man calling on the phone

Добре дошли в света на 123!

Набери 123, за да провериш лесно твоето текущо потребление и включени услуги, или да получиш отговор на всички други въпроси или затруднения свързани с услугите на Vivacom.

arrows icon

Избери основно направление:

1
Информация свързана с текущо потребление, сума за плащане, оставащи минути, MB и услуги

В случай че услугата Ви е ограничена поради неплащане, ще чуете съобщение с информация.

Вижте опциите
info icon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
6
Информация за клиентски номер, с който можете да извършите плащане на сметка
information 4
1
Текущо потребление
information 1
2
Оставащи минути, MB и услуги
information 2
3
Сума за плащане по сметка/фактура
information 3
0
Персонален отговор на въпроси свързани с Вашата сметка/фактура и потребление
Автоматично предоставяне на информация information legend Допълнителна информация
2
Информация, свързана с Вашия тарифен план Вижте опциите
info icon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
1
Какво съдържа Вашият тарифен план
information 5
2
Кога изтича Вашият договор
3
Информация за максимална финансова граница
0
Персонален отговор на въпроси, свързани с Вашия тарифен план
Автоматично предоставяне на информация information legend Допълнителна информация
3
Заявка на нови услуги, преподписване на услуги, допълнителни пакети или роуминг Вижте опциите
info icon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
1
Заявка на допълнителен пакет или роуминг
information 4
2
Заявка на нова или преподписване на съществуваща услуга
Автоматично предоставяне на информация information legend Допълнителна информация
4
За технически проблеми с Вашите услуги и връзка с представител технически екип

В случай на регистрирана повреда (групова или индивидуална) за Ваши услуги или ограничени по неплащане, ще чуете предупредително съобщение с информация.

Вижте опциите
info icon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
1
При проблем с мобилни услуги и мобилен интернет
2
При проблем с фиксиран интернет
3
При проблем с телевизионни услуги
4
При проблем с фиксиран телефон
6
За да получите информация за Вашия Клиентски номер, с който можете да извършите плащане на месечната Ви сметка

При избор на Опция 6 и въвеждане на валиден Единен Граждански номер (ЕГН), ще чуете автоматична информация за клиентския номер/а активни под Вашия профил.

Вижте опциите
info icon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
information legend Автоматично предоставяне на информация
0
За други въпроси и връзка с наш представител, моля натиснете 0

В случай че услугата Ви е ограничена поради неплащане, ще чуете съобщение с информация.

Вижте опциите
info icon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
information legend При избор на Опция 0, обаждането Ви ще бъде насочено към представител Обслужване на клиенти
към контакти