Често задавани въпроси
  1. Какво е 4G

    

   4G е мрежа от четвърто поколение (4th Generation) и се приема като наследник на 3G мрежата.

    

  2. Какво е необходимо за да ползвам 4G мрежата?

    

   За да можете да се свържете към 4G мрежата са необходими 4 неща:

    

   • Да използвате 4G SIM карта на мобилна абонаментна услуга от VIVACOM
   • Да използвате 4G мобилно устройство
   • Да настроите режима на мрежата на използваното устройство на 4G (LTE)
   • Да сте в обхват на 4G мрежата

     

   Клиентите на мобилни предплатени услуги не могат да използват 4G мрежата.

    

  3. На какви честоти работи 4G мрежата?

    

   4G мрежата на VIVACOM работи на 1800 Mhz

    

  4. Какво е LTE технология?

    

   LTE (на английски: Long Term Evolution) може да достигне много високи скорости за download и upload. Технологията LTE е безжична широколентова технология за дългосрочно развитие, която в резултат на въведената система за пакетен пренос на данни се отличава с по-ефективно ползване на радиочестотния спектър и с много по-високи скорости на мобилен обмен на данни в сравнение с 2 и 3G мрежите.

    

  5. Какво може да се прави в 4G мрежата?

    

   4G мрежата е предназначена само за мобилен интернет. При входящи и изходящи обаждания автоматично се преминава на 3G или на 2G мрежата.

    

  6. С какво 4G е по-добро от 3G?

    

   Ключовите предимства на 4G мрежите са 2: по-високи скорости и по-добър PING;

    

   Мрежата на VIVACOM подържа скорости до 112 Mbps за download и до 37.5 Mbps за upload. PING-a в 4G мрежата на VIVACOM е около 10 ms. PING-a е от съществено значение при работата в интернет пространството. По-ниския PING означава по-бърза реакция на запитването към определен сайт/сървър.

    

  7. Заплаща ли се допълнително за използването на 4G?

    

   Не, за използването на 4G мрежата не се заплащат допълнителни такси. Използването на данни в 4G мрежата се заплаща според условията на използвания от Вас тарифен план, без допълнително таксуване

    

  1. Как да се абонирам за мобилна абонаментна услуга?

     

   Моля, посетете най-близкия оторизиран представител на VIVACOM и заявете активация на нова услуга. Необходимо е да носите със себе си Вашата лична карта, за да се идентифицирате.

     

  2. Как мога да запазя номера си от друг оператор към Vivacom?

     

   Може да запазите настоящия си номер заедно с префикса при преминаване към Vivacom.

     

   Необходимо да посетите магазин от дистрибуторската мрежа на Vivacom и да подадете писмено заявление за пренос на номер/а. До два работни дни ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим за датата на реален пренос.

     

   Действителният период за пренасяне на номера е между 09:00 и 17:00 ч. на определената дата.

     

  3. Колко ще ми струва да пренеса своя номер?

      

   От 06.08.2010г. преносимостта на номерa се извършва безплатно.

     

  4. Мога ли да пренеса моя номер, ако имам договор с настоящия си оператор?

      

   Да, може да пренесете Вашия номер към VIVACOM.

     

  5. Как се осъществява преносимостта на номер?
  6. Какво се случва с пренесен номер след прекратяване на договора?

     

   След прекратяване на договор на пренесен номер ( Port In), VIVACOM се задължава в срок до 10 дни, пренесеният номер да бъде върнат на донора.

     

  7. Как мога да премина от предплатена към абонаментна услуга?
   Преминете от предплатен към абонаментен план напълно безплатно като запазвате своя номер!
    

   Можете да преминете от предплатена към абонаментна услуга като посетите магазин на VIVACOM. Трябва да представите Вашата лична карта, която е необходима за идентификация. След това ще изберете услугите, които ще ползвате и ще подпишете договор.
    

   Моля, имайте предвид, че преминаването от предплатена към абонаментна услуга се позволява, ако са минали минимум 30 дни от активацията й. Когато преминавате от предплатена към абонаментна услуга, оставащия предплатен баланс се запазва и се пренася като кредит в първата фактура.
    
  8. Защо смартфон?
  9. Защо мобилен план от Vivacom?
  1. Какво да направя, ако загубя или ми откраднат телефона?
  2. Какво да направя, ако SIM картата ми се повреди?

      

   SIM картите могат да се повредят, ако ги оставите под директна слънчева светлина, изложени на открито при екстремно високи или ниски температури или под вода. Ако повредите Вашата карта или имате други технически проблеми с нея, обадете се на Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време и ние ще опитаме да идентифицираме специфичния технически проблем.

      

  3. Кого трябва да уведомя?

     

   За да избегнете неоторизирано ползване на Вашия абонамент, трябва незабавно да се обадите на Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време и да съобщите за загубата. Вие дължите напълно всяко потребление натрупано до момента на съобщаване на Обслужване на клиенти за загубването/кражбата на Вашата карта и нейното ограничаване.

      

   Силно Ви препоръчваме да уведомите официално най-близкото районно поделение на полицията. 

     

  4. Мога ли да запазя номера си?

      

   Да - Вашият мобилен номер няма да се промени, ако замените своята SIM карта.

     

  5. Ще запазя ли баланса на предплатената си карта?

     

   Ако загубите или повредите Вашата SIM карта, или Ви я откраднат, ще получите нова карта с баланса, прехвърлен от загубената/повредената/откраднатата Ви карта.

      

  1. Какво е е-Фактура?

    

   Това е Вашата месечна фактура, която може да получите в електронен вид (PDF файлов формат). Вашата електронна месечна фактура е подписана с електронен подпис и има същата тежест както и хартиената фактура.

    

   Може да заявите услугата през профила си в Моят VIVACOM .

    

  2. Какви предимства има услугата е-Фактура на e-mail?

    

   Получавате месечната си фактура много по-бързо - до няколко дни от отчетната ви дата. Документът е винаги на Ваше разположение от всяко устройство, от което отваряте електронната си поща.

    

   Получавате оригинална, електронно подписана месечна фактура, която може да бъде използвана за всички счетоводни операции.


   Получавате месечните си фактура само в електронен вариант. Спестявате хартията и се присъединявате към общите ни усилия за опазване природните ресурси на България.

    

  3. Как да активирам е-Фактура на e-mail след като се регистрирам?

    

   След като се регистрирате успешно, може да изберете за кои Ваши клиентски номера да активирате услугата. По подразбиране системата ще настрои услугата да бъде активирана за всички Ваши клиентски номера. По Ваша преценка, може да промените настройката преди да потвърдите.

    

  4. Мога ли да получавам различните си сметки на различни e-mail адреси?

    

   Да. За всеки клиентски номер, можете да зададете различен е-mail адрес за получаване на е-Фактура.

    

  5. Кога ще получавам месечната си фактура на електронната си поща?

    

   Вашата е-Фактура ще бъде изпращана към Вас до няколко дни след отчетната Ви дата.

    

  6. Какво ще съдържа e-mail съобщението с е-Фактура?

    

   Е-mail съобщението ще съдържа кратък обяснителен текст и прикачен файл с Вашата месечна фактура в PDF формат.

    
   По изключение, ако файлът на фактурата Ви е по-голям, в e-mail съобщението ще получите хиперлинк, от който можете да свалите документа.

    

  1. Как да разчета моята първа фактура?

      

   Първата месечна сметка се издава на първата дата на отчетния Ви период след активацията на абонамента Ви.

      

   Тя има три основни секции:

      

   1. Заглавна страница с кратко описание на Вашите данни, ползвани услуги, дължима сума, дата на издаване на сметката и срок за плащане.
   2. Секция "Извлечение" със сумата на всички Ваши месечни и еднократни такси и сумата на цялото потребление.
   3. Секция "Извлечение по услуги" за всеки мобилен номер под Вашия абонамент.

      


   Първата Ви месечна сметка включва частична месечна такса за периода от датата на активация до датата на отчетния период, една пълна месечна такса за следващия месец, а също и сумите за всички използвани услуги, от датата на активация до датата на отчетния период.

      

   Включените услуги, които са описани в първата месечна сметка, са част от полагаемите за месеца, като са пропорционално разпределени за периода от активацията до датата на отчетния период.

      

  2. Как мога да получа детайлизирана разпечатка?

      

   Детайлизираната разпечатка изброява всяка услуга, използвана от всеки номер под Вашия абонамент за отчетния период. Вашата детайлизирана разпечатка показва кога, за колко време и къде са провеждани разговори, както и таксуването за всяка услуга. 

    

   Може да заявите активиране на детайлизирана разпечатка за бъдещи периоди директно чрез Моят VIVACOM, през онлайн канала за комуникация със заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, или като посетите магазин на Vivacom.

    

   Можете да заявите детайлизирана разпечатка за минал период (но не по-вече от 6 месеца назад) през онлайн канала за комуникация със заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, или като посетите магазин на Vivacom.

    

   Заявките се подават лично от титуляра на услугата или от негов представител с нотариално заверено пълномощно.

       

   Детайлизирана справка

   Цена в лв.

   Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - частни клиенти 0.60
   Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - бизнес клиенти  Безплатно 
   Получаване на детaйлизирана справка онлайн Безплатно 
    Отказ от получаване на детайлизирана справка на хартиен носител Безплатно
   Възстановяване получаването на детайлизирана справка след направен отказ  Безплатно
   Детайлизирана справка за минал период от време, но не повече от 6 месеца назад 6.00 за всеки номер / за абонати на тарифен план Hybrid - 12.00 лв.
   Получаване на препис от фишовете или фактура на месечните сметки за изтекъл период от време в рамките на една година в магазин на VIVACOM - еднократно за всеки телефонен пост  2.40
   Посочените цени са с включен ДДС

      

  3. Как мога да получа копие от моята фактура?

      

   Може да заявите копие на Вашата месечна сметка като се обадите на Обслужване на клиенти на 123, по всяко време.

      

  4. Какъв е срокът за заплащане на фактура?

      

   Вашата месечна сметка е дължима 18 дни от датата показана на заглавната й страница.

     

   Винаги плащайте в срок, за да избегнете ограничаване на услугите, такси за закъснели плащания или лоша кредитна история.

     

   Имайте предвид, че в случай на натрупване на просрочени задължения, VIVACOM има право да предостави информацията, необходима за събирането му, на агенция за събиране на вземания.

     

   Конкретната агенция ще бъде определена според това, с кои агенции VIVACOM има действащ договор към момента на възлагане събирането на задължението Ви.

      

  5. Как и къде мога да заплатя фактурата си?
  6. Какво са включени услуги и как се прехвърлят за следващ месец?

      

   Включени услуги са включените в абонаментния Ви план минути, SMS съобщения или MB, които можете да използвате през Вашия отчетен период. Според спецификата на тарифния план, неизразходваните включени услуги могат да се прехвърлят или да не се прехвърлят за следващ отчетен период. В случай, че се прехвърлят, броят им не може да надхвърля този на услугите, включени в тарифния Ви план. В зависимост от датата на активацията на услугата, Вие получавате пропорционален брой включени услуги спрямо дните, оставащи до датата на излизане на Вашата първа фактура.

     

   След изчерпване на включените услуги, Вашето потребление се таксува спрямо тарифния Ви план.

      

   Може да проверявате Вашите включени услуги чрез кратък USSD код *123# или чрез обаждане до Обслужване на клиенти по всяко време на телефон 123.

      

  7. Как мога да обединя / разделя моите абонаменти?

      

   Чрез обединяване или разделяне на Вашите абонаменти Вие може да прехвърлите един или няколко от Вашите номера на нова или съществуваща фактура. Всяка фактура може да бъде доставяна на различен адрес.

      

   Ако сте частен клиент може да заявите обединяване или разделяне на фактура веднъж месечно чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време.

      

   За отделяне на номера на нов абонамент се заплаща еднократна такса от 12 лв с ДДС. Таксата ще бъде отразена в следващата Ви фактура.

     

   Разделянето/обединяването на клиентски номера за неакаунтменажирани Бизнес клиенти се осъществява в магазин на VIVACOM, чрез попълване на Форма. 

     
   Aко клиентът е акаунтменажиран, е необходимо да се обърне към Търговския си представител.
   На един клиентски номер трябва да има минимум 3 мобилни номера.

     

   Услугата е безплатна за бизнес клиенти.

     

   В случай на разделяне или обединяване на фактура, неизразходваните услуги за номера, за който се извършва промяната се губят.

     

     

  8. Как мога да активирам отново моите ограничени услуги?

     

   Ако Вашите услуги са ограничени поради просрочени задължения или надвишена максимална финансова граница, е необходимо да извършите незабавно плащане, за да възстановите своите услуги.

      

  9. Как мога да променя адреса си за получаване на фактури?

      

   Може да промените адреса си за получаване на фактури чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 по всяко време.

      

   Ако получавате фактурата си в пощенска кутия, моля, уверете се, че името Ви, заедно с номера на пощенската кутия, са ясно изписани.

      

  10. Какво е максимална финансова граница и как се калкулира?

    

   Максималната финансова граница е сумата, до която имате възможност да провеждате разговори и да ползвате услуги. Вашата максимална финансова граница на потребление за всяка услуга се посочва в индивидуалния Ви договор.Когато под един клиентски номер се фактурират повече от една услуги, Виваком прилага спрямо тях обща максимална финансова граница, равна на сбора от максималните финансови граници на отделните услуги.Ако желаете максималната финансова граница да бъде увеличена, трябва да се свържете с Обслужване на клиенти на 123. Възможно е да бъде изискано авансово плащане или депозит в магазин на Vivacom.

     

   Вие трябва да заплатите всички дължими суми за ползвани услуги, включително и тези, надхвърлящи Вашата максимална финансова граница. Надхвърлянето дава право на Виваком, но не го задължава да ограничава и спира ползването на услуги. При превишаване на максималната финансова граница Виваком може (но не се задължава) да спре възможността Ви за изходящо потребление, освен изходящите повиквания към услуги за спешни повиквания. Неуведомяването за достигната максимална финансова граница не Ви освобождава от задължението да заплатите всички дължими суми, включително тези, надхвърлящи финансовата граница.

     

   Билинг-системите на операторите отчитат автоматично увеличаването на сметката едва след приключване на ползването на конкретната услуга (след прекъсване на разговор, след прекъсване на текущата сесия в интернет, след изпращане на конкретния SMS, съответно изпращане на MMS). Така автоматичната проверка дали е достигната максималната финансова граница се извършва след приключване на ползването на всяка една конкретна услуга. При достигане на финансовата граница на потребление по време на ползване на услугата механизмът за защита от високи сметки (ограничаване на всички услуги) може да се задейства след приключване на ползването на тази конкретната услуга, за която се дължи заплащане в пълен размер.

     

   Внимание! Към потреблението на мобилни данни в роуминг се прилагат отделни и самостоятелни лимити от 115 лв. с ДДС и 235 лева с ДДС, независимо от Вашата максималната финансова граница и трябва да заплатите всички дължими суми за ползване на данни в роуминг, включително и тези, надхвърлящи Вашата максимална финансова граница.

    

    

  11. Как мога да получа обратно направения депозит за увеличение на максималната финансова граница?

      

   Искането за възстановяване на депозита може да бъде направено само на 123. Имайте в предвид, че след освобождаване на депозита Вашата максимална финансова граница ще бъде намалена със същата сума и услугите могат да бъдат ограничени.

      

  12. Как се таксува моето потребление?

     

   Тарифирането зависи от избраният тарифен план, като може да бъде с 30 или 60 секудно първоначално отчитане за всички разговори в страна и в последствие на точна секунда или на започната минута.

     

   Обажданията в роуминг се таксуват съобразно условията на мобилната мрежа, която използвате.

     

   *Информация за първоначално таксуване може да откриете в ценовата информация на всеки тарифен план.

     

  13. На коя дата ще се издава моята фактура?

       

   Според датата на активация на Вашата SIM карта, фактурата Ви ще се издават на един от следните дни, всеки календарен месец:

      

   • При активация на SIM карта в периода от 3-тo до 11-тo, фактура ще се издава на всяко 15-то число
   • При активация на SIM карта в периода от 12-тo до 20-тo, фактура ще се издава на всяко 22-ро число 
   • При активация на SIM карта в периода от 21-во до 24-тo, фактура ще се издава на всяко 1-во число
   • При активация на SIM карта в периода от 25-тo до 2-рo, фактура ще се издава на всяко 8-то число

      


   Ако сте настоящ клиент на мобилната мрежа на VIVACOM и сключите договор за нова SIM карта на абонаментен план, отчетната дата, на която ще се издава фактура за новата Ви карта, ще бъде еднаква (индентична) с датата на фактуриране на първата Ви SIM карта.

  14. Какво е активационен пакет?

      

   Активационният пакет, на цена от 9.90 лв. с ДДС, включва 60 минути към всички национални оператори, които се черпят с втори приоритет след включените в тарифата минути, ако има такива.

      

   Активационният пакет се активира на всички нови клиенти, които сключват срочен договор за абонаментна услуга с месечна такса равна или по-ниска от 24.90 лв. с ДДС и е валиден в период от 30 дни след подписване на договора. За всички тарифни планове, за които важи прилагането на Активационен пакет, се намалява размера на депозита при активация с и без мобилно устройство с размера на цената на пакета.

      

   Активационният пакет не важи за лоялни клиенти и за клиенти, които пренасят номера си от друга мобилна мрежа.

  15. Как мога да проверя текущото си потребление?

     

   Може да проверявате текущото си потребление чрез обаждане до Облужване на клиенти, по всяко време, на 123.

    

  16. Какво съдържа твоята Vivacom фактура и други полезни видеа
  17. Такса за възстановяване на клиентски номер за услуга, спряна поради неплащане

    

   За възстановяване на клиентски номер за услуга, спряна поради неплащане, абонатът дължи еднократна такса в размер на 1,90 лв. с ДДС.

    

  18. Как мога да получа отстъпка от 1.00 лв. за мобилна услуга при плащане през My Vivacom?

    

   Всеки абонат на тарифен план от линии Unlimited, Smart и i-Traffic+, подписал нов договор или преподписал съществуващ договор за мобилна услуга между 01.06.2020 г. и 30.04.2022 г., включително, има възможност да получи отстъпка от 1.00 лв. с ДДС от месечната такса за всяка мобилна услуга под клиентския си номер, като заплати месечната си сметка през уеб портала My Vivacom или през мобилното приложение My Vivacom, влизайки с имейл, с който е направена регистрация. За получаване на отстъпка при влизане с мобилен номер и плащане на месечна сметка, абонатът трябва да има активна регистрация с имейл. Отстъпката от месечната такса ще бъде отразена в следващата месечна сметка на абоната за всяка мобилна услуга, която отговаря на условията за получаването ѝ, т.е. е със сключен нов договор или с удължен съществуващ договор между 01.06.2020 г. и 30.04.2022 г., включително. За активни услуги на планове Unlimited, Smart и i-Traffic+, за които не е сключен нов договор или удължен съществуващ такъв в посочения период, абонатът няма да получи отстъпка при онлайн плащане през уеб портала My Vivacom или през мобилното приложение My Vivacom.

  1. Как мога да презаредя предплатената си карта?

   Чрез електронен ваучер:

   Електронно презареждане на предплатена карта се извършва само във VIVACOM магазини. Минималната сума, която може да бъде презаредена е 4.00лв, а максималната 100.00лв. Презарежданите суми могат да бъдат цели и със стотинки (Пример: 6.55лв.)

     

   Чрез хартиен ваучер: 

   Хартиените ваучери за зареждане на VIVACOM са на стойност от 10.00, 20.00 и 50.00 лв. Когато закупите своя ваучер за зареждане, имате два лесни варианта да заредите картата си:

    

   Вариант 1:

   Внимателно изтрийте сребърното покритие на задната страна на Вашия ваучер, за да откриете 15-цифрения таен номер.
   Свържете се с 123 от Вашия апарат и изберете опция 1.
   Въведете Вашия 15-цифрен таен номер. 

    

   Вариант 2: 

   Внимателно изтрийте сребърното покритие на задната страна на Вашия ваучер, за да откриете 15-цифрения таен номер.
   Въведете *101*секретен код на ваучера# в апарата си и натиснете ОК. Вашата предплатена карта ще се зареди веднага.

    

   Предлагаме Ви още няколко удобни варианта да презаредите Вашата предплатена карта без да закупувате ваучер: чрез банкомат или онлайн през www.ePay.bg

    

   Презареждане чрез банкомат:  

   Презареждане през меню Плащане на сметки - от менюто на банкомата избирате търговец VIVACOM, след което се избира зареждане на предплатена услуга. След това трябва да въведете мобилния номер във формат 087ххххххх, след което се въвежда сумата за зареждане

    

   Презареждане през меню BPay - за код на търговеца въведете 23456. След това се въвежда мобилният номер във формат 087ххххххх, след което се въвежда сумата за зареждане 

    

   Презареждане през www.ePay.bg:

   След успешен вход в системата на ePay трябва да изберете плащане на сметки, избира се предплатени услуги и от списъка с търговци се избира VIVACOM. След това трябва да въведете мобилния номер във формат 087ххххххх, след което се въвежда сумата за зареждане.

     

   За да може да направите презареждане на предплатена карта от уеб страницата на ePay, е необходимo да сте регистриран и да имате минимум една регистрирана карта за разплащане.

  2. Как мога да проверя моето потребление и баланс?

      

   Има два удобни начина да проверите безплатно настоящия си предплатен баланс:

      

   • Свържете се с 123, изберете опция 2 и ще чуете настоящия си баланс.
   • Въведете *102# в апарата си и натиснете ОК. След няколко секунди, ще получите съобщение с настоящия Ви предплатен баланс.

      

   Може да заявите детайлизирана справка за период до 6 месец назад, като се обадите на Обслужване на клиенти на 123, по всяко време.

      

   • Получаване на детaйлизирана справка за минал период на мейл, но не повече от 6 месеца назад - 6.00лв за всеки номер .
   • Детайлизирана справка за минал период на хартиен носител, но не повече от 6 месеца назад - 6.00лв за всеки номер.

          

   Посочените цени са в лв. с включен ДДС.

  3. Какво трябва да направя, ако повредя моя ваучер и не мога да прочета 15-цифрения му секретен номер?

      

   Ако сте повредили и не можете да прочетете Вашия 15-цифрен секретен номер върху ваучера, трябва да изпратите по пощата Вашия повреден ваучер до Обслужване на клиенти. Ако ваучерът Ви е валиден, Вашата карта ще бъде заредена автоматично със стойността на ваучера. 

       

   За да върнете Вашия повреден ваучер, изпратете го в стандартен плик по пощата заедно с писмо съдържащо следната информация:

     

   • Вашия VIVACOM мобилен номер 
   • Място, откъдето е закупен ваучера 
   • Стойност на ваучера 
   • Днешната дата

       

   Адресът за изпращане на повредения ваучер е:

      

   гр. София; Пощенски код 1784;
   Пощенска кутия № 44

   До VIVACOM Обслужване на клиенти 

  4. Как мога да прехвърля сума от моята на друга предплатена карта?

      

   Можете да прехвърлите сума на друга предплатена карта чрез няколко лесни стъпки:

      

   • За да стартирате прехвърлянето на сума, е необходимо да въведете кратък код *137# следван от ОК
   • След въвеждането на предплатения номер въведете сумата, която ще бъде прехвърлена
   • След въвеждането на кода въведете мобилния номер на предплатената карта, която трябва да получи прехвърлената сума във формат 087ХХ
   • След въвеждането на номера и сумата, проверете въведените данни и потвърдете прехвърлянето, чрез натискане на 1 за потвърждение или 2 за отказ
   • След потвърждение на дисплея на апарата Ви се изписва информация за успешното прехвърляне на сума до желания номер

       

   Моля, имайте предвид, че имате право на 3 прехвърляния на суми на обща стойност 10.00 лв. в рамките на 30 дневен период. Максималната сума, която можете да прехвърлите еднократно е 4.00 лв, минималната е 0.01 лв.

      

   В случай, че прехвърляте сума от карта на абонаментен план към предплатена карта, максималната сума за презареждане в една транзакция е 30.00 лв., а минималната е 1.00 лв. с ДДС.

  5. С колко се удължава валидността на предплатената ми карта след презареждане?

     

   С презареждането на предплатената карта, валидността й се удължава както следва:

      

   За презареждане от 0.01 лв. до 3.99 лв.: 

     

   Активен период - срокът на валидност на картата не се удължава.

     

   За презареждане от/над 4.00 лв.,

     

   Активен период- срокът на валидност на картата се удължава с 11+1 месеца.

     

   Изключение прави презареждане от друга предплатена карта. При презареждане от предплатена карта валидността не се удължава, независимо от сумата.

     

   Моля, имайте предвид, че в допълнителния (+ 1) месец услугата има активни само входящи обаждания.

     

  6. Мога ли да използвам стартовия си пакет на за предплатена карта към номера с добавена стойност?

      

   Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност.

     

  7. Детайлизирана справка за предплатени карти

    

   Детайлизираната справка изброява всяка услуга, използвана от Вашия мобилен номер. Вашата детайлизирана справка показва кога, за колко време и къде са провеждани разговори и използвани услуги, както и таксуването за всяка услуга.

    

   Заявка за детайлизирана справка на предплатена услуга за изминал период (на хартиен носител или по e-mail) може да бъде заявена в магазин на Vivacom или през онлайн канала за комуникация със заявление, подписано с квалифициран електронен подпис.

   Заявките се подават лично от титуляра на услугата или от негов представител с нотариално заверено пълномощно.

    

   Цената на детайлизираната справка за един мобилен номер е 6 лв. с ДДС. Можете да заявите детайлизирана справка за период от 1 до 6 месеца назад. Заявката се приема само ако в картата, за която искате детайлизирана справка, има достатъчен баланс (6 или повече лв). В случай че в картата няма достатъчен баланс, е необходимо да направите презареждане.

    

   Срокът за обработване на всяка заявка  е до 48 работни часа (2 работни дни) от получаването й. Изпращането на детайлизираните справка на хартиен носител се извършва два пъти седмично. Изпращането на детайлизирани справки чрез електронната поща се извършва в рамките на 48 работни часа (2 работни дни) от получаване на заявката. 

    

  1. Как мога да променя номера си?

      

   Може да заявите промяна на мобилния си номер като посетите най-близкия до Вас офис на VIVACOM. Промяната на номер е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

      

   Ако заявите промяна на метален номер към обикновен, заплатената сума няма да Ви бъде възстановена. Ако изберете промяна към метален номер, начислява се такса в зависимост от стойността на металния номер.

      

   Металните номера са специални номера с поредни цифри или други лесно запомнящи се комбинации от цифри. 

      

   • Сребърен на цена от 420 лв с ДДС
   • Златен на цена от 900 лв с ДДС

      
   Моля, имайте предвид, че ако заявите промяна на пренесен от Мтел или Глобул номер, Вие ще го загубите.

   X
  2. Как мога да променя тарифния си план?

     

   Може да заявите промяна на тарифния си план чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време. Промяната на тарифен план е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

      

   Моля, имайте предвид, че за някои абонаментни планове има специфични ограничения за промяна на плана.

    

  3. Мога ли да променя личните си данни като моето име?

      

   Можете да промените Вашето име, адресна регистрация, номер на лична карта, националност и други лични данни като посетите някой от оторизираните ни представители. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима за идентификация. 

      

  4. Как мога да променя моя таен въпрос и отговор?

     

   Вашият таен отговор е Вашата уникална парола за достъп, която защитава Вашия абонамент от неоторизиран достъп.

      

   Може да заявите промяна на Вашия таен въпрос или отговор като посетите най-близкия до Вас офис на VIVACOM. Промяната на таен въпрос или отговор е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

     

  5. Как мога да получа SIM карта на абонамент?

     

   Можете да сключите договор за мобилна абонаментна услуга, като посетите най-близкия до Вас магазин на VIVACOM или обект от партньорската ни мрежа и се идентифицирате с Вашата лична карта.

      

  6. Как мога да извърша смяна на собственост на моя абонамент?

     

   Може да заявите смяна на собственост за един или всички мобилни номера от Вашия абонамент. Настоящият титуляр заедно с новия собственик трябва да посетят лично оторизиран представител на VIVACOM. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима за идентификация. 

      

   Преди да бъде осъществена смяната на собственост всички задължения трябва да бъдат заплатени в пълен размер. 

     

  7. Как мога да добaвя допълнителни пакети?

    

   Може да добавите допълнителни пакети към Вашия абонамент чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 или като посетите удобен за Вас Vivacom магазин.
   Активацията и деактивация на допълнителни пакети е възможна в един отчетен период.

    

  8. Как мога да прекратя услугата?

      

   В случай, че споразумението бъде прекратено преди изтичането на уговорения между страните срок по искане или по вина на абоната, включително при неплащане на дължими суми, абонатът дължи на "Виваком България" ЕАД неустойка в размер на всички месечни абонаментни цени, включително за допълнителни услуги със срочен абонамент, за които Договорът се прекратява, без отстъпки, за периода от прекратяване до изтичане на уговорения минимален срок, като в зависимост от датата на прекратяване максималният размер на неустойката за предсрочно прекратяване не може да надвишава:

   (а) шесткратния размер на месечните абонаменти за услугите на срочен абонамент по техния стандартен размер без отстъпка – ако прекратяването е настъпило до 30 април 2015 г. включително и

   (б) трикратния размер на месечните абонаменти за услугите на срочен абонамент по техния стандартен размер без отстъпка – ако прекратяването е настъпило на или след 1 май 2015 г. В случаите по буква „б“, в допълнение на неустойката за предсрочно прекратяване, абонатът дължи на Vivacom и възстановяване на част от стойността на отстъпките от абонаментните планове и от пазарните цени на устройствата (закупени или предоставени на лизинг), съответстваща на оставащия срок на договора“.

     

   Моля, имайте предвид, че дължите всички фактурирани и нефактурирани суми по Вашия абонамент.

     

   Ако срокът на договора Ви е изтекъл, моля, свържете се с Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време, за допълнителна информация.

     

   Ако желаете да пренесете Вашия номер към друг мобилен оператор в България, е необходимо да посетите най-близкия магазин на оператора, към който искате да пренесете номера си, и да подадете заявление за пренос.

     

  9. Загубих PIN / PUK кодовете си!

     

   Вашите първоначални PIN и PUK кодове са изписани на пластмасовия държач, на който сте получили SIM картата си. Ако сте променили и забравили Вашия PIN код, можете да отключите Вашата SIM карта, въвеждайки 8 цифрения PUK код от пластмасовия държач.

       

   Ако въведете грешно Вашия PIN код повече от три пъти, Вашата SIM карта ще бъде блокирана и единствено PUK кодът може да я отключи.

     

   Ако въведете грешно Вашия PUK код повече от десет пъти, Вашата SIM карта ще бъде блокирана завинаги и ще трябва да бъде подменена.

     

   За да получите Вашия PIN или PUK код, моля, свържете се с Обслужване на клиенти на телефон 123.

    

  10. Как да се свържа с Обслужване на клиенти?

    

   На телефон 123* може да получите информация за всички услуги предлагани на частните клиенти на VIVACOM  

      

   Ние Ви осигуряваме:

     

   • Незабавна връзка с нашия екип- 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
   • Информация по Вашата фактура;
   • Информация за продукти и услуги;
   • Своевременно и компетентно обслужване по всички технически въпроси;
   • Възможност за промяна на данните за кореспонденция

     

    

   С подаване на "Таен въпрос" и "Отговор на таен въпрос" Вие ще можете заявите промени по Вашите усуги, като смяна на абонаментен план, активиция на допълнителни услуги и др.

    

      
   *Обажданията към Обслужване на клиенти на номер 087 123 (+35987123) от номера на други мобилни или фиксирани мрежи се таксуватв рамките на интерактивното меню и при свързване със Сътрудник „Обслужване на клиенти“ спрямо тарифния план на съответния оператор.

         

   Нашият екип "Обслужване на клиенти" Ви очаква!

  11. Мога ли да прехвърля мобилния си номер от абонаментен план към предплатен пакет?

     

   Миграцията на мобилен номер от абонаментен план към предплатен пакет не е възможна.

     

  12. Каква е цената на минута разговор към 11800?

     

   Цена за разговор към номер 11800 за фиксирани услуги е 0.39 лв. с ДДС, за мобилни гласови услуги цената съвпада с посочената в договора цена за разговори към специални номера 0700. Таксуването е на минута, за всички планове, без първоначална такса за свързване. Включените безплатни минути в плана не могат да се използват за разговори към 11800.

     

  13. Как мога да активирам/деактивирам ограничение на Услуги с Добавена Стойност (УДС)?

     

   Ограничение за разговори към Услуги с Добавена Стойност (УДС) може да активирате/деактивирате  чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 по всяко време.

      

   Клас на ограничение може да се наложи както за всички 090 номера на Услуги с Добавена Стойност, така и за номера от следните видове:

     

   • (код за достъп 0901) - Телегласуване
   • (код за достъп 0902) - Хазартни игри
   • (код за достъп 0903) - Услуги за "възрастни"
   • (код за достъп 0900) - Всички останали услуги с добавена стойност 

     

  1. Как да активирам предплатената си карта?

      

   За да активирате своята предплатена карта, е необходимо да я регистрирате. Регистрацията на клиентите на предплатената услуга стана задължителна, след решение №1085 на Комисията за Регулиране на съобщенията от 03.09.2009 г. 

      

   Можете да регистрирате Вашата предплатена карта, като посетите най-близкия до Вас магазин на Vivacom или магазин от партньорската мрежа и предоставите документ за самоличност

     

   Aко предплатена Ви карта е била активирана преди 31.01.2010 и не сте я регистрирали, то изходящите и входящите Ви обаждания са спрени. Можете да възтановите обажданията, като регистрирате предплатената си карта преди датата на изтичане на нейната валидност. Валидността на предплатените карти е с продължителност до 1 година след активирането им или след зареждането на последния ваучер. Валидността на предплатената Ви карта можете да проверите на номер 123

     

  2. Преминаване от предплатен към абонаментен план
  3. Как мога да активирам роуминг?

    

   Не е необходимо да заявявате активиране на роуминг или да заплащате такса за активация - роумингът е част от Вашите VIVACOM услуги и е активиран по подразбиране.

    

  4. Как да се свържа с Обслужване на клиенти?

    

   На телефон 123* може да получите информация за всички услуги предлагани на частните клиенти на VIVACOM  

      

   Ние Ви осигуряваме:

     

   • Незабавна връзка с нашия екип- 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
   • Информация по Вашата фактура;
   • Информация за продукти и услуги;
   • Своевременно и компетентно обслужване по всички технически въпроси;
   • Възможност за промяна на данните за кореспонденция

     

   С подаване на "Таен въпрос" и "Отговор на таен въпрос" Вие ще можете:

      

   • Да промените абонаментния план според условията на ползваната от Вас услуга;
   • Да активирате/деактивирате допълнителни услуги;
   • Да заявите преместване на обикновен телефонен пост.

    

      
   *Обажданията към Обслужване на клиенти на номер 087 123 (+35987123) от номера на други мобилни или фиксирани мрежи се таксуватв рамките на интерактивното меню и при свързване със Сътрудник „Обслужване на клиенти“ спрямо тарифния план на съответния оператор.

        

   Нашият екип "Обслужване на клиенти" Ви очаква!

  5. Как да активирам/деактивирам ограничение на Услуги с Добавена Стойност (УДС)?

     

   Ограничение за разговори към Услуги с Добавена Стойност (УДС) може да активирате/деактивирате  чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 по всяко време.

      

   Клас на ограничение може да се наложи както за всички 090 номера на Услуги с Добавена Стойност, така и за номера от следните видове:

     

   • (код за достъп 0901) - Телегласуване
   • (код за достъп 0902) - Хазартни игри
   • (код за достъп 0903) - Услуги за "възрастни"
   • (код за достъп 0900) - Всички останали услуги с добавена стойност 

     

  6. Как мога да спра достъпа до мобилен интернет?

    

   Може да деактивирате услугата „мобилен интернет“ от менюто на Вашето мобилно устройство.

    

   За апарати с операционна система Android: 

   Settings > More > Mobile networks > Mobile data (or Data Usage)

   Настройки > Още > Мобилни мрежи > Мобилни данни (или Ползване на данни)

    

   За апарати с операционна система iOS:

   English (US) Settings > Cellular > Cellular Data (enable or disable)

   English (UK) Settings > Mobile Data > Mobile Data (enable or disable)

    

   За апарати с операционна система Windows:

   Settings > Network & Wireless > Mobile & SIM > Data connection (On or Off)

   Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM >  Връзка за данни (Вкл. или Изкл.)

    

    

  7. Как мога да дерегистрирам предплатена карта?

    

   Ако желаете да дерегистрирате предплатена карта, е необходимо да посетите магазин на VIVACOM и да подадете писмено заявление.

    

  8. Как да променя тарифния план на моята предплатена услуга?

   Тарифният план на предплатената Ви карта може да се промени единствено при преминаване към абонаментна услуга.

  9. Преустановяване и поддръжка на мобилни планове

    

   Считано от 26.11.2020 г. се преустановява поддръжката на тарифни планове Айде, Бизнес Формула 2, Бонуси Безкрай, а считано от 27.11.2020 г. се преустановява поддръжката на тарифен план Call-Yo. Всички абонати на тези планове ще преминат автоматично на тарифен VIVACOM Free с неограничени МВ, минути, валидни и в роуминг ЕС и без допълнителни такси при презареждане. До тези дати абонатите ще могат да използват минутите и MB спрямо настоящите си тарифи. Информация за новия тарифен план: https://www.vivacom.bg/vivacom-free

  1. Задължително ли е да регистрирам предплатената си карта?

      

   Да, регистрацията на клиентите на предплатената услуга стана задължителна след решение №1085 на Комисията за Регулиране на съобщенията „Събиране на данни, необходими за идентифициране на клиентите на предплатените услуги" от 03.09.2009 г.

     

  2. Какъв е срокът, в който трябва да регистрирам предплатената си карта?

     

   Няма срок, в който трябва да регистрирате Вашата нова предплатена карта, но трябва да извършите регистрацията преди датата на изтичане на нейната валидност. Валидността на предплатените карти е с продължителност до 1 година след активирането им или след зареждането на последния ваучер. Валидността на предплатената карта можете да проверите на номер 123.

     

  3. Какво е нужно да представя, за да мога да регистрирам предплатената си карта?

     

   Необходимо е да представите Вашата лична карта, която е необходима за идентификация, ако сте физическо лице. Ако сте юридическо лице или ЕТ и не сте регистрирани или пререгистрирани в Търговския регистър, трябва да представите Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 (шест) месеца преди представянето му и карта за идентификация по БУЛСТАТ. В случай, че фирмата е регистрирана с ЕИК, е нужно да посочите единния идентификационен код, с оглед удостоверяване на представителната власт на заявителя.

     

  4. Какво ще се случи с предплатената ми карта, ако не я регистрирам?

     

   Ако не регистрирате Вашата нова предплатена карта, тя няма да бъде активирана. Ако предплатената Ви карта не е ригистрирана, но е била активирана преди 31.01.2010 г., входящите и изхоящи повиквания ще бъде спрени докато не предоставите данните си за регистрация, но не по-късно от датата, на която изтича валидността на предплатената карта. След като валидността й изтече, номерът Ви ще бъде освободен.

     

  5. Мога ли да регистрирам предплатената си карта, ако нямам навършени 18 год. и не притежава документ за самоличност?

     

   В случай, че нямате навършени 18 год. и не притежавате документ за самоличност няма да може да регистрирате предплатената карта на свое име, но можете да я регистрирате на името на Ваш законен представител.

     

  6. Мога ли да регистрирам предплатената си карта, ако не съм гражданин на република България?

      

   Ако не сте гражданин на република България, имате възможност да регистрирате Вашата предплатена карта срещу документ за самоличност.

     

  1. Има ли мобилни апарати, които работят само със SIM карта на Vivacom?

     

   Мобилните апарати, които се предлагат на преференциални цени от Vivacom, е възможно да бъдат пригодени да работят само със SIM карта на Vivacom.

     

  2. Какво представлява SIM карта?

     

   SIM картата представлява чип, който се поставя в мобилния телефон и служи за идентификация на потребителя в мобилна мрежа.

     

   SIM е съкращение от Subscriber Identification Module (Модул за идентификация на потребителя) и съхранява данни и пароли, необходими за връзка в GSM или UMTS мобилна мрежа.

     

   Основният метод на защита на SIM картата е PIN (Personal Identification Number) код, съставен от 4 до 8 цифри. При неправилното му въвеждане 3 пъти SIM картата се блокира, като може да се разблокира с PUK (Personal unlocking code) кода, който е записан на задната част на пластиката на SIM картата

     

  3. Колко струва SIM карта?

   Стандартна 4G SIM карта се предлага безплатно на всички нови клиенти на VIVACOM на абонаментни или предплатени планове. 

   При подмяна на SIM карта -  клиентът заплаща такса в размер на 9.99 лв с ДДС за всяко предоставяне на 4G SIM карта във VIVACOM магазин.

  4. Как да активирам SIM карта
  1. Как да променя / премахна моя PIN код?

     

   PIN кодът на Вашата SIM карта е четири цифрен код, защитаващ Вашата SIM карта от неоторизирана употреба.

     
   За да промените Вашия PIN код, въведете от клавиатурата на Вашия апарат: **04*настоящ PIN*нов PIN*нов PIN# последван от бутона ОК.

     
   Вашата SIM карта също има и PIN2 код, който служи за функцията фиксирано набиране.

     
   За да промените Вашия PIN2 код въведете от клавиатурата на Вашия апарат: **042*настоящ PIN2*нов PIN2*нов PIN2# последван от бутона OK.

     

  2. Какво е Чакащо повикване и как да го ползвам?

      

   Чакащо повикване е функция, която Ви уведомява с тих звуков сигнал, ако някой Ви търси докато разговаряте. С Чакащо повикване няма да пропускате важни обаждания.

     
   Услугата Чакащо повикване е автоматично активирана на всички нови SIM карти.

     
   За активация на Чакащо повикване въведете от клавиатурата на Вашия апарат: *43# последван от бутона OK.

     
   За деактивация на Чакащо повикване въведете от клавиатурата на Вашия апарат: #43# последван от бутона ОК.

     

  3. Какво е Задържане на повиквания и как да го ползвам?

     

   Задържане на повиквания е функция, която Ви позволява да оставите на изчакване разговора, който водите и да осъществите или приемете друго обаждане. Можете да водите до пет (5) разговора едновременно и да преминавате между тях без да загубите нито един.

     
   Задържане на обаждането е стандартна функция на повечето апарати на пазара днес. Проверете настройките за разговори на Вашия телефон.

     

  4. Какво е Ограничаване на повиквания и как да го ползвам?
  5. Как да активирам/деактивирам Пренасочване на повиквания?

     

   Пренасочване на повикванията е функция, която Ви позволява да пренасочите Входящите си обаждания към Вашата гласова пощенска кутия или друг номер, когато сте извън обхват, когато не можете или не желаете да отговорите.

     
   За да пренасочите повиквания, на които не желаете да отговорите, въведете: *61*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да пренасочите повиквания, когато сте извън обхват или апаратът Ви е изключен, въведете: *62*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да пренасочите повиквания при заета линия, въведете: *67*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да направите безусловно пренасочване, въведете: *21*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да премахнете всички пренасочвания, въведете: ##002# последван от ОК.

     

   Пренасочване на повикванията може да се осъществява само към мобилни и фиксирани номера от номерационния план на българските оператори.

      

  6. Какво е Идентификация на повиквания и как да го ползвам?

     

   Идентификация на повикванията (CLIP) е функция, която Ви позволява да разпознаете хората, които Ви търсят.

     

   CLIP функцията позволява мобилният номер или свързаното с него име на човек, който Ви търси, да се изпишат на дисплея на Вашия апарат. CLIP функцията е предварително настроена и активирана за всички клиенти на мобилните услуги на VIVACOM. Ако не желаете Вашият номер да се изписва, когато набирате някого, е необходимо да активирате CLIR функцията.

     

   За да активирате функцията Ограничаване на идентификацията на повикванията (CLIR) за определен разговор въведете: #31#последван от номера, който искатe да наберете.

     

   За да деактивирате функцията CLIR за определен разговор въведете: *31#последван от номера, който искатe да наберете

      

  1. Специални условия за хора с трайни увреждания, валидни след 31.05.2019 г.
  2. Какво е гласова поща?

      

   Гласова поща е услуга, която Ви позволява да пренасочите обажданията, на които не можете или не желаете да отговорите, към Вашата лична гласова пощенска кутия, където тези, които Ви търсят, могат да Ви оставят съобщение. Може да се свържете с Вашата гласова пощенска кутия по всяко време, за да прослушате записаните съобщения чрез обаждане до +359878009110 или до кратък номер 110 от мрежата на VIVACOM.

     

   Гласовата поща е автоматично активирана безплатно за всички клиенти на VIVACOM.

     

   Гласовата поща Ви позволява да запишете личен поздрав, да защитите с парола Вашите съобщения и да запаметите прослушаните съобщения.

     

   Вашата гласова пощенска кутия може да съхранява до 20 съобщения. След като прослушате съобщенията във Вашата гласова пощенска кутия можете да ги запазите за още 5 дни. Непрослушаните съобщения се пазят до 5 дни преди да бъдат изтрити от системата. Съобщенията не могат да бъдат по-дълги от 2 минути.

     

   Ако получите ново съобщение в гласовата си поща, ще Ви бъде изпратен уведомителен SMS с текст: „Imate 1 novo(i) saobshtenie(a). Za proslushvane naberete +359878009110. You have 1 new message(s). To listen dial +359878009110".

     

  3. Как да настроя моята гласова поща?
  4. Как да прослушам съобщения си на гласовата ми поща?

     

   Може да се свържете с Вашата гласова пощенска кутия като наберете:

     

   • от Вашия мобилен VIVACOM номер наберете кратък номер 110
   • от друг мобилен VIVACOM номер наберете кратък номер 111 и когато Ви бъде изискано, въведете номера на Вашата гласова пощенска кутия, който е същия като Вашия мобилен номер. От съображения за сигурност, ще трябва да въведете Вашата 4 цифрена парола на гласовата Ви поща.

     


   Ако звъните от фиксиран телефон с тонално набиране или мобилен номер на друг оператор, трябва да наберете +359 87 110 и когато Ви бъде изискано, въведете номера на Вашата гласова пощенска кутия, който е същия като Вашия мобилен VIVACOM номер. От съображения за сигурност, ще трябва да въведете Вашата 4 цифрена парола на гласовата Ви поща.

     

   Следните опции са налични при прослушване на Вашите съобщения:

     

   • за повторно прослушване на съобщението: натиснете 1
   • за пауза: натиснете 2
   • за други опции: натиснете 5
   • за препращане на съобщението: натиснете 6
   • за изтриване на съобщението и преминаване към следващото: натиснете 7
   • за запаметяване на съобщението: натиснете 9
   • за да маркирате това съобщение като непрослушано и преминаване към следващото: натиснете #
   • за връщане към главното меню: натиснете **

     

    
   Вашите съобщения ще бъдат възпроизведени от последното получено последователно до най-старото. Можете да промените реда за прослушване на съобщенията, набирайки кратък номер 110, последвано от:

     

   • за достъп до лични настройки: натиснете 4
   • за промяна на лични настройки: натиснете 4
   • за промяна на настройките за възпроизвеждане: натиснете 2
   • за промяна на реда за прослушване на съобщенията: натиснете 1

      

  5. Как се таксува ползването на гласова поща?

     

   Таксуването за използване на гласова поща зависи от това дали получавате или оставяте съобщения, също така дали използвате мобилната мрежа на VIVACOM или сте в роуминг.

     

   За прослушване на съобщения:

     

   • от Вашия мобилен VIVACOM номер - безплатно
   • от друг мобилен VIVACOM номер - таксуването е според тарифния Ви план
   • от всеки друг фиксиран или мобилен национален оператор - таксуването е според тарифния Ви план
   • ако сте в роуминг - таксуването е според международните роуминг тарифи

     

    
   За оставяне на съобщения:

     

   • от Вашия мобилен VIVACOM номер - таксуването е според тарифния Ви план
   • от всеки друг фиксриан или мобилен национален оператор - таксуването е според тарифния Ви план
   • ако сте в роуминг - таксуването е според международните роуминг тарифи

     

     
   Пренасочването на гласовата пощенска кутия към гласовата пощенска кутия на друг мобилен VIVACOM номер е безплатно.

      

   Ако сте в роуминг и имате активирано условно пренасочване: („Недостъпен", „Заето" и „При неотговаряне") към Вашата гласова пощенска кутия, ако някой се свърже с нея, освен стандартната цена за входящо обаждане,  това ще Ви бъде таксувано и като изходящ разговор по стандартните цени за роуминг за съответната дестинация.  Ако имате активирано безусловно пренасочване към Вашата гласова пощенска кутия, няма да Ви бъдат таксувани пренасочените към нея обаждания.

   .

     

  6. Как мога да деактивирам гласовата си поща?

     

   За да запазите Вашата гласова поща активна, трябва да я използвате поне веднъж за шестдесет дни (60). Ако не използвате гласовата си пощенска кутия нито веднъж за този период, тя ще бъде изтрита от системата и ще загубите Вашите лични поздрави и запаметените съобщения. Преди Вашата гласова пощенска кутия да бъде изтрита ще получите уведомително съобщение.

     

   За да деактивирате Вашата гласова поща, изпратете безплатен SMS до кратък номер 90110 със следния текст:

     

   • на английски език: OFF
   • на български език: NE

     

    
   След това премахнете пренасочванията чрез въвеждане на кратък код-##002# от клавиатурата на Вашия телефонен апарат последван от бутона OK.

      

  7. Какво e “NFC" и как работи?
  8. VIVA Pay

     

   VIVA Pay (Мобилен портфейл) е услуга, която превръща телефона в ежедневно средство за достъп до банкови и електронни услуги. Чрез тази услуга можете да банкирате, да пазарувате, да обменяте документи и да се идентифицирате по електронен път само чрез мобилния си телефон. VIVA Pay е софтуерно приложение, интегрирано в специална зона на нова SIM карта. То осигурява защита на достъпа до електронни услуги чрез електронен подпис, личен PIN код и криптиране на съобщенията.

     

   С приложението получавате възможност да активирате опциите „Мобилно банкиране" и „Електронно портмоне":

     

   Какви операции поддържа „Мобилното банкиране"? 

     

   • Мобилни плащания в търговски обекти - покупка на стоки и услуги в търговски обекти на ПОС системи, оборудвани с терминали за безконтактни плащания.
   • Мобилни преводи към 12 милиона IBAN сметки в страната чрез използването на платежните системи СЕП, Бисера и РИНГС.
   • Преводи по мобилен номер към други потребители на „Мобилен портфейл" само чрез въвеждане на мобилния им номер.
   • Справки за последни извършени банкови транзакции и за налично салдо.
   • Лимити - управление на броя и сумите на извършвани преводи за контрол на разходите.

      

   Какво представлява „Електронното портмоне"?

     

   „Електронно портмоне" е банкова услуга за плащане в търговските обекти чрез електронен чип "Мобисейф" и технологията "Докосни и плати". С нея можете лесно, бързо и удобно да правите ежедневните си покупки - кафе, сандвичи, билети, вестници и други. Електронното портмоне представлява малък електронен чип под формата на стилен ключодържател.

     

  9. VIVA меню

    

   VIVACOM ви предоставя удобството за истински бързи връзки до актуални и атрактивни услуги, само чрез менюто на телефона ви. Само с няколко стъпки ще можете лесно да:

   1. Проверявате текущите си сметки и баланс, както и да зареждате суми на предплатени карти без ваучери.
   2. Заплащането за паркиране в Синя зона за градовете вече ще става много по-удобно, след като ще имате бърз достъп до SMS заплащането на тези услуги.
   3. Безплатен и бърз достъп директно до WAP портала, откъдето ще  можете да сваляте най-актуалните Java игри, картинки и мелодии.
   4. да намерите различни информационни услуги като:

     

   Водещи новини:

     

   Бъдете в центъра на събитията с водещите новини от Нова телевизия. Всеки ден към 18.00 часа ще получавате по 3 SMS-a с най-актуалните новини, подбрани специално за вас от екипа на Календар
   Цена на получен SMS 0.06 лв с ДДС

     

   Спорт:

    

   Получавате директно на телефона си актуалните новини от света на футбола, тениса, Формула 1 и др.
   Всеки ден ще получавате по 2 SMS-a.
   Цена на получен SMS 0.06 лв с ДДС.

    

   Времето:

    

   Не се оставяйте на времето да ви изненада! Слънчеви очила или с чадър в ръка? Вижте каква ще е прогнозата за утре! 
   Всеки ден към 20,00 часа ще получавате SMS прогнозата на времето за утрешния ден за избран град. 
   Цена на получен SMS 0.06 лв с ДДС

    

   • VIVA Blitz:

    

   Включете се в най-новата надпревара VIVA Blitz!

     
   Покажете колко много знаете и колко голямо желание за победа притежавате! Всяка седмица ще се вихри луда надпревара, в която най-добрите ще печелят големи награди. Ако и вие искате да сте сред тях - включете се във VIVA Blitz! Първата седмица играйте безплатно!

     

   Как?

     

   1. Абонирайте се с безплатен SMS с текст START на кратък номер 13361.
   2. Отговаряйте на въпроси и печелете точки.
   3. Всички участници трупат специални ваучъри, с които сами изберат своята награда! Тези и още много изненади ви очакват във VIVA Blitz. Повече информация можете да намерите тук

    

   Безплатно е използването на услугите като получаване на настройки, услугата „Отново на линия", „Пропуснато повикване", „Гласова поща", проверка на сметка и презареждане на предплатена карта. 

    

   Безплатно е разглеждането на услугите в раздел „Забавление" - „Игри", „Картинки", „Мелодии", водещи към WAP портала на VIVACOM. Всеки конкретно избран продукт  се заплаща в момента на свалянето му.

    

   Преносът на данни в WAP портала е безплатен.

   SMS паркирането се заплаща според цената, определена за паркиране в Синя Зона за всеки град.

   Останалите услуги са абонаментни и заплащат на всяко получено съобщение съобразно действащите абонаментни услуги.

   Всички клиенти   - частни и бизнес, на мобилни, абонаментни или предплатени услуги, притежаващи SIM  карта с надпис VIVACOM и започваща със сериен номер 89359032 могат да се възползват от услугите на VIVA меню.

   Ако вашата SIM карта не поддържа такова меню, може да я смените в магазинната мрежа на VIVACOM.

   За да използвате VIVA меню, няма нужда да се настройва допълнително мобилният апарат с изключение на настройките за WAP портала. 

   Ако нямате правилни настройки на мобилния ви телефон за достъп до WAP портала на VIVACOM, може да ги изтеглете от VIVA menu / Uslugi / WAP nastroyki.

   VIVA меню може да откриете в главното меню на вашата SIM карта или в някоя от категориите Tools, Setup, Applications или Extras. Това зависи от мобилния телефон.

   Докато използвате VIVA меню е възможно да се появи надпис „Please wait“ ( Моля, изчакайте). В този момент менюто се обновява и е добре да се изчака, докато не се появи отново съответната секция, която сте избрали.

   VIVA меню не може да се използва в роуминг.

    

  10. Как да използвам конферентен разговор?

     

   Конферентният разговор Ви позволява да разговаряте с повече от един човек по едно и също време. Максималният брой на участниците е 6 - организаторът на разговора и още 5 човека. Конферентен разговор с различни йерархически нива не е възможен.

     

   В зависимост от използвания мобилен апарат има различни възможности за настройване на конферентен разговор.

    

   Това е пример за настройките за конферентна връзка за апарати Нокиа:

    

   Опция А:

    

   • наберете номер А
   • по време на разговора изберете Опции и след това Нов разговор,
    наберете номер Б, връзката с номер А автоматично остава в изчакване
   • от Опции изберете конферентна връзка
   • ако номер В Ви потърси, изберете Отговор (изписва се на дисплея), 
    за да включите номер В в разговора, изберете Опции и след това Добави към конферентна връзка

     

   Опция Б:

    

   • когато входящо повикване от номер А е последвано от входящо повикване от номер Б, изберете Отговор (изписва се автоматично на дисплея), за да отговорите на Б
   • връзката с А автоматично остава в изчакване,
    изберете Опции и след това Конферентна връзка, и така конферентната връзка между трите номера е осъществена

    

  11. Как да използвам Уведомяване за пропуснато повикване?

    

   Уведомяване за пропуснато повикване е услуга, която Ви информира за неприетите обаждания, докато не сте били достъпен.

    

   Например, ако апаратът Ви е бил изключен, били сте извън обхват, провеждали сте друг разговор или сте получавали данни, услугата Уведомяване за пропуснато повикване ще Ви информира за неприетите обаждания.

    

   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване може да се използва едновременно с услугата Гласова поща. Ако този, който Ви търси, не остави гласово съобщение, услугата Уведомяване за пропуснато повикване ще Ви информира за обаждането.

    

   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване ще Ви изпрати SMS съобщение в следните случаи:

    

   • когато сте извън обхват
   • апаратът Ви е изключен
   • провеждате разговор и услугата Изчакващо повикване не е активирана
   • нямате активирана Гласова поща
   • този, който Ви търси, не остави съобщение в Гласовата Ви пощенска кутия

     
   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване е настроена и първоначално активирана за всички VIVACOM клиенти. 

    

   За да активирате / деактивирате услугата е необходимо да изпратите SMS съобщение до кратък номер 1234 със следния текст:
   За активация:
    

   • на английски език - MCN ON
   • на български език - MCN DA

    
   За деактивация:

   • на английски език - MCN OFF
   • на български език - MCN NE


   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване се предлага и на английски, и на български език. За да промените езика на съобщението, е необходимо да изпратите безплатен SMS към кратък номер 1234 със следното съдържание:

    

   • за промяна на английски език - LANG EN
   • за промяна на български език - LANG BG

     

  12. Как да използвам Отново на линия?

    

   Услугата Отново на линия дава възможност хората, които са Ви търсили, докато не сте били достъпен, поради липса на покритие или изключен апарат, да получат SMS съобщение, когато сте достъпен отново. Текстът на съобщението е следният: ‘Nomer +35987xxxxxxx, koyto tarsihte, veche e dostapen.''
    
   Услугата Отново на линия е активирана на всички мобилни VIVACOM клиенти. Моля, обърнете внимание, че услугата Отново на линия няма да функционира, ако услугата Уведомяване за пропуснато повикване не е активна.
     
   За да активирате или деактивирате Отново на линия, моля, изпратете безплатен SMS към кратък номер 1234.

     

   За активация:

   • на английски език - AON
   • на български език - ADA

    
   За деактивация:

   • на английски език - AOFF
   • на български език - ANE

     

   Услугата Отново на линия се предлага и на английски, и на български език. За да промените езика на съобщението, е необходимо да изпратите безплатен SMS към кратък номер 1234 със следното съдържание:

    

   • за промяна на английски език - LANG EN
   • за промяна на български език - LANG BG
  13. Как да използвам Фиксирано набиране?

    

   Фиксирано набиране е услуга, която Ви дава възможност да ограничите Вашите изходящи обаждание и SMS съобщения до определени номера, включени в списъка за фиксирано набиране. Веднъж активирали услугата Вие можете да набирате и изпращате SMS-и само до номерата от списъка. За да настроите и променяте Вашия списък от номера за фиксирано набиране, ще е необходимо да въведете Вашия PIN2 код.

    

   Моля, консултирайте се с ръководството на Вашия мобилен апарат за по-подробни инструкции за настройване на услугата Фиксирано набиране.

    

  14. Как да използвам 3G мрежата?
  15. Какво е GPRS?

    

   GPRS е носеща мрежова технология, която ускорява преноса на данни до 4-5 пъти в сравнение със CSD.

    

   Може да използвате GPRS технологията за пренос на MMS, разглеждане на WAP страници от мобилния Ви апарат или връзка с Интернет чрез компютър (лаптоп).

    

   GPRS настройките, които трябва да бъдат дефинирани, включват APN (точка за достъп):

    
   VIVACOM стойности по подразбиране за APN:
    

   • VIVACOM Интернет - internet.vivacom.bg
   • VIVACOM MMS - mms. vivacom.bg

     
   Профилът по подразбиране е VIVACOM MMS и WAP профил. Ако искате да използвате мобилния си телефон за интернет връзка, ще трябва да превключите на VIVACOM интернет профил. Този профил ще откриете в менюто на Вашия мобилен телефон, като обикновено са описани като «Настройки на телефона» (Phone settings) - «Свързване» (Connectivity) - „Настройки за данни" (Data Settings). Конкретните имена в менюто зависят от модела на Вашия мобилен апарат!

    

   Ако искате да разглеждате страници в Интернет, използвайки лаптоп и GPRS, Вие трябва:
    

   • Да имате мобилен апарат, който да поддържа GPRS с модем функция и може да бъде свързан с лаптоп чрез кабел, инфрачервен порт (IrDA) или Bluetooth
   • Да инсталирате на лаптопа софтуер за връзка с мобилен телефон
   • Да имате активиран GPRS профил на Вашия мобилен телефон
   • Използването на данни се таксува като GPRS данни - вижте цените за GPRS.

    

   Ако искате да разглеждате WAP страници и/или да изпращате MMS чрез GPRS, след като сте активирали VIVACOM интернет GPRS профила, ще трябва да ре-активирате VIVACOM Browser профила.

    

   За допълнителна информация, моля, обадете се на Обслужване на клиенти на номер 123.

    

  16. Как да използвам мобилния си телефон като PC модем?

    

   Подробните инструкции как да използвате мобилния си телефон като PC модем можете да разгледате ТУК

    

  17. Как мога да се абонирам/откажа за/от получаването на рекламни съобщения от Vivacom продукти и услуги?

   Можеш да управляваш своите съгласия за получаване на рекламни съобщенияза продукти и услуги на Vivacom, като изпратиш SMS със съответната кодова дума до кратък номер от посочения по-долу списък или като посетиш индивидуалния линк за управление на съгласия.

    

   Услуга / ММ

   За кои услуги се използва съгласието/ Отказ:

   Линк за управление на съгласия

   Кратък номер

   Текст за SMS заявяване на съгласие за получаване на  рекламни съобщения

   Текст за SMS оттегляне на съгласие за получаване на рекламни съобщения

   Happy Call 

   Happy Call

   www.vivacom.bg/chc

   188300

   Start

   Stop

   SMS Инфо услуги

   SMS Инфо Услуги

    

   www.vivacom.bg/cis

   188400

   Start

   Stop

   Забавни услуги

   SMS забава; TIDAL

    

   www.vivacom.bg/cfu

   188500

   Start

   Stop

   Хороскоп

   Хороскопи

   www.vivacom.bg/cho

   188600

   Start

   Stop

   VIVA Apps

   VIVA Apps

   www.vivacom.bg/cva

   188700

   Start

   Stop

   Всички VIVACOM услуги

   Всички продукти и услуги на VIVACOM

   На  някои от горепосочените линкове

   188188

   Activate

   Stop

    

   Изпращането и получаването на SMS-и към и от кратките номера е безплатно.

    

   Например, за да заявиш съгласие за получаване на рекламни съобщения за Happy Call, трябва да изпратиш SMS с текст "Start"* до кратък номер 188300 или да посетиш www.vivacom.bg/chc, където, след като въведеш твоетопотребителско име и парола от MyVIVACOM, да отбележиш  „Желая да получавам маркетингови съобщения за MM Happy Call“ и да запазиш своя избор.

    

   Важно:  отказът от/съгласието за получаване на рекламни съобщения за продукти и услуги на VIVACOM не спира вече активираните услуги.

    

   Пример:  Ако клиент, абонирал се за Happy Call, изпрати "stop" на номер 188188, няма да се откаже от самата услуга Happy Call, а само от получаване на рекламни съобщения за продукти и услуги на VIVACOM в бъдеще. За да се откаже от получаване на съобщения за Happy Call, клиентът трябва да изпрати съобщение до конкретния номер – 188300.

    

   Ако клиент иска да се абонира за някоя от услугите, не може да го направи със SMS с текст "Старт" до кратък номер 188300, а трябва да използва съответния номер на избраната от него услуга.

    

   * Позволени кодови думи за съгласие: START, Start, start, Старт, СТАРТ

   Позволени кодови думи за отказ:  STOP, Stop, stop, Стоп, СТОП

  18. Как мога да се абонирам/откажа за/от получаването на рекламни съобщения за чужди продукти и услуги.

    

   Активация:
    

   За активиране на услугата за получаване на рекламни SMS-и за чужди услуги, трябва да изпратите SMS с текст "activate" до кратък номер 188199.

     

   Деактивация:
    

   За отказване от получаване на рекламни съобщения за чужди услуги, трябва да изпратите SMS с текст на съобщението "stop" до кратък номер 188199

   Изпращането и получаването на SMS-и към и от номер 188199 са безплатни.Този номер не спира активираните услуги от клиента.

   Пример:
    

   Ако клиент, абонирал се за SMS прогнозата за времето, изпрати "stop" на номер 188199, няма да се откаже от услугата SMS прогноза за времето. Ако клиент иска да се абонира за някоя от услугите, не може да се абонира с SMS с текст "activate" до кратък номер 188199.

    

  19. SMS

    

   Можете да изпращате и получавате текстови съобщения, съдържащи до 160 знака, включително паузите, в рамките на един SMS. (Тези знаци могат да бъдат и повече, ако Вашият апарат позволява това, като в такъв случай ще бъдете тарифиран за повече от един SMS). Всички Ваши приятели ще получат съобщенията Ви, без значение дали са клиенти на VIVACOM или на други оператори.

    

   Тарифирането е според тарифния Ви план.

    

   Важно:

   • Можете да запазите в SIM картата си до 50 съобщения (общо - изпратени и получени). Ако желаете изпратените съобщения да бъдат запазвани, трябва да направите съответните настройки от менюто на своя телефон
   • Ако SMS не е получен от мрежата, той ще бъде запазен за период от максимум 72 часа. Съобщение, изпратено от Web/SP, ще бъде съхранявано до 48 часа
   • VIVACOM ще запази Вашите неполучени съобщения. Когато броят им достигне 10, ще Ви бъде изпратено съобщение за грешка
   • SMS настройките на SIM картата са предварително конфигурирани
   • Номерът на SMS центъра е + 359 878 000 333
   • Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа

    


   Потърсете повече информация в партньорската ни мрежа или като позвъните в Центъра ни за обслужване на клиенти на кратък номер 123.

    

   За да активирате получаване на рекламни SMS съобщения от VIVACAOM трябва да изпратите SMS с текст: "activate" до кратък номер 188188.

    

   За да деактивирате услугата трябва да изпратите SMS с текст "stop" до кратък номер 188188.

    

   Изпращането и получаването на SMS-и към и от номер 188188 са безплатни.

    

  20. MMS

   Лесно можете да изпращте и получавате MMS от клиенти на VIVACOM и други мобилни оператори. Трябва Ви само апарат, който да поддържа тази функция и да бъде конфигуриран с правилните настройки (показани по-долу).

    

   Важно:

   • Максималният размер на едно MMS събщение е 300KB. По-големи съобщения не могат да бъдат изпращани
   • Ако MMS съобщението не бъде получено от мрежата, ще бъде запазено за период от максимум 48 часа
   • Максималният брой неполучени и съхранени MMS съобщения в мрежата на VIVACOM е 5


   MMS тарифирането е базирано на цените от тарифния Ви план.

    

   MMS настройки:

   Направление

   Настойки по-подразбиране

   Допълнителни

   настройки

   Профил на носителя (CSD или GPRS)  GPRS CSD*
   URL на MMS центъра mmsc.vivacom.bg mmsc.vivacom.bg
   Тип протокол (Protocol type) WAP или HTTP WAP или HTTP
   Getaway IP адрес 192.168.123.123 192.168.123.123
   Номер на порт (Port number) 9201 за WAP 1.X 92010 за WAP 1.X
   (HTTP) 8080 за WAP 2.0 (HTTP) 8080 за WAP 2.0
   Потребителско име (User name) mms mms
   Парола (Password) mms mms
   Номер за достъп (Dial up number) - +359871001
   Вид повикване (Call type) - аналогово

    


   * - препоръчително е да се използва GPRS като предефинирана настройка. Когато GPRS липсва като функционалност на телефона Ви, използвайте CSD настройките.

   Потърсете повече полезна информация в партньорската ни мрежа или като позвъните в Центъра за обслужване на клиенти на кратък номер 123.

  21. 3G Видеоразговор

    

   Услугата Видео разговор е достъпна за всички клиенти на мобилните абонаментните услуги на VIVACOM, без да е нужна допълнителна активация.

    

   За провеждане на видео разговор е необходимо двамата участници да притежават 3G телефон, поддържащ тази услуга и да се намират в покритието на 3G мрежата на VIVACOM.

    

   За да се осъществи видео разговор, трябва да се изпълнят следните стъпки:

    

   • Въвежда се телефонният номер
   • От менюто се избира опцията Видео разговор (Видео повикване)
   • Избираният клиент ще получи покана за видео разговор, която може да приеме или да отхвърли
   • Видео разговорът е осъществен, когато поканата за него е приета

    

   Видео разговорът не може да бъде осъществен, когато поканата е отхвърлена.

    

   Двамата участници могат да забраняват и разрешават предаването на видео изображение по време на Видео разговора в зависимост от модела на техния мобилен телефон.

    

   Цената за видео разговор е за минута и се заплаща от инициатора на обаждането.

    

   С VIVACOM е възможно провеждането на национални и международни видео разговори с оператори, с които VIVACOM има споразумение за взаимно свързване. Тарифирането е според използваната дестинация.

    

  22. Стандартни гласови услуги

    

   За да се обадите на някого, трябва да имате активирана SIM карта, да наберете правилно телефонния номер, който търсите и да имате покритие.

    

   Освен гласови обаждания, в мобилната мрежата на VIVACOM може да активирате и използвате много други гласови услуги:

    

   Изчакване и задържане на повикване
    

   Задържането на повикване Ви позволява да не прекъсвате разговора си, ако искате да изберете друг номер или да отговорите на друго повикване. Така може да провеждате едновременно два разговора, без да се налага да прекъсвате единия от тях.

     

   Пренасочване на повикване
    

   Може да пренасочите постъпващите повиквания към всеки друг номер като използвате услугата "Пренасочване на повикване". Това Ви дава възможност да прехвърлите повиквания от един мобилен номер към друг, от мобилна към стационарна линия, както и към гласова поща, когато сте зает, извън обхват, батерията на телефона Ви е изтощена или не отговoрите на повикване след определен брой позвънявания. В този случай заплащате пренасочването като стандартно изходящо повикване според тарифния си план.

    

   Конферентна връзка
    

   Тази услуга Ви позволява да разговаряте едновременно с до шест абоната.

     

   Забрана на повиквания

    

   С услугата "Забрана за повиквания" може да забраните получаването на входящи или изходящи обаждания от и към нежелани номера и по този начин да контролирате спокойствието си. Може да активирате или деактивирате тази услуга според желанията си.

     
   Забраната за повиквания може също да Ви помогне да ограничите своите разходи като забраните някои услуги в специфични ситуации, например постъпващите обаждания в роуминг, за да избегнете нежелани разходи.

     

   Идентификация на повикването (CLIP/CLIR)
    

   Показване Идентификацията на Повикващия (CLIP) Ви позволява да видите на дисплея на своя мобилен апарат телефонния номер, от който Ви търсят. 
    

   Не-Показване Идентификацията на Повикващия (CLIR) Ви позволява да скриете своя номер. (При повикване номерът Ви не се изписва на дисплея на телефона, на който звъните).

    

  23. Home Security
  24. Vivacom Общност

    

   Vivacom Общност е услуга, която предоставя възможността за активиране на обща група между корпоративните карти на даден бизнес клиент и тези, закупени от служителите на съответната компания;

    

   Vivacom Общност предоставя безплатни разговори в рамките на 1800 минути.

    

   Включването в обща бизнес група, чрез Vivacom Общност предоставя възможност за:

   • Безплатни разговори от служителските карти с активирана Vivacom Общност към всички карти от бизнес групата в рамките на включените 1800 минути;
   • Неограничени и безплатни разговори от бизнес картите към служителските карти с активирана Vivacom Общност;
   • Безплатни разговори между служителските карти в рамките на включените 1800 минути (групата обхваща само картите на служителите на конкретната фирма);

      

   Vivacom Общност се предоставя без заплащане на допълнителна месечна такса;

    

   Включените минути във Vivacom Общност се изразходват с първи приоритет;

    

   Тарифирането на включените минути във Vivacom Общност е на 60 секунди, първоначално и последващо. 

    

   След изразходването на включените минути във Vivacom Общност, цената на минута е според тарифния план.

  25. Прекратени MMS информационни услуги считано от 13.03.2017 година

   Услуга

    Действие

   Кратък номер

   Цена в лева без с ДДС

   Вид услуга

   Спортни новини

   Абониране

   132324

   0.05

   MMS

   Спортни новини

   Отказ

   132325

   0.30

   MMS

   Прогнозни футболни резултати

   Абониране

   132529

   0.15

   MMS

   Прогнозни футболни резултати

   Отказ

   132530

   0.15

   MMS

   Прогнозни футболни резултати

   При поискване

   132531

   0.30

   MMS

   Времето в планинските курорти

   Абониране

   132547

   0.15

   MMS

   Времето в планинските курорти

   Отказ

   132548

   0.15

   MMS

   Времето в планинските курорти

   При поискване

   132549

   0.30

   MMS

   Hi-Tech новини

   Абониране

   132523

   0.15

   MMS

   Hi-Tech новини

   Отказ

   132524

   0.15

   MMS

   Hi-Tech новини

   При поискване

   132525

   0.30

   MMS

   Новини от NOVA TV - Водещи

   Абониране

   132312

   0.05

   MMS

   Новини от NOVA TV - Водещи

   Отказ

   132313

   0.30

   MMS

   Новини от NOVA TV - Новини от БГ

   Абониране

   132316

   0.05

   MMS

   Новини от NOVA TV - Новини от БГ

   Отказ

   132317

   0.30

   MMS

   Новини от NOVA TV - Световни новини

   Абониране

   132320

   0.05

   MMS

   Новини от NOVA TV - Световни новини

   Отказ

   132321

   0.30

   MMS

   Новини от NOVA TV - Лайфстайл

   Абониране

   11550

   0.05

   MMS

   Новини от NOVA TV - Лайфстайл

   Отказ

   11551

   0.30

   MMS

   Късметче на деня

   Абониране

   132541

   0.15

   MMS

   Късметче на деня

   Отказ

   132542

   0.15

   MMS

   Късметче на деня

   При поискване

   132543

   0.30

   MMS

   Пикантен виц

   Абониране

   11052

   0.15

   MMS

   Пикантен виц

   Отказ

   11053

   0.15

   MMS

   Вицове за блондинки

   Абониране

   132574

   0.15

   MMS

   Вицове за блондинки

   Отказ

   132575

   0.15

   MMS

   Слаби всеки ден

   Абониране

   132578

   0.15

   MMS

   Слаби всеки ден

   Отказ

   132579

   0.30

   MMS

   Виц на деня

   Абониране

   132572

   0.15

   MMS

   Виц на деня

   Отказ

   132573

   0.30

   MMS

   Рецепта на деня

   Абониране

   132535

   0.15

   MMS

   Рецепта на деня

   Отказ

   132536

   0.15

   MMS

   Рецепта на деня

   При поискване

   132537

   0.30

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11001

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11002

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11003

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11004

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11005

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11006

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11007

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11008

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11009

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11010

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11011

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11012

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11013

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11014

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11015

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11016

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11017

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11018

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11019

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11020

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11021

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11022

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Абониране

   11023

   0.15

   MMS

   Дневен хороскоп

   Отказ

   11024

   0.15

   MMS

  26. Smart S+ с минути към 0700
  27. Приоритизация

   С оглед постигане на целите Политика за превенция на измами и неправомерно ползване на услуги в мобилната мрежа на „Виваком България“ ЕАД при предоставяне на услуги по пренос на данни и мобилен достъп до интернет Виваком определя следните приоритети на отделните тарифни планове:

    

   Тарифен план

   Приоритет

   Unlimited 100/300/Max, Unlimited Traffic 100

   Висок

   Всички останали тарифни планове за мобилни услуги

   Стандартен

    

  28. Мобилен план Smart S+ с включени минути към номера 0700
  1. Страни от Първа международна група
  2. Мобилни ЕС/ЕИЗ
  3. Страни от Втора международна група
  4. Страни от Трета международна група
  5. Каква е разликата между международен разговор и разговор в роуминг?

    

   Международен разговор се провежда от мрежата на VIVACOM към мрежа на оператор в друга държава, докато разговор в роуминг се провежда от мрежата на оператор в друга държава.

    

  1. Какво е роуминг?

    

   Услугата международен роуминг ви позволява да ползвате мобилния си телефон и да останете във връзка с вашите приятели и семейство, бизнес партньори и колеги, когато пътувате извън България и използвате мрежа на чуждестранен оператор.  VIVACOM и операторът от чуждата страна, в която се намирате, си сътрудничим, така че вие да можете да провеждате разговори през мобилния си телефон, да изпращате и получавате SMS или да извършвате трафик на данни, без да е необходимо да сменяте своята VIVACOM SIM карта. Възползвайте се от свободата да останете свързани с тези, които обичате и да споделяте своите вълнуващи мигове без никакви ограничения.

   X

    
   Цени в роуминг

  2. Как да активирам роуминг?
  3. Роуминг зони
  4. Тарифиране в роуминг
  5. Как да избягвам неочаквано високи сметки в роуминг
  6. Мобилен интернет в роуминг
  7. Важни телефони в роуминг
  8. Държави в роуминг зона Европейски съюз
  9. Държави в роуминг зона Балкани
  10. Държави в роуминг зона Европа
  11. Държави в роуминг зона Други държави
  12. Проблеми с уведомителните съобщения в роуминг

    

   Възможно е да не получите изпратените от VIVACOM уведомителни съобщения поради особености в начина на ползване на услугата и настройките на използваното от Вас крайно устройство, например: запълнена памет на използваното крайно устройство, наложена забрана за получаване на кратки текстови съобщения на използваното крайно устройство, изключено крайно устройство за продължителен период от време и други.

    

   Важно: Комуникацията чрез SMS не се извършва в реално време и това е причина за възможно закъснение при предаване на информацията между страните.

    

  13. Каква е разликата между международен разговор и разговор в роуминг?

    

   Международен разговор се провежда от мрежата на VIVACOM към мрежа на оператор в друга държава, докато разговор в роуминг се провежда от мрежата на оператор в друга държава.

    

  1. С какво нарушавам Политиката за справедливо ползване на роуминг?

    

   За последните 4 месеца е отчетено, че:

   1. Престоят на ползвания от Вас мобилен номер в роуминг в държави от ЕС е по-голямо от престоя в България
   2. Потреблението на мобилни услуги в роуминг чрез този номер в тези държави е по-голямо от това в България. 

    

   На база на тези два критерия и при прилагане на Регламент 2106/2286 е отчетен риск от неправомерно ползване на услугите в ЕС чрез предоставения Ви номер. Изпратеният от VIVACOM SMS има за цел да Ви информира, че ако продължите да използвате услугата по същия начин, ще ви бъдат начислени допълнителни такси при използване на услугата в роуминг в ЕС.  

    

  2. Какви допълнителни такси ще заплащам, ако използвам услугата в роуминг в ЕС?

    

   Допълнителните надценки се определятза всяка услуга (изходящо повикване, входящо повикване, изпращане на SMS, преносна данни и достъп но интернет)  на база на ползвания от Вас тарифен план.

   Информация тези допълнителни надценки може да намерите на тук 

    

   Пример, за изходящ разговор в роуминг в ЕС с продължителност от 10 минути ще заплатите 0.72 лв. с ДДС. (при допълнителна надценка от 0.072 лв/мин с ДДС).“

    

   Пример, за входящ разговор в роуминг в ЕС с продължителност от 10 минути ще заплатите 0.214 лв. с ДДС. (при допълнителна надценка от 0.0214 лв/мин с ДДС).“

    

  3. След като съм получил уведомителен SMS и в момента вече ползвам мобилни услуги на територията на България, какво ще се случи след изтичане на 14-дневния срок от уведомяването?

    

   Ако продължите да ползвате услугата в България след изтичане на 14-дневния срок за общ период повече от два месеца и след това излезете в роуминг в държава от ЕС няма да бъдете таксуван с допълнителни надценки.

    

  4. Работя/живея преобладаващо извън страната. Как мога да избегна таксуване на разговорите си?

    

   Ако живеете преобладаващо в друга държава от ЕС и не желаете да бъдат приложени допълнителните надценки е необходимо потреблението Ви в тази държава да не е преобладаващо спрямо потреблението Ви в България.

    

  5. Само разговорите ли ще ми бъдат таксувани, ако продължа да използвам услугата в роуминг в ЕС?

    

   В получения SMS пише за кои конкретни услуги се отнася рискът от допълнително таксуване. Ако в SMS изрично е посочено „изходящи разговори“ или съответно „входящи разговори“, то става въпрос само за съответния вид разговори. Ще продължите да използвате всяка една от останалите услуги без надценки до момента, в който се отчете неправомерното използване в роуминг в ЕС на конкретна услуга.

    

  6. Мога ли да предоставя документ, който доказва, че живея в чужбина, за да продължа да използвам услугите без надценки?

    

   Не, представянето на такъв документ няма да доведе до ползване на услуги без надценки от български оператор в роуминг в друга страна от ЕС, когато са изпълнени двата критерия за прилагане на надценки. Такъв документ бихте могли да предоставите (при поискване) пред оператор от ЕС, за да можете да ползвате негови услуги в роуминг в България или друга страна от ЕС при условията на „роуминг като у дома“.

    

  7. Последните 4 месеца услугата се ползва в роуминг, но в момента се връщам в България. Трябва ли да ползвам услугата 4 месеца в България и едновременно с това потреблението ми да е по-високо от това в роуминг?

    

   За последните 4 месеца е необходимо поведението Ви на ползване на конкретен вид услуга в роуминг в ЕС да отговаря и на двата критерия за да бъдат начислени допълнителни надценки (преобладаващо присъствие в роуминг в ЕС и преобладаващо потребление в роуминг в ЕС). Няма да Ви бъде начислена надценка, ако  не изпълнявате поне един от критериите, т.е. ако ползвате услуги в България повече от 2 месеца или потреблението Ви в България да е по-голямо от потреблението в роуминг в ЕС за последните 4 месеца.   

    

  8. Ако съм бил 4 месеца в ЕС, връщам се в България и после трябва пак да замина в ЕС - от кога започва да се брои новия 4-месечен период?

    

   Периодът от 4 месеца е един. Изчислява се 4 месеца назад от текущия момент.

    

  9. Ще получа ли SMS когато започне прилагането на допълнителни надценки? Ако се намирате в роуминг в ЕС, ще бъдете уведомен с SMS за допълнителното таксуване.

    

   В случай че се намирате в България, ще бъдете уведомен с SMS при излизане в роуминг в ЕС.

    

  1. Какво е VivaSMS?

   VIVASMS е услуга, която ви предоставя възможност да изпращате безплатно, текстови съобщения (SMS) до всички абонати на VIVACOM.

   С VIVASMS може да изпращате до 20 безплатни SMS-и всеки ден. Мобилният номер, получател на SMS-а, трябва да е на клиент на VIVACOM.

  2. Как мога да използвам VivaSMS?

   За да използвате услугата, е необходимо да имате поне една активна мобилна услуга и регистрация в Mоят VIVACOM. За да извършите регистрация, моля, натиснете ТУК.

  3. Мога ли да използвам VivaSMS ако не съм клиент на Vivacom?

   Възможно е да ползвате услугата, ако ви бъде даден достъп до портала за обслужване на клиенти Моят Vivacom чрез допълнителен потребителски достъп.

   Този достъп може да ви бъде даден от вече регистриран потребител, който е клиент на Vivacom и има активни мобилни услуги.

  1. Тарифиране на данни за планове без включени MB
  2. Лимити за данни

    

   Към потреблението на всички крайни потребители, които използват мобилна услуга на абонаментен план, чийто тарифен план или включен допълнителен пакет не предоставя неограничен мобилен интернет, се прилага лимит за данни в страната в размер на 60 лв. с ДДС (50 лв. без ДДС) приоритетно пред максималната финансова граница.

   Към потреблението на мобилни данни в роуминг се прилага отделен и самостоятелни лимити от 115 лв. с ДДС и 235 лева с ДДС, независимо от максималната финансова граница и лимитът за данни в страната.

    

  1. Лично време
  2. Нон стоп
  3. Свободно време
  4. Freedom 30
  5. Фаворити
  6. vivabroadband
  7. DUO vivabroadband
  8. Planeta Mobile
  9. Together
  10. Тънка
  11. Злато 420
  12. Злато 180
  13. Злато 60
  14. Злато 30
  15. Хармония 12
  16. Хармония 6
  17. VIVACOM Traffic
  18. SIMпатия
  19. Optima
  20. +Roaming EU
  21. +Data Roaming
  22. Music Box
  23. +BG

       

   +BG е пакет, с който получавате безплатни минути за разговори с всички мобилни и фиксирани оператори в страната.

     

   Цена: от 8.90 лв с ДДС

     

    

   +BG 50

   +BG 100

   Месечна такса

   8.90 лв.

   15.90 лв.

   Безплатни минути към всички мобилни и фиксирани оператори в страната

   50

   100

                             

   Специални правила и условия:
   1) Таксуването е на секунда, разговор до 60 секунди се тарифира като 60 секудни.
   2) Включените минути в допълнителният пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.  
   3) След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план.
   4) Активиране и деактивиране на услугата може да се извършва веднъж месечно. 
   5) При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.  
   6) Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период. 
   Условия за ползване на пакет +BG на абонамент:
   1) Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца
   2) Включените минути в допълнителният пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.  
   3) Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет
   4) Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети
   5) С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга  
   6) В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци  
  24. +Europe
  25. VIVACOM UniCall
  26. +SMS
  27. +Data Unlimited
  28. Traffic Unlimited
  29. VIVACOM Traffic 250 MB
  30. Всеки ден
  31. 4Play
  32. Бонуси безкрай
  33. Стандарт
  34. VIVA Russia
  35. Айде
  36. SIMпатия
  37. РАЗ-ДВА
  38. Get Music
  39. Optima 250 за хора с увреждания
  40. Търся информация за мобилна предплатена услуга Get Bonus
  41. Traffic Unlimited XS
  42. Предплатена тарифа ISIC
  43. EasyCall
  44. MegaCall
  45. Net&Call
  46. Traffic Unlimited
  47. MaxiCall
  48. VIVA International
    

   Предплатен мобилен план за разговори с чужбина

    От 08.05.2016 г. се въвежда промяна в тарифирането на някои предплатени планове на VIVACOM
     ВИЖ ПОВЕЧЕ 

    

   VIVA International
   VIVA International Start
   VIVA International Plus
   Стартов пакет
   19.90 лв
   6.00 лв
   6.00 лв
   Включено време за разговори
   15.00 лв
   3.00 лв
   3.00 лв

   Цена за разговори към национални и международни фиксирани мрежи

   0.18 лв на минута
   0.18 лв на минута
   0.18 лв на минута

   Цена за разговори към национални и международни мобилни мрежи

   0.34 лв на минута
   0.34 лв на минута
   0.34 лв на минута

   Цена за разговори към международни мобилни мрежи

   -
   -
   0.54 лв на минута
   SMS
   0.14 лв на съобщение
   0.14 лв на съобщение
   0.14 лв на съобщение
   SMS към мобилните мрежи в Босна и Херцеговина, Хърватска, Германия, Гърция, Македония, Черна Гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Великобритания
   0.21 лв на съобщение
   0.21 лв на съобщение
   0.21 лв на съобщение

   1. Цена на минута към фиксирани/мобилни мрежи в България, Босна и Херцеговина, Хърватска, Германия, Гърция, Македония, Черна Гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Великобритания.
   2. Цена за разговори към мобилните мрежи в Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Русия, Казахстан, Сърбия, Швейцария, Турция и Украйна 

   Основни цени на този план с включен ДДС:

   SMS към всички мобилни мрежи в страната

   0.14 лв. на съобщение
   SMS към мобилните мрежи в Босна и Херцеговина, Хърватска, Германия, Гърция, Македония, Черна Гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Великобритания 0.21 лв на съобщение
   SMS към международни оператори 0.30 лв на съобщение
   MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв на съобщение
   GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.80 лв на MB
   WAP през CSD 0.11 лв на минута
   Разговори към страни от Първа международна група 0.72 лв на минута
   Разговори към страни от Втора международна група 1.52 лв на минута
   Разговори към страни от Трета международна група 1.92 лв на минута
   Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

       

   Информация за цени на международни разговори виж тук

   1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на минута.
   2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност. 
   3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
   4. Презареждането е със стандартни ваучери. При презареждане не се получават бонуси.
   5. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
   6. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.
   7. Всички посочени цени са с ДДС. 
   8. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.
  49. +Roaming EU

   +Roaming EU e пакет с включени минути за разговори по време на роуминг във всички страни в ЕС.

    

   +Roaming EU S
   +Roaming EU M
   +Roaming EU L
   +Roaming EU XL
   Стандартна цена 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв. 49.80 лв.
   Включени минути за входящи и изходящи разговори  15 30 60 200

    

   Правила и условия

    

   1. Включените минути са валидни за изходящи обаждания в роуминг към всички страни в ЕС и входящи обаждания по време на роуминг в ЕС.
   2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
   3. Може да се активират повече от един пакет.
   4. Пакетите се предлагат с и без абонамент.
   5. Валидност на допълнителните пакети:

    Без абонамент - 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени минути не се запазват. Ако клиента желае да ползва допълнителния пакет отново, трябва да го активира с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.

   6. Тарифирането е на 60 секунди. Минимална продължителност на разговора - 60 секунди.
   7. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   8. При деактивиране на допълнителен пакет без абонамент, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   9. Всички цени са в лева с ДДС.

    

   Условия при абонамент

   1. Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца - всеки месец клиента получава нов пакет, без да е необходимо да го заявява предварително
   2. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   3. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   4. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет с абонамент след изтичане на договора, предплатена месечна такса за него се възстановява
   6. Вички цени са в лева с ДДС.
  50. +Roaming Data&SMS

   +Roaming Data&SMS e комбиниран пакет с включени MB и SMS валидни по време на роуминг в страните от Европейски съюз, Турция, Македония, Сърбия и Швейцария.

     

   +Roaming Data&SMS S +Roaming Data&SMS M +Roaming Data&SMS L +Roaming Data&SMS XL
   Стандартна месечна такса 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв. 49.80 лв.
   Включени MB 5 10 20 60
   Включени SMS 10 25 50 150
   Валидни в Европейски съюз, Турция, Македония, Сърбия и Швейцария
   Тарифиране 100 Kb 100 Kb 100 Kb 100 Kb

    

   Правила и условия

    

   1. Включените MB и SMS са валидни в роуминг в ЕС и към препоръчителни оператори в: Турция (Vodafone); Македония (T-Mobile); Сърбия (Telenor); Швейцария (Swiss Com).
   2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
   3. Може да се активират повече от един пакет.
   4. Пакетите се предлагат с и без абонамент.
   5. Валидност на допълнителните пакети:

    Без абонамент - 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени MB и SMS не се запазват. Ако клиента желае да ползва допълнителния пакет отново, трябва да го активира с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.

    Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца - всеки месец клиента получава нов пакет, без да е необходимо да го заявява предварително.

   6. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   7. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   8. Тарифирането е на 100 Kb - първоначално и последващо.
   9. Неизползваните включени MB и SMS не се прехвърлят за следващ месец.
   10. При деактивиране на допълнителен пакет без абонамент, предплатена месечна такса за него не се възстановява. При деактивиране на допълнителен пакет с абонамент след изтичане на договора, предплатена месечна такса за него се възстановява.
   11. Всички цени са в лева с ДДС.

  51. +Pool Data

   +Pool Data

   Месечна такса на пакет с абонамент в лева на месец

   5.80 лв./мес.

   Споделяне на включените MB с други номера

   До 3 номера

    

   Правила и условия:

    

   • “+ Pool Data” предоставя възможност главния номер да споделя включените MB в тарифния план с до 3 номера, титуляр на които е същия абонат
   • “+ Pool Data” ще се предлага към абонаментни планове: Traffic Unlimited M+, Traffic Unlimited  L+, Traffic Unlimited  XL+, Net&Call M, Net&Call L, Net&Call XL и Net&Call XXL. Номерът, към който е добавен допълнителният пакет, се превръща в главен номер.
   • Чрез обаждане на 123 се посочват до 3 други номера, които се превръщат в приемащи номера.  
   • Приемащите номера могат да бъдат за мобилни гласови услуги или за услуги за пренос на данни. Приемащите номера следва да бъдат на тарифни планове с включен мобилен интернет или с активиран допълнителен пакет за мобилен интернет.
   • Един приемащ номер може да получава MB само от един главен номер.
   • Не е възможно да се определя квота на споделените MB към приемащите номера.
   • Допълнителният пакет се предлага на абонамет със срок на договор 12 или 24 месеца.
   • С подписването на договор за “+ Pool Data”, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.

    

   Официални правила и условия на допълнителен пакет +Pool Data

  52. VIVA Bipper
  53. VIVA Free
  54. VIVACOM SMART
  55. VIVACOM SMART Call
  56. VIVACOM SMART Net
  57. +Data

    

   +Data е пакет, с който използвате неограничен мобилен интернет и сърфирате на воля, където и да сте!

    

   +Data S
   +Data M
   +Data L
   Месечна такса на пакет с абонамент 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв.
   Месечна такса на пакет без абонамент 7.80 лв. 11.80 лв. 17.80 лв.
   Включени MB неограничени
   Включени MB на максимална скорост 60 300 1500
   Скорост след изчерпване на включените MB 64 Kbps 64 Kbps 128 Kbps

     

   Правила и Условия:

    

   1. Таксуването е на 1 KB. Сесии до 1 KB се таксуват като 1 KB.
   2. Включените MB в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените MB в тарифата, ако има такива.
   3. Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец.
   4. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява, спрямо датата на активация на пакета. При деактивиране на пакетаклиентът заплаща цялата месечна такса за текущия период.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.  

    

   Условия при абонамент:

     

   1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Включените MB на максимална скорост в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените MB в тарифата, ако има такива.
   3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   7. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява, спрямо датата на активация на пакета. При деактивиране на пакетаклиентът заплаща цялата месечна такса за текущия период.
  58. +National Group 5

    

   +National Group 5 е пакет, с който можете да говорите за 1 стотинка на минута с 5 номера от всички национални мобилни мрежи.

    

   +National Group 5
   Месечна такса с абонамент  5.80 лв.
   Месечна такса без абонамент 7.80 лв.
   Цена на минута към избрани 5 номера от национални мобилни мрежи 0.01 лв.

    

   Правила и условия:

    

   1. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   2. Избраните номера могат да бъдат всички национални мобилни мрежи.
   3. Таксуването е на минута, всяка започната минута се таксува като цяла минута.
   4. Обажданията към избраните номера се таксуват спрямо допълнителния пакет. Всички останали обаждания се таксуват спрямо основната мобилна тарифата на номера.
   5. Ако има включени минути в основната мобилна тарифа, които са валидни към избраните 5 номера в пакета, те ще се изразходват с предимство. След изразходването им е приложима цената за разговори към избраните 5 номера съгласно условията на допълнителния пакет.
   6. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него се възстановява.
   7. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
   8. Първоначалното добавяне на номера в група се прави в магазин на VIVACOM. Промяна на номер или добавяне на номер в последствие се осъществява чрез обаждане до Обслужване на клиенти - 123.
   9. Промяна на номер от групата се таксува 2.90 лв с ДДС.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Допълнителният пакет на абонамент се предлага със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   4. Таксуването е на минута, всяка започната минута се таксува като цяла минута.
   5. Обажданията към избраните номера се таксуват спрямо допълнителния пакет. Всички останали обаждания се таксуват спрямо основната мобилна тарифата на номера.
   6. Ако има включени минути в основната мобилна тарифа, които са валидни към избраните 5 номера в пакета, те ще се изразходват с предимство. След изразходването им е приложима цената за разговори към избраните 5 номера съгласно условията на допълнителния пакет.
   7. Номерата могат да бъдат променяни веднъж месечно в магазин на VIVACOM или чрез обаждане на 123. Промяната влиза в сила след полунощ в деня на заявяването.
   8. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
   9. Първоначалното добавяне на номера в група се прави в магазин на VIVACOM. Промяна на номер или добавяне на номер в последствие се осъществява чрез обаждане до Обслужване на клиенти - 123.
   10. Могат да се правят неограничен брой промени в рамките на един отчетен период. Направената промяна влиза в сила в полунощ на деня на промяната.
   11. Промяна на номер от групата се таксува 2.90 лв с ДДС. 

    

  59. +VIVA

    

   С +VIVA говорите с всички в мобилната мрежа на VIVACOM на специална цена от 0.01 лв. на минута! 

    

   +VIVA
   Стандартна месечна такса 6.90 лв.
   Специална цена за разговори в мобилната мрежа на VIVACOM 0.01 лв.

    

   Правила и условия:

    

   1. Цената от 0.01 лв. е валидна само за разговори с номера от мобилната мрежа на VIVACOM в рамките на разумното потребление от 3600 мин./месец.
   2. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.  
   3. Специалната цена в допълнителния пакет се прилага след изчерпване на включените в тарифата минути в мобилната мрежа на VIVACOM, ако има такива.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Специалната цена в допълнителния пакет се прилага след изчерпване на включените в тарифата минути в мобилната мрежа на VIVACOM, ако има такива.
   3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.

    

  60. +BG&Europe

   +BG&Europe е пакет, с който получавате безплатни минути за разговори с всички мобилни и фиксирани оператори в страната, както и към Първа международна група.

    

   ПАРАМЕТРИ
   +BG&Europe S
   +BG&Europe 
   M
   +BG&Europe L
   Месечна такса на пакет с абонамент 5.80 лв 9.80 лв. 15.80 лв.
   Месечна такса на пакет без абонамент 7.80 лв. 11.80 лв. 17.80 лв.
   Безплатни минути към всички мобилни и фиксирани оператори в страната и към Първа международна група. 50 100 200

    

   Правила и условия:

    

   1. Таксуването е на 60 секунди. Всяка започната минута се тарифира като цяла.
   2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
   3. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план.
   4. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   5. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
   6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
   3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.

    

    

  61. +Group

    

   +Group е пакет, с който можете да говорите свободно с 1, 2 или 5 номера от мобилната мрежа на VIVACOM. 

     

   +Group 1 +Group 2 +Group 5
   Стандартна месечна такса 2.90 лв. 4.90 лв. 6.90 лв.
   Брой номера в мобилната мрежа на VIVACOM, 
   с които говорите свободно
   1 2 5

    

   Правила и условия:

    

   1. Избраните номера могат да бъдат само от мобилната мрежа на VIVACOM.
   2. Таксуването е на секунда, разговор до 60 секунди се тарифира като 60 секудни.
   3. Обажданията към избрания номер от пакет +GROUP 1 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
   4. Обажданията към избраните номера - от пакети +GROUP 2 и +GROUP 5 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
   5. Промяна на номер от групата се таксува 2.90 лв. с ДДС.  
   6. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   7. Включените минути в пакетите +GROUP 1, +GROUP 2 и +GROUP 5 са в границите на разумното потребление до 3600 минути месечно. След изчерпване на включените в допълнителния пакет минути, разговорите се тарифират според тарифния план.
   8. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   3. Обажданията към избрания номер от пакет +GROUP 1 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
   4. Обажданията към избраните номера - от пакети +GROUP 2 и +GROUP 5 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
   5. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   6. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   7. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   8. Включените минути в пакетите +GROUP 1, +GROUP 2 и +GROUP 5 са в границите на разумното потребление до 3600 минути месечно. След изчерпване на включените в допълнителния пакет минути, разговорите се тарифират според тарифния план.

    

    

  62. +VIVA Fix

     

   +VIVA Fix е пакет с включени 3600 минути месечно за разговори с всички във фиксираната мрежа на VIVACOM. 

    

   +VIVA Fix
   Месечна такса 4.90 лв.
   Включени минути към фиксираната мрежа на VIVACOM 3600
   Цена след изчерпване на включените минути 0.05 лв.

    

   Правила и условия:

    

   1. Цената от 0.05 лв. е валидна само за разговори с номера от фиксираната  мрежа на VIVACOM, след изчерпване на включените минути.
   2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
   3. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   4. Тарифирането е на секунда. Минимална продължителност на разговорите - 60 секунди.
   5. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
   6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   3. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
   4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.

    

    

  63. +SMS BG

    

   +SMS BG е пакет с включени съобщения, валидни към всички национални мобилни оператори.

    

   +SMS BG S +SMS BG M +SMS BG L
   Месечна такса 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв.
   Включени съобщения 60 120 200
   Валидни към всички национални мобилни оператори

    

   Правила и Условия: 

    

   1. Включените съобщения са валидни към всички национални мобилни оператори.
   2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
   3. Неизползваните включени съобщения не се прехвърлят за следващ месец.
   4. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него се възстановява.
   5. След изчерпване на включените услуги, потреблението се тарифира по цени на мобилния план, към който е добавен пакета.
   6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от SMS-ите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
   7. Всички цени са в лева с включен ДДС.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   3. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.  
   4. Неизползваните включени съобщения не се прехвърлят за следващ месец.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   6. След изчерпване на включените услуги, потреблението се тарифира по цени на мобилния план, към който е добавен пакета.
   7. Всички цени са в лева с включен ДДС.

    

  64. +World

    

   +World е пакет с включени 30 минути за разговори към всички фиксирани и мобилни номера в целия свят.

    

   +World
   Месечна такса 10.00 лв.
   Включени минути към всички фиксирани и мобилни номера в света 30

     

   Правила и Условия: 

    

   1. Минутите в пакета се изразходват преди включените в тарифата, ако има такива и с по-висок приоритет спрямо +BG&Europe пакетите.
   2. Включените минути са валидни за изходящи разговори от България към всички фиксирани и мобилни оператори в целия свят.
   3. Неизразходваните минути се прехвърлят за следващия месец, като общият им брой не може да надвишава броя на минутите, включени в пакета.
   4. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   5. При деактивиране на +World 30 преди изтичане на отчетния му период, остатъкът от изговорени минути над разделените пропорционално минути на броя дни в месеца, се тарифира спрямо стандартните цени на основния тарифен план.  
   6. Максимумът едновременно активни пакети от един и същи вид е 3.
   7. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Минутите в пакета се изразходват преди включените в тарифата, ако има такива и с по-висок приоритет спрямо +BG&Europe пакетите.
   2. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.

    

  65. +Roaming EU

    

   +Roaming EU e пакет с включени минути за разговори по време на роуминг във всички страни в ЕС.

    

   +Roaming EU S
   +Roaming EU M
   +Roaming EU L
   +Roaming EU XL
   Стандартна цена 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв. 49.80 лв.
   Включени минути за входящи и изходящи разговори  15 30 60 200

    

   Правила и Условия:

    

   1. Включените минути са валидни за изходящи обаждания в роуминг към всички страни в ЕС и входящи обаждания по време на роуминг в ЕС.
   2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
   3. Може да се активират повече от един пакет.
   4. Пакетите се предлагат с и без абонамент.
   5. Валидност на допълнителните пакети:

    Без абонамент - 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени минути не се запазват. Ако клиента желае да ползва допълнителния пакет отново, трябва да го активира с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.

   6. Тарифирането е на 60 секунди. Минимална продължителност на разговора - 60 секунди.
   7. След изчерпване на включените минути, разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
   8. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   9. При деактивиране на допълнителен пакет без абонамент, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   10. Всички цени са в лева с ДДС.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца - всеки месец клиента получава нов пакет, без да е необходимо да го заявява предварително
   2. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   3. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   4. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет с абонамент след изтичане на договора, предплатена месечна такса за него се възстановява
   6. Вички цени са в лева с ДДС.

    

    

  66. +Roaming Data&SMS

    

   +Roaming Data&SMS e комбиниран пакет с включени MB и SMS валидни по време на роуминг в страните от Европейски съюз, Турция, Македония, Сърбия и Швейцария.

     

   +Roaming Data&SMS S +Roaming Data&SMS M +Roaming Data&SMS L +Roaming Data&SMS XL
   Стандартна месечна такса 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв. 49.80 лв.
   Включени MB 5 10 20 60
   Включени SMS 10 25 50 150
   Валидни в Европейски съюз, Турция, Македония, Сърбия и Швейцария
   Тарифиране 100 Kb 100 Kb 100 Kb 100 Kb

    

   Правила и Условия:

    

   1. Включените MB и SMS са валидни в роуминг в ЕС и към препоръчителни оператори в: Турция (Vodafone); Македония (T-Mobile); Сърбия (Telenor); Швейцария (Swiss Com).
   2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
   3. Може да се активират повече от един пакет.
   4. Пакетите се предлагат с и без абонамент.
   5. Валидност на допълнителните пакети:

    Без абонамент - 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени MB и SMS не се запазват. Ако клиента желае да ползва допълнителния пакет отново, трябва да го активира с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.

    Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца - всеки месец клиента получава нов пакет, без да е необходимо да го заявява предварително.

   6. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   7. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   8. Тарифирането е на 100 Kb - първоначално и последващо.
   9. След изчерпване на включените SMS и MB, услугите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
   10. Неизползваните включени MB и SMS не се прехвърлят за следващ месец.
   11. При деактивиране на допълнителен пакет без абонамент, предплатена месечна такса за него не се възстановява. При деактивиране на допълнителен пакет с абонамент след изтичане на договора, предплатена месечна такса за него се възстановява.
   12. Всички цени са в лева с ДДС.
  67. +Balkan Roaming

    

   +Balkan Roaming e пакет с включени минути за входящи и изходящи разговори, докато пътувате в съседните балкански страни.

    

   +Balkan Roaming 10 +Balkan Roaming 70
   Месечна такса 15.00 лв. 65.00 лв.
   Включени минути за входящи и изходящи обаждания от/към България и страната на пребиваване 10 70
   Валидни за роуминг в Албания - Vodafone
   Сърбия - Telenor
   Македония - Makedonski Telekom
   Турция - Vodafone
   Хърватска - Tele2
   Цена на минута за включените в пакета 1.50 лв. 0.93 лв.

    

   Правила и Условия:

    

   1. Включените минути са валидни за входящи и изходящи обаждания, само ако се ползва мрежата на препоръчителен оператор в странта на пребиваване. Всяко потребление в чужди мрежи се таксува според цените на съотвения оператор.
   2. Валидността на допълнителния пакет е 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени минути не се запазват.
   3. Тарифирането е на 60 секунди. Минимална продължителност на разговора - 60 секунди.
   4. След изчерпване на включените минути, разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   6. Всички посочени цени са в лева с ДДС

    

    

    

  68. +Balkan Roaming Data

    

   +Balkan Roaming Data e пакет с включени MB за трафик на данни през мобилния телефон докато пътувате в съседните балкански страни.

    

   +Balkan Roaming Data
   Месечна такса 10.00 лв.
   Включени MB 5
   Валидни за роуминг в Албания - Vodafone
   Сърбия - Telenor
   Македония - Makedonski Telekom
   Турция - Vodafone
   Хърватска - Tele2
   Цена на MB за включените в пакета 2.00 лв.

     

   Правила и Условия:

    

   1. Включените МВ са валидни за трафик на данни по време на роуминг в мрежите на посочените препоръчителни оператори.
   2. Валидността на допълнителния пакет е 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени МВ не се запазват. Ако желаете да ползвате допълнителния пакет отново, трябва да го активирате с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.
   3. Тарифирането е на 100 KB. Минимален обем на сесията - 100 KB.
   4. След изчерпване на включените MB, потреблението на мобилни данни се тарифира спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   6. Всички посочени цени са в лева с включен ДДС.

    

  69. +International

    

   +International e пакет с включени минути към най-използваните международни дестинации.

    

   +International S
   +International M
   +International L
   Месечен абонамент 5.80 лв.
   9.80 лв.
   15.80 лв.

   Включени минути към всички мобилни и фиксирани мрежи в ЕС, Турция, Русия, САЩ, Канада и Израел

   30 90 150
   Валидни за тарифни планове

   SMART XS/S/S+/M/L/XL и SMART Call XS/S/M/L/XL

      

    

   Правила и Условия:

    

   1. Допълнителните пакети са валидни за нови и съществуващи, частни и бизнес клиенти на VIVACOM, ползващи гласови мобилна услуга.
   2. Включените минути са валидни за изходящи разговори от България към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС, Турция, Русия, САЩ, Канада и Израел.
   3. +International S/M/L са валидни за всички гласови абонаментни тарифи за бизнес и частни клиенти на VIVACOM.
   4. +International S/M/L се предлагат само със срочен договор за 12 или 24 месеца.
   5. Таксуването на разговорите е на всяка започната минута – 60/60.
   6. Включените минути в допълнителните пакети се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
   7. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за мждународни разговори.
   8. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия месец.
   9. Всички цени са в лева с включен ДДС.

    

  70. BlackBerry®

    

   BlackBerry® е мобилно решение за сигурен on-line достъп до e-mail и мобилни услуги директно от вашия телефон. Имате постоянен достъп до вашите e-mail адреси, служебни и лични контакти. Изберете подходящ за вас BlackBerry пакет и го добавете към абонаментния си план.

    

   ПЛАН МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ВКЛЮЧЕНИ:
   BlackBerry Smart 17.88 лв. (с ДДС) 100 MB 100 SMS 100 MMS
   BlackBerry Advanced 31.08 лв. (с ДДС) 1000 MB 200 SMS 200 MMS
   BlackBerry Premium 45.48 лв. (с ДДС) НЕОГРАНИЧЕНИ MB 3 600 SMS 3 600 MMS

    

   Включените SMS-и и MMS-и са валидни в мобилната мрежа на VIVACOM. Неизразходваните SMS-и, ММS-и данни не се прехвърлят за следващ отчетен период. Цените са с ДДС. Активирането на допълнителен пакет BlackBerry® става с подписване на 12- или 24-месечен договор.  
   *След изчерпване на включените в съответния пакет MB-те на максимална скорост, тя се ограничава на 128 kbps.
  71. +SMART Минути

    

   Ползваш SMART план, но обичаш дългите разговори и включените минути не стигат?

   Помислихме за това и създадохме SMART добавки, които могат да отговорят на всички нужди.

    

   Добави неограничени минути към всички

    

   Допълнителен пакет +750 национални
   минути
   +1500 национални
   минути
   +4000 национални
   минути
   +Неограничени 
   минути
   Месечен абонамент с включен ДДС 2.00 лв.
   4.00 лв.
   6.00 лв.
   8.00 лв.
   Минути за разговори към всички мрежи в страната 750 1500 4000 Неограничени
   Валиден за планове SMART S/S+/M;
   SMART Call M/L
   SMART S/S+/M;
   SMART Call M/L
   SMART S/S+/M;
   SMART Call M/L
    SMART Call M/L;
   SMART S+/M

    

     

   Правила и условия "+Национални минути"

   1. Допълнителните пакети се предлагат само на абонамент със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   3. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   4. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
   5. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации, универсални номера 0700.
   6. Допълнителният пакет може да бъде добавен към тарифни планове VIVACOM SMART S/S+/M и SMART Call M/L.
   7. В случай, че в рамките на първоначалния срок на договора на допълнителния пакет абонатът премине към основен тарифен план, несъвместим с „+Национални минути”, то договорът за допълнителният пакет се прекратява и за него се дължат съответните неустойки.
   8. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
   9. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.  

     

   Правила и условия "+Неограничени минути"

   1. Допълнителният пакет "+Неограничени минути" се предлага само на абонамент със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   3. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   4. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации, универсални номера 0700.
   5. Допълнителния пакет може да бъде добавен към тарифни планове VIVACOM SMART S+/M и SMART Call M/L. След добавянето му включените минути в тарифния план стават неограничени.
   6. В случай, че в рамките на първоначалния срок на договора на допълнителния пакет абонатът премине към основен тарифен план, несъвместим с „+Неограничени минути”, то договорът за допълнителният пакет се прекратява и за него се дължат съответните неустойки.

     

  72. +SMART Мегабайти

    

   Удвои включените MB само за 
   1.99 лв. на месец

    

   Ползваш SMART план, но бързия нет не стига?

    

   Имаме решение за теб!

   Само за два лева на месец можеш да удвоиш включените в твоя план MB на максимална скорост и да правиш любимите неща онлайн още по дълго.

   Удвои включените MB на максимална скорост към своя план само за 1.99 лв. на месец

    

   Удвои включените MB на максимална скорост към своя план само за 1.99 лв. на месец

    

   • 1.99 лв. на месец
   • До 4000 допълнителни MВ на максимална скорост

    

   Тарифен план SMART X
   9.99 лв./мес.
   SMART S
   13.99 лв./мес.
   SMART S+
   15.99 лв./мес.
   SMART M
   17.99 лв./мес.
   SMART L
   23.99 лв/мес.
   Месечен абонамент с включен ДДС 1.99 лв. 1.00 лв.*
   Допълнителни МВ на максимална скорост +300 +750 1000 +1500 +4000

    

    
    

   Тарифен план SMART Call S
   9.99 лв./мес.
   SMART Call M
   13.99 лв./мес.
   SMART Call L
   15.99 лв./мес.
   SMART Call XL
   23.99 лв/мес.
   Месечен абонамент с включен ДДС 1.99 лв.
   Допълнителни МВ на максимална скорост +50 +100 +300 +1000

     

   Правила и условия

   1. Допълнителният пакет може да бъде добавен към абонаментни планове VIVACOM SMART XS/S/S+/M/L, VIVACOM SMART Call S/M/L/XL.
   2. След добавянето на допълнителния пакет се удвояват включените в тарифния план MB.
   3. За месеца на активиране и закриване на пакета се дължи пълен месечен абонамент и се предоставя пълния обем МВ, независимо дали отчетния период е пълен. Допълнителните МВ се активират в деня на влизане в сила на споразумението за предоставяне на пакета.
   4. Удвоените допълнителни MB са на максимална скорост. След изчерпване на MB на максимална скорост, скоростта се ограничава на 64 Kbps за всички тарифни планове.
   5. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
   6. Включените данни в допълнителния пакет важат в мобилната мрежа на VIVACOM и в роуминг зона Европейски съюз .
   7. Неизползваните MB на максимална скорост от предходен месец не се прехвърлят в следващия.
   8. Допълнителният пакет за удвояване на MB се предлага само с месечен абонамент при подписване на договор за 12 или 24 месеца.
   9. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
  73. Get Free

   Избирате сами своя бонус

      

   • 3 лв. включено време за разговори в стартовия пакет
   • свободата да избирате своя бонус - до 2000 минути или 1000 SMS +1000 MB
   • бонуси и при презареждане

     

   Цена на стартов пакет 6лв.

    

   Важно да знаете От 08.05.2016 г. се въвежда промяна в тарифирането на някои предплатени планове на VIVACOM  ВИЖ ПОВЕЧЕ 


   Основни цени на този план с включен ДДС:

   Разговори към мобилната и фиксирана мрежата на VIVACOM

   0.34 лв на минута
   Разговори към други мобилни и фиксирани оператори 0.34 лв. на минута
   SMS към всички мрежи в страната + и към мобилни в ЕС 0.14 лв на съобщение
   SMS към международни оператори 0.30 лв на съобщение
   MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв на съобщение
   GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.80 лв на MB
   WAP през CSD 0.11 лв на минута
   Разговори към страни от Първа международна група 0.72 лв на минута
   Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
   Разговори към страни от Втора международна група 1.52 лв на минута
   Разговори към страни от Трета международна група 1.92 лв на минута
   Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

       
   Информация за цени на международни разговори ВИЖ ТУК

   Бонуси при презареждане:

    

   Стойност на ваучера Стойност на електронно зареждане Бонус 1 Бонус 2
   6.00 - 9.99 лв.
   • 30 минути в мобилната и 30 минути във фиксираната мрежа на VIVACOM
   • 30 SMS в мобилната мрежа на VIVACOM и 30 MB 
   10 лв. 10.00 - 19.99 лв.
   • 100 минути в мобилната и 100 минути във фиксираната мрежа на VIVACOM
    • 100 SMS в мобилната мрежа на VIVACOM и 100 MB
    20 лв. 20.00 - 49.99 лв.
    • 250 минути в мобилната и 250 минути във фиксираната мрежа на VIVACOM
    • 250 SMS в мобилната мрежа на VIVACOM и 250 MB
    50 лв. 50.00 - 99.99 лв.
    • 1000 минути в мобилната и 1000 минути във фиксираната мрежа на VIVACOM
    • 1000 SMS в мобилната мрежа на VIVACOM и 1000 MB

     

    1. Презаредете в рамките на 30 дни след последния ваучер и получавате бонус спрямо презаредената сума
    2. Всяко ново презареждане в следващите 30 дни дава възможност да получите нов бонус
    3. Няма ограничения относно броя на презарежданията
    4. Първо се изразходва бонусът, а след това стойността на ваучерите
    5. Валидността на всеки бонус е 30 дни
    6. За началото на 30-дневния период се счита деня на зареждане на ваучер

     

     

    • Акумулираните бонуси ще бъдат предоставени в рамките на 24 часа след презареждането и ще бъдат валидни 30 дни.
    • Ако заредите в рамките на следващите 30 дни и не сте изчерпили предходния бонус, той ще бъде прибавен към новия бонус, ако бонуса е от същия вид. Валидността на новия общ бонус ще бъде 30 дни.
    • Бонусите не могат да се използват за услуги с добавена стойност.
    • VIVACOM си запазва правото едностранно да прекрати програмата за получаване на бонуси.
    • След успешно презареждане по програмата за бонуси ще получите уведомителен SMS с инструкции как да изберете желания бонус.  Ако в рамките на 24 часа след успешното презареждане по програмата за бонуси е избран бонус, автоматично ще се зареди бонусът с включени минути в мобилната и фиксирана мрежа, съответстващ на заредената сума 
    • Бонусът е валиден 30 дни. Ако той е зареден на 2015-05-01 в 00:46:48ч, то 30 дни са до 2015-05-31 00:46:48ч.

      

    Правила и условия

     

    1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на минута.
    2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност. 
    3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
    4. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
    5. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.   
    6. След успешно презареждане по програмата за бонуси "Мания" ще получите уведомителен SMS с инструкции как да изберете желания бонус.  Ако в рамките на 24 часа след успешното презареждане по програма "Мания" не е избран бонус, автоматично ще се зареди бонусът с включени минути в мобилната и фиксирана мрежа, съответстващ на заредената сума.  
    7. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    8. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.

   • Smart PRO
   • +Get Data
    XS S M L XL
    Цена на пакет 0.99 1.99 2.99 3.99 5.99
    Включени MB 50 100 200 200 400
    Валидност 1 ден 7 дни 7 дни 20 дни 20 дни
    Цена на МВ в периода на валидност, ако включените МВ се изчерпят 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

      

    Активация

    За активация на +Get Data:

     

    Активация на допълнителните пакети +Get Data става само чрез въвеждане на кратък USSD код: *3282# от предплатената карта, за която желаете активация. След въвеждане на USSD кода и избор на пакет, ще получите SMS с информация за закупения пакет.
     
     

    Защо да използвате допълнителен пакет за мобилен интернет?

    1. предпазвате се от неочаквано високи сметки.
    2. използвате пълните функции на смартфона си.
    3. онлайн сте във всички социални мрежи.
    4. чатите с приятели навсякъде в 3G мрежата с най-добро покритие в България.
    5. проверявате своя e-mail и всички актуални новини по всяко време.

     

    Специални правила и условия

    1. Допълнителните пакети +Get Data са валидни само за нови и съществуващи частни клиенти с предплатени карти.
    2. Таксуването е на 1KB. Сесии до 1KB се таксуват като 1KB.
    3. Цената на МВ в периода на валидност, ако включените MB се изчерпят, е 0.30 лв.
    4. Активационната такса на допълнителния пакет се приспада от баланса по картата на клиента.
    5. След изтичане на периода на валидност на пакета, данните се тарифират според цената на предплатената тарифа.
    6. При активиране на няколко пакета наведнъж или един след друг, оставащите МВ важат до датата на изтичане на най-дългия срок на валидност.
    7. Ако клиент няма достатъчен баланс, пакетът няма да може да бъде активира.
    8. Допълнителните пакети +Get Data са валидни  за всички клиенти на предплатени карти с изключение на тези с пакети Every Day, 4 Play, 4Play Christmas, Neighbour, CSKA и 4Play Holiday.
    9. Всички цени са в лв. с включен ДДС.
    10. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.
   • +Traffic 750

    Допълнителен пакет

    +Daily Traffic 750

    +Weekly Traffic 750

    +Traffic 750

    Цена с ДДС

    2.99 лв.

    4.99 лв.

    6.99 лв.

    Включени MB на максимална скорост

    750

    750

    750

    Валидност на пакета

    1 ден

    1 седмица

    до края на отчетния период
    на основния мобилен план

    Скорост след изчерпване на MB на висока скорост

    според основния мобилен план, избран от абоната

    Правила и Условия:

    1. Допълнителния пакет е валиден за нови и съществуващи абонати на тарифни планове с включени MB на висока скорост към плана или като допълнителен пакет за такива, с изключениe на Net&Call тарифите.  
    2. Клиентът заплаща съответната такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет. 
    3. Неизразходваните MB от +Traffic 750 пакетa не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
    4. При изтичане на валидността на пакети +Daily Traffic 750 и +Weekly Traffic 750, неизразходваните MB се губят.
    5. Активацията на допълнителен пакет +Traffic става чрез обаждане на Обслужване на клиенти на кратък номер 123 или през data.vivacom.bg.  
    6. Достъпването на data.vivacom.bg е възможно само през мобилната мрежа на VIVACOM.  
    7. Допълнителен пакет може да се заяви през сайта data.vivacom.bg само от съответния номер, към който да се активира пакета.
    8. При зареждане на 2 или повече еднотипни пакета, валидността на включените MB се увеличава до валидността на последния зареден такъв.
    9. Приоритетът на използване на МВ е както следва:
     1. От тарифен план или допълнителен пакет + Data;
     2. От пакет +Daily Traffic 750;
     3. От пакет +Weekly Traffic 750;
     4. От пакет + Traffic 750.
   • i-Traffic
   • Специални условия за хора с трайни увреждания
   • SMART (в сила до 31.01.2018г)
   • Get Five

      

    Говори свободно с 5 приятели

       

       

    • 3 лв. включено време за разговори
    • 600 минути за разговори към 5 номера от мобилната мрежа на VIVACOM
    • до 0.01 лв. на минута към 5-те номера - бонус при презареждане
    Основни цени на този план с включен ДДС:

    Разговори към избраните 5 номера от мрежата на VIVACOM

    0.20 лв. на минута
    Разговори към всички оператори 0.39 лв. на минута
    SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв на съобщение 
    SMS към всички мрежи в страната 0.21 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.30 лв. на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.80 лв. на MB*
    WAP през CSD 0.11 лв. на минута
    Разговори към страни от Първа международна група 0.445 лв на минута
    Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
    Разговори към страни от Втора международна група 1.52 лв. на минута
    Разговори към страни от Трета международна група 1.92 лв. на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

    X
       
    Информация за цени на международни разговори виж тук

     

    Бонуси при презареждане:
     

    Стойност на ваучера Стойност на електронно зареждане Бонус
    6.00 - 9.99 лв. Цена от 0.05 лв. на минута към 5 номера от мрежата на VIVACOM
    10, 20, 50 лв. 10.00 - 99.99 лв. Цена от 0.01 лв. на минута към 5 номера от мрежата на VIVACOM

    1. Презаредете в рамките на 30 дни след последния ваучер и получавате бонус спрямо презаредената сума
    2. Всяко ново презареждане в следващите 30 дни дава възможност да получите нов бонус
    3. Няма ограничения относно броя на презарежданията
    4. Валидността на всеки бонус е 30 дни
    5. За началото на 30-дневния период се счита деня на зареждане на ваучер
    6. Бонусът е валиден 30 дни. Ако той е зареден на 2015-05-01 в 00:46:48ч, то 30 дни са до 2015-05-31 00:46:48ч.

    Правила и условия

     

    1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
    2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност. 
    3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
    4. След успешно презареждане над 6.00 лв. се удържа такса за получаване на бонус – 2.50 лв. с ДДС.
    5. Първоначалният избор на 5-те номера, към които важат минутите в стартовия пакет и специалната цена при презареждане, е безплатно. Всяка следваща смяна се таксува по 1.00 лв. с ДДС.
    6. 5-те номера, за които са валидни включените минути в стартовия пакет и бонус цената при презареждане, могат да бъдат само от мобилната мрежа на VIVACOM.
    7. В рамките на всеки календарен месец е позволена само една смяна на някой от номерата с преференциални условия за разговори.
    8. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
    9. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.   
    10. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    11. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.
   • Call-Yo
    презареждате и говорите за 0.108 лв.на минута 
    с всички оператори в страната

     

     

    • 6.00 лв. цена на стартов пакет
    • 3.00 лв.  включено време за разговори
    • 0.108 лв. на минута за обаждания към всички оператори в България
    • 0.14 лв. на съобщение към всички национални мобилни мрежи      

     Цена на стартов пакет 6.00 лв
     Влючено време за разговори 3.00 лв.
     Изходящи обаждания 0.108 лв. на минута
     SMS 0.14 лв. на съобщение


     Как да се възползвате от специалната цена?

      
     Специалната цена от 0.108 лв. на минута към всички мрежи в страната е валидна 30 дни след активация на стартовия пакет. Ако през този период има презареждане със сума равна или по-висока от 10 лв., периодът на бонус цената се удължава с още 30 дни от датата на презареждане.  При всяко презареждане, равно, или по-голямо от 10.00 лв. с ДДС, говорите за 0.108 лв. на минута с всички оператори в страната! 
     При липса на презареждане или при презареждане на сума по-малка от 10.00 лв., цената за разговор след изтичане на промоционалния 30-дневен срок от последното презареждане е 0.34 лв. на минута.

    Основни цени с този план

    Разговори към всички национални мрежи 30 дни след активация/ презареждане на 10.00 лв. и повече 0.108 лв. на минута
    Разговори към всички национални мрежи при липса на презареждане на сума от 10.00 или повече лв. 30 дни след активация/ последно презареждане 0.34 лв. на минута
    SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв. на съобщение
    SMS към мобилната мрежа на VIVACOM 0.14 лв. на съобщение
    SMS към други мобилни оператори 0.14 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.30 лв. на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
    WAP през CSD 0.11 лв. на минута
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.80 лв. на MB
    Разговори към страни от Първа международна група 0.445 лв на минута
    Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
    Разговори към страни от Втора международна група 1.52 лв. на минута
    Разговори към страни от Трета международна група 1.92 лв. на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

     

    Информация за цени на международни разговори  ВИЖ ТУК


    Правила и условия

    1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на минута.
    2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност.
    3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
    4. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
    5. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.
    6. Промяната на цената на минута при презареждане на 0.108 лв. на минута влиза в сила за всички нови клиенти от 24.03.2012 и за всички настоящи клиенти на Call-Yo с първото промоционално презареждане след тази дата.
    7. Обажданията към номера 0700 се тарифират на цена от 0.34 лв. с ДДС.
    8. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    9. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.
   • Get M@x
    Повече бонуси с всяко презареждане

       

       

    • 3 лв. включено време за разговори
    • 100 минути за разговори в мобилната мрежа на VIVACOM
    • 100 SMS в мобилната мрежа на VIVACOM
    • 10 MB
    • бонуси при презареждане

     

    Основни цени на този план с включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г:

    Цена на минута национални разговори 0.43 лв на минута
    Цена на национален SMS 0.29 лв на съобщение
    Цена на национален SMS 0.70 лв на съобщение
    Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Втора международна група 1.77 лв. на минута
    Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Трета международна група 2.24 лв. на минута
    Цена на международен SMS 0.35 лв на съобщение

     

    Основни цени на този план с включен ДДС, преди 28.02.2023 г:

    Разговори към мобилната и фиксирана мрежата на VIVACOM

    0.34 лв. на минута
    Разговори към други мобилни и фиксирани оператори 0.34 лв. на минута
    SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв. на съобщение
    SMS към всички мрежи в страната 0.14 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.30 лв. на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.80 лв. на MB*
    WAP през CSD 0.11 лв. на минута
    Разговори към страни от Първа международна група 0.445 лв на минута
    Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
    Разговори към страни от Втора международна група 1.52 лв. на минута
    Разговори към страни от Трета международна група 1.92 лв. на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

    Информация за цени на международни разговори ВИЖ ТУК    Бонуси при презареждане:
     

    Стойност на ваучера Стойност на електронно зареждане Бонус
    10 лв. 10.00 - 19.99 лв.
    • 500 SMS в мрежата на VIVACOM
    • 5 MB
    20 лв. 20.00 - 49.99 лв.
    • 500 минути в мобилната мрежа на VIVACOM
    • 50 MB
    50 лв. 50.00 - 99.99 лв.
    • 1000 минути в мобилната мрежа на VIVACOM
    • 1000 SMS в мрежата на VIVACOM
    • 100 MB

     

    1. Презаредете в рамките на 30 дни след последния ваучер и получавате бонус спрямо презаредената сума
    2. Всяко ново презареждане в следващите 30 дни дава възможност да получите нов бонус
    3. Няма ограничения относно броя на презарежданията
    4. Първо се изразходва бонусът, а след това стойността на ваучерите
    5. Валидността на всеки бонус е 30 дни
    6. За началото на 30-дневния период се счита деня на зареждане на ваучер
      
      
    • Акумулираните бонуси ще бъдат предоставени в рамките на 2 работни дни след презареждането и ще бъдат валидни 30 дни.
    • Ако заредите в рамките на следващите 30 дни и не сте изчерпили предходния бонус, той ще бъде прибавен към новия бонус. Валидността на новия общ бонус ще бъде 30 дни.
    • Бонусите не могат да се използват за услуги с добавена стойност.
    • VIVACOM си запазва правото едностранно да прекрати програма "Мания" за получаване на бонуси.
    • Бонусът е валиден 30 дни. Ако той е зареден на 2015-05-01 в 00:46:48ч, то 30 дни са до 2015-05-31 00:46:48ч.

    1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
    2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност. 
    3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
    4. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
    5. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.   
    6. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    7. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.
   • i-Traffic XS+

      

    План с неограничен мобилен интернет за 7.99 лв. на месец с ДДС

     

    • Неограничени включени MB в БГ
    • Включени 1000 MB на максимална скорост    
    • 15 канала мобилна телевизия TV GO

      

      

    Правила и условия:

     

    1. При нова активация, без закупуване на субсидирано устройство, е необходимо да се заплати съответната цена на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъкът от него ще се приспада от следващите фактури до пълното му възстановяване.
    2. Тарифата е за данни без възможност за гласови услуги.
    3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
    4. След изчерпване на включените MB на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps.
    5. Включените MB на максимална скорост сa валидни в България. Тарифен план i-Traffic XS+, няма възможност за активиране на услугата роуминг.
    6. Цена на един SMS към национални мрежи и в роуминг в ЕС – 0.18лв. с ДДС.
    7. Неизразходваните включени МВ на максимална скорост не се прехвърлят за следващ месец.
    8. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
    9. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    10. Минималната продължителност на договора е 1 година.
    11. За достъп до мобилен интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси.
    12. Първоначално определената финансова граница на потребление за VIVACOM i-Traffic XS+е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
    13. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
    14. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. VIVACOM не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от VIVACOM обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
    15. Включен пакет TV GO 4Free с 15 канала.
    16. Тарифeн план i-Traffic XS+ позволява преференциално и последователно ползване на до 3 пакета по 500 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 1,00 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на включеният в тарифния план обем МВ на максимална скорост, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) вторият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третият допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. Включените MB на максимална скорост в тарифния план са валидни в България. Всеки един от допълнителните пакети се предоставя на максимална скорост в България. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps.

     

   • SMART - предлаган до 02.09.2018г.

      

    SMART - предлаган до 02.09.2018 г.

     

     

     

     SMARTSS+MM+LL+XLXL+U

    Месечна такса

    8.99 лв.
    11.99 лв.
    15.99 лв.
    19.99 лв.
    23.99 лв.
    26.99 лв.
    31.99 лв.
    35.99 лв.
    49.99 лв.
    Минути в БГ и роуминг в чужди мрежи в ЕС
    100
    200
    500
    800
    неограничени
    неограничени
    неограничени
    неограничени
    неограничени
    Минути от мрежата на VIVACOM към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС
    -
    50
    -
    100
    -
    150
    300
    400
    1000
    Мобилен интернет в БГ и ЕС на макс. скорост
    100 MB 200 MB
    600 MB
    1 200 MB
    4 000 MB
    6 000 MB
    10 000 MB
    15 000MB
    неограничен
    Мобилен интернет в БГ/ЕС
    неограничен/ 1 350 MB неограничен/ 1 750 MB неограничен/ 2 500 MB неограничен/ 3 000 MB неограничен/ 3 500 MB
    неограничен/ 4 000 MB
    неограничен/ 5 000 MB
    неограничен/ 6 000 MB
    неограничен/ 7 500 MB
    Цена на минута за разговори към всички мрежи в страната
    0.29 лв. 0.29 лв. 0.29 лв.
    0.29 лв.
    0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.

     

     

    Основни цени на този план с включен ДДС:

    SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв на съобщение
    SMS към всички мрежи в страната 0.18 лв на съобщение
    SMS от мрежата на VIVACOM към международни оператори 0.21 лв на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв на съобщение
    WAP през CSD 0.06 лв на минута
    Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.49 лв на минута
    Видео разговори към други мобилни оператори 0.59 лв на минута
    Разговори към страни от Първа международна група 0.445 лв на минута
    Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
    Разговори към страни от Втора международна група 1.29 лв на минута
    Разговори към страни от Трета международна група 1.59 лв на минута
    Видео разговори от мрежата на VIVACOM към всички международни дестинации 1.62 лв на минута
    Цена на минута за гласово повикване към номера с формат 0700 за всички тарифи от линия SMART 0.29 лв на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност
       
    Информация за цени на международни разговори виж тук

      

    Правила и условия

    1. При нова активация е необходимо да се заплати гаранционен депозит и стартов пакет от 15.00 лв. Депозитът се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъка от него ще се приспада от следващите фактури, до пълното му възстановяване. Ако се предоставя активационен пакет, той е на цена 9,90 лв. с ДДС, която се приспада от депозита и включва 60 мин. към всички национални мрежи за 30 дни.
    2. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
    3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB. След изчерпване на включените MB на максимална скорост в планове Smart S/S+/M/M+/L/L+/XL/XL+, скоростта на интернет връзката се ограничава до 64 Kbps.
    4. Включените национални минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 или за изходящи разговори от мрежата на VIVACOM към международни дестинации.
    5. Тарифни планове SMART S+/M+/L+/XL/XL+/U имат включени съответно 50/100/150/300/400/1000 минути за изходящи международни разговори от мрежата на VIVACOM към всички мобилни и фиксирани мрежи в ЕС. Международните минути от мрежата на VIVACOMне могат да се ползват за разговори към България, страни извън ЕС, номера с добавена стойност и универсални номера 0700.
    6. Неизползваните минути и MB не се прехвърлят за следващ месец.
    7. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
    8. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпването им се прилага ограничение до изрично посочената в договора скорост. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
    9. Тарифни планове Smart S/S+/M/M+/L/L+/XL/XL+ позволяват преференциално и последователно ползване на до 3 пакета по 100 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 1,00 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на включеният в тарифния план обем МВ на максимална скорост, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) вторият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третият допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. Включените MB на максимална скорост в тарифния план са валидни в България и в роуминг в ЕС. Всеки един от допълнителните пакети се предоставя на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps в България и в ЕС.
    10. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. БТК ЕАД не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от БТК ЕАД обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
    11. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Smart S/S+/M/M+/L/L+/XL/XL+ е 30 лв., за план Smart U е 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на БТК ЕАД на номер 123, като за това БТК ЕАД може да изисква предоставяне на депозит.
    12. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS, който е по-дълъг от упоменатите символи, ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    13. Минималната продължителност на договора е 1 година.
    14. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за ползвания от тарифен план на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
    15. Включените минути в планове Smart са валидни към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната, както и за изходящи роуминг разговори в ЕС до България, в страната на пребиваване и в рамките на ЕС без допълнителна такса при спазване на Политиката за справедливо ползване.

      

   • i-Traffic+ - предлаган до 02.09.2018 г.

    Детайли

    i-Traffic+S+M+L+XL+XXL+

    Стандартна месечна такса

    11.99 лв.
    16.99 лв.
    20.99 лв.
    26.99 лв.
    39.99 лв.
    Включени MB на максимална скорост
    2 000
    5 000
    10 000
    20 000
    40 000
    Включени MB в БГ / ЕС
    Неограничени /
    -
    Неограничени /
    2 500 MB
    Неограничени /
    3 050 MB
    Неограничени /
    3 950 MB
    Неограничени /
    5 800 MB

     

      

    Правила и условия

    1. При нова активация, без закупуване на субсидирано устройство, е необходимо да се заплати съответната цена на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъкът от него ще се приспада от следващите фактури до пълното му възстановяване
    2. Тарифите са за данни без възможност за гласови услуги.
    3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
    4. След изчерпване на включените MB на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps за всички планове.
    5. Включените MB на максимална скорост сa валидни в България и в роуминг в ЕС. Тарифен план i-Traffic S+, няма възможност за активиране на услугата роуминг.
    6. Цена на един SMS към национални мрежи и в роуминг в ЕС – 0.18лв. с ДДС.
    7. Неизразходваните включени МВ на максимална скорост не се прехвърлят за следващ месец.
    8. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
    9. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS, който е по-дълъг от упоменатите символи, ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    10. Минималната продължителност на договора е 1 година.
    11. За достъп до мобилен интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси.
    12. Първоначално определената финансова граница на потребление за VIVACOM i-Traffic S/M/L/XL/XXL е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
    13. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
    14. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. VIVACOM не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от VIVACOM обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
    15. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
    16. 16. Тарифни планове i-Traffic+ позволяват преференциално и последователно ползване на до 3 пакета по 500 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 1,00 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на включеният в тарифния план обем МВ на максимална скорост, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) вторият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третият допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. Включените MB на максимална скорост в тарифния план са валидни в България и в роуминг в ЕС. Всеки един от допълнителните пакети се предоставя на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps в България и в ЕС.

     

   • VIVACOM Hybrid

    Основни цени на този план с включен ДДС:

    Месечна такса 10 лв.
    Включени минути в мрежата на VIVACOM 600
    Включени минути към други оператори и в роуминг в ЕС 30
    Включени SMS в мрежата на VIVACOM 600
    Включени данни в БГ / ЕС Неограничени / 1500 MB
    Включени MB на максимална скорост в България и ЕС 150
    Разговори към всички национални мрежи и в роуминг в ЕС 0.32 лв. на минута
    SMS към всички мрежи в страната и в роуминг в ЕС 0.14 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.21 лв. на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
    WAP през CSD 0.06 лв. на минута
    Разговори към страни от Първа международна група 0.36 лв. на минута
    Разговори към страни от Втора международна група 0.76 лв. на минута
    Разговори към страни от Трета международна група 1.26 лв. на минута
    Цена на минута за гласово повикване към номера с формат 0700 0.32 лв. на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност
       
    Информация за цени на международни разговори виж тук

    1. При нова активация е необходимо да се заплати гаранционен депозит и стартов пакет от 15.00 лв. Депозитът се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъка от него ще се приспада от следващите фактури, до пълното му възстановяване. Ако се предоставя активационен пакет, той е на цена 9,90 лв. с ДДС, която се приспада от депозита и включва 60 мин. към всички национални мрежи за 30 дни.
    2. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди. Трафикът на мобилен интернет се тарифира на сесии от по 1 KB.
    3. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации, универсални номера 0700. Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
    4. Ограничението на потреблението до 10 лв. на месец важи при използване на услугата на територията на Република България.
    5. След изразходване на включените услуги, или при потребление извън тях, изходящо обаждане/SMS не е възможно, ако няма зареден баланс по сметката. Презареждането става по стандартните за предплатена услуга начини. Натрупаният от презареждания баланс се изразходва по цените на съответните услуги. Неизползван натрупан баланс се прехвърля за следващ месец.
    6. Тарифата се предлага на клиенти от 14 до 25 години, с 1-годишен или 2-годишен договор.
    7. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги.
    8. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
    9. Клиентите, които използват VIVACOM Hybrid и желаят да заявят Детайлизирана справка за минал период, могат да го направят, като заплатят еднократна цена от 12.00лв. с ДДС.
     • Услугата се активира еднократно и е валидна само за 1 отчетен период на клиента;
     • Ако клиент желае всеки месец да получава Детайлизирана сметка, трябва да заявява активация на услугата всеки месец след излизане на месечна сметка и всеки месец ще заплаща 12.00лв. с ДДС;
     • Таксата от 12.00лв. ще се начисли към следващата месечна сметка на клиента;
     • Услугата се заявява в магазин на VIVACOM или чрез Обслужване на клиенти 123.
    10. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. След изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
    11. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. VIVACOM не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от VIVACOM обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
    12. Минималната продължителност на договора е 1 годинa.
    13. VIVA Bonus
     • 300 VIVACOM минути
     • 300 национални минути
     • 3 000 MB бонус в стартовия пакет
     • 3 лв. включен левов баланс
        
     Цени:

     Основни цени на този план с включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г:

      

     Цена на минута национални разговори 0.29 лв на минута
     Цена на национален SMS 0.29 лв на съобщение
     Цена на национален SMS 0.70 лв на съобщение
     Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Втора международна група 1.77 лв. на минута
     Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Трета международна група 2.24 лв. на минута
     Цена на международен SMS 0.35 лв на съобщение

      

     Основни цени на този план с включен ДДС, преди 28.02.2023 г:

      

     Цена на стартов пакет

     8 лв.

     Включен баланс

     3 лв.

     Включени минути за разговори към мобилни номера от мрежата на VIVACOM 300
     Включени минути за разговори към всички национални мрежи 300
     Промо включени МВ на максимална скорост 3 000 МВ
     Разговори към всички мрежи в страната 0.25 лв. на минута
     Тарифиране на изходящи разговори 180 сек./60 сек.
     SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв на съобщение 
     SMS към всички мрежи в страната 0.25 лв. на съобщение
     SMS към международни оператори 0.30 лв. на съобщение
     MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
     GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE 0.30 лв. на 1 MB (1 MB = 1024 KB)
     Разговори към страни от Първа международна група  ВИЖ ТУК 0.445 лв на минута
     Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС  ВИЖ ТУК 0.445 лв на минута
     Разговори към страни от Втора международна група  ВИЖ ТУК
     1.52 лв. на минута
     Разговори към страни от Трета международна група   ВИЖ ТУК 1.92 лв. на минута
     Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност   ВИЖ ТУК
     Информация за цени на международни разговори    ВИЖ ТУК

       

     X
      
      
      
      
      

     Бонуси при презареждане:
      

     Предплатен тарифен план VIVA Bonus
     Промоционални  мобилни данни при презареждане с 10.00 лв. или по-голяма сума 1 000  2 000 MB

       

     1. Няма ограничения относно броя на презарежданията
     2. Валидността на всеки бонус е 25 дни
     3. При презареждане на сума над 10лв. в рамките на 25 дни и предходния бонус не е изчерпен, той ще бъде прибавен към новия бонус.
     4. Акумулираните бонуси ще бъдат предоставени в рамките на 2 работни дни след презареждането.
     5. За началото на 25-дневния период се счита деня на зареждане на бонуса.

      

     Официални правила на промоция Бонуси при презареждане на пакет VIVA Bonus

      

      

     Правила и условия

      

     1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 180 секунди.
     2. Включеният левов баланс в стартовия пакет може да бъде използван към всички дестинации.
     3. Минималното първоначално таксуване на мобилни данни е 100 KB, след това на сесии от 1 KB.
     4. Не се удържа такса при презареждане
     5. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.
     6. Предплатения тарифен план VIVA Bonus може да се използва за гласови и SMS услуги в роуминг.   
     7. Срокът на валидност на включения левов баланс е 90 дни, като той се подновява при презареждане с 4 или повече лева. Всички останали услуги в стартовия предплатен пакет са с валидност 25 дни.
     8. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.

      

     Добавки:

      

     Активирай своя допълнителен пакет на *123# или с безплатен SMS към номер 1236

      

     Допълнителен пакет +Talk +Talk Super +Net +Net Super
     VIVACOM минути
     300
     500
     +150
     +300
     Национални минути
     20
     50
     +10
     +20
     VIVACOM SMS
     -
     +25
     -
     +25
     MB/мобилни данни
     +200
     +400 +1000
     400
     1000 1500
     Валидност
     7 дни
     25 дни
     7 дни
     25 дни
     Цена
     3.99 лв.
     6.99 лв.
     3.99 лв.
     6.99 лв.
     Код за SMS покупка през номер 1236
     М2
     М3
     D1
     D2

      

     Бонусите в твоята добавка са означени със знак „+“

      

     • Тарифирането на включените услуги е според предплатената тарифа към която се активират добавките
     • Цената на допълнителните пакети/добавки се удържа от левовия баланс на предплатената карта
     • Няма ограничение в броя на активираните допълнителни пакети/добавки
     • При активиране на два, или повече, допълнителни пакета/добавки услугите от еднакъв тип (минути, MB, SMS-и) се натрупват, като валидността на натрупаните стойности е равна на най-дългата валидност от двата, или повече, активирани допълнителни пакета/добавки

      

     Официални правила на промоция Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи

      

    14. Easy traffic

      

     Предплатен мобилен интернет с 

     включени 20 000 MB

       

     • 20 000 включени MB
     • 30 дни срок на валидност на включените MB

     Easy Traffic

     Easy Traffic
     Цена на стартов пакет с ДДС 20 лв.
     Включени MB 20 000
     Валидност 30 дни

      

      Правила и условия

      

     1. При първоначално активиране на пакета, сметката ще бъде заредена с първоначален баланс от 20 000 MB.
     2. При всяко презареждане между 10.00 лв. и 100.00 лв. на предплатената карта Easy Traffic клиентите получават различен бонус на всеки 10 лв.  
     3. Валидността на бонусите е 20 дни от датата на презареждане.
     4. След изтичане на периода на валидност включените MB не могат да бъдат използвани.
     5. Минималното първоначално таксуване на мобилни данни е 100 KB, след това на сесии от 1 KB.
     6. Всички гласови, SMS и MMS услуги по картата са ограничени.
     7. Валидността на предплатената карта е стандартна – 11+1 месеца, в случай че няма презареждане след активацията.
     8. Предплатеният пакет Easy Traffic не може да бъде използван в роуминг.
     9. Проверка на включените услуги може да се направи чрез код USSD *104#, при което ще се визуализира информация за оставащите MB по баланса.

     Бонуси при презареждане

      

     10 лв. 2 500 MB
     20 лв. 6 000 MB
     30 лв. 8 500 MB
     40 лв. 12 000 MB
     50 лв. 14 500 MB
     60 лв. 18 000 MB
     70 лв. 20 500 MB
     80 лв. 24 000 MB
     90 лв. 26 500 MB
     100 лв. 30 000 MB

     1. Няма ограничения относно броя на презарежданията.
     2. Валидността на всеки бонус е 20 дни.
     3. За началото на 20-дневния период се счита деня на зареждане на ваучер.
     4. Ако заредите в рамките на следващите 20 дни и не сте изчерпили предходния бонус, той ще бъде прибавен към новия бонус. Валидността на новия общ бонус ще бъде 20 дни.

      

    15. Bravo

      

     Предплатен мобилен план

      

     Основни цени на този план с включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г:

     Цена на минута национални разговори 0.43 лв на минута
     Цена на национален SMS 0.29 лв на съобщение
     Цена на национален SMS 0.70 лв на съобщение
     Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Втора международна група 1.77 лв. на минута
     Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Трета международна група 2.24 лв. на минута
     Цена на международен SMS 0.35 лв на съобщение

      

     Основни цени на този план с включен ДДС, преди 28.02.2023 г:

     Цена на стартов пакет

     6 лв.

     Включен баланс

     3 лв.

     Включени минути за разговори в мобилната мрежа на VIVACOM 300 минути
     Включени SMS-и в мобилната мрежа на VIVACOM 300 SMS
     Включени МВ 4 000 MB
     Разговори към всички мрежи в страната 0.37 лв. на минута
     SMS към всички мрежи в страната 0.25 лв. на съобщение
     SMS от мрежата на VIVACOM към международни оператори 0.21 лв. на съобщение
     SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи в ЕС        0.14 лв на съобщение
     MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
     GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 0.30 лв. на MB
     WAP през CSD 0.11 лв. на минута
     Разговори към страни от Първа международна групаclass="go" title="виж тук" href="https://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/mejdunarodni-razgovori" target="_blank">ВИЖ ТУК 0.445 лв. на минута
     Разговори към страни от Мобилни ЕС  ВИЖ ТУК 0.445 лв. на минута
     Разговори към страни от Втора международна група  ВИЖ ТУК
     1.52 лв. на минута
     Разговори към страни от Трета международна група   ВИЖ ТУК 1.92 лв. на минута
     Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност   ВИЖ ТУК
     Информация за цени на международни разговори    ВИЖ ТУК

      

     • Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
     • Тарифният план няма възможност за използване на услугата роуминг.
     • Минималното първоначално таксуване на мобилни данни е 100 KB, след това на сесии от 1 KB.
     • Срокът на валидност на картата, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входящ). Срокът започва да тече от датата на активация.
     • При всяко презареждане в интервалите 6.00 – 14.99, 15.00 – 24.99, 25.00 и повече, се получават бонуси.
     • При презареждане с 6.00 или повече лева се удържат 2.50лв. за получаване на бонус.
     • Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.

    16. Bravo +

     Предплатен мобилен план

      

     Основни цени на този план с включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г:

     Цена на минута национални разговори 0.43 лв на минута
     Цена на национален SMS 0.29 лв на съобщение
     Цена на национален SMS 0.70 лв на съобщение
     Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Втора международна група 1.77 лв. на минута
     Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Трета международна група 2.24 лв. на минута
     Цена на международен SMS 0.35 лв на съобщение

      

     Основни цени на този план с включен ДДС, преди 28.02.2023 г:

     Цена на стартов пакет

     10 лв.

     Включен баланс

     5 лв.

     Включени минути за разговори към всички 100 минути 
     Включени МВ на максимална скорост 4000 МВ
     Разговори към всички мрежи в страната 0.37 лв. на минута
     SMS към всички мрежи в страната 0.25 лв. на съобщение
     SMS SMS от мрежата на VIVACOM към международни оператори 0.21 лв. на съобщение
     SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи в ЕС         0.14 лв на съобщение
     MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
     GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 0.30 лв. на MB
     WAP през CSD 0.11 лв. на минута
     Разговори към страни от Първа международна група  ВИЖ ТУК 0.445 лв. на минута
     Разговори към страни от Мобилни ЕС  ВИЖ ТУК 0.445 лв. на минута
     Разговори към страни от Втора международна група  ВИЖ ТУК
     1.52 лв. на минута
     Разговори към страни от Трета международна група   ВИЖ ТУК 1.92 лв. на минута
     Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност   ВИЖ ТУК
     Информация за цени на международни разговори    ВИЖ ТУК

      

     • Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
     • Тарифният план няма възможност за използване на услугата роуминг.
     • Минималното първоначално таксуване на мобилни данни е 100 KB, след това на сесии от 1 KB.
     • Срокът на валидност на картата, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входящ). Срокът започва да тече от датата на активация.
     • При всяко презареждане в интервалите 6.00 – 14.99, 15.00 – 24.99, 25.00 и повече, се получават бонуси.
     • При презареждане с 6.00 или повече лева се удържат 5.00лв. за получаване на бонус.
     • Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.

      

      

    17. VIVA International

     Предплатена карта за дълги разговори с чужбина

         

     • до 300 включени минути за разговори към България, Европейски съюз, Русия и Турция
     • до 6000 включени MB мобилен интернет

      

      

     VIVA International пакети

     Основни цени на този план с включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г:

     Цена на минута национални разговори 0.43 лв на минута
     Цена на национален SMS 0.29 лв на съобщение
     Цена на национален SMS 0.70 лв на съобщение
     Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Втора международна група 1.77 лв. на минута
     Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Трета международна група 2.24 лв. на минута
     Цена на международен SMS 0.35 лв на съобщение

      

     Основни цени на този план с включен ДДС, преди 28.02.2023 г:

      

     VIVA International 6
     VIVA International 20
     VIVA International 50
     Стартов пакет
     6 лв.
     20 лв.
     50 лв.

     Включено време за разговори(1)

     25 минути
     100 минути
     300 минути

     Включени MB

     1 000 MB
     1 500 MB
     6 000 MB

     Цена за разговори в България

     0.37 лв. на минута
     0.37 лв. на минута
     0.37 лв. на минута

     Цена за разговори към Първа международна група

     0.72 лв. на минута 0.72 лв. на минута 0.72 лв. на минута

     Цена за разговори към Втора международна група

     1.52 лв. на минута 1.52 лв. на минута 1.52 лв. на минута
     SMS в България
     0.25 лв. на съобщение
     0.25 лв. на съобщение 0.25 лв. на съобщение
     SMS към международни мрежи
     0.30 лв. на съобщение
     0.30 лв. на съобщение 0.30 лв. на съобщение
     Валидност
     20 дни
     20 дни 20 дни

     1. Включените минути за разговори са валидни за всички мрежи в България и за международни разговори, осъществени от България към държави от I-ва международна група, както и от България към мобилни мрежи в страните от ЕС, Турция и Русия.

     „При презареждане на предплатени пакети VIVA International 6;20;50 се предоставят посочените минути и MB в раздел “Бонуси”, според описаните условията за  презареждане. Ползването на услуги и разговори към други направления не е  възможно, освен при наличие на баланс, останал вследствие на „незакръглено  презареждане".

      

      

     Основни цени на този план с включен ДДС:

      

     Разговори от мрежата на VIVACOM къмМобилни ЕС

     SMS към всички мобилни мрежи в страната

     0.25 лв. на съобщение
     SMS от мрежата на VIVACOM към международни оператори 0.31 лв. на съобщение
     SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи в ЕС        0.14 лв на съобщение
     MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
     GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/4G 0.30 лв. на MB
     Разговори към страни от Първа международна група 0.445 лв. на минута
     0.445 лв. на минута
     Разговори към страни от Втора международна група 1.52 лв. на минута
     Разговори към страни от Трета международна група 1.92 лв. на минута
     Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

      

     Информация за цени на международни разговори виж тук

      

     Правила и усливия

     1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
     2. Включените минути за разговори в стартовия пакет не могат да бъдат използвани към номера с добавена стойност. 
     3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
     4. При всяко презареждане над 10 лв. с ДДС се получават бонуси.
     5. Предплатените пакети VIVA International 6/20/50 не могат да се използват в роуминг.
     6. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
     7. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
     8. При получаване на бонус минути и MB се таксува съответната сума кореспондираща на описаните ценови граници в раздел „Бонуси“.

     9. При всяко презареждане със сума равна на сума от бонус схемата в раздел „Бонуси“ автоматично се активира съответният бонус с минути и MB, според описаните ценови граници.

     10. При „незакръглено презареждане“ със сума, която не е равна на описаните ценови граници в раздел „Бонуси“, се получава бонусът за който презареждането покрива ценовата граница. Останалата сума от презареждането се запазва като левов баланс в картата и може да се използва за услуги и разговори към други направления според описаните цени по дестинации в предплатените пакети.

     11. В случай, че има останал левов баланс от „незакръглено презареждане“ и картата бъде презаредена с нова сума, то двете суми ще бъдат събрани и ако сборът от двете бъде равен или по-голям от ценова граница в бонус схемата, то тогава автоматично ще се  активира бонуса според описаните правила.

     12. Всички посочени цени са с ДДС. 

     Бонуси при презареждане

      

     10 лв. 30 минути*
     1 500 MB
     20 лв. 100 минути*
     3 000 MB
     30 лв. 130 минути*
     4 500 MB
     40 лв. 200 минути*
     6 000 MB
     50 лв. 300 минути*
     6 000 MB
     60 лв. 330 минути*
     7 500 MB
     70 лв. 400 минути*
     9 000 MB
     80 лв. 430 минути*
     10 500 MB
     90 лв. 500 минути*
     12 000 MB
     100 лв. 600 минути*
     12 000 MB

     1. Няма ограничения относно броя на презарежданията
     2. Валидността на всеки бонус е 20 дни
     3. За началото на 20-дневния период се счита деня на зареждане на ваучер

     Акумулираните бонуси ще бъдат предоставени в рамките на 2 работни дни след презареждането и ще бъдат валидни 20 дни. Ако заредите в рамките на следващите 20 дни и не сте изчерпили предходния бонус, той ще бъде прибавен към новия бонус. Валидността на новия общ бонус ще бъде 20 дни.

     Включените минути за разговори са валидни за всички мрежи в България и за международни разговори, осъществени от България към държави от I-ва международна група, както и от България към мобилни мрежи в страните от ЕС, Турция и Русия.

      

      

    18. Traffic Plus      

     VIVACOM Traffic Plus
     Скорост на Download / Upload
     128 Kbps
     Трафик
     Неограничен
     Еднократна такса за обслужване
     9.90 лв.
     Възможност за добавяне на допълнителни 500 MB на максимална скорост по всяко време чрез еднократно активиране на допълнителен пакет VIVACOM Traffic Plus 500

     VIVACOM Traffic Plus 500

     Включени МВ на максимална скорост

     500 MB

     Скорост на Download / Upload след изчерпване на включените MB

     128 Kbps

     Трафик

     Неограничен

     Еднократна такса за обслужване

     5.00 лв.

      


     1. Допълнителната услуга е валидна за нови и настоящи, частни и бизнес клиенти на домашен интернет от VIVACOM. 
     2. Само една допълнителна услуга VIVACOM Traffic Plus може да бъде активирана към основна интернет услуга.
     3. VIVACOM Traffic Plus може да се добави при подписване на 12/24 месечен договор за домашен интернет от VIVACOM.
     4. Услугата не може да се използва в роуминг.
     5. За достъп до мобилен интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси.
     6. VIVACOM Traffic Plus 500 се предлага като допълнителен пакет без абонамент. Клиент може да заяви активирането на втори и последващ допълнителен пакет VIVACOM Traffic Plus 500 за един и същ отчетен период.
     7. Периодът на валидност на пакет VIVACOM Traffic Plus 500 съвпада с отчетния период за VIVACOM Traffic Plus. За да използва пакета и в следващ отчетен период, абонатът трябва да го заяви отново.
     8. Неизразходваните MB от VIVACOM Traffic Plus 500 не се прехвърлят за следващия отчетен период.
     9. Активацията и деактивацията на допълнителен пакет VIVACOM Traffic Plus 500 може да бъде направена с обаждане на Обслужване на клиенти на кратък номер 123 или онлайн на data.vivacom.bg. При деактивиране на допълнителен пакет VIVACOM Traffic Plus 500, предплатената месечна такса за него не се възстановява.
    19. +BG&Europe

     +BG&Europe е пакет, с който получавате безплатни минути за разговори с всички мобилни и фиксирани оператори в страната, както и към Първа международна група.

      

     +BG&Europe S
     +BG&Europe M
     +BG&Europe L
     Месечна такса на пакет с абонамент 4.83 лв. 8.17 лв. 13.17 лв.
     Месечна такса на пакет без абонамент 6.50 лв. 9.83 лв. 14.83 лв.
     Безплатни минути към всички мобилни и фиксирани оператори в страната и към Mеждународна зона 1 50 100 200
     • Всички посочени цени са в лева, без включен ДДС.
     • Пакета не е валиден за Business Smart

     Правила и условия:

      

     1. Таксуването е на 60 секунди. Всяка започната минута се тарифира като цяла.
     2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
     3. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план.
     4. Активиране и деактивиране на услугата може да се извършва веднъж месечно.
     5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
     6. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
     7. Всички посочени цени са в лева, без включен ДДС.
     8. Пакета не е валиден за Business Smart

      

      

     Условия при абонамент:

     1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
     2. Включените минути в допълнителният пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
     3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
     4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
     5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
     6. В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци.

      

      

    20. +International

     Говорете с всички мобилни и фиксирани мрежи в
     ЕС, Турция, Русия, Швейцария, САЩ, Канада и Израел!

      

     +International e пакет с включени минути към най-използваните международни дестинации.
      
     +International S
     +International M
     +International L
     Месечен абонамент 4.83 лв. 8.17 лв. 13.17 лв.

     Включени минути към всички мобилни и фиксирани мрежи в ЕС, Турция, Русия, Швейцария, САЩ, Канада и Израел

     30 90 150
     Цена на включена минута 0.161 лв. 0.091 лв. 0.088 лв.
     • Пакета не е валиден за Business Smart

     Правила и условия:

      

     1. Допълнителните пакети са валидни за нови и съществуващи, частни и бизнес клиенти на VIVACOM, ползващи гласови мобилна услуга;
     2. Включените минути са валидни за изходящи разговори от България към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС, Турция, Русия, Швейцария, САЩ, Канада и Израел;
     3. +International S/M/L са валидни за всички гласови абонаментни тарифи за бизнес и частни клиенти на VIVACOM;
     4. +International S/M/L се предлагат само със срочен договор за 12 или 24 месеца;
     5. Таксуването на разговорите е на всяка започната минута – 60/60;
     6. Включените минути в допълнителните пакети се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива;
     7. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за мждународни разговори;
     8. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия месец;
     9. Всички цени са в лева без ДДС.
     10. Пакета не е валиден за Business Smart
    21. BlackBerry®

     Почувствайте свободата с един телефон!

      
     BlackBerry® е мобилно решение за сигурен on-line достъп до e-mail и мобилни услуги директно от вашия телефон. Имате постоянен достъп до вашите e-mail адреси, служебни и лични контакти. Изберете подходящ за вас BlackBerry пакет и го добавете към абонаментния си план.
      
     План Месечен абонамент Мобиле интернет на максимална скорост Мобиле интернет на в БГ / ЕС SMS в мрежата на VIVACOM MMS в мрежата на VIVACOM
     BlackBerry Smart 14.90 лв. (без ДДС) 100 MB Неограничен / 3 450 100 SMS 100 MMS
     BlackBerry Advanced 25.90 лв. (без ДДС) 1000 MB Неограничен / 5 950 200 SMS 200 MMS
     BlackBerry Premium 37.90 лв. (без ДДС) Неограничен MB Неограничен  / 8 700 3 600 SMS 3 600 MMS

      

     1. Неизразходваните SMS-и, ММS-и данни не се прехвърлят за следващ отчетен период;
     2. Активирането на допълнителен пакет BlackBerry® става с подписване на 12 или 24месечен договор;
     3. След изчерпване на включените в съответния пакет MB-те на максимална скорост, тя се ограничава на 128 kbps.;
     4. Включените МВ на максимална скорост са валидни в България и в роуминг в ЕС;
     5. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС);
     6. Цените са без ДДС.
     7. Пакета не е валиден за Business Smart
      
      
    22. Unlimited
    23. Smart планове
    24. Business Traffic
    25. i-Traffic планове
    26. Business Smart и Unlimited+
    27. +Roaming West Balkans
    28. +EU Roaming Daily Pass
    29. +UK Data
    1. Защо е необходим VIVA Bipper?

       

     Децата получават своя пръв мобилен телефон във все по-ранна възраст и много родители изпитват несигурност в това:

       

     • С кого всъщност комуникира детето?
     • Колко голяма ще е сметката?
     • Наистина ли е подходящо да се даде собствен мобилен телефон на малко дете?

       

     Мобилният телефон осигурява сигурна и лесна комуникация, но същевременно с това е източник на несигурност и безпокойство. Повечето деца използват своя телефон по отговорен начин, но са налице и множество предизвикателства, когато детето притежава собствен телефон: тормоз, общуване с непознати, големи телефонни сметки и непрекъснато разположение.

       

     VIVA Bipper поставя родителите в позицията на управляващ по отношение на мобилните телефони на децата.

        

    2. С какви абонаментни планове се предлага VIVA BIpper?

      

     Услугата VIVA Bipper представлява месечен абонамент, който може да бъде със срок 1 или 2 години. Съществуват два тарифни плана - VIVA Bipper и VIVA Bipper +

       

    3. На кого се води абонамента за VIVA Bipper?

       

     Може да има само един титуляр на aбонамента за VIVA Bipper. Това винаги ще е един от родителите/настойници на детето и това лице ще бъде администратор на профила на детето. Този администратор може по всяко време да включи друг администратор, който да управлява услугата.

       

     Може да има само едно лице (администратор), което да получава информация за статуса на услугите и да извършва промени в абонамента.

        

    4. Мога ли да закупя VIVA Bipper без мобилен телефон?

      

     Да, Bipper може да бъде предоставен със или без мобилен телефон от VIVACOM.

       

     Ако желаете да използвате VIVA Bipper с наличен апарат, уверете се че устройството е съвместимо с услугите на VIVA Bipper. Повечето от мобилните телефони на пазара са съвместими с VIVA Bipper услугите.

        

    5. Каква е стойността на услугата?

       

     Заявките за локализиране ще бъдат изпълнени безплатно. 

       

    6. Може ли съществуващ абонамент да бъде прехвърлен?

       

     Разбира се! Ако сте на абонаментен план към друг оператор или имате съществуващ абонамент към VIVACOM, можете лесно да ги прехвърлите към VIVA Bipper.

       

     Просто се обадете на "Обслужване на клиенти" или посетете търговски обект на VIVACOM.

        

    7. Как се активира VIVA Bipper

     Необходимо е потребителят да получи нова SIM карта, или да инсталира Bipper Smart App приложенито на телефона на детето, за да използва Bipper, след което услугите се активират от него.

      

     Родителите ще управляват VIVA Bipper услугите и достъпа на детето посредством my.Bipper.bg, нашият портал.

      

     Абонаментът се предлага със съвместими мобилни телефони.

    8. Функционира ли VIVA Bipper в чужбина?

     Bipper функционалностите не могат да бъдат използвани в роуминг.

    9. Какво е VIVA Bipper профил?

     Като администратор, вие, вашите деца и техните втори администратори имате VIVA Bipper профил. Ако майката и бащата имат свои собствени профили, това означава, че те влизат самостоятелно в тях и не споделят един профил.

      

     Вашият профил е личният ви профил като родител и администратор за вашите VIVA Bipper деца. Информацията, която споделяте тук е същата, която ще бъде показана във вашата VIVA Bipper визитка.

      

     Профилите на вашите деца съдържа информацията, която вие искате да бъде показана на техните визитки.

    10. Как да настроя моя профил?

     Когато регистрирате и активирате своя профил, ние имаме най-важната информация от вас. Вие можете по всяко време да добавите или промените информацията във вашия профил.

      

     Можете да намерите информация за своя профил в “Профил” горното меню на главната страница. Ако сте в профила на вашето дете, можете да се върнете във вашия профил, като отново “Профил” горното меню.

      

     За да промените информацията във вашия профил, изберете бутона “Редакция на профила” в долната дясна част на страницата. Така текстовите полета ще могат да бъдат променяни. Натиснете зеленият бутон “Потвърди промените”, когато приключите.

      

     Забележка: Информацията, която регистрирате във вашия профил, е същата, която ще бъде показана във вашата VIVA Bipper визитка.

    11. Как да настроя профил на дете?

     Когато регистрирате и активирате своя профил, ние имаме най-важната информация от вас. Вие можете по всяко време да добавите или промените информацията във вашия профил.

      

     Можете да намерите информация за своя профил в “Профил” горното меню на главната страница. Ако сте в профила на вашето дете, можете да се върнете във вашия профил, като отново “Профил” горното меню.

      

     За да промените информацията във вашия профил, изберете бутона “Редакция на профила” в долната дясна част на страницата. Така текстовите полета ще могат да бъдат променяни. Натиснете зеленият бутон “Потвърди промените”, когато приключите.

      

     Забележка: Информацията, която регистрирате във вашия профил, е същата, която ще бъде показана във вашата  VIVA Bipper визитка.

    12. Защо трябва да бъде използван имейл адрес като потребителско име?

     Има две причини да използвате вашия имейл адрес като потребителско име за myBipper.

      

     Първо, по-лесно е да се запомни собствения имейл отколкото произволно избрано потребителко име. Второ, ние използваме вашия имейл, за да потвърдим вашата самоличност.

      

     Вие, разбира се, ако желаете, можете да промените своето потребителско име (имейл).

    13. Вход с Facebook или Google+

     Входът в уеб портала myBipper вече може да се извършва и чрез Facebook или Google+. 

      

     За да се регистрирате и влизате във вашия акаунт с Facebook или Google+, моля кликнете ня съответния бутон в началната страница на my.bipper.bg. На следваща стъпка попълнете Вашите данни за достъп до социалните мрежи и разрешете достъпа на myBipper. С това регистрацията в myBipper с Facebook или Google+ приключва. Всеки следващ път ще можете да влизате в акаунта си от същите бутони на началната страница на myBipper.

    14. Защо не мога да бъда постоянно в myBipper?

     Вие автоматично излизате от myBipper, ако в продължение на 10 минути не правите нищо. Този кратък период от време е с цел повишаване на сигурността.

      

     Можете да зададете по-дълъг период от липса на активност (до 300 минути) преди да излезете от myBipper; ние обаче ви предлагаме внимателно да прецените необходимостта от това.

      

     Ако увеличите времето за излизане и други лица имат достъп до вашия компютър, те биха могли да променят вашия VIVA Bipper профил и този на детето ви без ваше знание.

      

     Ако сте поискали известяване по имейл за всяка промяна, ще получите такъв имейл незабавно след извършената промяна.

    15. Защо трябва да определям часова зона?

     Пример: 
     Ако сте посочили България като Ваша страна, часовата зона е GMT +2 и това е автоматично посочено като Ваша часова зона.

      

     Часовата зона е важна за времевите настройки в профила на детето, за да бъдат те точни с мобилния телефон на детето и там където то се намира. Ако сте задали вечерно време (например 22:00-07:00) като период на ограничение, това ще бъде точно само за часовата зона, посочена във вашия профил.

      

     Много е важно да промените часовата зона, ако се намирате в различна часова зона. Това ще гарантира правилното функциониране на времевите ограничения на детето.

    16. Защо получавам толкова много имейли?

     В “Профил” и “Настройки” в горното меню на главната страница можете да определите какви известия да получавате чрез имейл.

      

     Има три категории известия :

      

     • Профил - Промените направени във Вашия профил и акаунт
     • Профил на дете (промени направени от друг администратор) - Промените направени от Вас в профила на детето
     • Профил на дете (промени направени от Вас) - Промените направени от другите администратори в профила на детето

     Има няколко подкатегории от известия във всяка основна категория.

     Вие решавате!

    17. Как да добавя профил на дете?

     Отидете в “Моите деца” от горното меню на главната страница и изберете “Добавяне на дете”. Можете да го направите и от “Добавяне на дете” от долната дясна част на менюто – под вашите регистрирани деца.

      

     На първата стъпка ще видите избор на тип на Бипър телефона:

      

     • Смартфон - Андроид смартфон с приложение Бипър
     • СИМ карта Бипър

      

     Процесът на регистрация е сходен с този на регистрация на първо дете. Не е необходимо да активирате или избирате настройки за различните услуги в допълнителна регистрация.

    18. Трябва ли детето, което регистрирам да използва VIVA Bipper?

     За да получите Активационен код като SMS на VIVA Bipper SIM номер, SIM картата трябва да е поставена във включен и работещ телефон.

      

     Вашето дете не трябва да извършва отделна регистрация на my.bipper.bg. Неговият профил се регистрира от Вас.

    19. Трябва ли да сложа снимка на профила на детето?

     Не е необходимо да слагате снимка на профила, но тя би улеснила използването на myBipper.

      

     Вашата снимка на профила, както и тази на вашето дете е показана в дясното меню, където можете да намерите и бърза връзка към страницата на всеки профил. Снимката на профила улеснява избора на точното лице.

      

     И не на последно място, вашата myBipper страница изглежда много по-добре, когато е персонализирана със снимка!

    20. Как да активирам VIVA Bipper за дете?

     Когато за пръв път регистрирате дете, трябва да регистрирате телефона на детето и да активирате VIVA Bipper за този номер незабавно, за да можете да завършите регистрацията.

      

     Причината за тези задължителни стъпки е да подпомогнат използването на VIVA Bipper услугите.

      

     Не е необходимо да активирате VIVA Bipper за дете, което ще добавяте по-късно.

    21. Синхронизиране на Бипър телефон.

     Всеки път когато правите промени по настройките на Бипър телефон - добавяте или премахвате контакти, правите промени по ограниченията, или създавате план за автоматично локализиране, то тези настройки трябва да бъдат синхронизирани със Бипър софтуера на телефона.

      

     Когато отворите профил на вашето дете, ако сте направили промени, които трябва да бъдат синхронизирани, ще видите, че бутонът "Синхронизиране" свети в червен цвят. Натиснете на него и натиснете следващият бутон "Синхронизиране" за да потвърдите действието си и да синхронизирате телфона.

      

     След като синхронизирането приклчи успешно бутонът "Синхронизиране" ще стане неактивен, до следващият път, когато има нова информация за синхронизиране. Помнете, че докато не синхронизирате направените промени чрез синхронизиране, то те няма да бъдат активни.

    22. Какво означава, че Bipper е актуализиран?

     Ако VIVA Bipper е актуализиран, това означава, че всички настройки, които сте направили на myBipper, са прехвърлени на телефона на детето.

      

     Ако бутонът “Синхронизиране” свети в червен цвят, това означава, че сте направили някои промени, които не са синхронизирани и актуализирани на мобилният телефон. В такъв случай, в профила на детето ще видите червен бутон "Синхронизиране", който трябва да последвате, за да синхронизирате телефона.

    23. Как да деактивирам VIVA Bipper?

     Ако не желаете повече да бъдете абонат на VIVA Bipper, незвисимо дали за определен период от време или постоянно, лесно можете да деактивирате VIVA Bipper.

     Когато VIVA Bipper е деактивиран, софтуерът на VIVA Bipper, който е на SIM картата или Bipper Smart App приложението, не са активни. SIM картата ще бъде без ограничения и няма да има аларма за безопасност или функция за определяне на местоположението, а Bipper Smart App приложението няма да контролира телефона на детето.

     Деактивирането на VIVA Bipper не означава, че прекратявате абонамента за своя мобилен телефон, а просто деактивация на софтуера на Bipper. Прекратяването на абонамента може да се извърши от във всеки търговски обект на VIVACOM.

    24. Какво е администратор?

     Администраторът е лицето, на чието име се води абонамента за VIVA Bipper.

      

     Администраторът има пълни права да извършва всякакви промени в настройките на профила на детето.

      

     Също така има право да покани друг администратор на профила на детето, както и да го изтрие или промени.

      

     Забележете – възможно е да бъдете администратор за едно дете и втори администратор за друго дете.

    25. Какво е друг администратор?

     Друг администратор е втори администратор на VIVA Bipper абонамента на детето. Той бива поканен от главния администратор.

      

     Вторият администратор има същите права да променя настройките, с изключение на следните:

      

     • Да кани, променя или изтрива друг администратор
     • Да изтрива профил на дете, на който не е главен администратор

      

     Забележете – възможно е да бъдете администратор за едно дете и втори администратор за друго дете.

    26. Как да добавя друг администратор?

     Изберете “Моите деца” от главното меню. Заредете профил на дете, за което искате да поканите администратор.

      

     Изберете бутона “Администриране” под данните на детето. Изберете бутона "Покани родител", въведете електронната поща и изпратете поканата като изберете бутона "Потвърждение".

      

     След като лицето приеме поканата, той/тя бива посочен като втори администратор. До приемане на поканата, тя ще бъде посочена като “чакаща”. 

      

     Лесно можете да промените втори администратор. Първо трябва да изтриете съществуващия администратор и след това да изпратите покана до лицето, което искате да бъде нов администратор.

    27. Допълнителна услуга ли е VIVA Bipper

     Не, VIVA Bipper представлява отделен абоманаментен план, а не допълнителна услуга. Но, ако желаете може да добавите към вашият вече съществуваш план допълнителна услуга VIVA Bipper. За повече информация вижте тук.

    28. Може ли съществуващ абонамент да бъде прехвърлен?

     Разбира се! Ако сте на абонаментен план към друг оператор или имате съществуващ абонамент към VIVACOM, можете лесно да ги прехвърлите към VIVA Bipper.

      

     Просто се обадете на "Обслужване на клиенти" или посетете търговски обект на VIVACOM.

    29. Как функционира услугата Определяне на местоположението?

     Услугата “Местоположение” позволява да се определи къде се намира детето. Това е осъществимо с помощта на информация от мобилната мрежа. VIVA Bipper намира най-близката мобилна базова станция, от която детето получава сигнала и изчислява позицията с помощта на алгоритъм.

      

     Вие установявате местоположението на детето, натискайки бутона “Локализирай” в портала myBipper. Ще видите местоположението на детето в рамките на 15-20 секунди.

    30. С каква точност се определя местоположението?

     Има два вида определяне на местоположението, които имат различна степен на точност:

      

     Услуги базирани на местоположението - LBS (триангулация)
     Позициониране чрез мобилната мрежа – то се извършва на базата на силата на сигнала, получен от най-близката базова станция. Точното локализиране ще зависи от мобилната мрежа, в която се намира телефонът. В големите населени места отклонението е между 50-200 метра; в малките населени места отклонението може да достигне от 500 метра до 2 километра.

      

     GPS
     Глобална позиционираща система (GPS) – използва сателит за определяне местоположението на устройство. Полученият резултат е доста точен с разминаване от около един метър. GPS позиционирането изисква телефона да има вграден GPS и да поддържа данни.

      

     VIVA Bipper използва LBS технология за определяне на местоположението, тъй като повечето хора нямат телефони, които да поддържат GPS. Телефонът трябва да бъде включен и има достъп до GSM мрежата, за да може да се локализира.

    31. Каква е стойността на услугата?

     Заявките за локализиране ще бъдат изпълнени безплатно.

    32. Мога ли да определя местоположението от моя телефон?

     Към настоящия момент не е възможно да се определи местоположението на детето от вашия телефон. Ние обаче работим върху такова решение, което ще бъде представено скоро.

      

     Можете да използвате мобилната интернет връзка на Вашия телефон, ако той поддържа web изглед на заредените страници, за да имате достъп до my.bipper.bg

      

     За повече информация проверявайте bipper.bg и myBipper

    33. Услугата функционира ли в чужбина?

     Да, услугата работи по еднакъв начин както в чужбина, така и в България, но имайте предвид следното:

      

     1) Качеството на определяне на местоположението варира между различните страни. Можете да изпробвате качеството на услугата, докато пътувате.

     2) Заявката за локализиране в чужбина ще се тарифира в зависимост от цената за изпращане на SMS в чужбина.

    34. Мога ли да определя местоположението неограничен брой пъти?

     Можете да използвате тази опция неограничен брой пъти на ден и за месеца.

     В секцията “Местоположение” можете да проверите историята на локализациите на Вашето дете, които сте направили.

    35. Кой може да определи местоположението на детето?

     Само администраторът и вторият администратор могат да определят местоположението на детето.

    36. Какво представлява планираната локация?

     Това е допълнителна опция към функционалността за определяне на местоположението във VIVA Bipper, чрез която родителят има възможност да зададе предварително час и ден, в които иска да получава информация къде точно се намира детето му в момента.

    37. Как работи планираната локация?

     Чрез опцията Планирана локализация, Вие сами определяте (планирате) кога детето ви да бъде локализирано. Когато настъпи времето, което сте указали, VIVA Bipper системата автоматично ще определи местоположението на детето. Дори и да не се намирате пред компютър, ще получите SMS с линк към карта от Google Maps, на която е отбелязано в коя точка на града или квартала е Вашето дете в момента.

    38. Как задавате планирана локация?

     В сайта my.bipper.bg от менюто Местоположение и подменюто Планове създавате и редактирате седмичния график за локализация. Можете да избирате дни и време от седмицата (по часове и минути), в които системата автоматично да извършва локализация.

    39. Какви данни получавате?

     По-желание резултатът от локализацията може да бъде Ви изпратен като SMS, който съдържа линк към карта от системата на Google Maps. Можете да укажете в системата, дали да получавате SMS известия за всяко локализиране, или да забраните тази функционалност. SMS-ите с линк към моментното местоположение на детето се изпращат само до номера от мобилната мрежа на VIVACOM. От менютоМестоположение и подменюто История можете да достъпите всички получени до момента резултати от автоматичната локализация.

    40. Линкът, изпратен в SMS, не е активен или не работи.

     Линкът, изпратен в SMS, e активен и работи на повечето мобилни телефони. Възможно е, все пак, той да не е активен или да не работи на някои по-стари модели устройства с ограничении възможности за достъп до мобилен интернет, които го разпознават само като текст.

    41. Какво е аларма за безопасност и как се създава?

     Алармата за безопасност е услуга, която детето може да активира от своя телефон, в случай, че нещо се случи с него. Когато алармата е активирана, ще се генерира едновременно повикване към всички от списъка за аларма.

      

     Родителите лесно могат да създадат аларма за безопасност чрез добавяне на контакти от бутона "Нов контакт" в списъка за аларма. Това се прави по същия начин, както създаването на контакти в списъците "Винаги достъпни" и Ограничени. Премахването на контактите от списъка за аларма става по същия начин.

      

     Обърнете внимание, че редът на посочване на контактите в списъка за аларма не е от значение.

    42. Как се активира алармата?

     Алармата е готова и активна, след като сте добавили контактите в списъка за аларма и сте актуализирали новите настройки на телефона.

      

     Детето активира алармата чрез набиране на 000 и след това натискане на зелена слушалка.

      

     Можете да програмирате скоростно набиране от телефона на детето. Това обаче зависи от вида на мобилния телефон.

      

     Когато алармата е активирана, ще се генерира едновременно повикване към всички от списъка за аларма.

      

     Обаждането се потвърждава с натискане на бутон на телефона, за да се избегне прехвърлянето му в гласовата поща.

    43. Защо обаждането се получава от различен номер?

     Когато алармата е активирана, всички от списъка за аларма ще получат обаждане от телефонен номер 359878000555, а не от номера на детето, като за това има определени причини.

      

     Тези, които са включени в списъка за аларма, трябва да могат да разграничават повикване за аларма от обикновено повикване.

      

     Препоръчваме Ви да запазите този специален номер във Вашият телефон, като не забравите да уведомите за него всички от списъка за аларма.

    44. Каква е продължителността на повикването към списъка за аларма?

     Алармата е създадена така, че да поддържа изходящо повикване към списъка от номера в рамките на 45 секунди. След това трябва да се извърши повторно повикване.

    45. Какво трябва да направя след създаването на алармата?

     Когато създадете алармата за безопасност, ние Ви препоръчваме да направите следното:

      

     1. Изпробвайте алармата

     Проверете какво се случва когато алармата е активирана и че генерира позвъняване до всички контакти от списъка.

      

     2. Информирайте всички от списъка за аларма

     Важно е всички от списъка да бъдат информирани, че фигурират в този списък. Много е Важно да могат да разпознаят повикването за аларма, което идва от специален номер различен от този на детето, както и да създадете организация за действие след като алармата е вече активирана.

      

     3. Покажете на детето как функционира алармата

    46. Функционира ли алармата за безопасност в чужбина?

     Да, алармата работи по еднакъв начин както в България, така и в чужбина.

      

     Обърнете внимание, че повикването ще бъде на по-висока тарифа когато сте в чужбина.

      

     Препоръчително е да погледнете отново списъка за аларма преди да напуснете страната. Налице ли са всички от списъка?

    47. Достъпни ли са услугите в чужбина?

     Да, Bipper функционира по еднакъв начин, както в България, така и в чужбина. Моля, имайте предвид следното:

      

     • Качеството на услугата “Определяне на местоположението” може да варира между различните страни.
     • Трябва да промените настройките, когато навлизате в нова часова зона. Грешна часова зона ще окаже влияние на настройките “Времеви ограничения” и “Временно спиране на телефона”.
     • Bipper ограничава само изходящи повиквания когато използвате Bipper SIM карта. Имайте предвид тарифите за входящ трафик, докато сте в чужбина.

      

    48. Може ли VIVA Bipper да работи с всички мобилни телефони?

     Bipper функционира с повечето мобилни телефони, които се предлагат на пазара. За съжаление, съществуват модели, които не следват тези стандарти и в случай, че желаете да ползвате услугите на Bipper, може да се наложи да смените своя телефон. Bipper Smart App работи на Smart телефони с Android операционна система.

    49. Кой е засегнат от ограничения в потреблението?

     Единствено контактите от списъка ”Ограничен” са засегнати от ограничение в потреблението. Предварително зададените ограничения за текстови съобщения и повиквания се отнасят за всички контакти от списъка, а не за всеки един поотделно.

      

     Обърнете внимание, че активно повикване не може да бъде прекъснато, ако времевият лимит е изчерпан, но детето няма да има възможност да осъществи ново повикване.

      

     Ограничението в потреблението се задава отново автоматично всеки понеделник сутрин.

      

     При промяна на ограниченията в Bipper профила, всички настройки по въведените ограничения се зануляват, включително зададеното време за изходящи разговори на седмична база.

    50. Как фунцкционира времевият контрол?

     myBipper позволява на родителите да определят периодите, в които детето няма да може използва телефона. Това се отнася само до контактите от списъка ”Ограничен”, като детето ще има възможност да осъществява връзка с контактите от списъка “Винаги”.

      

     Времевият контрол може да бъде установен като седмичен план или за определени периоди от време (изтичане на времето).

      

     Обърнете внимание, че само изходящият трафик ще бъде спрян.

    51. Какво представляват времевите ограничения?

     Времевите ограничения дават възможност на родителите да създадат постоянен план за времето, през което мобилният телефон няма да бъде използван. Например, това може да бъде вечерно време или времето, през което детето е на училище.

      

     В плана, интервалите, в които телефонът не може да бъде използван, са осветени в оранжево. Лесно може да бъде добавено ограничение. Изберете “Ново ограничение”, изберете времеви интервали и дни, в които да се прилага и натиснете “Потвърждение”.

      

     Ако желаете да спрете действащо времево ограничение, можете да го направите като натиснете бутона със символа x, намиращо се под графиката със текущи ограничения.

      

     Ако времевото ограничение е променено или е добавено ново, телефонът на детето трябва да бъде актуализиран. Обърнете внимание на червеният бутон за синхронизиране в профила на детето от дясната страна на екрана и не забравяйте да актуализирате телефона с новите настройки.

    52. Какво представлява "Временно спиране на телефона"

     Функцията "Временно спиране на телефона" дава възможност на родителите да спрат цялостно телефона за връзка с контактите от списъка ”Ограничен” за определен период от време.

      

     Тази функция е “активна” или “пасивна”.

      

     Тя може да бъде зададена за по-дълги периоди от време и да бъде или ръчно спряна от администратора, или предварително определена по дата и време. 

      

     Функцията "Временно спиране на телефона" често се използва, когато семейството пътува в чужбина и не желае честа комуникация с приятелите у дома или във всеки случай, когато телефонът не трябва да бъде използван за продължителен период от време.

      

     Не забравяйте да добавите всички контакти в списъка “Винаги”, когато задавате функцията "Прекъсване".

    53. Кои контакти са засегнати?

     Само контактите от списъка ”Ограничен” са засегнати от функцията "Прекъсване". Детето винаги ще има възможност да осъществи връзка с контактите от списъка “Винаги разрешени”. 

      

     Запомнете да добавите всички контакти в списъка “Винаги”, когато задавате функцията "Прекъсване".

    54. Контакти в телефонната книга на детето?

     С помощта на Bipper, родителите могат да определят с кого детето може да общува. Това става чрез добавяне на одобрени контакти в неговата телефонна книга.

      

     Разделението между различни типове контакти - родител, приятел, семейство и други в телефонната книга на детето прави администратирането на няколко деца с различни Bipper профили по-лесно.

      

     Обърнете внимание, че детето има възможност да изпраща съобщения/да провежда разговори само с тези контакти, които са добавени към телефонната книга. Също така имайте предвид, че ограничението важи само за изходящ трафик.

    55. Списък с Винаги достъпни в сравнение със списък Ограничен

     Списъците с контакти са разделени на две групи, като това Ви дава възможност да направите разделение между различните видове контакти и да ги индивидуализирате:

      

     Списъкът ”Винаги достъпни” включва тези контакти, на които детето ще може да звъни винаги. Този списък включва и предварително одобрени номера за помощ, които Bipper не позволява да бъдат ограничени от родителите.

      

     Списъкът ”Ограничен” включва контакти, за които има ограничение по време и потребление.

      

     Важно е да се определи кои контакти ще бъдат включени в различните списъци. Например, членовете на семейството ще бъдат винаги включени в списъка “Винаги”, докато приятелите на детето ще бъдат в списък ”Ограничен”. Лесно можете да преместите контакти от един списък в друг като добавите или изтриете контакт.

    56. Защо имам контрол само върху изходящия трафик?

     Технически не е възможно да се забранят входящите повиквания или текстови съобщения посредством самостоятелно SIM базирано софтуерно решение. Затова Bipper забранява само изходящи повиквания и текстови съобщения.

    57. Защо телефонните номера трябва да се добавят ръчно?

     Когато добавяте одобрен контакт за Вашето дете, този контакт не се добавя автоматично в телефонната книга на детето. SIM картата получава актуализирана информация за одобрените телефонни номера.

      

     Причината за това е, че е технически невъзможно да се контролира мобилния телефон посредством самостоятелно SIM базирано софтуерно решение, като може да се добави само филтър на SIM картата с одобрените номера.

      

     Ние работим върху алтернативни решения, така че да може контактите да бъдат автоматично прехвърлени в телефоннанта книга. Следете за нашите актуални новини на my.Bipper.bg или bipper.bg.

    58. Кои номера са автоматично посочени в списъка с контакти Винаги?

     В списъка ”Винаги” e автоматично включен номерът за спешни повиквания 112.

      

     Ако смятате, че има други спешни номера, които трябва а бъдат включени в този списък, свържете се с нас на телефон 087123

    59. Как да блокирам мобилния телефон?
     • Отворете профила на детето, чиито телефон искате да блокирате
     • В секцията "Профил" изберете "Контакти и ограничения"
     • Изберете бутона "Задаване на период" в секцията на страницата "Временно спиране на телефона"
     • Изберете начална дата и час и ако желаете крайна дата и час и натиснете бутона "Потвърждение"
     • След няколко минути статусът на телефона ще бъде променен в "Блокиран"
    60. Как да разблокирам мобилния телефон?

     Следвайте същата процедура като при блокиране на телефона:

      

     • Отворете профила на детето, чиито телефон искате да разблокирате
     • В секцията "Профил" изберете "Контакти и ограничения"
     • Изтриите направеното от Вас временно спиране, като изберете оранжевия бутон със символ X, на реда на който е записана информацията за временното спиране, което искате да премахнете
     • След няколко минути статусът на телефона ще бъде променен в "Разблокиран"
    61. Телефонът за всичко ли ще бъде блокиран?

     Когато мобилният телефон е блокиран, той е блокиран за изходящи повиквания и съобщения.

    1. Как да разреша проблема?

      

     В случай, че имате инсталирано приложение Viber е възможно част от разговорите ви да преминат през него.

     Това от своя страна може да доведе до лошо качество на звука.

     За да избегнете тов е нужно да проверите настройките на приложението и да е премахнете активираната по подразбиране опция за получаване на разговори (непоискани) чрез Viber.

     По този начин приемането на разговорите ще бъдат с гарантирано качество през GSM мрежата на "Виваком България" ЕАД.

      

     Изключване на опцията:

     BG: Настройки -> Обаждания и съобщения -> Обаждания по Viber-in

     EN: Settings -> Calls and messages -> Viber-In Call

      

       

      

     Важно:

     Viber не е услуга предоставяна от "Виваком България" ЕАД и не носи отговорност за качеството на предоставяните услуги посредством приложението.

      

    1. Как да направя онлайн поръчка на устройство или мобилна услуга?

      

     От сайта на VIVACOM можете да стартирате онлайн покупка на устройство или мобилна услуга (план) като изберете бутон „Купи“ и следвате стъпките от процеса до самия край, когато поръчката ви ще бъде изпратена за обработка. Само наличните в онлайн магазина устройства и планове имат бутон „Купи“ и могат да бъдат добавяни в кошницата.

      

    2. Какво е необходимо, за да направя онлайн поръчка?

      

     Необходимо да сте VIVACOM клиент и да имате регистрация в Моят VIVACOM, за да извършите онлайн покупка от сайта на VIVACOM www.vivacom.bg.

     В случай, че нямате регистрация може да направите такава тук 

     В случай, че сте забравили паролата си може да заявите нова ТУК 

      

    3. Преди да пусна поръчката си, ще мога ли да видя обобщение на това, което съм поръчал?

      

     След добавяне на избрания продукт в кошницата, можете да преминете към преглед на Вашата поръчка в „Моята кошница“. Тя съдържа информация за избраните продукти, продължителността на договора на услугата, единичните цени на продуктите, общата сума от месечни такси, цена на доставката и общата сума за плащане при доставка.

      

    4. Мога ли да купя устройство на лизинг или устройство без план?

      

     Можете да купите устройство самостоятелно или с план от VIVACOM. При избор на устройство с план трябва маркирате цена на лизинг или цена за еднократно плащане. Можете да изберете цена на устройството без план. Всички посочени цени са за 24- месечен договор с ДДС.

      

    5. Мога ли да купя само мобилна услуга?

      

     Можете да купите мобилна услуга самостоятелно или с устройство – смартфон, смарт аксесоар или таблет. Необходимо е да посочите избора си: нов план, смяна на план или без договор. При смяна на план трябва да въведете номера на действаща VIVACOM мобилна услуга, за която искате да направите промяна в тарифния план.

      

    6. Има ли промоционални цени в онлайн магазина?

      

     Стремим се устройствата в онлайн магазина да са на специални по-ниски цени както и да предлагаме специални онлайн оферти. Маркираме специалните цени на устройствата в онлайн магазина с етикет „онлайн цена“ и те могат да бъдат купени на посочената цена само онлайн.

      

    7. Мога ли да избера повече от един продукт?

      

     Имате възможност да добавите в кошницата едноустройство самостоятелно или в комбинация с план. Добавяне на нов продукт или комбинация от продукти ще доведе до изтриване на продуктите, добавени в текущата кошница. Ако желаете да закупите повече от едно устройство самостоятелно или в комбинация с план е необходимо да направите нова поръчка.

      

    8. Как ще получа поръчката си?

      

     Ще получите поръчката си с безплатна доставка от куриерна куриерска компания Еcont Express на посочения от Вас адрес. Ще бъдете известени с SMS от Econt Express, съдържащ информация за номера на товарителницата, телефонния номер на куриера, който следва да я достави и каква е дължимата сума. Имате възможност да се свържете с него и да предоставите друг адрес или друг ден за доставка в рамките на населеното място. При посещение на адреса, ако отсъствате, куриерът ще позвъни на посочения в товарителницата телефон, за да уточни доставката. Статусът на доставката на Вашата поръчка можете да следите в системата на Econt Express   тук

      

    9. След колко време ще получа поръчката си?

      

      

     Наш сътрудник ще се свърже с Вас в работно време до 24 часа на посочения телефон за контакт, за да потвърдите поръчката си. При поръчки направени преди и по време на почивни дни, сътрудникът ще се свърже с Вас в първия работен ден след почивните дни. Ако не може да бъде осъществена връзка на предоставеният номер за контакти, в продължение на 3 работни дни, поръчката се приема за отказана, за което се изпраща потвърждение на посочения от Вас e-mail адрес за контакт.

     След финализиране на поръчката тя ще бъде изпратена с куриер на Econt express на посочения от Вас адрес до 24ч. в работни дни за населени места с офиси на Еконт и до 48ч. в работни дни за населени места без офиси на Еконт. Пратки, изпратени в петък, се доставят в понеделник. Информация за населени места с офиси на Еконт, можете да намерите  тук 

      

      

    10. Как се извършва плащането на поръчаното устройство/услуга?

      

     Плащането на поръчка се извършва в брой при доставка с пощенски паричен превод. Необходимо е да заплатите сумата за плащане при доставка, която може да съдържа еднократна цена на устройство или предварително плащане на частична цена на устройството в случай покупка на устройство на лизинг. Месечните суми като лизингова вноска за устройство или месечната такса за услуга се заплащат всеки месец съгласно условията на договора.

      

    11. Ще получа ли гаранция за устройството, което купувам онлайн?

      

     VIVACOM предоставя устройства с необходимите гаранционни документи и гаранция от 24 месеца от доставката на поръчката. Рекламации на устройство се приемат във всички VIVACOM магазини, срещу гаранционна карта и документ за продажбата. Посочените документи ще  получите заедно с поръчаното устройство и следва да съхранявате за срока на гаранцията.

      

      

    12. Как се извършва подписването на новия договор?

      

     При доставка на поръчката куриерът ще изисква документ за удостоверяване на самоличността на получателя и ще сравни данните с тези, посочени в товарителницата. Ако пратката съдържа Договор за услуга, той ще Ви бъде предоставен за подпис в два екземпляра. Подписването на договора има правно обвързваща сила и сделката се счита за сключена.

      

    13. Кога ще се активира поръчаната онлайн услуга?

      

     Новите услуги или промените по съществуващи такива ще бъдат активни в срок до 24 часа от подписване на договора от Ваша страна. При подписване на договор преди и по време на почивни дни, услугата ще бъде активирана в първия работен ден след почивните дни.

      

    14. Мога ли да откажа онлайн поръчката, която вече съм направил?

      

     Наш сътрудник ще се свърже с вас до 24 часа на посочения телефон за контакт, за да потвърдите поръчката си. По време на телефонния разговор, сътрудникът ще потвърди с Вас детайлите на поръчката, като е възможно те да бъдат променени със съгласието на клиента или поръчката да бъде отказана от клиента.

      

    15. Мога ли да откажа получена услуга или устройство и в какъв срок?

      

     Ако сте частен клиент имате право да се откажете от поръчката в 14-дневен срок от подписване на доставения договор и/или доставка на заявената от Вас стока. Отказът може да се направи с обаждане на 123, през онлайн КОНТАКТНА ФОРМА или като подадете писмено искане в наш магазин или по пощата. Ако сте получили устройство, трябва да върнете същото в 14-дневен срок от датата, на която сте информирали VIVACOM за отказа от поръчката, чрез изпращане на устройството по куриер за Ваша сметка, на адрес: П.к. 1231, София, ул. Петър Панайотов 18. Платените суми при доставката на поръчката ще Ви бъдат върнати по банков път в срок до 14 дни от получаване на отказа, а ако е доставена стока, след връщане на стоката. За целта е необходимо да предоставите IBAN със заявлението за отказ или с допълнително писмено заявление. Ако имате други активни услуги, сумите за възстановяване може да бъдат освободени като баланс по клиентския Ви номер и с тях да се погасят текущите му задължения, докато не постъпи искане за изплащането им. Суми до 50 лв. можете да получите на каса в магазин на VIVACOM.

      

    16. Мога ли да върна устройство, което не е в търговски вид?

     Стоката трябва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка с придружаващата я документация, без увреждания във външния вид, без да са отстранени фабрично поставените фолио и стикери от корпуса на устройството, с непроменена софтуерна конфигурация (без инсталирани или премахнати приложения, качени лични снимки, контакти, съобщения; с премахнати профили, с изключени функции за отдалечено локализиране и без включени защити и др. подобни). Обръщаме внимание, че върху фабричната опаковка/кутия не се допуска използването на допълнителни стикери или затваряне/облепване с тиксо, които нарушават нейната цялост. Съветваме Ви изрично да изисквате и от служителите на използваното от Вас куриерско дружество да не извършват опаковане, което противоречи на посоченото в този формуляр.

     Стоки, които не отговарят на посочените изисквания, не могат да бъдат върнати.

       

     Ако сте закупили комплект от стоки на обща цена, се дължи връщане на всички стоки от комплекта. Ако не върнете прилежащ към устройство аксесоар/допълнителен артикул или той не отговаря на изискванията, посочени по-горе, Вие ще дължите 10% от стойността на закупения комплект по актуалните цени на Vivacom към момента на връщането.

       

     Ако върнете устройство, заключено с клиентски профил и включени защити, неговата стойност намалява, както следва:

     ● при устройства, използващи операционна система Android, Вие трябва да поемете преките разходи за отключването и преинсталацията на софтуера на устройството. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 60 лв. с ДДС;

     ● при устройства, използващи операционна система iOS, следва да знаете, че при стартиране устройството се активира в системите на Apple, включително започва да тече и гаранционният му срок, и е невъзможно привеждането му в първоначално състояние. Това води до намаляване на стойността на устройството със 100% и от Вас ще бъде изискана 100% от платената за него сума.

    1. Покупка на услуги и съдържание чрез мобилно устройство

      

     Вие може да правите покупки за продукти и услуги включително абонаменти за различни стоки и услуги, мобилни приложения, директно през мобилното си устройство, като заплащате сумата на закупеното директно със сметката към мобилната услуга;  Без значение дали услугата е на VIVACOM  или на трета страна, мобилните покупки ще бъдат начислени директно към сметката Ви или ще бъдат приспаднати от Вашия баланс. Мобилното разплащане е възможно както за абонати на предплатени карти, така и за абонаментни планове.  

      

    2. Как може да пазарувам продукти и услуги през телефона и да заплащам със сметката към мобилната си услуга?

      

     Подобно разплащане бива налично, само ако собственикът на стоките и услугите е предоставил тази възможност за своите потребители.  При наличието на този тип разплащане ще имате избор за тип разплащане „Плати чрез сметката на мобилния оператор“ (примерно изписване). Избирайки този тип разплащане, сумата се начислява директно към сметката Ви или ще бъде приспадната от Вашия баланс. За част от услугите ще Ви бъде изискан PIN, който може да получите на Вашето мобилно устройство чрез SMS, само след като въведете  мобилния номер си в полето, определено за тази цел. На същия мобилен номер ще бъде начислена и сумата за поръчаната стока и услуга.

     След всяка поръчка или заплатен абонамент, ще получите SMS известие, което Ви уведомява за стойността на поръчката, какво точно е закупено, как може да се спре абонамента, при наличието на такъв.

      

    3. Как мога да разбера какво съм закупил с мобилно разплащане?

      

     Всяка покупка бива отбелязана със SMS,  в който е описано какво точно е закупено, колко струва, как може да се спре абонамента, при наличието на такъв. При направен абонамент, ще получавате SMS нотификация при всяко подновяване – заплащане на абонамента. Може да се направи проверка и в детайлната разпечатка на излязлата Ви вече фактура за мобилната Ви услуга към VIVACOM.

      

    4. Ограничения при извършване на платежни операции

      

     VIVACOM не е доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Извършването на платежни операции (директно мобилно разплащане (DCB), участие в благотворителна дейност и заплащане на паркиране) е възможно до посочените в чл. 2, ал. 1, т. 12 от ЗПУПС ограничения – 100 лв. за еднократна операция и общо 600 лв. на месец за мобилен номер. След достигане на 600 лв. възможността за извършване на посочените по-горе платежни операции ще бъде ограничена от VIVACOM.

      

   нагоре
   Open cookie bot settings