Атанас Добрев

Член на УС, Главен изпълнителен директор

Биография

 •  

  Андраш Пали

  Член на УС, Член на УС, Главен технически директор

  Биография

 •  

  Иво Златев

  Главен юридически директор

  Биография

 •  

  Асен Великов

  Член на УС, Финансов директор

  Биография

 • Радослав Нанев

  Директор Снабдяване

 • Галина Софрониева

  Директор Човешки ресурси

 • Йелена Павлович

  Директор вътрешен одит

 • Жанет Захариева

  Главен съветник регулация

 • Веселка Вуткова

  Директор корпоративни комуникации

 • Росен Тончев

  Директор информационни технологии

 • Пламен Василев

  Директор Сигурност

 • Деян Петков

  Директор защита на корпоративната информация

 
 • Никос Статопулос

  Председател на Надзорния Съвет

  Биография

 • Спас Русев

  Член на Надзорния съвет

  Биография

 • Драган Шолак

  Член на Надзорния съвет

  Биография

 • Виктория Боклаг

  Член на Надзорния съвет

  Биография

 • Стелиос Илиа

  Член на Надзорния съвет

  Биография

Председател на Управителния съвет
Директор вътрешен одит

Каталог
към контакти