• Добави още MB

+Traffic 750

Добавете допълнителни MB
на максимална скорост към своя план

Допълнителен пакет

+Daily Traffic 750

+Weekly Traffic 750

+Traffic 750

Цена с ДДС

2.99 лв.

4.99 лв.

6.99 лв.

Включени MB на максимална скорост

2 250

2 250

2 250

Валидност на пакета

1 ден

1 седмица

до края на отчетния период
на основния мобилен план

Скорост след изчерпване на MB на висока скорост

според основния мобилен план, избран от абоната

 1. Допълнителния пакет е валиден за нови и съществуващи абонати на тарифни планове с включени MB на висока скорост към плана или като допълнителен пакет за такива, с изключениe на Net&Call тарифите.  
 2. Клиентът заплаща съответната такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет. 
 3. Неизразходваните MB от +Traffic 750 пакетa не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
 4. При изтичане на валидността на пакети +Daily Traffic 750 и +Weekly Traffic 750, неизразходваните MB се губят.
 5. Активацията на допълнителен пакет +Traffic става чрез обаждане на Обслужване на клиенти на кратък номер 123 или през data.vivacom.bg.  
 6. Достъпването на data.vivacom.bg е възможно само през мобилната мрежа на VIVACOM.  
 7. Допълнителен пакет може да се заяви през сайта data.vivacom.bg само от съответния номер, към който да се активира пакета.
 8. При зареждане на 2 или повече еднотипни пакета, валидността на включените MB се увеличава до валидността на последния зареден такъв.
 9. Приоритетът на използване на МВ е както следва:
  1. От тарифен план или допълнителен пакет + Data;
  2. От пакет +Daily Traffic 750;
  3. От пакет +Weekly Traffic 750;
  4. От пакет + Traffic 750.
  5.  

Официални правила на “Промоция +Traffic пакети”

Open cookie bot settings
към контакти