man calling on the phone

Добре дошли в света на 123!

Набери 123, за да провериш лесно твоето текущо потребление и включени услуги, или да получиш отговор на всички други въпроси или затруднения свързани с услугите на Vivacom.

arrows icon

Избери основно направление:

1
Информация свързана с текущо потребление, сума за плащане, оставащи минути, MB и услуги

В случай че услугата Ви е ограничена поради неплащане, ще чуете съобщение с информация.

Вижте опциите
info icon 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
6
Информация за Вашия Клиентски номер, с който можете да извършите плащане на месечната Ви сметка
information 4
1
Текущо потребление
information 1
2
Оставащи минути, MB и услуги
information 2
3
Сума за плащане по сметка/фактура
information 3
0
Персонален отговор на въпроси свързани с Вашата сметка/фактура и потребление
Автоматично предоставяне на информация
2
Информация, свързана с Вашия тарифен план Вижте опциите
info icon 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
1
Какво съдържа Вашият тарифен план
information 5
2
Кога изтича Вашият договор
3
Информация за максимална финансова граница
0
Персонален отговор на въпроси, свързани с Вашия тарифен план
Автоматично предоставяне на информация information legend Допълнителна информация
3
Заявка на нови услуги, преподписване на услуги, допълнителни пакети или роуминг Вижте опциите
info icon 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
1
Заявка на нова или преподписване на съществуваща услуга
2
Заявка на допълнителен пакет или роуминг
information 6
Автоматично предоставяне на информация information legend Допълнителна информация
4
За технически проблеми с Вашите услуги и връзка с представител технически екип

В случай на регистрирана повреда (групова или индивидуална) за Ваши услуги или ограничени по неплащане, ще чуете предупредително съобщение с информация.

Вижте опциите
info icon 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
1
При проблем с мобилни услуги и мобилен интернет
2
При проблем с фиксиран интернет
3
При проблем с телевизионни услуги
4
При проблем с фиксиран телефон
5
Информация за предплатени услуги

• Опция 5 е налична само за клиенти, които имат активна предплатена услуга под акаунта или номерът, от който се обаждат е предплатен;
• Ако обаждането е от предплатена мобилна услуга, няма да се чуват останалите опции от IVR менюто;
• Клиенти с активно електронно идентифициране (Digital ID) ще чуват и останалта част от менюто.

Вижте опциите
info icon 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
1
Провека на текущ баланс
2
Оставащи включени услуги
3
Презареждане на предплатена услуга
4
Заява за допълтенител пакет
0
Индивидуален отговор на въпроси
свързани с Вашата Предплатена услуга
Автоматично предоставяне на информация
6
За да получите информация за Вашия Клиентски номер, с който можете да извършите плащане на месечната Ви сметка

При избор на Опция 6 и въвеждане на валиден Единен Граждански номер (ЕГН), ще чуете автоматична информация за клиентския номер/а активни и под Вашия профил.

Вижте опциите
info icon 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
Автоматично предоставяне на информация
0
За други въпроси и връзка с наш представител, моля натиснете 0

В случай че услугата Ви е ограничена поради неплащане, ще чуете съобщение с информация.

Вижте опциите
info icon 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
information legend При избор на Опция 0, обаждането Ви ще бъде насочено към представител Обслужване на клиенти
Open cookie bot settings
към контакти