Мобилни услуги


  Важно да знаете От 08.05.2016 г. се въвежда промяна в тарифирането на някои предплатени тарифни планове на VIVACOM   виж повече 

 

 

Предплатени карти

 •  10 лв. 


  Разговори към всички в България и включени MB

  Включени услуги
  • 100 минути към всички в България
  • 1000 MB интернет
  • 5 лв. включено време за разговори

  Виж повече
   
 • 6 лв.

   

  Разговори, SMS-и в мрежата и включени MB

  Включени услуги
  • 300 минути към VIVACOM
  • 300 SMS-a
  • 1000 MB интернет
  • 3 лв. включено време за разговори

   

  Виж повече
   

  

 


Предплатена карта с MB и разговори с чужбина

До 300 включени минути за разговори с Европейски съюз, Русия и Турция и до 6000 включени MB мобилен интернет. 

Виж повече

Предплатен мобилен интернет

Пакети за предплатен мобилен интернет, за да сте онлайн навсякъде, без обвързващ договор. Перфектен пакет за твоя таблет.

ВИЖ ПОВЕЧЕ


„След 27 Декември 2016г. във връзка със Закона за противодействие на тероризма, мобилните оператори на територията на страната нямат право да активират/регистрират повече от 10 предплатени плана/карти (чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги) на името на един потребител. До 30 юни 2017 съществуващ клиент с повече от 10 предплатени карти трябва изрично да заяви кои от регистрираните на негово име 10 номера ще продължи да ползва.

 

Поради тези промени VIVACOM информира, че до 30 Юни 2017г. всеки притежател (клиент) на повече от 10 предплатени карти (номера), регистрирани на негово/нейно име трябва задължително да заяви, в магазин на VIVACOM, запазването на максимум 10 от тези карти (номера). След 30 Юни 2017г. ако клиентът има повече от 10 предплатени карти (номера) на свое име и не посети магазин на VIVACOM за да изрази своите преференции за запазване на предплатени карти (номера), всички негови/нейни предплатени карти (номера) ще бъдат деактивирани.

 

VIVACOM уведомява, че е налице и възможност да бъде продължено ползването на предплатени услуги чрез конкретен номер в случаите, в които на името на един потребител са регистрирани повече от 10 номера. За целта е необходимо да бъде извършена смяна на регистрацията на номера от притежателят на повече от 10 предплатени карти (номера) на нов потребител, който няма на свое име регистрирани повече от 10 предплатени карти (номера). Смяна на регистрацията може да се извърши при посещение на двете лица в магазините на VIVACOM или само от новия потребител, в случай на упълномощаване от настоящия титуляр с обикновено пълномощно. В този случай на смяна на регистрацията неизразходения баланс по прехвърляните предплатени карти (номера) ще се ползва от новия потребител.“

Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти