Често задавани въпроси
  1. Какво е е-Фактура?

    

   Това е Вашата месечна фактура, която може да получите в електронен вид (PDF файлов формат). Вашата електронна месечна фактура е подписана с електронен подпис и има същата тежест както и хартиената фактура.

    

   Може да заявите услугата през профила си в Моят VIVACOM .

    

  2. Какви предимства има услугата е-Фактура на e-mail?

    

   Получавате месечната си фактура много по-бързо - до няколко дни от отчетната ви дата. Документът е винаги на Ваше разположение от всяко устройство, от което отваряте електронната си поща.

    

   Получавате оригинална, електронно подписана месечна фактура, която може да бъде използвана за всички счетоводни операции.


   Получавате месечните си фактура само в електронен вариант. Спестявате хартията и се присъединявате към общите ни усилия за опазване природните ресурси на България.

    

  3. Как да активирам е-Фактура на e-mail след като се регистрирам?

    

   След като се регистрирате успешно, може да изберете за кои Ваши клиентски номера да активирате услугата. По подразбиране системата ще настрои услугата да бъде активирана за всички Ваши клиентски номера. По Ваша преценка, може да промените настройката преди да потвърдите.

    

  4. Мога ли да получавам различните си сметки на различни e-mail адреси?

    

   Да. За всеки клиентски номер, можете да зададете различен е-mail адрес за получаване на е-Фактура.

    

  5. Кога ще получавам месечната си фактура на електронната си поща?

    

   Вашата е-Фактура ще бъде изпращана към Вас до няколко дни след отчетната Ви дата.

    

  6. Какво ще съдържа e-mail съобщението с е-Фактура?

    

   Е-mail съобщението ще съдържа кратък обяснителен текст и прикачен файл с Вашата месечна фактура в PDF формат.

    
   По изключение, ако файлът на фактурата Ви е по-голям, в e-mail съобщението ще получите хиперлинк, от който можете да свалите документа.

    

  1. Как да се абонирам за домашен телефон?

    

   Моля, посетете най-близкия оторизиран представител на VIVACOM и заявете активация на нова услуга. Носете със себе си вашата лична карта, която е необходима, за да се идентифицирате. След създаването на вашата заявка, ще бъде извършена проверка на техническата възможност за предоставяне на услугата за вашия адрес. След извършване на проверката, представител на VIVACOM ще се свърже с вас за уговаряне на час за посещение и инсталация. В случай, че няма техническа възможност за предоставяне на услугата, нашите представители ще ви предложат алтернативна услуга.

    

  2. Как се осъществява преносимостта на фиксиран номер?
  3. Колко ще ми струва да пренеса своя номер?

    

   От 06.08.2010г. преносимостта на номерa се извършва безплатно. Единствено може да Ви бъде изискано да заплатите всички задължения към досегашния ви оператор, включително оставащи месечни или лизингови такси.

    

  4. Мога ли да пренеса моя номер, ако имам договор с настоящия си оператор?

    

   Да, може да пренесете Вашия номер към VIVACOM като може да Ви бъде изискано да заплатите всички оставащи месечни или лизингови такси. Моля, свържете се с настоящия си оператор за повече информация.

    

  1. Как да разчета моята първа фактура?

     

   Като клиент на домашен телефон Вашата първа фактура ще съдържа следното:

     

   • Месечната такса за домашния телефон и всички други допълнителни услуги като VIVACOM Net 
   • Първата Ви фактура включва частична месечна такса за периода от датата на активация до датата на отчетния период 

     

  2. Как мога да получа детайлизирана разпечатка?

    

   Детайлизираната разпечатка изброява всяка услуга, използвана от всеки номер под Вашия абонамент за отчетния период. Вашата детайлизирана разпечатка показва кога, за колко време и къде са провеждани разговори, както и таксуването за всяка услуга. 

    

   Може да заявите активиране на детайлизирана разпечатка за бъдещи периоди директно чрез Моят VIVACOM, през онлайн канала за комуникация със заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, или като посетите магазин на Vivacom.

    

   Можете да заявите детайлизирана разпечатка за минал период (но не по-вече от 6 месеца назад) през онлайн канала за комуникация със заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, или като посетите магазин на Vivacom.

    

   Заявките се подават лично от титуляра на услугата или от негов представител с нотариално заверено пълномощно.

    
     

   Детайлизирана справка

   Цена в лв.

   Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - частни клиенти 0.60
   Месечен абонамент за детайлизирана справка на хартиен носител за един абонатен номер - бизнес клиенти 1.20

   Месечен абонамент за справка на хартиен носител за повече от 5 телефонни номера - бизнес клиенти

   От 1 до 5 номера 

   0.60 

    За всеки номер след 5-тия 

   0.24 
   Получаване на детайлизирана справка онлайн Безплатно 
   Отказ от получаване на детайлизирана справка на хартиен носител Безплатно
   Възстановяване получаването на детайлизирана справка след направен отказ Безплатно
   Детайлизирана справка за минал период от време, но не повече от 6 месеца назад 6.00 за всеки номер
  3. Как мога да получа копие от моята фактура?

    

   Може да заявите копие на Вашата фактура като се обадите на Обслужване на клиенти, по всяко време на номер:
    

   • 123 за частни и бизнес клиенти

    

  4. Какъв е срокът за заплащане на моята фактура?

    

   Вашата фактура е дължима в срока показан на заглавната й страница. 

     

   Винаги плащайте в срок, за да избегнете ограничаване на услугите, такси за закъснели плащания или лоша кредитна история.

    

   Имайте предвид, че в случай на натрупване на просрочени задължения, VIVACOM има право да предостави информацията, необходима за събирането му, на агенция за събиране на вземания.

    

   Конкретната агенция ще бъде определена според това, с кои агенции VIVACOM има действащ договор към момента на възлагане събирането на задължението Ви.

    

  5. Какво са включени услуги?

    

   Включени услуги са включените в абонаментния Ви план минути за селищни, междуселищни и международни разговори, които можете да използвате през Вашия отчетен период. Неизразходваните услуги не се прехвърлят за следващия отчетен период. В зависимост от датата на активацията на услугата, Вие получавате пропорционален брой включени услуги спрямо дните оставащи до датата на излизане на Вашата първа фактура.
    


   След изчерпване на включените услуги, Вашето потребление се таксува спрямо тарифния Ви план. 
    

   Може да проверявате Вашите включени услуги безплатно чрез обаждане до Обслужване на клиенти, по всяко време, на телефон 123.

    

  6. Как мога да обединя / разделя моите абонаменти?

    

   Чрез обединяване или разделяне на Вашите абонаменти Вие можете да прехвърлите един или няколко от Вашите номера или услуги на нова или съществуваща фактура. Всяка фактура може да бъде доставяна на различен адрес. 
    

   Може да заявите обединяване или разделяне на фактура веднъж месечно чрез обаждане до Обслужване на клиенти, по всяко време на телефон 123.

    

  7. Какво ще се случи, ако закъснея с плащането?

    

   Вашата фактура е дължима 15 дни от датата показана на заглавната й страница. 

    

   Винаги плащайте в срок, за да избегнете ограничаване на услугите, такси за закъснели плащания или лоша кредитна история.

    

  8. Как мога да отблокирам своя абонамент?

    

   Ако Вашите услуги са ограничени поради просрочени задължения, е необходимо да извършите незабавно плащане, за да възстановите Вашите услуги.

    

  9. Как мога да променя адреса си за получаване на фактури?

    

   Може да промените адреса си за получаване на фактури чрез обаждане до Обслужване на клиенти, по всяко време на телефон:
     

   • 123 ако сте частен клиент
   • 121 за бизнес клиенти 

    
   Ако получавате фактурата си в пощенска кутия, моля, уверете се, че името Ви и номерът на пощенската кутия са ясно изписани.

    

  10. Как се таксува моето потребление за фиксираната услуга?

    

   Вашето потребление се таксува в зависимост от Вашия тарифен план, дестинацията към която се обаждате и времето, и деня на разговора. 

    

   Разговори в рамките на включените минути за всички тарифи се измерват в минути. Таксуването след изчерпване на включените в планове минути е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда. За селищни и междуселищни разговори след изчерпване на включените в плана минути се начислява първоначална цена от 0.132 лв.

    

   Таксуването на разговори зависи от часовете на силен и слаб трафик. Силен трафик за VIVACOM е от понеделник до петък, от 08:00ч. до 20:00ч. Слаб трафик е от понеделник до петък от 20:00ч. до 08:00ч., събота, неделя и официалните празници.

    

  11. Как мога да проверя текущото си потребление?

    

   Може да проверявате текущото си потребление чрез кратък код *123#, чрез VIVAONLINE портала или чрез обаждане към 123. 

    

  12. Как и къде мога да заплатя фактурата си?
  13. Какво означава персонален IBAN?

    

   • Вашият персонален IBAN е номер на банкова сметка, която VIVACOM е запазила специално за Вас в Ситибанк. Персоналният Ви IBAN е уникален за клиентския Ви номер и можете да го видите във Вашата месечна фактура. 

   • Ако притежавате повече от един клиентски номер, ще имате различен IBAN за всеки един от тях. Плащането за всеки клиентски номер следва да се извършва по съответстващия му уникален IBAN.

    


   При плащане чрез банков превод е необходимо да посочите
    Вашия персонален IBAN.

  14. Какво съдържа твоята Vivacom фактура и други полезни видеа
  15. Как мога да заявя електронна фактура?

    

   Можете да заявите електронна фактура чрез регистрация на http://www.vivabill.bg или през портала http://www.vivaonline.bg 

    

  16. Такса за възстановяване на клиентски номер за услуга, спряна поради неплащане
  1. Как мога да променя номера си? Цени на специални телефонни номера.

    

   Можете да получите лесен за запомняне номер или такъв по Ваш избор.

   Може да заявите промяна на домашния си номер като посетите най-близкия VIVACOM магазин.

   Услуга

   Обикновен
   телефонен
   пост/АСЛ 

   АСЛ със 
   скорост
   2 Mbit
   (R2D)

   ISDN BRA
   (2B+D)

   ISDN PRA
   (30B+D)

    

   Смяна на номер по искане на абоната

   6.00  6.00 6.00   6.00

    

   Специални телефонни номера

   Цена в лв

   Телефонен номер с N еднакво цифри (пет, седем или шест цифри) 2400.00
   Телефонен номер по избор на абоната, с комбинация от цифри посочена от него, с изключение на номер с N еднакви цифри (пет, седем или шест цифри)   600.00
   Телефонен номер (пет, седем или шест цифри), при който цифрите са последователни във възходящ или низходящ ред   600.00
   Телефонен номер с N-1 еднакви цифри (пет, седем или шест цифри) след първата цифра    600.00
   Телефонен номер с N-2 еднакви цифри след първите две (шест или седем цифри)    300.00
   Телефонен номер, комбинация от две еднакви трицифрени числа, кратни на 100, от централи с шестцифрена номерация (от типа N00 N00), а за седемцифрена номерация - след първата цифра, идентифицираща централата (от типа X N00 N00)    300.00
   Телефонен номер, комбинация от три еднакви двойки числа, кратни на 10, от централи с шестцифрена номерация (от типа N0 N0 N0), а за централи със седемцифрена номерация - след първата цифра, идентифицираща централата (от типа X N0 N0 N0)    300.00
   Телефонен номер (шест или седем цифри), комбинация от две еднакви трицифрени числа (от типа NNN MMM), а за седемцифрена номерация - след първата цифра, идентифицираща централата (от типа X NNN MMM)    240.00
   Телефонен номер (шест или седем), комбинация от три двойки еднакви числа (от типа NM NM NM), и  за седемцифрена номерация - след първата цифра на централата (от типа  X NM NM NM)    240.00

   Телефонен номер (пет-шест цифри), комбинация от две еднакви двойки числа, кратни на 10, след първата цифра, идентифицираща централата (от типа X N0 N0)

     120.00
   Телефонен номер с четири избрани цифри след цифрите, идентифициращи централата     60.00
   Телефонен номер (седем цифри) с N-3 еднакви цифри след първите три     60.00
   Избран от абоната номер от обявени в списък номера     12.00

  2. Мога ли да променя личните си данни като моето име?

    

   Можете да промените Вашето име, адресна регистрация, номер на лична карта, националност и други лични данни като посетите най-близкия VIVACOM магазин. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима за идентификация.

    

  3. Мога ли да променя моя таен въпрос и отговор?

    

   Вашият таен отговор е Вашата уникална парола за достъп, която защитава Вашия абонамент от неоторизиран достъп. 

    

   Може да заявите промяна на Вашия таен въпрос или отговор като посетите най-близкия до Вас офис на VIVACOM. Промяната на таен въпрос или отговор е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

    


   Промяната на таен въпрос или отговор е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

    

  4. Как мога да добавя нов номер към моя абонамент?

    

   Може лесно да добавите допълнителни домашни телефони към Вашия абонамент като посетите най-близкия до Вас оторизиран представител на VIVACOM. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима за идентификация.

    

  5. Как мога да добява допълнителни услуги?

    

   Може лесно да добавите допълнителни услуги към Вашия абонамент, като интернет VIVACOM Net, като се свържете с Обслужване на клиенти, по всяко време на телефон:

    

   • 123
   • посетете най-близкия до Вас оторизиран представител на Vivacom или се свържете с Вашия акаунт мениджър

    

  6. Как мога да извърша смяна на собственост на моя абонамент (преименуване)?

    

   Може да заявите смяна на собственост за една или всички Ваши услуги. Настоящият титуляр заедно с новия собственик трябва да посетят лично VIVACOM магазин. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима за идентификация. 

     

   Преди да бъде осъществена смяната на собственост всички задължения трябва да бъдат заплатени в пълен размер.

    

  7. Как мога да прекратя услугата?

    

    

   Може да заявите спиране на домашен телефон с 30-дневно писмено предизвестие. Предизвестието се подава лично или чрез пълномощник с представено пълномощно.

   В случай, че титулярът е починал, наследникът трябва да представи смъртен акт и Удостоверение за наследници.

    
   В случай, че споразумението бъде прекратено преди изтичането на уговорения между страните срок по искане или по вина на абоната, включително при неплащане на дължими суми, абонатът дължи на БТК ЕАД:

     

    

   • Неустойка за предсрочно прекратяване на услугата, в размер на 3 стандартни месечни абонамента;
   • Неустойка за отстъпката, която е ползвал за основната/допълнителната услуга ( в случай, че е имало такава) 
   • Неустойка за отстъпката от цената на устройството (в случай, че клиент е закупил устройство: на субсидирана цена; лизинг или като подарък)

    

  8. Премествам се в друго жилище – какво трябва да направя?

    

   Може да заявите промяна на адреса на ползване на услугата като подадете заявка лично, в най-удобния за вас VIVACOM магазин. При преместване на услугата се дължи такса в размер на 20 лв.

    

  9. Мога ли временно да изключа телефонната си линия?

    

   Можете временно да изключите телефонния си пост като за целта е необходимо да посетите лично VIVACOM магазин.

    

    

   Обикновен телефонен
   пост/АСЛ 

   АСЛ със скорост
   2Mbit (R2D)

   ISDN BRA (2B+D)

   ISDN PRA (30B+D) 

   Еднократна цена безплатно безплатно безплатно безплатно 

   Месечен абонамент 

   6.00  50% от месечния абонамент  50% от месечния абонамент   50% от месечния абонамент  

    

   *За абонати на плановете "Инвалиди 160" и "Инвалиди 300" - 50% от месечния абонамент.

    
   Услугата се предлага за период от 1 месец до 2 години.

    
   Месечният абонамент за временно изключване може да се предплати за 1 година предварително.

  10. Каква е цената за възстановяване на телефонна линия?

     

    

    Обикновен телефонен
   пост/АСЛ

   АСЛ със скорост 
   2Mbit (R2D)

   ISDN BRA
   (2B+D)

   ISDN PRA
   (30B+D) 

   В срок до 2 мес. след закриването 

     2.40 

    

   120.00 

    2.40 

    

   150.00 

   В срок от 2 до 6 месеца след закриването, ако постът е свободен 2.40 2.40

   След 6 месеца 

    Заплаща се цена за първоначално включване
  11. Преобразуване на телефонна линия

     

   От

   В 

   Цена в лв


   1 или 2 обикновени телефонни поста/АСЛ

   1 ISDN BRA Безплатно

   от 3 до 8 обикновени телефонни поста/АСЛ

   1 ISDN PRA  Доплаща се разликата в цените за откриване на ISDN и обикновен тел. пост/АСЛ 

   повече от 9 обикновени телефонни поста/АСЛ 

    1 ISDN PRA  Безплатно 

   ISDN PRA  

   АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D)  480.00 

   ISDN BRA 

   Обикновен тел. пост  Безплатно 

   АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D) 

   ISDN PRA   Безплатно  

   от 1 до 5 ISDN BRA 

   1 ISDN PRA  Доплаща се разликата в цените за откриване на ISDN BRA и ISDN PRA 

   повече от 5 ISDN BRA

   1 ISDN PRA  Безплатно 

   1 ISDN PRA 

   от 1 до 6 ISDN BRA   Безплатно  

   1 ISDN PRA  

   повече от  6 ISDN BRA     Доплаща се разликата в цените за откриване на ISDN PRA  и ISDN BRA  

   Дуплексен пост 

   Прав пост  12.00 

   от 3 до 14 обикновени телефонни поста/АСЛ 

   АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D)   Доплаща се разликата в цените за откриване на АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D) и обикновен телефонен пост/АСЛ

   повече от 14 обикновени телефонни поста/АСЛ  

   АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D)   Безплатно  

    

  12. Как да се свържа с Обслужване на клиенти?

    

   На телефон 123* може да получите информация за всички услуги предлагани на частните клиенти на VIVACOM  

      

   Ние Ви осигуряваме:

     

   • Незабавна връзка с нашия екип- 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
   • Информация по Вашата фактура;
   • Информация за продукти и услуги;
   • Своевременно и компетентно обслужване по всички технически въпроси;
   • Възможност за промяна на данните за кореспонденция

     

   С подаване на "Таен въпрос" и "Отговор на таен въпрос" Вие ще можете:

      

   • Да промените абонаментния план според условията на ползваната от Вас услуга;
   • Да активирате/деактивирате допълнителни услуги;
   • Да заявите преместване на обикновен телефонен пост.

    

      
   *Обажданията към Обслужване на клиенти на номер 087 123 (+35987123) от номера на други мобилни или фиксирани мрежи се таксуватв рамките на интерактивното меню и при свързване със Сътрудник „Обслужване на клиенти“ спрямо тарифния план на съответния оператор.

    

   Нашият екип "Обслужване на клиенти" Ви очаква!

  13. Какво да направя при загуба/кражба на апарат/СИМ картата на апарат, предоставян по технология за безжичен абонатен достъп?

    

   При загуба или кражба на крайното устройство и/или SIM-карта, трябва незабавно да се обадите на Обслужване на клиенти на телефон (087)123 по всяко време и да съобщите за загубата.

    

   Вашият номер ще бъде ограничен незабавно, за да гарантираме, че няма неоторизирано ползване. В противен случай Вие ще дължите цената на всички ползвани услуги.

    

  14. Как мога да активирам/деактивирам ограничение на Услуги с Добавена Стойност (УДС)?

     

   Ограничение за разговори към Услуги с Добавена Стойност (УДС) може да активирате/деактивирате  чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123/121 по всяко време.

    

   Клас на ограничение може да се наложи както за всички 090 номера на Услуги с Добавена Стойност, така и за номера от следните видове:

    

   • (код за достъп 0901) - Телегласуване
   • (код за достъп 0902) - Хазартни игри
   • (код за достъп 0903) - Услуги за "възрастни"
   • (код за достъп 0900) - Всички останали услуги с добавена стойност

    

  1. Какво е Идентификация на повиквания и как да го ползвам?

    

   Идентификация на повикванията (CLIP) е функция, която Ви позволява да разпознаете хората, които Ви търсят. 

    

   CLIP функцията позволява номерът или свързаното с него име на човек, който Ви търси, да се изпишат на дисплея на Вашия апарат. CLIP функцията е предварително активирана за всички цифрови домашни телефонни линии на VIVACOM.

    

   За използването на функцията Идентификацията на повикванията е необходимо Вашият телефонен апарат да поддържа Caller ID в режим FSK.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

    

  2. Какво е Ограничаване на повиквания и как да го ползвам?

    

   Ограничаване на повикванията е функция, която Ви дава възможност да забраните повикванията от Вашия фиксиран телефон. Може да използвате функцията Ограничаване на повикванията, за да контролирате разходите си. 

    

   Може да заявите активиране или деактивиране на Ограничаване на повикванията като се свържете с Обслужване на клиенти на телефон 123 по всяко време.

     

   Има няколко нива за Ограничаване на повиквания:

    

   • 01 - Ограничава международни разговори
   • 02 - Ограничава международни и междуселищни разговори, разговори към мобилни оператори, разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM, dial-up интернет с код за достъп "0134" и "0133",
   • 03 - Ограничава всички видове разговори, с изключение на спешни номера и Обслужване на клиенти
   • 04 - Ограничава международни разговори и разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM
   • 06 - Ограничава международни разговори, разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM и разговори към мобилни оператори
   • 07 - Ограничава разговори към мобилни оператори
   • 08 - Ограничава разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM
   • 09 - Ограничава международни и междуселищни разговори и разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM, dial up интернет с код за достъп "0134" и "0133"
   • 15 - Ограничава разговори към сателитни мрежи ( Inmarsat - 00871, 00872, 00873, 00874)

    


   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

    

  3. Какво е Чакащо повикване и как да го ползвам?

    

   Чакащо повикване е функция, която Ви позволява да приемете второ повикване докато провеждате разговор. С Чакащо повикване няма да пропускате важни обаждания.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

    

  4. Как да добавя / променя личните ми данни предоставяни от Справки 11800?

    

   За да добавите или промените личните си данни предоставяни от Справки 11800, моля, свържете се с VIVACOM Обслужване на клиенти на номер 123 за частни клиенти и 121 ако сте бизнес клиент, по всяко време.

    

  5. Къде да съобщя за повреден уличен телефон?

    

   Ако забележите повреден уличен телефонен апарат, моля, съобщете на Обслужване на клиенти на номер 123, по всяко време.

    

  6. Какво е Пренасочване на повиквания и как да го ползвам?

    

   Пренасочване на повикванията е функция, която Ви позволява да пренасочите важните обаждания към домашния или бизнес телефона си, когато не сте на линия или не желаете да отговорите.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

     
   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

    

  7. Други услуги

    

   Услуга
   Обикновен телефонен
   пост/АСЛ 
   АСЛ със скорост 2 Mbit (R2D)
   ISDN BRA
   (2B+D)
   ISDN PRA
   (30B+D) 

   Преименуване на телефонен пост

   безплатно  безплатно  безплатно безплатно 

   Преименуване на повече от 10 телефонни поста на един абонат едновременно  

   безплатно  безплатно   безплатно  безплатно

   Вписване на неабонат в телефонен указател и / или служба „ Телефонни услуги"  

    2.40   2.40    2.40  2.40 

     

   Услугите се предоставят на всички клиенти независимо от типа на централата, към която са свързани. 

    

   Услуга

   Цена в лв

   Ограничаване на изходящо повикване - за един клас или група от класове

    безплатно

     

   Услуги, предоставяни на абонати на цифрови центрaли

    

   Услуга

   Цена в лв

    Сериен номер или Автоматичен вход към УАТЦ

   Еднократна цена 

    72.00

   Еднократна цена за всяка промяна в конфигурацията

    28.80

   Месечен абонамент  

    28.80

    

  8. Разговори, проведени от телефонни кабини и обществени апарати

    

   Разговорите, проведени от телефонни кабини, се таксуват в импулси в зависимост от вида на разговора и часовата зона.

    

   Цена на импулс - 0,16 лв. с вкл. ДДС

    

   Видове карти за обществените апарати

   Карта

   Цена в лв. (с ДДС)

   Цена на импулс в лв. (с ДДС)

   25 импулса

   4.00 0.16

   50 импулса

   7.00 0.14

   100 импулса

   12.50 0.13

    

   Принципи на таксуване на обществените апарати

   Вид разговор

   Първоначална такса от 1 импулс

   Брой секунди в 1 импулс

   Градска зона

   Да

   60

   Междуградска зона

   Да

   20

   Национални мобилни

   Да

   7

   Международни I група

   Да

   22

   Международни II група

   Да

   22

   Международни III група

   Да

   6

   Международни IV група

   Да

   4

   Международни V група

   Да

   3

   Международни VI група

   Да

   2.5

  9. Какво е CLIR и как да го ползвам?

    

   CLIR е услуга, която Ви дава възможност да забраните Вашия номер да се изписва на дисплея на телефона, на който звъните.

    

   С тази услуга Вие избирате кога да бъде изписан Вашия номер.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да имате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията.

    

  10. Какво е Тристранна конферентна връзка и как да я ползвам?

    

   Услугата Тристранна конферентна връзка Ви дава възможност за провеждане на разговор едновременно между трима участника. 

    

   Инициаторът на конферентната връзка набира останалите двама участника, без значение фиксирани или мобилни номера.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията

    

  11. Какво представлява услугата Абонатът отсъства и как да я ползвам?

    

   При активиране на тази услуга, ограничавате достъпа до Вашия телефон. Този, който Ви избира ще чува съобщение: "Абонатът отсъства!".

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията.

    

  12. Какво представлява услугата "Не ме безпокой" и как да я ползвам?

    

   При активиране на тази услуга, ограничавате достъпа до Вашия телефон. Този, който Ви избира ще чува съобщение: "Абонатът не желае да бъде обезпокояван".

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията.

    

  13. Какво представлява услугата "Напомнящо повикване" и как да я ползвам?

    

   Тази услуга ще Ви помогне, когато желаете напомняне за важен ангажимент или си поръчате събуждане. В определения час ще чуете "Обаждаме се в заявеното от Вас време". Ако не отговорите ще получите повторно повикване след 5 минути.

    

   Услугата може да активирате многократно в продължение на целия ден за различни часове.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията.

    

  14. Какво представлява услугата "Директно повикване" и как да я ползвам?

    

   Тази услуга Ви дава възможност да се свържете директно с предварително зададен от Вас номер, без да го набирате. Необходимо е да изчакате 10 секунди след вдигане на телефонната слушалка. Веднага след вдигането на слушалката (в рамките на 10 сек.), може да наберете друг желан от Вас телефонен номер.

    

   За да ползвате услугата е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

    

   Моля, проверете ръководството на телефонния Ви апарат за информация за активиране на функцията.

    

  1. VIVACOM UltraFix
  2. VIVACOM EasyFix
  3. VIVACOM MegaFix
  4. VIVACOM UniFix
  5. VIVACOM SuperFix
  6. Минимум
  7. У Дома 350
  8. У Дома 50
  9. У Дома 150
  10. У Дома 250

    

   Вашият план за дълги разговори с близки и приятели!

     

   • Говорите за 0 стотинки* на минута с всички във фиксираната мрежа на VIVACOM
   • Получавате 1000 минути за селищни и междуселищни разговори
   • 250 минути за международни разговори към първа група
   • Говорите с 10% отстъпка към еднa международна дестинация

    

   Цена: 24.00 лв на месец с ДДС

     
   Характеристики
    
   • 1000 минути към селищни и междуселищни номера, както и 250 минути за международни разговори към първа група на месец
   • Възможност да изберете една международна дестинация с 10% отстъпка от разговорите
   • Идентификация на търсения номерПренасочване на повикваниятаЧакащо повикванеОграничаване на изходящите повиквания (ОИП)Тристранна конферентна връзка
   • Безплатен достъп до Обслужване на клиенти, по всяко време 

        
   Цени за стандартно таксуване на този план с включен ДДС:
   Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.132 лв
   Селищни разговори в силен трафик 0.018 лв на минута
   Селищни разговори в слаб трафик 0.000 лв на минута
   Междуселищни разговори в силен трафик 0.084 лв на минута
   Междуселищни разговори в слаб трафик 0.000 лв на минута
   Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.150 лв на минута 
   Разговори към други мобилни мрежи 0.290 лв на минута
   Разговори към международни дестинации Група I  0.180 лв на минута 
   Разговори към международни дестинации Група II 0.600 лв на минута 
   Разговори към международни дестинации Група III 1.200 лв на минута 
   Разговори към международни дестинации Група IV 12.000 лв на минута

       

   Специални правила и условия:
   1) Включените за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада. За включените минути таксуването е на минута, като всяка започната минута се отчита като цяла.
   2) Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
   3) Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   4) Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00ч., събота, неделя и всички български национални празници.
   5) За селищни и междуселищни разговори след изчерпване на включените в плана минути се начислява първоначална цена от 0.132 лв.
   6) 10-те процента отстъпка е валидна за всички фиксирани и мобилни номера в дадена страна, която е предварително избрана. Избраната международна дестинация може да бъде променяна веднъж на месец с обаждане до Обслужване на клиенти на номер 123, по всяко време.
   7) Цена за откриване на нов телефонен пост - 24.00 лв с ДДС. 

   *Цената от 0 стотинки на минута за разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM е валидна в делнични дни от 20.00 до 08.00 часа, както и през почивните дни и важи след първоначална цена от 13.2 стотинки. 

    

  1. Какво да направя, ако телефонът ми не работи?

       

   Ако телефонът Ви не работи - няма сигнал, когато вдигнете слушалката, шуми по време на разговор или друг технически проблем, моля, свържете с Обслужване на Клиенти, по всяко време на номер 123.

    

     

нагоре
Open cookie bot settings