Контакти

 

 

Начини за контакт

Нашите магазини и партньори

Открийте най-близкия до вас Vivacom магазин

Обслужване на клиенти 123

+359 87 123 или +35987 8009 123
при международно избиране
087 123 за абонати на други мрежи.

Пишете ни

Изпратете ни вашия въпрос чрез формата
за контакт или Моят Vivacom.

business-clients

Бизнес клиенти

Заявете безплатно посещение на Бизнес консултант

My Vivacom

Изтеглете сега от:

С My Vivacom имаш възможност сам лесно и бързо по всяко време да управляваш дигитално всички твои услуги.
Aко нямате регистрация, направете го още сега!

pen

Съвет за електронни медии

Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69
Тел:02/ 9708810; Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg, Website: https://www.cem.bg/

pen

Запитвания от медии

common-questions

Общи запитвания

Vivacom Централен офис
Адрес: гр. София; Пощенски код 1784; бул. "Цариградско Шосе" 115И

Определено лице за контакт

Във връзка със Законодателния Акт за цифровите услуги (Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕТ), може да се свържете с Отговорното лице по съответствието на Vivacom за комуникация с органите на държавите-членки, Европейската комисия, Европейския съвет за цифрови услуги и получателите на услугата на следния адрес: dsacompliance@vivacom.bg. 

Тази комуникация може да се осъществява на български и на английски език. 

Този адрес НЕ може да бъде използван за целите на маркетинг, жалби от абонати, касаещи електронни съобщителни услуги или други цели, различни от посочените в Регламент (ЕС) 2022/2065. 

За оплаквания и несъгласия

Адрес: София; Пощенски код 1784; Пощенска кутия № 44, За Vivacom Обслужване на Клиенти.

Дейността на БТК ЕАД е в обхвата на дейност на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения
адрес: гр. София 1000, ул. Врабча № 1, интернет страница www.kzp.bg;e-mail: adr.els@kzp.bg . Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги
съдействие за решаването му може да се може да се получи от Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr

Open cookie bot settings
към контакти