Предплатени услуги

 • Free2go
  FREE2GO
  Първата 5G предплатена тарифа в България с неограничен интернет
  • Говориш повече и по-евтино, отколкото преди.
  • Използваш минутите и мегабайтите в роуминг.
  • Без такси при презареждане.

   

  Виж повече
   
 • Data2go
  DATA2GO
  Предплатената тарифа с неограничен интернет
  • Използваш мегабайтите в роуминг.
  • Презареждаш с мегабайти на максимална скорост.
  • Без такси при презареждане.

   

  Виж повече
   

  

 


„След 27 Декември 2016г. във връзка със Закона за противодействие на тероризма, мобилните оператори на територията на страната нямат право да активират/регистрират повече от 10 предплатени плана/карти (чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги) на името на един потребител. До 30 юни 2017 съществуващ клиент с повече от 10 предплатени карти трябва изрично да заяви кои от регистрираните на негово име 10 номера ще продължи да ползва.

 

Поради тези промени Vivacom информира, че до 30 Юни 2017г. всеки притежател (клиент) на повече от 10 предплатени карти (номера), регистрирани на негово/нейно име трябва задължително да заяви, в магазин на Vivacom, запазването на максимум 10 от тези карти (номера). След 30 Юни 2017г. ако клиентът има повече от 10 предплатени карти (номера) на свое име и не посети магазин на Vivacom за да изрази своите преференции за запазване на предплатени карти (номера), всички негови/нейни предплатени карти (номера) ще бъдат деактивирани.

 

Vivacom уведомява, че е налице и възможност да бъде продължено ползването на предплатени услуги чрез конкретен номер в случаите, в които на името на един потребител са регистрирани повече от 10 номера. За целта е необходимо да бъде извършена смяна на регистрацията на номера от притежателят на повече от 10 предплатени карти (номера) на нов потребител, който няма на свое име регистрирани повече от 10 предплатени карти (номера). Смяна на регистрацията може да се извърши при посещение на двете лица в магазините на Vivacom или само от новия потребител, в случай на упълномощаване от настоящия титуляр с обикновено пълномощно. В този случай на смяна на регистрацията неизразходения баланс по прехвърляните предплатени карти (номера) ще се ползва от новия потребител.“

Open cookie bot settings
към контакти