EON

2024 vivacom.bg С ор но я о ме а о с ъ а а я а о на -50%

Ме а а ачес о ре у а на не а с мо а арно роуч ане на International Certi cation Association GmbH (ICERTIAS) сре 1200 о реб е на н ерне ус у Бъ ар я ре януар 2024 . чре он а н ъ росн о ме о о о я CAWI – DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). Тър о с е мар на QUDAL ICERTIAS се о а с ра ре ен е. По ече нформа я а о ч е о на vivacom.bg. Абсо  но НАЙ-КАЧЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРНЕТ Бъ ар я

на - ро а ан EON PREMIUM ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен еEON ✓ Арх о 7 н наа Бро ана 210+ (115+ HD, 7 UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOM Arena, Pickbox TV, Cinemax, CineStar TV HD, CineStar A&T HD, HBO, DiemaXtra, MAX Sport Plus, 7/8 ЕОN В ео е а Arena Play, HBO On Demand Pickbox NOW, Hopster Nickelodeon, IDJ Kids Play Disney English , MyBabyTV Epic Drama, Discovery History/C&I, Da Vinci, Zauder Dorcel, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History, Marquee TV Бро ана 170+ (90+ HD, 5 UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOM Arena, Pickbox TV, CineStar TV HD, CineStar A&T HD ЕОN В ео е а Arena Play, Pickbox NOW Hopster, Nickelodeon IDJ Kids Play, Disney English MyBabyTV, Discovery History/C&I, Da Vinci, Epic Drama, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History, Marquee TV Бро ана 115+ (70+ HD, 5 UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOM Arena, Pickbox TV, CineStar TV HD, CineStar A&T HD ЕОN В ео е а Nickelodeon, IDJ Kids Play Discovery, History/C&I Viasat Explore Viasat Nature Viasat History ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен еEON ✓ Арх о 7 н наа EON LIGHT EON FULL ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен еEON ✓ Арх о 7 н наа Бро ра а 18 Бро ра а 60 Бро ра а 60 Ма с ма на с орос на Download 600 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 400 Mbps Ма с ма на с орос на Download 2000 Мbps Ма с ма на с орос на Upload 1000 Мbps ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus Ма с ма на с орос на Download 200 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 100 Mbps ³о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ³о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ³о ъ н е н е с р Т оя а ерсона на офер а: 32„ ./мес. 90 ЗА ПЪРВИТЕ 9 МЕСЕЦА ./мес. с е чане на ър е 9 месе а 1645 38„ ./мес. 90 ЗА ПЪРВИТЕ 12 МЕСЕЦА ./мес. с е чане на ър е 12 месе а 1945 74„ ./мес. 90 ЗА ПЪРВИТЕ 12 МЕСЕЦА ./мес. с е чане на ър е 12 месе а 3745 Промо 16.45 ./мес. а ър е 9 м. 32.90 ./мес. а с е а е 15 м. а EON LIGHT (с ан .49.70 ./м.); 19.45 ./мес. а ър е 12 м. 38.90 ./мес. а с е а е 12 м. а EON FULL (с ан . 63.70 ./м.) 37.45 ./мес. а ър е 12 м. 74.90 ./мес. а с е а е 12 м. а EON PREMIUM (с ан . 108.70 ./м.) а а но съес у а абона р с . на но 24-м. о о ор, с чен о 31.07.2024 . о чер ане на о чес а а ра н ус ро с а. Промо я а е а на ре с ч ана а ро аба – ма а н на Vivacom он а н ана а ро аба - vivacom.bg. EON а е е с а на ч е на он ре н мо е р емн , р оен е о а Smart TV е съ мес мо а он ре н мо е смар е е ор , с съ на о о е на чен на vivacom.bg. К ен е на а е EON о уча а ос ъ о моб но о р оен е, с ое о е а час о чено о съ ъран е с оя EON а е на смар фон, аб е web (eon.tv). С е ромо ер о а Smart TV р оен е - 3 ./мес. EON Mobile TV – 3 ./мес.. Цен е са с С. С орос а на н ерне ус у а а а с о бран я а е . а я а о на -50% СПОРТНО ЯТО И МЕГА ОТСТЪПКА

TV ана Те е онн ус у ОБЩИ И НОВИНИ И МИ MAIN VERSION MONOCHROMATIC - WHITE MONOCHROMATIC - BLACK ALTERNATE VERSION SYMBOL MAIN VERSION MONOCHROMATIC - WHITE MONOCHROMATIC - BLACK ALTERNATE VERSION SYMBOL MAIN VERSION MONOCHROMATIC - WHITE MONOCHROMATIC - BLACK ALTERNATE VERSION SYMBOL СПОРТ HD ана о ъ н е н ана 4K ана ЕON LIGHT | 115 TV ана а + 18 ра а EONFULL | 170 TV ана а + 60 ра а EON PREMIUM | 210 TV ана а + 60 ра а оба рем ум TV съ ъран е ъм с оя EON а е 7/8 HBO & Cinemax DiemaXtra 1499 ./мес. MAX Sport Plus 999 ./мес. 1299 ./мес. 078 ./мес.

ОКУМЕНТА НИ И ЗАБАВ ЕНИЕ МУЗИКА 18+ ЕТСКИ EON ВИ ЕОТЕКА БГ КО ЕКЦИЯ И МИ СЕРИА И Тематичен пакет 1 Тематичен пакет 2 18+ HBO Cinemax 399 ./мес. 340 ./мес. 340 ./мес. 220 ./мес. 999 ./мес. Посочен е ана о а е са а уа н ъм а а а на о еча ане на нас оя‚а а бро„ура - 25.06.2024 . Въ мо но е ме у ременно а са нас ъ ромен , о о са о сан на vivacom.bg.

Г е а ТВ о 7 н на а а 200+ TВ ана а С е с а с а мачо е е реа но реме

И е е а оф а н. а ‚е ъ у а„ със само е , ‚е с на со о ан на а, EON е на с еб. 14лв./мес. 99

Не ро ус а а е а МОМИЧЕТО С ТАТУИРОВКА НА РАКОН И М ОМЪТ НА РАКОНА СЕРИА АБСО‚ЮТНО ВСИЧКО Е НАРЕ СЕРИА ©2024 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. Max is property of Home Box Office, Inc. All rights reserved. Subscription required. T&Cs apply.18+ Пъ на ерсона а я, само а еб.

Вен еа 03.07. 23:00 ч. И нена а а на -ма е оме я С ас е о о на 12.07. 20:00 ч. ес а она, се е н чен ен о 06:30 ч. 100% ъ Ц р ъ на Е а Та†н я с я на ‡ н Г е а ре  о сер а Трансферн я ро оре 06.07. 21:30 ч KIVI KIDS FHD 32inch с EON FULL 16.98 ./36 мес.

Цен е на ус ро с а а са на н а 36 мес. р с . на но 24-мес. о о ор а EON FULL а с ч оя н ен , о о ма с чен о о ор с Vivacom о оне 9 мес. о 31.07.2024 . о чер ане на о чес а а. Вс ч ен бро ур а са . с С. Vivacom не нос о о орнос а ре р еча . Ва нос а на бро ура а е о 31.07.2024 . Обра е на е ран е на ус ро с а а, н ерфе съ фун е са с ра н . е с е н е ро у мое а се ра ча а . По ече на vivacom.bg. Г е а о ем е мачо е на но Smart е е ор В ем с а е EON FULL KIVI 43U750NB 14.98 ./36 мес. LG 55UR781C 23.98 ./36 мес. Philips 55OLED718 AMBILIGHT 65.98 ./36 мес. Samsung 65DU8072 55.98 ./36 мес. KIVI 43U750NB 43 inch / 109см TCL 50P635 21.98 ./36 мес. TCL 50P635 50 inch / 127см 55 inch / 139см LG 55UR781C SAMSUNG 65DU8072 65 inch / 165см 55 inch / 139см LG 55UR781C

“PlayStation”, “PlayStation Family Mark”, “PS5 logo”, “DualSense” и “Play Has No Limits” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc. Вертикалната стойка се продава отделно. + ор онро ер DualSense™ Заба ен е о н о а не с ра В ем с а е vivacom.bg с EON FULL 3798 ./36 мес.

САТЕ ИТНА ТЕ ЕВИЗИЯ & ИНТЕРНЕТ на ся ъ е Бъ ар я SAT 155+ канала (20+ HD) За ър е 4 месе а 1 ЕВ с С/месе Промо месечен абонамен о 1 . а ър е 4 мес. р с ч ане на 24-мес. о о ор а EON SAT PREMIUM 4G н ерне а ома XL, с е ое о 69.90 ./мес. Ва о 31.07.2024 . о чер ане на о чес а а ра н ус ро с а. По ече нфо а с ч а е на vivacom.bg.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI0Njg=