Планове за хора с увреждания

 

 

Като социално отговорна компания Vivacom дава възможност на хората с увреждания възможност да ползват мобилни и фиксирани услуги с преференциални условия. Преференциалните условия се предоставят за лица с документ от ТЕЛК за намалена работоспособност 50 и над 50%.

 

Достатъчно е да посетите наш магазин и да представите актуално TEЛК решение. Условията са валидни при сключване на срочен договор. След изтичане на първоначалния срок е необходимо отново да предоставите актуален документ от ТЕЛК.

  

Свали информация за плановете, предназначени за хора с увреждания тук

  

Ако пътуваш в ЕС и ползваш роуминг, разгледай алтернативните средства за достъп до службите за спешна помощ, които посетената от теб държава поддържа. Повече информация тук

Open cookie bot settings