eSIM

Какво е eSIM?

eSIM block

eSIM е технология, при която не се изисква поставянето на физическа SIM карта в мобилното устройство. Има вграден чип в телефона, който съхранява SIM профила на абоната и параметрите за достъп до мрежата. Активирането на eSIM за мобилни телефони става чрез сканиране на QR код от eSIM картата.

За кого е приложим еSIM?

eSIM може да използва в различни комбинации:

⬤  Като единствена и основна карта в телефона (без поставяне на Nano SIM карта в мобилното устройство).
⬤  Заедно с Nano SIM карта с друг мобилен номер за Dual SIM устройства с eSIM.
⬤  Като допълнителна карта, свалена на устройството, която може да се включва и използва в определени случаи. Устройствата с eSIM поддържат сваляне и запазване на няколко eSIM карти.

Предимства на eSIM спрямо SIM

⬤  Лесна активация.
⬤  Възможност за повече от един профил.
⬤  Липса на допълнителна карта.

Купи eSIM карта онлайн

Устройства с eSIM функционалност

Активация на eSIM на iOS

iOS step 1

Отворете меню „Settings” на устройството. Уверете се, че устройството е свързано към WiFi или мобилна мрежа.

iOS step 2

Изберете „Mobile Data”, след това „Add Data Plan”. Сканирайте QR кода от eSIM картата.

iOS step 3

Изберете „Add Data Plan”. Изчакайте докато eSIM се свали на устройството.

Apple устройства с eSIM функционалност

Активация на eSIM на Android/Samsung

Samsung step 1

Отворете меню “Settings” на устройството. Изберете “Connections”.

Samsung step 2

Уверете се, че устройството е свързано към WiFi или мобилна мрежа. Изберете “Sim card manager”.

Samsung step 3

Изберете “ Add mobile plan”.

Samsung step 4

Изберете „Add using QR code” Сканирайте QR кода от картата.

Samsung step 5

Изберете ”Add new mobile plan“.

Samsung step 6

Изберете „Тurn on new mobile plan”.

Samsung step 7

Изчакайте докато eSIM се свали на устройството.

Samsung устройства с eSIM функционалност

Активация на eSIM на Android HMS/Huawei

Huawei step 1

Отворете меню “Settings” на устройството. Уверете се, че устройството е свързано към WiFi или мобилна мрежа.

Huawei step 2

Изберете „Mobile Network” и после „SIM management”.

Huawei step 3

Изберете “Add eSIM”.

Huawei step 4

Изберете “Add eSIM”. Сканирайте QR кода от картата. Изчакайте докато eSIM се свали на устройството.

Huawei устройства с eSIM функционалност

Управление на eSIM

⚠ Важно е eSIM картата да се запази, за да може QR кода да се използва отново за прехвърляне на eSIM при смяна на устройството.

⬤  Изтриване на картата

  ○  Устройството задължително трябва да бъде свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа.
  ○  еSIM картата се изтрива от настройките на устройството.
  ○  При изтриване QR кодът става активен и еSIM може да бъде свален отново.

⬤  Смяна на устройство

  ○  Не е възможно използването на eSIM на две устройства по едно и също време.
  ○  еSIM картата трябва да бъде изтрита от предходното устройство, за да бъде активирана на новото.
  ○  eSIM картата се активира на новото устройство, като се следват стъпките за активация на eSIM спрямо модела на устройството.

⚠ eSIM може да се активира само на устройства с еSIM функционалност.

⬤  За смарт аксесоари услугата ще бъде достъпна на по-късен етап.

Купи eSIM карта онлайн

Устройства с eSIM функционалност