Мобилни услуги

Vivacom 5G, 4G, 3G и 2G покритие в България


Последната актуализация на интерактивната карта на покритието на мрежите е към дата 01.04.2024 г.
Цветовата легенда се прилага при избран бутон за 5G, 4G, 3G или 2G покритие на картата:

Червено Много добро покритие   Жълто Добро покритие   Зелено Задоволително покритие  Бяло Липса на покритиеСтепени на покритие ниво на сигнала на 2G мрежа ниво на сигнала на 3G мрежа ниво на сигнала на 4G и 5G мрежи цветови код
1
Липса на покритие X ≤- 100 dBm X ≤ - 105 dBm X ≤ - 110 dBm
бял
2
Задоволително - 100 dBm < X < - 85 dBm - 105 dBm < X < - 85dBm - 110 dBm < X < - 100 dBm
зелен
3
Добро - 85 dBm ≤ X < - 65 dBm - 85 dBm ≤ X < - 65 dBm - 100 dBm < X < - 80 dBm
жълт
4
Много добро X ≥- 65 dBm X ≥- 65 dBm X ≥- 80 dBm червен

Предоставяни услуги чрез 5G (NR) мрежата на Vivacom: достъп до интернет

Предоставяни услуги чрез 4G (LTE) мрежата на Vivacom: гласова услуга с технологии VoLTE (разговор през 4G) и CSFB (автоматично прехвърляне към 3G или 2G за провеждане на разговор), кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

Предоставяни услуги чрез 3G (UMTS) мрежата на Vivacom: гласова услуга, кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

Предоставяни услуги чрез 2G (GSM) мрежата на Vivacom: гласова услуга, кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

**Картата предоставя информация за покритието на 5G, 4G, 3G и 2G мрежата на Vivacom. Различни фактори като релефа на местността, типа, разположението и гъстотата на сградите, местоположението в самите сгради (например дали услугата се използва на покрива или в подземно помещение на дадена сграда), както и модела и техническото състояние на използваното крайно устройство (телефон, таблет или друго) могат да окажат сериозно влияние върху качеството на мобилната връзка. Качеството на достъпа до интернет зависи и от броя на едновременните потребители, обслужвани от една и съща базова станция. Картата е създадена на база на математически модели и софтуерна симулация за покритие на открито за всяка една от съответните мрежи и не предоставя информация за покритието с абсолютна точност.

 

 

Open cookie bot settings
към контакти