Обща информация

Компанията оперира на българския пазар от 1992 г. и повече от десет години е позната на потребителите у нас с търговската марка Vivacom. Стартирайки като трети – последен – GSM оператор с придобития за това лиценз през 2005 г., компанията измина динамичен път до постигане на лидерското място в сектора - през 2020 г. отбелязахме осем поредни години, за които Vivacom е оператор номер 1 по общи приходи в България.

 

Днес Vivacom е оператор с изключително голям обхват на телекомуникационни решения за частни и бизнес клиенти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, сателитна и интерактивна телевизия от най-ново поколение, както и индивидуални предложения за нуждите на корпоративните ни клиенти. Компанията разработва и редица иновативни услуги в сферата на Интернет на нещата и умни градове.

Нашият ангажимент към обществото не се изчерпва единствено с предлагането на висококачествени телекомуникационни продукти и услуги. Социалната ни политика, обединена в платформата Vivacom Fund, включва сериозни ежегодни инвестиции в сферите на образованието, културата, спорта и благотворителността.

 

Нашето вдъхновение е нашата работа, а клиентите ни са в центъра на всичко, което правим.


icon time

История

 

Телекомуникациите в страната ни водят началото си още от периода на Следосвобожденска България. През 1879 г. е създадено първото дружество за организиране и улесняване на комуникациите– Плевенската пощенска, телеграфна, телефонна и радио станция, което е и пързвообразът на съвременниия модерен оператор.

 

За своята дългогодишното история БТК минава през различни етапи на съществуване - от дълъг период на държавна структура до приватизационната процедура през 2004 г., за да бъде днес стабилен и отговорен телекомуникационен оператор, предлагащ повече от 4,8 милиона услуги.

През май 2005 г. БТК придобива лиценз за трети GSM оператор. Лицензът е за изграждане на мобилни далекосъобщителни системи от трето поколение. Така "БТК Мобайл" е основана и започва да предлага мобилни услуги под марката vivatel през месец ноември 2005 г.

През януари 2009 г. БТК АД и vivatel, които обслужват съответно стационарните и мобилните телефони, се обединяват. През юли същата година се ражда и новата търговска марка Vivacom, която и до днес е синоним за качество и професионализъм в телекомуникационните услуги.

 

През 2020 г. Vivacom става част от United Group – водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. Компанията оперира в осем държави, има повече от 11 млн. потребители и приблизително 12 500 служители. От март 2019г. мажоритарен собственик на United Group е BC Partners, една от най-големите глобални инвестиционни компании. 

 


icon security

Мисия, Визия и Ценности


Нашата мисия е да осигурим на клиентите си качествени телекомуникационни услуги и най-доброто обслужване. На фокус е клиентът!

Нашата визия е да бъдем предпочитаният доставчик на телекомуникационни услуги в България. Постигаме високи резултати днес и взимаме точни решения за бъдещето.

 

За всяка организация е основно значение да избере принципите, от които да се води в работата си. За Vivacom такава роля имат шестте ценности: ЕФЕКТИВНИ, ВДЪХНОВЕНИ, ИНОВАТИВНИ, ЧЕСТНИ, ДИНАМИЧНИ, ОТГОВОРНИ.

 

Нашите ценностиНашите ценности   

 


icon

Покритие

 

Vivacom притежава много добре развитата технологична инфраструктура. Компанията предоставя конвергирани решения през мобилна и фиксирана мрежа, както и наземна, медна и сателитна инфраструктура. Поддържаме единствения в България, съобразен с международните изисквания, център за управление на мрежата и най-големия център за съхранение и резервиране на данни в реално време. Vivacom притежава собствена инфраструктура, която включва:

 • 5G мрежа - През месец септември 2020 г. Vivacom беше първият оператор, който пусна търговска 5G мрежа във всички 27 областни града в страната, по метода на динамично споделяне на спектъра DSS.
  През август 2021 г. компанията обяви най-голямата 5G мрежа в България, с покритие в над 220 населени места и курорта, а през януари 2022 и най-бързата 5G мрежа в България според световния лидер при приложенията за тестване, събиране на данни и анализ на фиксираните и мобилните мрежи* – Ookla®.   виж още 
 • 4G LTE мрежа, покриваща 99% от населението на страната, като максимална скорост на пренос на данните при download е 112 Mbps, а при upload – 37.5 Mbps.    виж още

 • 2G и 3G поколение мрежа покрива с функционалност за обмен на данни в посока към абоната 236 kbps - 99.99% от населението; 21 Mbps - 99.99%; 42 Mbps - 71.71%.    виж още
 • Собствена оптична кабелна мрежа, осигуряваща възможност за предоставяне на високоскоростна свързаност и HD IPTV интерактивна телевизия в над 1 130 000 домакинства в края на 2017 г.      виж още
 • Собствена медна кабелна мрежа, осигуряваща фиксирана телефония.

  виж още за покритие 

icon

Магазини


Разполагаме с успешно развита мрежа от над 200 собствени търговски обекта в цялата страна.

виж магазини


icon

Сертифициране и стандарти

 

Интегрираната система за управление на Vivacom е сертифицирана и непрекъснато поддържана в съответствие с изискванията на следните международни стандарти:

 • ISO 9001:2015 ““Системи за управление на качеството. Изисквания“
 • ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане“
 • ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“
 • ISO/IEC 20000-1:2018 "Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги.“
 • ISO/IEC 27001:2022 „Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на неприкосновеността. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания“
 • ISO/IEC 27018:2019 “Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за защита на личната информация за идентифициране (ЛИИ) в обществени облаци, действащи като обработващи лични данни“
 • ISO/IEC 27701:2021 “Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на личната информация. Изисквания и указания”
 • Телепорт Плана притежава TIER 4 сертификат от World Teleport Association (WTA)

 

   ISO 20000 сертификат ISO 45001 сертификат  

 

Политика по качество

Политика по околна среда

 

Установената и прилагана „Корпоративна политика за здраве и безопасност при работа“ може да бъде предоставена на всяка заинтересована страна при поискване през стандартната контактна форма на този сайт.


icon

Сертификати

 

Vivacom успешно поднови международната счетоводна акредитация – ACCA Approved Employer. Компанията е утвърдена за Платинен Работодател от eднa oт вoдeщитe cвeтoвни acoциaции в cфepaтa нa финaнcитe и cчeтoвoдcтвoтo Асоциацията на Експерт-Счетоводителите – ACCA (Аѕѕосіаtіоn оf Сhаrtеrеd Сеrtіfіеd Ассоuntаntѕ). Това означава, че признават високите стандарти на работодателя за системно обучение и развитие на персонала в областта на счетоводството и одита. Сертификатът потвърждава, че финансовите експерти пoлyчaвaт нeoбxoдимaтa пoдĸpeпa oт paбoтoдaтeля зa cвoeтo пpoфecиoнaлнo paзвитиe.

 

 сертификат ACCA   сертификат ACCA 

 


icon

Удостоверения

 

Vivacom е вписан като застрахователен брокер в публичния регистър по чл.30, ал. 1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор с решение №1167-ЗБ от 25.08.2017 г., за което притежава удостоверение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор № 552-ЗБ/20.09.2017г. за регистрация по чл.309, ал.1 от Кодекса за застраховането. 
 

удостоверение

 
Vivacom

- няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съвети въз основа на справедлив и личен анализ по чл.325а, ал.5 от КЗ, освен в случаите, когато ползвателят на застрахователни услуги не му възложи такъв изрично, когато и доколкото е приложимо;

- не предоставя съвет относно разпространявания от него застрахователен продукт;

- не притежава участие, пряко или чрез свързани лица, повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател;

- няма застраховател или предприятие майка на застраховател, които притежават пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от неговите гласове в общото събрание или от неговия капитал;

- представлява ползвателя на застрахователни услуги;

- няма задължение, но има право да уведомява клиентите си – застраховани или застраховащи лица за необходимостта от подновяване на застрахователния договор, както и за извършването на каквито и да е действия по уреждането на претенция при настъпването на застрахователно събитие;

- възнаграждението на Брокера, което получава за извършваната от него посредническа дейност е под формата на комисионна, включена в застрахователната премия, и се дължи от съответния застраховател, с когото ще бъде сключен застрахователния договор; 

- във връзка с чл.326 от Кодекса за застраховането, Брокерът информира ползвателите на застрахователни услуги, че приложимият закон спрямо застрахователния договор, е българският.

 

В случай че клиент – застраховано или застраховащо лице има оплаквания във връзка с предоставяната от Брокера услуга, той може да подава жалби на следния адрес на Брокера: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 115И. Брокерът е длъжен да отговори на жалбата в срок до един месец от датата на постъпването й. Клиентът – застраховано или застраховащо лице може да подава жалби срещу Брокера пред КФН и други компетентни държавни органи. В случаите на неразрешен спор с Брокера, Клиентът – застраховано или застраховащо лице може да се обърне към секторната помирителна комисия по Закона за защита на потребителите.

Open cookie bot settings
към контакти