EON

ТВ а форма а о н оя ру а с 15000+ а а я 1 ЕВ на месе а ър е о 4 месе а н 2023 vivacom.bg

Вече с ч о б мо е на е но мяс о – р р о ен я. Бе а а о EON.

на - ро а ан EON PREMIUM ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен е EON ✓ Арх о 7 н наа Бро ана 210+ (115+HD, 7UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOMArena, Pickbox TV, HBO, Cinemax, DiemaXtra, MAX Sport Plus, 7/8 ЕОNВ ео е а Arena Play, HBOOn Demand Pickbox NOW, Hopster Nickelodeon, IDJ Kids Play Disney English , MyBabyTV Epic Drama, Discovery History/C&I, Da Vinci, Zauder Dorcel, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History, Marquee TV Бро ана 170+ (90+HD, 5UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOMArena, Pickbox TV ЕОNВ ео е а Arena Play, Pickbox NOW Hopster, Nickelodeon IDJ Kids Play, Disney English MyBabyTV, Discovery History/C&I, Da Vinci, Epic Drama, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History, Marquee TV Бро ана 115+ (70+HD, 5UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOMArena, Pickbox TV ЕОNВ ео е а Nickelodeon, IDJ Kids Play Discovery, History/C&I Viasat Explore Viasat Nature Viasat History ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен е EON ✓ Арх о 7 н наа EON LIGHT EON FULL ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен е EON ✓ Арх о 7 н наа Бро ра а 18 Бро ра а 60 Бро ра а 60 Ма с ма на с орос на Download 600 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 400 Mbps Ма с ма на с орос на Download 2000 Мbps Ма с ма на с орос на Upload 1000 Мbps ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus Ма с ма на с орос на Download 200 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 100 Mbps ³о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ³о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ³о ъ н е н е с р Т оя а ерсона на офер а: 30„ ./мес. 90 сŠан арŠен мес. абонаменŠ ЗА ПЪРВИТЕ 2 МЕСЕЦА 1 ./мес. с е чане на ър е 2 месе а 1 ./мес. ЗА ПЪРВИТЕ 4 МЕСЕЦА с е чане на ър е 4 месе а 1 ./мес. ЗА ПЪРВИТЕ 4 МЕСЕЦА с е чане на ър е 4 месе а 36„ ./мес. 90 70„ ./мес. 90 сŠан арŠен мес. абонаменŠ сŠан арŠен мес. абонаменŠ ИЗБЕРИ СВОЯ EON ПАКЕТ Промо ена 1 е /мес. а ър е 2 м. а EON LIGHT (с ан . 30.90 ./м.) а ър е 4 м. а EON FULL (с ан . 36.90 ./м.) EON PREMIUM (с ан . 70.90 ./м.) а а но абона р 24-м. о о ор, с . о30.06.2023 . о чер ане на обору ане о а ре ос а яне на ня оя о ус у е омб на я. Цен е са с С. EON а е е с а на ч е на он ре н мо е р емн , р о ен е о а Smart TV е съ мес мо а он ре н мо е смар е е ор , с съ с мо е е е на чен на vivacom.bg. К ен е на а е EON о уча а ос ъ о моб но р о ен е EON, с ое о е а час о . съ ър ан е с оя EON а е на смар фон, аб е web (eon.tv). С орос а на н ерне ус у а а а с о бран я а е . о но о- со а с орос на download о ре а ана а о Vivacom о момен а а EON LIGHT PREMIUM. С орос о 10 Gbps час о Соф я, П о , С ара За ора, Бур ас Варна. За ехн. ъ мо нос о ече нфо – vivacom.bg.

TV канали Телевизионни услуги ОБЩИ И НОВИНИ И МИ СПОРТ HD ана о ъ н е н ана 4K ана ЕON LIGHT | 115 TV ана а+18ра а EON FULL | 170 TV ана а + 60 ра а EON PREMIUM | 210 TV ана а + 60 ра а оба рем умTV съ ъран е ъмс оя EON ае 7/8 HBO&Cinemax DiemaXtra 1299 ./мес. MAXSport Plus 899 ./мес. 1140 ./мес. 078 ./мес.

ОКУМЕНТА НИ И ЗАБАВ ЕНИЕ МУЗИКА 18+ ЕТСКИ EON ВИ ЕОТЕКА Тематиченпакет 1 Тематиченпакет 2 18+ HBO Cinemax 340 ./мес. 340 ./мес. 340 ./мес. 220 ./мес. 910 ./мес. Посочен е ана о а е са а уа н ъм ааа на о ечаане на насоя…аа бро‡ура - 25.05.2023 ˆ. Въ‰моŠно е меŠуременно а са насъ ромен , о о са о сан на vivacom.bg.

Г е а ТВ о 7 н на а а 200+ TВ  ана а Все е е ор с а а Smart с EON смар бо с

С е с а с а а мачо е е м реа но реме Г е а фу бо н убо с на- обро ачес о 12лв./мес. 99

НОЩНИЯТ ПОСЕТИТЕ СЕРИА Не ро ус а а е а СВАТБАТА НА ƒИГАРО БАЩИИ ЪЩЕРИ ОПЕРА И М Нас а се на 15 000+ а а я EON В ео е а

ПРОМОЦЕНА 4.98лв. 19.90лв. Пра…ну а ре…†е‡ яЮНИ В‰ем ес о  сан‹ онно на с е‹ а на ‹ена САМО ЕТНИ КАТАСТРОƒИ Все е н чен ен о 19:00 ч. о Н О: РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ Е УАР СНОУ ЪН: ОНОСНИК И ИШПИОНИН о умен а н ф м

Цен е на ус рос а а са на а„ане а 36 мес. р с . на но 24-мес. о о ор а EON PREMIUM а с ч оя н ен , о о ма с чен о о ор с Vivacomо оне 9 мес. о 30.06.2023 . о чер ане на о чес а а. Вс ч ен бро ур а са . с С. Vivacom не нос о о орнос а ре р еча . По ече на vivacom.bg. Ва нос а на бро ура а е о 30.06.2023 . Smart е е ор на су ер ен В ем с а е EON PREMIUM 32'' TCL 32S5400 12.98 ./ 36 мес. 16.98 ./ 36 мес. 40'' TCL 40S5400 55’’ LG 55UQ751C 24.98 ./ 36 мес. 22.98 ./ 36 мес. 50'' Samsung UE50AU7172 21.98 ./ 36 мес. 50'' Hisense 50E7HQ 25.98 ./ 36 мес. 55'' Hisense 55E7HQ

Бе а ен ос ъ о Marquee TV On Demand а с ч о реб е на EON EON В ео е а о 15.06.2023 . С е чане на робн я ер о а а о ъ „е бъ е час о EON В ео е а а а е EON FULL EON PREMIUM „е мо е а се ая а о о ъ н е на а ена ус у а ъм EON LIGHT. ВИ ЕОТЕКА И ус о о ече е ъ а я ом НОВ КАТА ОГ

“PlayStation”, “PlayStation FamilyMark”, “PS5 logo”, “DualSense” и “PlayHasNo Limits” са регистрирани търговскимаркиили търговскимарки на Sony Interactive Entertainment Inc. PlayStation®5 конзола с два контролера DualSense™ Заба ен е о н о а не с ра В ем с а е God of War Ragnarök Gran Turismo 7 Standard Edition + 2 ИГРИ 42.98 ./36 мес. с EON PREMIUM vivacom.bg

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI0Njg=