EON

vivacom.bg е ем р 2023 34 ./36мес. 98 с EON PREMIUM 50" SAMSUNG QE50Q60CAUXXH 12 ./36мес. 98 с EON PREMIUM 40"HISENSE 40A4K СТРАХОТНИ ПРАЗНИЧНИО ЕРТИ а с ч нас оя но ен

Вече с ч о б мо е на е но мяс о – р р о ен я. Бе а а о EON.

на - ро а ан EON PREMIUM ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен е EON ✓ Арх о 7 н наа Бро ана 210+ (115+HD, 7UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOMArena, Pickbox TV, HBO, Cinemax, DiemaXtra, MAX Sport Plus, 7/8 ЕОNВ ео е а Arena Play, HBOOn Demand Pickbox NOW, Hopster Nickelodeon, IDJ Kids Play Disney English , MyBabyTV Epic Drama, Discovery History/C&I, Da Vinci, Zauder Dorcel, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History, Marquee TV Бро ана 170+ (90+HD, 5UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOMArena, Pickbox TV ЕОNВ ео е а Arena Play, Pickbox NOW Hopster, Nickelodeon IDJ Kids Play, Disney English MyBabyTV, Discovery History/C&I, Da Vinci, Epic Drama, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History, Marquee TV Бро ана 115+ (70+HD, 5UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOMArena, Pickbox TV ЕОNВ ео е а Nickelodeon, IDJ Kids Play Discovery, History/C&I Viasat Explore Viasat Nature Viasat History ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен е EON ✓ Арх о 7 н наа EON LIGHT EON FULL ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен е EON ✓ Арх о 7 н наа Бро ра а 18 Бро ра а 60 Бро ра а 60 Ма с ма на с орос на Download 600 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 400 Mbps Ма с ма на с орос на Download 2000 Мbps Ма с ма на с орос на Upload 1000 Мbps ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus Ма с ма на с орос на Download 200 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 100 Mbps ³о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ³о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ³о ъ н е н е с р Т оя а ерсона на офер а: 30„ ./мес. 90 сŠан арŠен мес. абонаменŠ ЗА ПЪРВИТЕ 2 МЕСЕЦА 1 ./мес. с е чане на ър е 2 месе а 1 ./мес. ЗА ПЪРВИТЕ 4 МЕСЕЦА с е чане на ър е 4 месе а 1 ./мес. ЗА ПЪРВИТЕ 4 МЕСЕЦА с е чане на ър е 4 месе а 36„ ./мес. 90 70„ ./мес. 90 сŠан арŠен мес. абонаменŠ сŠан арŠен мес. абонаменŠ ИЗБЕРИ СВОЯ EON ПАКЕТ Промо ена 1 е /мес. а ър е 2 м. а EON LIGHT (с ан . 30.90 ./м.) а ър е 4 м. а EON FULL (с ан . 36.90 ./м.) EON PREMIUM (с ан . 70.90 ./м.) а а но абона р 24-м. о о ор, с . о 31.12.2023 . о чер ане на обору ане о а ре ос а яне на ня оя о ус у е омб на я. Цен е са с С. EON а е е с а на ч е на он ре н мо е р емн , р о ен е о а Smart TV е съ мес мо а он ре н мо е смар е е ор , с съ с мо е е е на чен на vivacom.bg. К ен е на а е EON о уча а ос ъ о моб но р о ен е EON, с ое о е а час о . съ ър ан е с оя EON а е на смар фон, аб е web (eon.tv). С орос а на н ерне ус у а а а с о бран я а е . оно о- со а с орос на download о ре а ана а о Vivacom о момен а а EON LIGHT PREMIUM. С орос о 10 Gbps час о Соф я, П о , С ара За ора, Бур ас Варна. За ехн. ъ мо нос о ече нфо – vivacom.bg.

TV канали Телевизионни услуги ОБЩИ И НОВИНИ И МИ MAIN VERSION MONOCHROMATIC - WHITE MONOCHROMATIC - BLACK ALTERNATE VERSION SYMBOL MAIN VERSION MONOCHROMATIC - WHITE MONOCHROMATIC - BLACK ALTERNATE VERSION SYMBOL MAIN VERSION MONOCHROMATIC - WHITE MONOCHROMATIC - BLACK ALTERNATE VERSION SYMBOL СПОРТ HD ана оъ н е н ана 4K ана ЕONLIGHT | 115 TV ана а+18ра а EON FULL | 170 TV ана а + 60 ра а EON PREMIUM | 210 TV ана а + 60 ра а оба рем умTV съƒър„ан е ъмс оя EONа е 7/8 HBO&Cinemax DiemaXtra 1399 ./мес. MAXSport Plus 899 ./мес. 1299 ./мес. 078 ./мес.

ОКУМЕНТА НИ И ЗАБАВ ЕНИЕ МУЗИКА 18+ ЕТСКИ EON ВИЕОТЕКА Тематиченпакет 1 Тематиченпакет 2 18+ HBO Cinemax 399 ./мес. 340 ./мес. 340 ./мес. 220 ./мес. 999 ./мес. Посочен е ана о а е са а уа н ъм ааа на оеча ане на насоя„аа бро†ура - 24.11.2023 ‡. Въˆмо‰но е ме‰ у ременно а са насъ ромен , о о са о сан на vivacom.bg.

Г е а ТВ о 7 н на а а 200+ TВ  ана а Все е е ор с а а Smart с EON смар бо с

С е с а с а а мачо е е м реа но реме 13лв./мес. 99

Не ро ус а а е а КО…ЕНА СВАТБА И М Нас а се на 15 000+ а а я EON В ео е а СИНИЯТ БРЪМБАР И М ШЕТ…АН СЕРИА ©&TMDC©2023WBEI

Г е а ре е ем р о Сер а о орК а‰н се е н | 19:00 часа Сер а  о‰с ен„ о събо а не е я | 22:30 часа Сеƒм Šа на Ко еƒн еф м 18- 22 е . | 20:00 часа 23-24 е . | 19:00 часа EON е с о с ан онно Ко е н нена а на-ма е Сеƒм Šа на р Œченс е ф м 11- 17 е . | 20:00 часа ПРОМО ЦЕНА 19.90 . 4.98 . KIVI KIDS FHD 32inch 19.98 ./ 36 мес. с EON PREMIUM Оча а‰ е с оро

Цен е на ус рос а а са на а‰ане а 36 мес. р с . на но 24-мес. о о ор а EON PREMIUM а с ч оя н ен , о о ма с чен о о ор с Vivacomо оне 9 мес. о 31.12.2023 . о чер ане на о чес а а. Вс ч ен бро ур а са . с С. Vivacom не нос о о орнос а ре р еча . По ече на vivacom.bg. Ва нос а на бро ура а е о 31.12.2023 . Smart е е ор на су ер ен В ем с а е EON PREMIUM TCL 50P635 Hisense55A6К LG 55UR73003LA LG 55UR73003LA 55inch 24.98 ./36 мес. Hisense55A6К 55inch 21.98 ./36 мес. TCL50P635 50inch 21.98 ./36 мес. TCL32S5200 32inch 9.98 ./36 мес.

ВИ ЕОТЕКА И ус о о ече е ъ а я ом НОВ КАТА…ОГ

СТРАХОТНА ПРАЗНИЧНА О ЕРТА а с ч нас оя но ен + 2-р он ро ер DualSenseTM + 2 ‘р с EON PREMIUM 39 ./36мес. 98 42.98 ./ 36 мес. vivacom.bg Цена а на ус рос о о е на н а 36 мес. р с ч ане на 24-мес. о о ор а EON PREMIUM. ГПР 8, ф с. % х а. И обра ен я а са с ра н . Офер а а а о 26.12.2023 . о чер ане. По ече на vivacom.bg.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI0Njg=