Спешни номера
  • 112 Европейски хармонизиран номер за достъп до спешни повиквания
  • 166 Служба "Полиция"
  • 160 Служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
  • 150 Служба "Спешна медицинска помощ"

 

Open cookie bot settings
към контакти