Атанас Добрев

Член на УС, Главен изпълнителен директор

Биография

 •  

  Радослав Златков

  Член на УС, Главен технически директор

  Биография

 •  

  Иво Златев

  Главен юридически директор

  Биография

 •  

  Димитрис Лиупис

  Главен директор Маркетинг

  Биография

 •  

  Мирослав Петров

  Член на УС, Главен директор продажби

  Биография

 •  

  Асен Великов

  Член на УС, Финансов директор

  Биография

 • Радослав Нанев

  Директор Снабдяване

 • Галина Софрониева

  Директор Човешки ресурси

 • Пламен Василев

  Директор Сигурност

 • Деян Петков

  Директор защита на корпоративната информация

 • Красимир Логофетов

  Директор вътрешен одит

 • Жанет Захариева

  Главен съветник регулация

 • Веселка Вуткова

  Директор корпоративни комуникации

 • Момчил Маринов

  Старши мениджър цифрови канали

 
 • Спас Русев

  Член на Надзорния съвет

 • Боян Иванович

  Член на Надзорния съвет

 • Зено Майер

  Член на Надзорния съвет

 • Бруно Дюшарм

  Член на Надзорния съвет

 • Франц Хьорхагер

  Член на Надзорния съвет

Председател на Управителния съвет
Директор вътрешен одит

Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти