет, телевизия, домашен интернет.

     

  2. Кои услуги могат да получат отстъпка и каква е тя?

    

   За мобилни гласови и трафик услуги - от 1 до 20 лв. с ДДС, в зависимост от тарифния план и срока на договора.

    
   За интернет услуги - от 7 до 21 лв. с ДДС, в зависимост от тарифния план и срока на договора.

    
   За телевизионни услуги - от 2 до 5 лв. с ДДС, в зависимост от тарифния план и срока на договора.

    
   За VIVACOM TV Go - от 3 до 6 лв. с ДДС, в зависимост от тарифния план и срока на договора.

    

  3. Какви са необходимите условия, за да се възползвам от офертата?

   Задължително е да се комбинират най-малко 2 различни типа услуги, ползвани с някой от тарифните планове, посочени в Таблица № 1 от специалните правила (виж по-долу)

    
   Не е възможно комбиниране на две услуги от един и същ тип/група (пример: 2 мобилни гласови услуги);

    
   Типовете услуги са Домашен телефон, Домашен Интернет, Телевизия, Мобилна гласова услуга, Мобилен интернет, VIVACOM TV GO. При комбиниране на услуга VIVACOM TV GO с една услуга от друг тип, отстъпка се предоставя само за VIVACOM TV GO услугата. При комбиниране на услуга VIVACOM TV GO с 2 или повече различни по тип услуги, всички услуги получават отстъпките, описани в СПЕЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ОФЕРТА ЗА КОМБИНИРАНЕ НА УСЛУГИ

    

   Всички останали условия за описани в СПЕЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ОФЕРТА ЗА КОМБИНИРАНЕ НА УСЛУГИ „КОМБИНИРАЙ И СПЕСТИ“ 

    

  4. Мога ли да получа отстъпка за услуга, която вече ползвам?

    

   За да се добави съществуваща услуга към оферта „Комбинирай и спести“ е необходимо да е налице някое от следните условия:

   • Първоначалният срок на съществуващия договор за услугата да е изтекъл или да остават не повече от 3 месеца до крайната му дата, или
   • Услугата да се комбинира с друга новооткрита услуга, или
   • При комбиниране на няколко съществуващи услуги, като сборът от месечните абонаменти на всички услуги в транзакцията трябва да е по-висок от сбора им преди комбинирането – включително и чрез добавяне на нова допълнителна услуга със срочен договор.

    

    

  5. Мога ли да се възползвам от офертата ако комбинирам услуги от различни собственици?

    

   Необходимо е услугите да са собственост на едно физическо лице и да бъдат на един и същ клиентски номер(сметка).

    

  6. Мога ли да комбинирам услуги, които са на различни адреси?

    

   Да. Задължително е услугите да са на един собственик и на един клиентски номер, но може да са на различни адреси.

    

  7. Една месечна такса ли ще заплащам за комбинираните услуги?

    

   Не. За всяка от услугите ще имате отделна месечна такса, но на една месечна сметка.

    

  8. Колко услуги мога да комбинирам?

    

   Няма ограничение на максималния брой основни услуги, които могат да участват в Оферта „Комбинирай и Спести“;

    

  9. Мога ли да комбинирам услуги с бизнес тарифни планове?

    

   Не е възможно комбиниране между услуги с бизнес тарифи и такива с тарифи за частни лица.

    

  10. Мога ли да ползвам отстъпка ако услугата ми е на безсрочен договор?

    

   Необходимо е договорът да бъде преподписан за нов 12/24 месечен срок. Отстъпките не важат при безсрочни договори.

    

  11. Възможно ли е да се промени тарифния план на услугите, които се ползват в оферта Комбинирай и спести?

    

   При преминаване от един тарифен план към друг, автоматично се променят отстъпките, които клиентът получава за съответната услуга.

   За настоящи услуги, които ползват промоционална отстъпка и тарифата получава отстъпка по новаоферта при комбинирането, настоящите отстъпки ще отпаднат, като автоматично ще се добавят нови отстъпки според офертата

    

  12. Може ли клиентите да се възползат от офертата чрез обаждане на 123?

    

   Не. Необхдимо е да се посети магазин на VIVACOM.

    

  13. Ако ползвам допълнителен пакет на абонамент и се възползвам от отстъпката, ще се удължи ли и срока на допълнителния пакет?

    

   Не. Удължаването на срока на основната услуга не води до удължаване на допълнителните пакети към нея.

    

  1. Възможно ли е закрити телефонен пост и VIVACOM Net услуга да се възстановят директно на пакетна услуга?

    

   Да. Спазват се стандартните правила за въвеждане и обработка на заявления за възстановяване. След успешно въстановяване на фиксираните услуги се активира и мобилната услуга (ако има такава).

    

  2. Възможно ли е обединение на съществуващ телефон и VIVACOM Net при преминаване към пакетна услуга, ако са на различни клиентски номера?

    

   Да. Спазват се стандартните правила за обединяване на два или повече продукта в един клиентски номер. След влизане в сила на промяната на клиентския номер (в зависимост от отчетната дата - 1,8,15 или 22), се извършва преминаване към пакетната услуга. Активацията на мобилната услуга (ако има такава) се извършва след успешно обединяване на клиентския номер и преминаване на пакетната услуга.

    

  3. Как може да се премине към пакетна услуга, ако телефонния пост е собственост на едно лице, а VIVACOM Net услугата на друго?

    

   Първо трябва да се извърши преименуване на телефонният пост или съответни VIVACOM Net услугата, за да имат и двете услуги един собственик. След влизане в сила на преименуването (в зависимост от отчетната дата - 1,8,15 или 22) се извършва преминаване към пакетната услуга. Активацията на мобилната услуга (ако има такава) се извършва след успешно обединяване на клиентския номер и преминаване на пакетната услуга.

    

  4. Извършено е преминаване към пакетна услуга днес. Откога могат да се използват безплатните минути включени в услугите?

    

   Безплатните минути за пактната услуга могат да се използват от 00:00 часа на следващият ден след активация на услугата. При активация или преминаване към пакетна услуга се получават пропорционален брой минути спрямо датата на активация и оставащите дни до следваща отчетна дата.

    

  5. Възможно ли е при преносимост на номер от друга мрежа, в мрежата на Vivacom да се избере активация на пакетна услуга?

    

   Избор на пакетна услуга при преносимост на номер от друга мрежа е възможно, ако първоначално се избере тарифен план от който е възможно преминаване към пакетна услуга. След успешно пренасяне се извършва и преминаването към пакетна услуга.

    

  6. Трябва ли телефонният пост, VIVACOM Net услуга и мобилната услуга да са собственост на едно лице, за да се използва VIVACOM Trio?

    

   Да. Трите услуги задължително трябва да имат един и същ собственик, за да се използва VIVACOM Trio.

    

  7. Трябва ли телефонният пост, VIVACOM Net услуга да са на един клиентски номер, за да се използва VIVACOM Trio?

    

   Да. Двете услуги задължително трябва да са на един клиентски номер, за да се използва  VIVACOM Trio.

    

  8. Трябва ли телефонният пост и VIVACOM Net услуга да са собственост на едно лице, за да се използва VIVACOM Duo: Fix + Net?

    

   Да. Двете услуги задължително трябва да имат един и същ собственик, за да се използва  VIVACOM Duo: Fix + Net.

    

  9. Трябва ли телефонният пост и VIVACOM Net да имат един и същ номер, за да се направи VIVACOM Duo: Fix + Net?

     

   Да. Двете услуги задължително трябва да имат един и същ номер, за да се използва VIVACOM Duo: Fix + Net.

    

  10. Може ли VIVACOM Net, който е част от VIVACOM Duo: Fix + Net да се премести на друг номер?

    

   Не. Двете услуги, задължително, трябва да имат един и същ номер, за да се използва VIVACOM Duo: Fix + Net.

    

  11. Трябва ли телефонният пост, VIVACOM Net услуга да са на един клиентски номер, за да се използва VIVACOM Duo: Fix + Net?

    

   Да. Двете услуги задължително трябва да са на един клиентски номер, за да се използва VIVACOM Duo: Fix + Net.

    

  12. Възможно ли е да се местят телефонен пост и VIVACOM Net услуга, които са част от пакетна услуга?

    

   При вече активирана пакетна услуга, е възможно преместване на фиксиран телефонен пост и VIVACOM Net услуга при спазване на стандартните правила за въвеждане и обработка на заявки за преместване.

    

  13. Възможно ли е закрити VIVACOM TV, мобилна услуга и VIVACOM Net услуга да се възстановят директно на пакетна услуга?

    

   Да. Спазват се стандартните правила за въвеждане и обработка на заявления за възстановяване. След успешно въстановяване на фиксираните услуги се активира и мобилната услуга (ако има такава).

    

  14. Възможно ли е съществуващи VIVACOM TV, мобилна услуга и VIVACOM Net да се обединят към пакетна услуга, ако са на различни клиентски номера?

    

   Да. Спазват се стандартните правила за обединяване на два или повече продукта в един клиентски номер. След влизане в сила на промяната на клиентския номер (в зависимост от отчетната дата - 1,8,15 или 22), се извършва преминаване към пакетната услуга. Активацията на мобилната услуга (ако има такава) се извършва след успешно обединяване на клиентския номер и преминаване на пакетната услуга. 

    

  15. Как може да се премине към пакетна услуга, ако услугите VIVACOM TV, мобилна услуга и VIVACOM Net са собственост на различни лица?

    

   Първо трябва да се извърши преименуване, за да имат услугите  един собственик. След влизане в сила на преименуването (в зависимост от отчетната дата - 1,8,15 или 22) се извършва преминаване към пакетната услуга. Активацията на мобилната услуга (ако има такава) се извършва след успешно обединяване на клиентския номер и преминаване на пакетната услуга.

    

  16. Трябва ли VIVACOM TV, мобилна услуга и VIVACOM Net да са собственост на едно лице, за да се използва пакетна услуга?

    

   Да. Услугите, които ще се обединяват към пакет задължително трябва да имат един и същ собственик.

    

  17. Трябва ли VIVACOM TV, мобилна услуга и VIVACOM Net да са на един клиентски номер, за да се използва пакетна услуга?

    

   Да. Услугите, които ще се обединяват към пакет задължително трябва да са на един клиентски номер.

    

  18. Възможно ли е да се местят VIVACOM TV и VIVACOM Net услуга, които са част от пакетна услуга?

    

   При вече активирана пакетна услуга, е възможно преместване на VIVACOM TV и VIVACOM Net услуга при спазване на стандартните правила за въвеждане и обработка на заявки за преместване.

    

нагоре
Open cookie bot settings