Обща информация

Компанията оперира на българския пазар от 1992 г. и повече от десет години е позната на потребителите у нас с търговската марка Vivacom. Стартирайки като трети – последен – GSM оператор с придобития за това лиценз през 2005 г., компанията измина динамичен път до постигане на лидерското място в сектора - през 2020 г. отбелязахме осем поредни години, за които Vivacom е оператор номер 1 по общи приходи в България.

 

Днес Vivacom е оператор с изключително голям обхват на телекомуникационни решения за частни и бизнес клиенти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, сателитна и интерактивна телевизия от най-ново поколение, както и индивидуални предложения за нуждите на корпоративните ни клиенти. Компанията разработва и редица иновативни услуги в сферата на Интернет на нещата и умни градове.

Нашият ангажимент към обществото не се изчерпва единствено с предлагането на висококачествени телекомуникационни продукти и услуги. Социалната ни политика, обединена в платформата Vivacom Fund, включва сериозни ежегодни инвестиции в сферите на образованието, културата, спорта и благотворителността.

 

Нашето вдъхновение е нашата работа, а клиентите ни са в центъра на всичко, което правим.


icon time

История

 

Телекомуникациите в страната ни водят началото си още от периода на Следосвобожденска България. През 1879 г. е създадено първото дружество за организиране и улесняване на комуникациите– Плевенската пощенска, телеграфна, телефонна и радио станция, което е и пързвообразът на съвременниия модерен оператор.

 

За своята дългогодишното история БТК минава през различни етапи на съществуване - от дълъг период на държавна структура до приватизационната процедура през 2004 г., за да бъде днес стабилен и отговорен телекомуникационен оператор, предлагащ повече от 4,8 милиона услуги.

През май 2005 г. БТК придобива лиценз за трети GSM оператор. Лицензът е за изграждане на мобилни далекосъобщителни системи от трето поколение. Така "БТК Мобайл" е основана и започва да предлага мобилни услуги под марката vivatel през месец ноември 2005 г.

През януари 2009 г. БТК АД и vivatel, които обслужват съответно стационарните и мобилните телефони, се обединяват. През юли същата година се ражда и новата търговска марка Vivacom, която и до днес е синоним за качество и професионализъм в телекомуникационните услуги.

 

През 2020 г. Vivacom става част от United Group – водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. Компанията оперира в осем държави, има повече от 11 млн. потребители и приблизително 12 500 служители. От март 2019г. мажоритарен собственик на United Group е BC Partners, една от най-големите глобални инвестиционни компании. 

 


icon security

Мисия, Визия и Ценности


Нашата мисия е да осигурим на клиентите си качествени телекомуникационни услуги и най-доброто обслужване. На фокус е клиентът!

Нашата визия е да бъдем предпочитаният доставчик на телекомуникационни услуги в България. Постигаме високи резултати днес и взимаме точни решения за бъдещето.

 

За всяка организация е основно значение да избере принципите, от които да се води в работата си. За Vivacom такава роля имат шестте ценности: ЕФЕКТИВНИ, ВДЪХНОВЕНИ, ИНОВАТИВНИ, ЧЕСТНИ, ДИНАМИЧНИ, ОТГОВОРНИ.

 

Нашите ценностиНашите ценности   

 


icon

Покритие

 

Vivacom притежава много добре развитата технологична инфраструктура. Компанията предоставя конвергирани решения през мобилна и фиксирана мрежа, както и наземна, медна и сателитна инфраструктура. Поддържаме единствения в България, съобразен с международните изисквания, център за управление на мрежата и най-големия център за съхранение и резервиране на данни в реално време. Vivacom притежава собствена инфраструктура, която включва:

 • 5G мрежа - През месец септември 2020 г. Vivacom беше първият оператор, който пусна търговска 5G мрежа във всички 27 областни града в страната, по метода на динамично споделяне на спектъра DSS.
  През август 2021 г. компанията обяви най-голямата 5G мрежа в България, с покритие в над 220 населени места и курорта, а през януари 2022 и най-бързата 5G мрежа в България според световния лидер при приложенията за тестване, събиране на данни и анализ на фиксираните и мобилните мрежи* – Ookla®.   виж още 
 • 4G LTE мрежа, покриваща 99% от населението на страната, като максимална скорост на пренос на данните при download е 112 Mbps, а при upload – 37.5 Mbps.    виж още

 • 2G и 3G поколение мрежа покрива с функционалност за обмен на данни в посока към абоната 236 kbps - 99.99% от населението; 21 Mbps - 99.99%; 42 Mbps - 71.71%.    виж още
 • Собствена оптична кабелна мрежа, осигуряваща възможност за предоставяне на високоскоростна свързаност и HD IPTV интерактивна телевизия в над 1 130 000 домакинства в края на 2017 г.      виж още
 • Собствена медна кабелна мрежа, осигуряваща фиксирана телефония.

  виж още за покритие 

icon

Магазини


Разполагаме с успешно развита мрежа от над 250 собствени търговски обекта в цялата страна.

виж магазини


icon

Сертифициране и стандарти

 

Системата за управление на Vivacom е сертифицирана и непрекъснато поддържана в съответствие с изискванията на международните стандарти:

 • ISO 9001:2015 “Системи за управление на качеството“,
  ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда“ и
  BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа“ с обхват:

  Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана и/или мобилна мрежа по стандарти GSM, UMTS и LTE, в т.ч. фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга, телевизия, фиксиран достъп до Интернет, мобилен достъп до Интернет, пренос и предаване на данни, предоставяне на преносна среда, колокиране и комплексни технически решения. Разработване и внедряване на софтуер, разработване и внедряване на интегрирани решения и IT одит, включително доставка, инсталиране, тестване и внедряване на системи за електронно наблюдение, изграждане на цялостна платформа, включваща хардуер и софтуер, поддържащо обучение за инсталиране и диагностика, консумативи, гаранционна поддръжка и обучение на персонала за работа със системите.

 • ISO/IEC 27001:2013 „Системи за управление на сигурността на информацията” с обхват Централно управление, Център за данни – Хайдушка поляна и Център за данни – Каспичан.
 • ISO/IEC 20000-1:2011 "Системи за управление на информационни услуги“ с обхват “Предоставяне на електронни съобщителни услуги и ИТ услуги в съответствие с каталог на услугите на бизнес клиенти“.
 • Телепорт Плана притежава TIER 4 сертификат от World Teleport Association
 • ISO/IEC 27018:2019 “Кодекс за добра практика за защита на личните данни (PII) в обществени облаци“ с обхват:

  Система за управление на сигурността на информацията приложена за: разработване, Инфраструктурата като услуга (lass), Облачна среда като услуга (CaaS), Софтуер като услуга (SaaS), Платформа като услуга (PaaS).

 • ISO/IEC 27701:2019 “Система за управление на неприкосновеността на личните данни” :

  Изисквания и указания, допълнение към ISО/IEС 27001 и ISO/IEC 27002, за управление на неприкосновеността на информацията.

 

ISO 9001 сертификат  ISO 14001 сертификат ISO 27001 сертификат ISO 20000 сертификат ISO 45001 сертификат  

 

Политика по качество

Политика по околна среда

 

Установената и прилагана „Корпоративна политика за здраве и безопасност при работа“ може да бъде предоставена на всяка заинтересована страна при поискване през стандартната контактна форма на този сайт.


icon

Сертификати

 

Vivacom успешно поднови международната счетоводна акредитация – ACCA Approved Employer. Компанията е утвърдена за Платинен Работодател от eднa oт вoдeщитe cвeтoвни acoциaции в cфepaтa нa финaнcитe и cчeтoвoдcтвoтo Асоциацията на Експерт-Счетоводителите – ACCA (Аѕѕосіаtіоn оf Сhаrtеrеd Сеrtіfіеd Ассоuntаntѕ). Това означава, че признават високите стандарти на работодателя за системно обучение и развитие на персонала в областта на счетоводството и одита. Сертификатът потвърждава, че финансовите експерти пoлyчaвaт нeoбxoдимaтa пoдĸpeпa oт paбoтoдaтeля зa cвoeтo пpoфecиoнaлнo paзвитиe.

 

 сертификат ACCA   сертификат ACCA 

 


icon

Удостоверения

 

Vivacom е вписан като застрахователен брокер в публичния регистър по чл.30, ал. 1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор с решение №1167-ЗБ от 25.08.2017 г., за което притежава удостоверение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор № 552-ЗБ/20.09.2017г. за регистрация по чл.309, ал.1 от Кодекса за застраховането. 
 

удостоверение

 
Vivacom

- няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съвети въз основа на справедлив и личен анализ по чл.325а, ал.5 от КЗ, освен в случаите, когато ползвателят на застрахователни услуги не му възложи такъв изрично, когато и доколкото е приложимо;

- не предоставя съвет относно разпространявания от него застрахователен продукт;

- не притежава участие, пряко или чрез свързани лица, повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател;

- няма застраховател или предприятие майка на застраховател, които притежават пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от неговите гласове в общото събрание или от неговия капитал;

- представлява ползвателя на застрахователни услуги;

- няма задължение, но има право да уведомява клиентите си – застраховани или застраховащи лица за необходимостта от подновяване на застрахователния договор, както и за извършването на каквито и да е действия по уреждането на претенция при настъпването на застрахователно събитие;

- възнаграждението на Брокера, което получава за извършваната от него посредническа дейност е под формата на комисионна, включена в застрахователната премия, и се дължи от съответния застраховател, с когото ще бъде сключен застрахователния договор; 

- във връзка с чл.326 от Кодекса за застраховането, Брокерът информира ползвателите на застрахователни услуги, че приложимият закон спрямо застрахователния договор, е българският.

 

В случай че клиент – застраховано или застраховащо лице има оплаквания във връзка с предоставяната от Брокера услуга, той може да подава жалби на следния адрес на Брокера: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 115И. Брокерът е длъжен да отговори на жалбата в срок до един месец от датата на постъпването й. Клиентът – застраховано или застраховащо лице може да подава жалби срещу Брокера пред КФН и други компетентни държавни органи. В случаите на неразрешен спор с Брокера, Клиентът – застраховано или застраховащо лице може да се обърне към секторната помирителна комисия по Закона за защита на потребителите.

Open cookie bot settings
към контакти