EON

Вече с ч о б мо е на е но мяс о – р р о ен я. Бе а а о EON. фе руар 2023 vivacom.bg

TURN YOUR TV ТЪМЕН И И СВЕТЪ ОН Се а мо е а е а EON TV с ъмен се ъ фон на с ч ус ро с а. На€ра о €о со ус. За се €роф фонъ мо е а е раƒ чен. EON ЗА ЕЦА е с е е ƒ онн ана съ ър ан е о EON В ео еа. Забано ƒаˆ ено €рос ранс о ƒа сяо е е. О 7 НИ НАЗА С EON TV мо е а е а е е ƒ онно съ ър ан е о 7 н наƒа ƒа 200+ TV ана а. EON ВИ…ЕОТЕКА Нас а се на €оече о 15 000 ф ма е е ƒ онн сер а , събран на е но мяс о. ТЪРСЕНЕ Иƒ€о ƒа  ърсене о, ƒа а намер есно со е –б м сер а , ф м , ра о е е ƒ онн €ре аан я. EON ПРО И Съƒ а EON TV €роф ƒа себе с ƒа се о семе с о о. EON TV раƒб ра ао са а е а €ре€оръча съ ър ан е, ое о e н ересуа. Мо е а съƒ а е о 5 €роф а. ПЕРСОНА ИЗИРАНО СЪ…ЪРЖАНИЕ Г е а съ ър ан е, €ре€оръчано само ƒа еб €о е е ƒ я а  EON В ео еа. ТЕ ЕВИЗИЯ НАЖИВО Г е а на -€о€у ярн е е е ƒ онн €ро рам с  соа раƒ е е на с€особнос . SPORTS MODE С е а с а с а а на мача на о, а о мно о ру а н ересна нформа¤ я ъ ръƒа с онре но с€ор но съб е. ТВОЕТО СЪ…ЪРЖАНИЕ –б м е сер а , ф м , €ре аан я на€омнян я са на чн на е но мяс о  раƒ е „За€аƒено“.

на - ро а ан EON PREMIUM ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен е EON ✓ Арх о 7 н наа Бро ана 210+ (80+HD, 5UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOMArena, Pickbox TV, HBO, Cinemax, DiemaXtra, MAX Sport Plus, 7/8 ЕОNВ ео е а Arena Play, HBOOn Demand Pickbox NOW, Hopster Nickelodeon, IDJ Kids Play Disney English , MyBabyTV Epic Drama, Discovery History/C&I, Da Vinci, Zauder Dorcel, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History Бро ана 170+ (55+HD, 5UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOMArena, Pickbox TV ЕОNВ ео е а Arena Play, Pickbox NOW Hopster, Nickelodeon IDJ Kids Play, Disney English MyBabyTV, Discovery History/C&I, Da Vinci, Epic Drama, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History Бро ана 115+ (40+HD, 5UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOMArena, Pickbox TV ЕОNВ ео е а Nickelodeon, IDJ Kids Play Discovery, History/C&I Viasat Explore Viasat Nature Viasat History ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен е EON ✓ Арх о 7 н наа ✓ EON LIGHT EON FULL ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен е EON ✓ Арх о 7 н наа Бро ра а 18 Бро ра а 60 Бро ра а 60 Ма с ма на с орос на Download 600 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 400 Mbps Ма с ма на с орос на Download 2000 Мbps Ма с ма на с орос на Upload 1000 Мbps ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus Ма с ма на с орос на Download 200 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 100 Mbps ²о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ²о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ²о ъ н е н е с р Т оя а ерсона на офер а: 30ƒ ./мес. 90 сŠан арŠен мес. абонаменŠ ЗА ПЪРВИТЕ 2 МЕСЕЦА 1 ./мес. с е чане на ър е 2 месе а 1 ./мес. ЗА ПЪРВИТЕ 4 МЕСЕЦА с е чане на ър е 4 месе а 1 ./мес. ЗА ПЪРВИТЕ 4 МЕСЕЦА с е чане на ър е 4 месе а 36ƒ ./мес. 90 70ƒ ./мес. 90 сŠан арŠен мес. абонаменŠ сŠан арŠен мес. абонаменŠ ИЗБЕРИ СВОЯ EON ПАКЕТ Промо ена 1 е /мес. а ър е 2 м. а EON LIGHT (с ан . 30.90 ./м.) а ър е 4 м. а EON FULL (с ан . 36.90 ./м.) EON PREMIUM (с ан . 70.90 ./м.) а а но абона р 24-м. о о ор, с . о28.02.2023 . о чер ане на обору ане о а ре ос а яне на ня оя о ус у е омб на я. Цен е са с С. EON а е е с а на ч е на он ре н мо е р емн , р о ен е о а Smart TV е съ мес мо а он ре н мо е смар е е ор , с съ с мо е е е на чен на vivacom.bg. К ен е на а е EON о уча а ос ъ о моб но р о ен е EON, с ое о е а час о . съ ър ан е с оя EON а е на смар фон, аб е web (eon.tv). С орос а на н ерне ус у а а а с о бран я а е . оно о- со а с орос на download о ре а ана а о Vivacom о момен а а EON LIGHT PREMIUM. С орос о 10 Gbps час о Соф я, П о , С ара За ора, Бур ас Варна. За ехн. ъ мо нос о ече нфо – vivacom.bg.

TV канали Телевизионни услуги ОБЩИ И НОВИНИ И МИ СПОРТ HD ана оъ н е н ана 4K ана ЕON Light | 115 TV ана а+18ра а EON Full | 170 TV ана а + 60 ра а EON Premium | 210 TV ана а + 60 ра а оба рем умTV съ ъран е ъмс оя EON ае 7/8 HBO&Cinemax DiemaXtra 1299 ./мес. MAXSport Plus 799 ./мес. 078 ./мес. 999 ./мес.

ОКУМЕНТА НИ И ЗАБАВ ЕНИЕ МУЗИКА 18+ ЕТСКИ EON ВИ ЕОТЕКА Тематиченпакет 1 Тематиченпакет 2 18+ HBO Cinemax 799 ./мес. 299 ./мес. 299 ./мес. 299 ./мес. 199 ./мес. Посочените канали по пакети са актуални към датата на отпечатване на настоящата брошура - 25.01.2023 г. Възможно е междувременно да са настъпили промени, които са описани на vivacom.bg.

Г е а ТВ о 7 н на а а 200+ TВ  ана а Все е е ор с а а Smart с EON смар бо с

С е с а с а а мачо е е м реа но реме Е НА СТРАСТ Е ИН ОТБОР Е НО ПЪРВЕНСТВО 12лв./мес. 99

©2023HomeBoxOffice, Inc.All rights reserved.HBO® and all relatedprograms are theproperty of HomeBoxOffice, Inc. ПОСЕ НИТЕ ОЦЕЕИ Не ро ус а а е а КОЙ ЗАСТРЕЯ ОТО МЮЕР? МО НА КЪЩА „ВЕРСАЧЕ“ СЕРИА СЕРИА И М Нас а се на 15 000+ а а я EON В ео е а

‡бо оо се он 3 оне е н о е ъ о 19:00 ч. о 6- фе руар Бе о асна сре а, с е а но р о ена а на-ма е Г е а само о VIVACOMArena

Цен е на ус рос а а са на а„ане а 36 мес. р с . на но 24-мес. о о ор а EON PREMIUM а с ч оя н ен , о о ма с чен о о ор с Vivacom о оне 9 мес. о 28.02.2023 . о чер ане на о чес а а. Smart телевизори на супер цени Вземи с пакет EON 55'' HISENSE 55E7HQ 24.98 ./36 мес. с EON PREMIUM 32'' TCL 32S6200 8.98 ./36 мес. с EON PREMIUM 50’’ LG 50UQ751C 22.98 ./36 мес. с EON PREMIUM 13.98 ./36 мес. с EON PREMIUM 40'' TCL 40S6200

90+м она есн С HiFi КАЧЕСТВО НА ЗВУКА В чен абонамен а TIDAL HiFi ъм EON PREMIUM а 24 мес. Абонамен о 8.99 ./мес. с С с е чане сро а на о о ора. Вс ч ен бро ур а са . с С. Vivacom не нос о о орнос а ре р еча . По ече на vivacom.bg. Ва нос а на бро ура а е о 28.02.2023 . МУЗИКАЛНА СТРИЙМИНГ ПЛАТФОРМА В К ЛЮЧ Е Н В П А К Е Т ” месеца 1лев на месец

“PlayStation”, “PlayStation FamilyMark”, “PS5 logo”, “DualSense” и “PlayHasNo Limits” са регистрирани търговскимаркиили търговскимарки на Sony Interactive Entertainment Inc. Очаквайте наличности вмагазините наVivacomслед 10.02.23 г. PlayStation®5 конзола с два контролера DualSense™ Забавлението никога не спира Вземи с пакет God of War Ragnarok Gran Turismo 7 Standard Edition + 2 ИГРИ vivacom.bg Очаквайте

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI0Njg=