EON

Без лаг и прекъсване, истински гейминг и стрийминг Никола, Иван, Кирил Геймъри ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ С EON ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА ЦЯ А ГО ИНА -50% vivacom.bg а р 2024

Но н ерфе с. По- н у ен, е е ан ен ерсона ран. И е е а оф а н. а е ъ у а със само е , е с на со о ан на а, EON е на с еб.

на - ро а ан EON PREMIUM ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен еEON ✓ Арх о 7 н наа Бро ана 210+ (115+ HD, 7 UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOM Arena, Pickbox TV, HBO, Cinemax, DiemaXtra, MAX Sport Plus, 7/8 ЕОN В ео е а Arena Play, HBO On Demand Pickbox NOW, Hopster Nickelodeon, IDJ Kids Play Disney English , MyBabyTV Epic Drama, Discovery History/C&I, Da Vinci, Zauder Dorcel, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History, Marquee TV Бро ана 170+ (90+ HD, 5 UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOM Arena, Pickbox TV ЕОN В ео е а Arena Play, Pickbox NOW Hopster, Nickelodeon IDJ Kids Play, Disney English MyBabyTV, Discovery History/C&I, Da Vinci, Epic Drama, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History, Marquee TV Бро ана 115+ (70+ HD, 5 UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOM Arena, Pickbox TV ЕОN В ео е а Nickelodeon, IDJ Kids Play Discovery, History/C&I Viasat Explore Viasat Nature Viasat History ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен еEON ✓ Арх о 7 н наа EON LIGHT EON FULL ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен еEON ✓ Арх о 7 н наа Бро ра а 18 Бро ра а 60 Бро ра а 60 Ма с ма на с орос на Download 600 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 400 Mbps Ма с ма на с орос на Download 2000 Мbps Ма с ма на с орос на Upload 1000 Мbps ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus Ма с ма на с орос на Download 200 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 100 Mbps ³о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ³о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ³о ъ н е н е с р Т оя а ерсона на офер а: 32„ ./мес. 90 ЗА ПЪРВИТЕ 9 МЕСЕЦА ./мес. с е чане на ър е 9 месе а 1645 38„ ./мес. 90 ЗА ПЪРВИТЕ 12 МЕСЕЦА ./мес. с е чане на ър е 12 месе а 1945 74„ ./мес. 90 ЗА ПЪРВИТЕ 12 МЕСЕЦА ./мес. с е чане на ър е 12 месе а 3745 Промо 16.45 ./мес. а ър е 9 м. 32.90 ./мес. а с е а е 15 м. а EON LIGHT (с ан .49.70 ./м.); 19.45 ./мес. а ър е 12 м. 38.90 ./мес. а с е а е 12 м. а EON FULL (с ан . 63.70 ./м.) 37.45 ./мес. а ър е 12 м. 74.90 ./мес. а с е а е 12 м. а EON PREMIUM (с ан . 108.70 ./м.) а а но съ ес у а абона р с . на но 24-м. о о ор, с чен о 31.05.2024 . о чер ане на о чес а а ра н ус ро с а. Промо я а е а на ре с ч ана а ро а ба – ма а н на Vivacom он а н ана а ро а ба - vivacom.bg. EON а е е с а на ч е на он ре н мо е р емн , р о ен е о а Smart TV е съ мес мо а он ре н мо е смар е е ор , с съ на о о е на чен на vivacom.bg. К ен е на а е EON о уча а ос ъ о моб но о р о ен е, с ое о е а час о чено о съ ър ан е с оя EON а е на смар фон, аб е web (eon.tv). С е ромо ер о а Smart TV р о ен е - 3 ./мес. EON Mobile TV – 4.99 ./мес.. Цен е са с С. С орос а на н ерне ус у а а а с о бран я а е . а я а она -50% ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ С EON ТЕ ЕВИЗИЯ

TV канали Телевизионни услуги ОБЩИ И НОВИНИ ИМИ MAIN VERSION MONOCHROMATIC - WHITE MONOCHROMATIC - BLACK ALTERNATE VERSION SYMBOL MAIN VERSION MONOCHROMATIC - WHITE MONOCHROMATIC - BLACK ALTERNATE VERSION SYMBOL MAIN VERSION MONOCHROMATIC - WHITE MONOCHROMATIC - BLACK ALTERNATE VERSION SYMBOL СПОРТ HD ана о ъ н е н ана 4K ана ЕON LIGHT | 115 TV ана а + 18 ра а EONFULL | 170 TV ана а + 60 ра а EON PREMIUM | 210 TV ана а + 60 ра а оба  ремум TV съър‚ане ƒъм с оя EON аƒе„ 7/8 HBO & Cinemax DiemaXtra 1399 ./мес. MAX Sport Plus 899 ./мес. 1299 ./мес. 078 ./мес.

ОКУМЕНТАНИ И ЗАБАВЕНИЕ МУЗИКА 18+ ЕТСКИ EON ВИ ЕОТЕКА БГ КО ЕКЦИЯ И МИ СЕРИА И Тематичен пакет 1 Тематичен пакет 2 18+ HBO Cinemax 399 ./мес. 340 ./мес. 340 ./мес. 220 ./мес. 999 ./мес. Посочен е ана о а е са а уа н ъм а а а на о еча ане на нас оя а а бро ура - 26.03.2024 . Въˆмо‰но е ме‰ у ременно а са нас ъ ромен , о о са о сан на vivacom.bg.

Г е а ТВ о 7 н на а а 200+ TВ ана а Все е е ор с а а Smart с EON смар бо с

С е с а с а а мачо е е реа но реме 13лв./мес. 99 НОВ КАНА

Не ро ус а а е а НАПА ЕНИЕ НА БО НИЦА 33 ИМ УОНКА ИМ РОНЯ, ЪЩЕРЯТА НА РАЗБОЙНИКА СЕРИА © 2024 WBEI Пъ на ерсона а я, само а еб.

оƒумен„а на оре а Ин‚енер„е на Х„ ер събо а не е я о 12:00 ч. И нена а а на -ма е KIVI KIDS FHD 32inch 16.98 ./ 36 мес. с EON FULL Уƒен на „р ър„е За ръ’ане — 12.04 о 22:00 ч. И убен Марс я — 14.04 о 22:00 ч. Смях ре е я ен —1-  а р Кора  маам о 14:30 ч. Пе„ с а„б о 17:30 ч. Тр„е ма ƒ расен а 2 о 23:00 ч. Г е а ре а р о Сера Трансферня„ ро оре събо а не е я о 21:30 ч. Но сер а

Цен е на ус ро с а а са на н а 36 мес. р с . на но 24-мес. о о ор а EON FULL а с ч оя н ен , о о ма с чен о о ор с Vivacom о оне 9 мес. о 30.04.2024 . о чер ане на о чес а а. Вс ч ен броур а са . с С. Vivacom не нос о о орнос а ре р еча . По ече на vivacom.bg. Ва нос а на броура а е о 30.04.2024 . Smart е е ор на су ер ен В ем с а е EON FULL TCL 50P635 21.98 ./36 мес. Hisense40A4K 12.98 ./36 мес. SAMSUNG GAMING G65B 25.98 ./36 мес. HISENSE 40A4K 40 inch / 101.6см PHILIPS 50PUS8518/12 26.98 ./36 мес. PHILIPS 50PUS8518/12 50 inch / 127см TCL 50P635 50 inch / 127см Смарт монитор 27 inch / 68.6см Samsung 50"/55" QLED 4K Q60C 34.98 ./36 мес. 37.98 ./36 мес. Samsung 50"/55" QLED 4K Q60C 50 inch / 127см 55 inch / 139.7см

ВИ ЕОТЕКА И усоо ече е ъ ая ом НОВ КАТА ОГ

“PlayStation”, “PlayStation Family Mark”, “PS5 logo”, “DualSense” и “Play Has No Limits” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc. Вертикалната стойка се продава отделно. + „ор ƒон„ро ер DualSense™ Заба ен е о н о а не с ра В ем с а е vivacom.bg с EON FULL 3798 ./36 мес.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI0Njg=