Полезни съвети
  1. Какво е 4G

    

   4G е мрежа от четвърто поколение (4th Generation) и се приема като наследник на 3G мрежата.

    

  2. Какво е необходимо за да ползвам 4G мрежата?

    

   За да можете да се свържете към 4G мрежата са необходими 4 неща:

    

   • Да използвате 4G SIM карта на мобилна абонаментна услуга от VIVACOM
   • Да използвате 4G мобилно устройство
   • Да настроите режима на мрежата на използваното устройство на 4G (LTE)
   • Да сте в обхват на 4G мрежата

     

   Клиентите на мобилни предплатени услуги не могат да използват 4G мрежата.

    

  3. На какви честоти работи 4G мрежата?

    

   4G мрежата на VIVACOM работи на 1800 Mhz

    

  4. Какво е LTE технология?

    

   LTE (на английски: Long Term Evolution) може да достигне много високи скорости за download и upload. Технологията LTE е безжична широколентова технология за дългосрочно развитие, която в резултат на въведената система за пакетен пренос на данни се отличава с по-ефективно ползване на радиочестотния спектър и с много по-високи скорости на мобилен обмен на данни в сравнение с 2 и 3G мрежите.

    

  5. Какво може да се прави в 4G мрежата?

    

   4G мрежата е предназначена само за мобилен интернет. При входящи и изходящи обаждания автоматично се преминава на 3G или на 2G мрежата.

    

  6. С какво 4G е по-добро от 3G?

    

   Ключовите предимства на 4G мрежите са 2: по-високи скорости и по-добър PING;

    

   Мрежата на VIVACOM подържа скорости до 112 Mbps за download и до 37.5 Mbps за upload. PING-a в 4G мрежата на VIVACOM е около 10 ms. PING-a е от съществено значение при работата в интернет пространството. По-ниския PING означава по-бърза реакция на запитването към определен сайт/сървър.

    

  7. Заплаща ли се допълнително за използването на 4G?

    

   Не, за използването на 4G мрежата не се заплащат допълнителни такси. Използването на данни в 4G мрежата се заплаща според условията на използвания от Вас тарифен план, без допълнително таксуване

    

  1. Как да се абонирам за мобилна абонаментна услуга?

     

   Моля, посетете най-близкия оторизиран представител на VIVACOM и заявете активация на нова услуга. Необходимо е да носите със себе си Вашата лична карта, за да се идентифицирате.

     

  2. Как мога да запазя номера си от друг оператор към Vivacom?

     

   Може да запазите настоящия си номер заедно с префикса при преминаване към Vivacom.

     

   Необходимо да посетите магазин от дистрибуторската мрежа на Vivacom и да подадете писмено заявление за пренос на номер/а. До два работни дни ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим за датата на реален пренос.

     

   Действителният период за пренасяне на номера е между 09:00 и 17:00 ч. на определената дата.

     

  3. Мога ли да пренеса моя номер, ако имам договор с настоящия си оператор?

      

   Да, може да пренесете Вашия номер към VIVACOM.

     

  4. Как се осъществява преносимостта на номер?
  5. Какво се случва с пренесен номер след прекратяване на договора?

     

   След прекратяване на договор на пренесен номер ( Port In), VIVACOM се задължава в срок до 10 дни, пренесеният номер да бъде върнат на донора.

     

  6. Как мога да премина от предплатена към абонаментна услуга?
   Преминете от предплатен към абонаментен план напълно безплатно като запазвате своя номер!
    

   Можете да преминете от предплатена към абонаментна услуга като посетите магазин на VIVACOM. Трябва да представите Вашата лична карта, която е необходима за идентификация. След това ще изберете услугите, които ще ползвате и ще подпишете договор.
    

   Моля, имайте предвид, че преминаването от предплатена към абонаментна услуга се позволява, ако са минали минимум 30 дни от активацията й. Когато преминавате от предплатена към абонаментна услуга, оставащия предплатен баланс се запазва и се пренася като кредит в първата фактура.
    
  1. Какво да направя, ако загубя или ми откраднат телефона?
  2. Какво да направя, ако SIM картата ми се повреди?

      

   SIM картите могат да се повредят, ако ги оставите под директна слънчева светлина, изложени на открито при екстремно високи или ниски температури или под вода. Ако повредите Вашата карта или имате други технически проблеми с нея, обадете се на Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време и ние ще опитаме да идентифицираме специфичния технически проблем.

      

  3. Кого трябва да уведомя?

     

   За да избегнете неоторизирано ползване на Вашия абонамент, трябва незабавно да се обадите на Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време и да съобщите за загубата. Вие дължите напълно всяко потребление натрупано до момента на съобщаване на Обслужване на клиенти за загубването/кражбата на Вашата карта и нейното ограничаване.

      

   Силно Ви препоръчваме да уведомите официално най-близкото районно поделение на полицията. 

     

  4. Мога ли да запазя номера си?

      

   Да - Вашият мобилен номер няма да се промени, ако замените своята SIM карта.

     

  5. Ще запазя ли баланса на предплатената си карта?

     

   Ако загубите или повредите Вашата SIM карта, или Ви я откраднат, ще получите нова карта с баланса, прехвърлен от загубената/повредената/откраднатата Ви карта.

      

  1. Какво е е-Фактура?

    

   Това е Вашата месечна фактура, която може да получите в електронен вид (PDF файлов формат). Вашата електронна месечна фактура е подписана с електронен подпис и има същата тежест както и хартиената фактура.

    

   Може да заявите услугата през профила си в Моят VIVACOM.

    

  2. Какви предимства има услугата е-Фактура на e-mail?
  3. Как да се регистрирам за услугата?
  4. Как да активирам е-Фактура на e-mail след като се регистрирам?

    

   След като се регистрирате успешно, може да изберете за кои Ваши клиентски номера да активирате услугата. По подразбиране системата ще настрои услугата да бъде активирана за всички Ваши клиентски номера. По Ваша преценка, може да промените настройката преди да потвърдите.

    

  5. Този месец не получих месечната си фактура. Какво да направя?

   1. Уверете, че са изминали поне седем дни от отчетната Ви дата.
   2. Проверете дали е-mail адресът, който сте посочили за получаване на фактурата, е коректен.
   3. Проверете дали e-mail съобщението с месечната Ви фактура не е попаднало в папката СПАМ на електронната Ви поща или дали тя не е запълнена.

     

   Ако въпреки това все още не получавате месечната си фактура, свържете се с Обслужване на клиенти на (087) 123.

    

  1. Как да разчета моята първа фактура?

      

   Първата месечна сметка се издава на първата дата на отчетния Ви период след активацията на абонамента Ви.

      

   Тя има три основни секции:

      

   1. Заглавна страница с кратко описание на Вашите данни, ползвани услуги, дължима сума, дата на издаване на сметката и срок за плащане.
   2. Секция "Извлечение" със сумата на всички Ваши месечни и еднократни такси и сумата на цялото потребление.
   3. Секция "Извлечение по услуги" за всеки мобилен номер под Вашия абонамент.

      


   Първата Ви месечна сметка включва частична месечна такса за периода от датата на активация до датата на отчетния период, една пълна месечна такса за следващия месец, а също и сумите за всички използвани услуги, от датата на активация до датата на отчетния период.

      

   Включените услуги, които са описани в първата месечна сметка, са част от полагаемите за месеца, като са пропорционално разпределени за периода от активацията до датата на отчетния период.

      

  2. Как мога да получа детайлизирана разпечатка?

      

   Детайлизираната разпечатка изброява всяка услуга, използвана от всеки номер под Вашия абонамент за отчетния период. Вашата детайлизирана разпечатка показва кога, за колко време и къде са провеждани разговори, както и таксуването за всяка услуга. 

    

   Може да заявите активиране на детайлизирана разпечатка за бъдещи периоди директно чрез Моят VIVACOM, през онлайн канала за комуникация със заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, или като посетите магазин на Vivacom.

    

   Можете да заявите детайлизирана разпечатка за минал период (но не по-вече от 6 месеца назад) през онлайн канала за комуникация със заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, или като посетите магазин на Vivacom.

    

   Заявките се подават лично от титуляра на услугата или от негов представител с нотариално заверено пълномощно.

       

   Детайлизирана справка

   Цена в лв.

   Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - частни клиенти 0.60
   Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - бизнес клиенти  Безплатно 
   Получаване на детaйлизирана справка онлайн Безплатно 
    Отказ от получаване на детайлизирана справка на хартиен носител Безплатно
   Възстановяване получаването на детайлизирана справка след направен отказ  Безплатно
   Детайлизирана справка за минал период от време, но не повече от 6 месеца назад 6.00 за всеки номер / за абонати на тарифен план Hybrid - 12.00 лв.
   Получаване на препис от фишовете или фактура на месечните сметки за изтекъл период от време в рамките на една година в магазин на VIVACOM - еднократно за всеки телефонен пост  2.40
   Посочените цени са с включен ДДС

      

  3. Как мога да получа копие от моята фактура?

      

   Може да заявите копие на Вашата месечна сметка като се обадите на Обслужване на клиенти на 123, по всяко време.

      

  4. Какъв е срокът за заплащане на фактура?

      

   Вашата месечна сметка е дължима 18 дни от датата показана на заглавната й страница.

     

   Винаги плащайте в срок, за да избегнете ограничаване на услугите, такси за закъснели плащания или лоша кредитна история.

     

   Имайте предвид, че в случай на натрупване на просрочени задължения, VIVACOM има право да предостави информацията, необходима за събирането му, на агенция за събиране на вземания.

     

   Конкретната агенция ще бъде определена според това, с кои агенции VIVACOM има действащ договор към момента на възлагане събирането на задължението Ви.

      

  5. Как и къде мога да заплатя фактурата си?
  6. Какво са включени услуги и как се прехвърлят за следващ месец?

      

   Включени услуги са включените в абонаментния Ви план минути, SMS съобщения или MB, които можете да използвате през Вашия отчетен период. Според спецификата на тарифния план, неизразходваните включени услуги могат да се прехвърлят или да не се прехвърлят за следващ отчетен период. В случай, че се прехвърлят, броят им не може да надхвърля този на услугите, включени в тарифния Ви план. В зависимост от датата на активацията на услугата, Вие получавате пропорционален брой включени услуги спрямо дните, оставащи до датата на излизане на Вашата първа фактура.

     

   След изчерпване на включените услуги, Вашето потребление се таксува спрямо тарифния Ви план.

      

   Може да проверявате Вашите включени услуги чрез кратък USSD код *123# или чрез обаждане до Обслужване на клиенти по всяко време на телефон 123.

      

  7. Как мога да обединя / разделя моите абонаменти?

      

   Чрез обединяване или разделяне на Вашите абонаменти Вие може да прехвърлите един или няколко от Вашите номера на нова или съществуваща фактура. Всяка фактура може да бъде доставяна на различен адрес.

      

   Ако сте частен клиент може да заявите обединяване или разделяне на фактура веднъж месечно чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време.

      

   За отделяне на номера на нов абонамент се заплаща еднократна такса от 12 лв с ДДС. Таксата ще бъде отразена в следващата Ви фактура.

     

   Разделянето/обединяването на клиентски номера за неакаунтменажирани Бизнес клиенти се осъществява в магазин на VIVACOM, чрез попълване на Форма. 

     
   Aко клиентът е акаунтменажиран, е необходимо да се обърне към Търговския си представител.
   На един клиентски номер трябва да има минимум 3 мобилни номера.

     

   Услугата е безплатна за бизнес клиенти.

     

   В случай на разделяне или обединяване на фактура, неизразходваните услуги за номера, за който се извършва промяната се губят.

     

     

  8. Как мога да активирам отново моите ограничени услуги?

     

   Ако Вашите услуги са ограничени поради просрочени задължения или надвишена максимална финансова граница, е необходимо да извършите незабавно плащане, за да възстановите своите услуги.

      

  9. Как мога да променя адреса си за получаване на фактури?

      

   Може да промените адреса си за получаване на фактури чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 по всяко време.

      

   Ако получавате фактурата си в пощенска кутия, моля, уверете се, че името Ви, заедно с номера на пощенската кутия, са ясно изписани.

      

  10. Какво е максимална финансова граница и как се калкулира?

    

   Максималната финансова граница е сумата, до която имате възможност да провеждате разговори и да ползвате услуги. Вашата максимална финансова граница на потребление за всяка услуга се посочва в индивидуалния Ви договор.Когато под един клиентски номер се фактурират повече от една услуги, Виваком прилага спрямо тях обща максимална финансова граница, равна на сбора от максималните финансови граници на отделните услуги.Ако желаете максималната финансова граница да бъде увеличена, трябва да се свържете с Обслужване на клиенти на 123. Възможно е да бъде изискано авансово плащане или депозит в магазин на Vivacom.

     

   Вие трябва да заплатите всички дължими суми за ползвани услуги, включително и тези, надхвърлящи Вашата максимална финансова граница. Надхвърлянето дава право на Виваком, но не го задължава да ограничава и спира ползването на услуги. При превишаване на максималната финансова граница Виваком може (но не се задължава) да спре възможността Ви за изходящо потребление, освен изходящите повиквания към услуги за спешни повиквания. Неуведомяването за достигната максимална финансова граница не Ви освобождава от задължението да заплатите всички дължими суми, включително тези, надхвърлящи финансовата граница.

     

   Билинг-системите на операторите отчитат автоматично увеличаването на сметката едва след приключване на ползването на конкретната услуга (след прекъсване на разговор, след прекъсване на текущата сесия в интернет, след изпращане на конкретния SMS, съответно изпращане на MMS). Така автоматичната проверка дали е достигната максималната финансова граница се извършва след приключване на ползването на всяка една конкретна услуга. При достигане на финансовата граница на потребление по време на ползване на услугата механизмът за защита от високи сметки (ограничаване на всички услуги) може да се задейства след приключване на ползването на тази конкретната услуга, за която се дължи заплащане в пълен размер.

     

   Внимание! Към потреблението на мобилни данни в роуминг се прилагат отделни и самостоятелни лимити от 115 лв. с ДДС и 235 лева с ДДС, независимо от Вашата максималната финансова граница и трябва да заплатите всички дължими суми за ползване на данни в роуминг, включително и тези, надхвърлящи Вашата максимална финансова граница.

    

    

  11. Как мога да получа обратно направения депозит за увеличение на максималната финансова граница?

      

   Искането за възстановяване на депозита може да бъде направено само на 123. Имайте в предвид, че след освобождаване на депозита Вашата максимална финансова граница ще бъде намалена със същата сума и услугите могат да бъдат ограничени.

      

  12. Как се таксува моето потребление?

     

   Тарифирането зависи от избраният тарифен план, като може да бъде с 30 или 60 секудно първоначално отчитане за всички разговори в страна и в последствие на точна секунда или на започната минута.

     

   Обажданията в роуминг се таксуват съобразно условията на мобилната мрежа, която използвате.

     

   *Информация за първоначално таксуване може да откриете в ценовата информация на всеки тарифен план.

     

  13. На коя дата ще се издава моята фактура?

       

   Според датата на активация на Вашата SIM карта, фактурата Ви ще се издават на един от следните дни, всеки календарен месец:

      

   • При активация на SIM карта в периода от 3-тo до 11-тo, фактура ще се издава на всяко 15-то число
   • При активация на SIM карта в периода от 12-тo до 20-тo, фактура ще се издава на всяко 22-ро число 
   • При активация на SIM карта в периода от 21-во до 24-тo, фактура ще се издава на всяко 1-во число
   • При активация на SIM карта в периода от 25-тo до 2-рo, фактура ще се издава на всяко 8-то число

      


   Ако сте настоящ клиент на мобилната мрежа на VIVACOM и сключите договор за нова SIM карта на абонаментен план, отчетната дата, на която ще се издава фактура за новата Ви карта, ще бъде еднаква (индентична) с датата на фактуриране на първата Ви SIM карта.

  14. Какво е активационен пакет?

      

   Активационният пакет, на цена от 9.90 лв. с ДДС, включва 60 минути към всички национални оператори, които се черпят с втори приоритет след включените в тарифата минути, ако има такива.

      

   Активационният пакет се активира на всички нови клиенти, които сключват срочен договор за абонаментна услуга с месечна такса равна или по-ниска от 24.90 лв. с ДДС и е валиден в период от 30 дни след подписване на договора. За всички тарифни планове, за които важи прилагането на Активационен пакет, се намалява размера на депозита при активация с и без мобилно устройство с размера на цената на пакета.

      

   Активационният пакет не важи за лоялни клиенти и за клиенти, които пренасят номера си от друга мобилна мрежа.

  1. Как мога да променя номера си?

      

   Може да заявите промяна на мобилния си номер като посетите най-близкия до Вас офис на VIVACOM. Промяната на номер е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

      

   Ако заявите промяна на метален номер към обикновен, заплатената сума няма да Ви бъде възстановена. Ако изберете промяна към метален номер, начислява се такса в зависимост от стойността на металния номер.

      

   Металните номера са специални номера с поредни цифри или други лесно запомнящи се комбинации от цифри. 

      

   • Сребърен на цена от 420 лв с ДДС
   • Златен на цена от 900 лв с ДДС

      
   Моля, имайте предвид, че ако заявите промяна на пренесен от Мтел или Глобул номер, Вие ще го загубите.

   X
  2. Как мога да променя тарифния си план?

     

   Може да заявите промяна на тарифния си план чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време. Промяната на тарифен план е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

      

   Моля, имайте предвид, че за някои абонаментни планове има специфични ограничения за промяна на плана.

    

  3. Мога ли да променя личните си данни като моето име?

      

   Можете да промените Вашето име, адресна регистрация, номер на лична карта, националност и други лични данни като посетите някой от оторизираните ни представители. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима за идентификация. 

      

  4. Как мога да променя моя таен въпрос и отговор?

     

   Вашият таен отговор е Вашата уникална парола за достъп, която защитава Вашия абонамент от неоторизиран достъп.

      

   Може да заявите промяна на Вашия таен въпрос или отговор като посетите най-близкия до Вас офис на VIVACOM. Промяната на таен въпрос или отговор е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

     

  5. Как мога да получа SIM карта на абонамент?

     

   Можете да сключите договор за мобилна абонаментна услуга, като посетите най-близкия до Вас магазин на VIVACOM или обект от партньорската ни мрежа и се идентифицирате с Вашата лична карта.

      

  6. Как мога да извърша смяна на собственост на моя абонамент?

     

   Може да заявите смяна на собственост за един или всички мобилни номера от Вашия абонамент. Настоящият титуляр заедно с новия собственик трябва да посетят лично оторизиран представител на VIVACOM. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима за идентификация. 

      

   Преди да бъде осъществена смяната на собственост всички задължения трябва да бъдат заплатени в пълен размер. 

     

  7. Как мога да добaвя допълнителни пакети?

    

   Може да добавите допълнителни пакети към Вашия абонамент чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 или като посетите удобен за Вас Vivacom магазин.
   Активацията и деактивация на допълнителни пакети е възможна в един отчетен период.

    

  8. Загубих PIN / PUK кодовете си!

     

   Вашите първоначални PIN и PUK кодове са изписани на пластмасовия държач, на който сте получили SIM картата си. Ако сте променили и забравили Вашия PIN код, можете да отключите Вашата SIM карта, въвеждайки 8 цифрения PUK код от пластмасовия държач.

       

   Ако въведете грешно Вашия PIN код повече от три пъти, Вашата SIM карта ще бъде блокирана и единствено PUK кодът може да я отключи.

     

   Ако въведете грешно Вашия PUK код повече от десет пъти, Вашата SIM карта ще бъде блокирана завинаги и ще трябва да бъде подменена.

     

   За да получите Вашия PIN или PUK код, моля, свържете се с Обслужване на клиенти на телефон 123.

    

  9. Как да се свържа с Обслужване на клиенти?

    

   На телефон 123* може да получите информация за всички услуги предлагани на частните клиенти на VIVACOM  

      

   Ние Ви осигуряваме:

     

   • Незабавна връзка с нашия екип- 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
   • Информация по Вашата фактура;
   • Информация за продукти и услуги;
   • Своевременно и компетентно обслужване по всички технически въпроси;
   • Възможност за промяна на данните за кореспонденция

     

    

   С подаване на "Таен въпрос" и "Отговор на таен въпрос" Вие ще можете заявите промени по Вашите усуги, като смяна на абонаментен план, активиция на допълнителни услуги и др.

    

      
   *Обажданията към Обслужване на клиенти на номер 087 123 (+35987123) от номера на други мобилни или фиксирани мрежи се таксуватв рамките на интерактивното меню и при свързване със Сътрудник „Обслужване на клиенти“ спрямо тарифния план на съответния оператор.

         

   Нашият екип "Обслужване на клиенти" Ви очаква!

  10. Мога ли да прехвърля мобилния си номер от абонаментен план към предплатен пакет?

     

   Миграцията на мобилен номер от абонаментен план към предплатен пакет не е възможна.

     

  11. Каква е цената на минута разговор към 11800?

     

   Цена за разговор към номер 11800 за фиксирани услуги е 0.39 лв. с ДДС, за мобилни гласови услуги цената съвпада с посочената в договора цена за разговори към специални номера 0700. Таксуването е на минута, за всички планове, без първоначална такса за свързване. Включените безплатни минути в плана не могат да се използват за разговори към 11800.

     

  12. Как мога да активирам/деактивирам ограничение на Услуги с Добавена Стойност (УДС)?

     

   Ограничение за разговори към Услуги с Добавена Стойност (УДС) може да активирате/деактивирате  чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 по всяко време.

      

   Клас на ограничение може да се наложи както за всички 090 номера на Услуги с Добавена Стойност, така и за номера от следните видове:

     

   • (код за достъп 0901) - Телегласуване
   • (код за достъп 0902) - Хазартни игри
   • (код за достъп 0903) - Услуги за "възрастни"
   • (код за достъп 0900) - Всички останали услуги с добавена стойност 

     

  13. Как мога да прекратя услугата?

    

   В случай, че споразумението бъде прекратено преди изтичането на уговорения между страните срок по искане или по вина на абоната, включително при неплащане на дължими суми, абонатът дължи на БТК ЕАД:

    
   - Дължимата неустойка е в размер на месечните такси до изтичането на договора;

     

   Ако срокът на договора Ви е изтекъл, можете да подадете 30-дневно, писмено предизвестие за прекратяване на услугата в магазин на VIVACOM.

    

   Ако желаете да пренесете Вашия номер към някой друг мобилен оператор в България, е необходимо да посетите магазин на съответния оператор. 

    

  1. Има ли мобилни апарати, които работят само със SIM карта на Vivacom?

     

   Мобилните апарати, които се предлагат на преференциални цени от Vivacom, е възможно да бъдат пригодени да работят само със SIM карта на Vivacom.

     

  2. Какво представлява SIM карта?

     

   SIM картата представлява чип, който се поставя в мобилния телефон и служи за идентификация на потребителя в мобилна мрежа.

     

   SIM е съкращение от Subscriber Identification Module (Модул за идентификация на потребителя) и съхранява данни и пароли, необходими за връзка в GSM или UMTS мобилна мрежа.

     

   Основният метод на защита на SIM картата е PIN (Personal Identification Number) код, съставен от 4 до 8 цифри. При неправилното му въвеждане 3 пъти SIM картата се блокира, като може да се разблокира с PUK (Personal unlocking code) кода, който е записан на задната част на пластиката на SIM картата

     

  3. Колко струва SIM карта?

   Стандартна 4G SIM карта се предлага безплатно на всички нови клиенти на VIVACOM на абонаментни или предплатени планове. 

   При подмяна на SIM карта -  клиентът заплаща такса в размер на 9.99 лв с ДДС за всяко предоставяне на 4G SIM карта във VIVACOM магазин.

  1. Как да променя / премахна моя PIN код?

     

   PIN кодът на Вашата SIM карта е четири цифрен код, защитаващ Вашата SIM карта от неоторизирана употреба.

     
   За да промените Вашия PIN код, въведете от клавиатурата на Вашия апарат: **04*настоящ PIN*нов PIN*нов PIN# последван от бутона ОК.

     
   Вашата SIM карта също има и PIN2 код, който служи за функцията фиксирано набиране.

     
   За да промените Вашия PIN2 код въведете от клавиатурата на Вашия апарат: **042*настоящ PIN2*нов PIN2*нов PIN2# последван от бутона OK.

     

  2. Какво е Чакащо повикване и как да го ползвам?

      

   Чакащо повикване е функция, която Ви уведомява с тих звуков сигнал, ако някой Ви търси докато разговаряте. С Чакащо повикване няма да пропускате важни обаждания.

     
   Услугата Чакащо повикване е автоматично активирана на всички нови SIM карти.

     
   За активация на Чакащо повикване въведете от клавиатурата на Вашия апарат: *43# последван от бутона OK.

     
   За деактивация на Чакащо повикване въведете от клавиатурата на Вашия апарат: #43# последван от бутона ОК.

     

  3. Какво е Задържане на повиквания и как да го ползвам?

     

   Задържане на повиквания е функция, която Ви позволява да оставите на изчакване разговора, който водите и да осъществите или приемете друго обаждане. Можете да водите до пет (5) разговора едновременно и да преминавате между тях без да загубите нито един.

     
   Задържане на обаждането е стандартна функция на повечето апарати на пазара днес. Проверете настройките за разговори на Вашия телефон.

     

  4. Какво е Ограничаване на повиквания и как да го ползвам?
  5. Как да активирам/деактивирам Пренасочване на повиквания?

     

   Пренасочване на повикванията е функция, която Ви позволява да пренасочите Входящите си обаждания към Вашата гласова пощенска кутия или друг номер, когато сте извън обхват, когато не можете или не желаете да отговорите.

     
   За да пренасочите повиквания, на които не желаете да отговорите, въведете: *61*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да пренасочите повиквания, когато сте извън обхват или апаратът Ви е изключен, въведете: *62*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да пренасочите повиквания при заета линия, въведете: *67*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да направите безусловно пренасочване, въведете: *21*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да премахнете всички пренасочвания, въведете: ##002# последван от ОК.

     

   Пренасочване на повикванията може да се осъществява само към мобилни и фиксирани номера от номерационния план на българските оператори.

      

  6. Какво е Идентификация на повиквания и как да го ползвам?

     

   Идентификация на повикванията (CLIP) е функция, която Ви позволява да разпознаете хората, които Ви търсят.

     

   CLIP функцията позволява мобилният номер или свързаното с него име на човек, който Ви търси, да се изпишат на дисплея на Вашия апарат. CLIP функцията е предварително настроена и активирана за всички клиенти на мобилните услуги на VIVACOM. Ако не желаете Вашият номер да се изписва, когато набирате някого, е необходимо да активирате CLIR функцията.

     

   За да активирате функцията Ограничаване на идентификацията на повикванията (CLIR) за определен разговор въведете: #31#последван от номера, който искатe да наберете.

     

   За да деактивирате функцията CLIR за определен разговор въведете: *31#последван от номера, който искатe да наберете

      

  1. Какво е гласова поща?

      

   Гласова поща е услуга, която Ви позволява да пренасочите обажданията, на които не можете или не желаете да отговорите, към Вашата лична гласова пощенска кутия, където тези, които Ви търсят, могат да Ви оставят съобщение. Може да се свържете с Вашата гласова пощенска кутия по всяко време, за да прослушате записаните съобщения чрез обаждане до +359878009110 или до кратък номер 110 от мрежата на VIVACOM.

     

   Гласовата поща е автоматично активирана безплатно за всички клиенти на VIVACOM.

     

   Гласовата поща Ви позволява да запишете личен поздрав, да защитите с парола Вашите съобщения и да запаметите прослушаните съобщения.

     

   Вашата гласова пощенска кутия може да съхранява до 20 съобщения. След като прослушате съобщенията във Вашата гласова пощенска кутия можете да ги запазите за още 5 дни. Непрослушаните съобщения се пазят до 5 дни преди да бъдат изтрити от системата. Съобщенията не могат да бъдат по-дълги от 2 минути.

     

   Ако получите ново съобщение в гласовата си поща, ще Ви бъде изпратен уведомителен SMS с текст: „Imate 1 novo(i) saobshtenie(a). Za proslushvane naberete +359878009110. You have 1 new message(s). To listen dial +359878009110".

     

  2. Как да настроя моята гласова поща?
  3. Как да прослушам съобщения си на гласовата ми поща?

     

   Може да се свържете с Вашата гласова пощенска кутия като наберете:

     

   • от Вашия мобилен VIVACOM номер наберете кратък номер 110
   • от друг мобилен VIVACOM номер наберете кратък номер 111 и когато Ви бъде изискано, въведете номера на Вашата гласова пощенска кутия, който е същия като Вашия мобилен номер. От съображения за сигурност, ще трябва да въведете Вашата 4 цифрена парола на гласовата Ви поща.

     


   Ако звъните от фиксиран телефон с тонално набиране или мобилен номер на друг оператор, трябва да наберете +359 87 110 и когато Ви бъде изискано, въведете номера на Вашата гласова пощенска кутия, който е същия като Вашия мобилен VIVACOM номер. От съображения за сигурност, ще трябва да въведете Вашата 4 цифрена парола на гласовата Ви поща.

     

   Следните опции са налични при прослушване на Вашите съобщения:

     

   • за повторно прослушване на съобщението: натиснете 1
   • за пауза: натиснете 2
   • за други опции: натиснете 5
   • за препращане на съобщението: натиснете 6
   • за изтриване на съобщението и преминаване към следващото: натиснете 7
   • за запаметяване на съобщението: натиснете 9
   • за да маркирате това съобщение като непрослушано и преминаване към следващото: натиснете #
   • за връщане към главното меню: натиснете **

     

    
   Вашите съобщения ще бъдат възпроизведени от последното получено последователно до най-старото. Можете да промените реда за прослушване на съобщенията, набирайки кратък номер 110, последвано от:

     

   • за достъп до лични настройки: натиснете 4
   • за промяна на лични настройки: натиснете 4
   • за промяна на настройките за възпроизвеждане: натиснете 2
   • за промяна на реда за прослушване на съобщенията: натиснете 1

      

  4. Как се таксува ползването на гласова поща?

     

   Таксуването за използване на гласова поща зависи от това дали получавате или оставяте съобщения, също така дали използвате мобилната мрежа на VIVACOM или сте в роуминг.

     

   За прослушване на съобщения:

     

   • от Вашия мобилен VIVACOM номер - безплатно
   • от друг мобилен VIVACOM номер - таксуването е според тарифния Ви план
   • от всеки друг фиксиран или мобилен национален оператор - таксуването е според тарифния Ви план
   • ако сте в роуминг - таксуването е според международните роуминг тарифи

     

    
   За оставяне на съобщения:

     

   • от Вашия мобилен VIVACOM номер - таксуването е според тарифния Ви план
   • от всеки друг фиксриан или мобилен национален оператор - таксуването е според тарифния Ви план
   • ако сте в роуминг - таксуването е според международните роуминг тарифи

     

     
   Пренасочването на гласовата пощенска кутия към гласовата пощенска кутия на друг мобилен VIVACOM номер е безплатно.

      

   Ако сте в роуминг и имате активирано условно пренасочване: („Недостъпен", „Заето" и „При неотговаряне") към Вашата гласова пощенска кутия, ако някой се свърже с нея, освен стандартната цена за входящо обаждане,  това ще Ви бъде таксувано и като изходящ разговор по стандартните цени за роуминг за съответната дестинация.  Ако имате активирано безусловно пренасочване към Вашата гласова пощенска кутия, няма да Ви бъдат таксувани пренасочените към нея обаждания.

   .

     

  5. Как мога да деактивирам гласовата си поща?

     

   За да запазите Вашата гласова поща активна, трябва да я използвате поне веднъж за шестдесет дни (60). Ако не използвате гласовата си пощенска кутия нито веднъж за този период, тя ще бъде изтрита от системата и ще загубите Вашите лични поздрави и запаметените съобщения. Преди Вашата гласова пощенска кутия да бъде изтрита ще получите уведомително съобщение.

     

   За да деактивирате Вашата гласова поща, изпратете безплатен SMS до кратък номер 90110 със следния текст:

     

   • на английски език: OFF
   • на български език: NE

     

    
   След това премахнете пренасочванията чрез въвеждане на кратък код-##002# от клавиатурата на Вашия телефонен апарат последван от бутона OK.

      

  6. Какво e “NFC" и как работи?
  7. Как да използвам конферентен разговор?

     

   Конферентният разговор Ви позволява да разговаряте с повече от един човек по едно и също време. Максималният брой на участниците е 6 - организаторът на разговора и още 5 човека. Конферентен разговор с различни йерархически нива не е възможен.

     

   В зависимост от използвания мобилен апарат има различни възможности за настройване на конферентен разговор.

    

   Това е пример за настройките за конферентна връзка за апарати Нокиа:

    

   Опция А:

    

   • наберете номер А
   • по време на разговора изберете Опции и след това Нов разговор,
    наберете номер Б, връзката с номер А автоматично остава в изчакване
   • от Опции изберете конферентна връзка
   • ако номер В Ви потърси, изберете Отговор (изписва се на дисплея), 
    за да включите номер В в разговора, изберете Опции и след това Добави към конферентна връзка

     

   Опция Б:

    

   • когато входящо повикване от номер А е последвано от входящо повикване от номер Б, изберете Отговор (изписва се автоматично на дисплея), за да отговорите на Б
   • връзката с А автоматично остава в изчакване,
    изберете Опции и след това Конферентна връзка, и така конферентната връзка между трите номера е осъществена

    

  8. Как да използвам Уведомяване за пропуснато повикване?

    

   Уведомяване за пропуснато повикване е услуга, която Ви информира за неприетите обаждания, докато не сте били достъпен.

    

   Например, ако апаратът Ви е бил изключен, били сте извън обхват, провеждали сте друг разговор или сте получавали данни, услугата Уведомяване за пропуснато повикване ще Ви информира за неприетите обаждания.

    

   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване може да се използва едновременно с услугата Гласова поща. Ако този, който Ви търси, не остави гласово съобщение, услугата Уведомяване за пропуснато повикване ще Ви информира за обаждането.

    

   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване ще Ви изпрати SMS съобщение в следните случаи:

    

   • когато сте извън обхват
   • апаратът Ви е изключен
   • провеждате разговор и услугата Изчакващо повикване не е активирана
   • нямате активирана Гласова поща
   • този, който Ви търси, не остави съобщение в Гласовата Ви пощенска кутия

     
   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване е настроена и първоначално активирана за всички VIVACOM клиенти. 

    

   За да активирате / деактивирате услугата е необходимо да изпратите SMS съобщение до кратък номер 1234 със следния текст:
   За активация:
    

   • на английски език - MCN ON
   • на български език - MCN DA

    
   За деактивация:

   • на английски език - MCN OFF
   • на български език - MCN NE


   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване се предлага и на английски, и на български език. За да промените езика на съобщението, е необходимо да изпратите безплатен SMS към кратък номер 1234 със следното съдържание:

    

   • за промяна на английски език - LANG EN
   • за промяна на български език - LANG BG

     

  9. Как да използвам Отново на линия?

    

   Услугата Отново на линия дава възможност хората, които са Ви търсили, докато не сте били достъпен, поради липса на покритие или изключен апарат, да получат SMS съобщение, когато сте достъпен отново. Текстът на съобщението е следният: ‘Nomer +35987xxxxxxx, koyto tarsihte, veche e dostapen.''
    
   Услугата Отново на линия е активирана на всички мобилни VIVACOM клиенти. Моля, обърнете внимание, че услугата Отново на линия няма да функционира, ако услугата Уведомяване за пропуснато повикване не е активна.
     
   За да активирате или деактивирате Отново на линия, моля, изпратете безплатен SMS към кратък номер 1234.

     

   За активация:

   • на английски език - AON
   • на български език - ADA

    
   За деактивация:

   • на английски език - AOFF
   • на български език - ANE

     

   Услугата Отново на линия се предлага и на английски, и на български език. За да промените езика на съобщението, е необходимо да изпратите безплатен SMS към кратък номер 1234 със следното съдържание:

    

   • за промяна на английски език - LANG EN
   • за промяна на български език - LANG BG
  10. Как да използвам Фиксирано набиране?

    

   Фиксирано набиране е услуга, която Ви дава възможност да ограничите Вашите изходящи обаждание и SMS съобщения до определени номера, включени в списъка за фиксирано набиране. Веднъж активирали услугата Вие можете да набирате и изпращате SMS-и само до номерата от списъка. За да настроите и променяте Вашия списък от номера за фиксирано набиране, ще е необходимо да въведете Вашия PIN2 код.

    

   Моля, консултирайте се с ръководството на Вашия мобилен апарат за по-подробни инструкции за настройване на услугата Фиксирано набиране.

    

  11. Как да използвам 3G мрежата?
  12. Какво е GPRS?

    

   GPRS е носеща мрежова технология, която ускорява преноса на данни до 4-5 пъти в сравнение със CSD.

    

   Може да използвате GPRS технологията за пренос на MMS, разглеждане на WAP страници от мобилния Ви апарат или връзка с Интернет чрез компютър (лаптоп).

    

   GPRS настройките, които трябва да бъдат дефинирани, включват APN (точка за достъп):

    
   VIVACOM стойности по подразбиране за APN:
    

   • VIVACOM Интернет - internet.vivacom.bg
   • VIVACOM MMS - mms. vivacom.bg

     
   Профилът по подразбиране е VIVACOM MMS и WAP профил. Ако искате да използвате мобилния си телефон за интернет връзка, ще трябва да превключите на VIVACOM интернет профил. Този профил ще откриете в менюто на Вашия мобилен телефон, като обикновено са описани като «Настройки на телефона» (Phone settings) - «Свързване» (Connectivity) - „Настройки за данни" (Data Settings). Конкретните имена в менюто зависят от модела на Вашия мобилен апарат!

    

   Ако искате да разглеждате страници в Интернет, използвайки лаптоп и GPRS, Вие трябва:
    

   • Да имате мобилен апарат, който да поддържа GPRS с модем функция и може да бъде свързан с лаптоп чрез кабел, инфрачервен порт (IrDA) или Bluetooth
   • Да инсталирате на лаптопа софтуер за връзка с мобилен телефон
   • Да имате активиран GPRS профил на Вашия мобилен телефон
   • Използването на данни се таксува като GPRS данни - вижте цените за GPRS.

    

   Ако искате да разглеждате WAP страници и/или да изпращате MMS чрез GPRS, след като сте активирали VIVACOM интернет GPRS профила, ще трябва да ре-активирате VIVACOM Browser профила.

    

   За допълнителна информация, моля, обадете се на Обслужване на клиенти на номер 123.

    

  13. Как да използвам мобилния си телефон като PC модем?

    

   Подробните инструкции как да използвате мобилния си телефон като PC модем можете да разгледате ТУК

    

  14. Как мога да се абонирам/откажа за/от получаването на рекламни съобщения от Vivacom продукти и услуги?

   Можеш да управляваш своите съгласия за получаване на рекламни съобщенияза продукти и услуги на Vivacom, като изпратиш SMS със съответната кодова дума до кратък номер от посочения по-долу списък или като посетиш индивидуалния линк за управление на съгласия.

    

   Услуга / ММ

   За кои услуги се използва съгласието/ Отказ:

   Линк за управление на съгласия

   Кратък номер

   Текст за SMS заявяване на съгласие за получаване на  рекламни съобщения

   Текст за SMS оттегляне на съгласие за получаване на рекламни съобщения

   Happy Call 

   Happy Call

   www.vivacom.bg/chc

   188300

   Start

   Stop

   SMS Инфо услуги

   SMS Инфо Услуги

    

   www.vivacom.bg/cis

   188400

   Start

   Stop

   Забавни услуги

   SMS забава; TIDAL

    

   www.vivacom.bg/cfu

   188500

   Start

   Stop

   Хороскоп

   Хороскопи

   www.vivacom.bg/cho

   188600

   Start

   Stop

   VIVA Apps

   VIVA Apps

   www.vivacom.bg/cva

   188700

   Start

   Stop

   Всички VIVACOM услуги

   Всички продукти и услуги на VIVACOM

   На  някои от горепосочените линкове

   188188

   Activate

   Stop

    

   Изпращането и получаването на SMS-и към и от кратките номера е безплатно.

    

   Например, за да заявиш съгласие за получаване на рекламни съобщения за Happy Call, трябва да изпратиш SMS с текст "Start"* до кратък номер 188300 или да посетиш www.vivacom.bg/chc, където, след като въведеш твоетопотребителско име и парола от MyVIVACOM, да отбележиш  „Желая да получавам маркетингови съобщения за MM Happy Call“ и да запазиш своя избор.

    

   Важно:  отказът от/съгласието за получаване на рекламни съобщения за продукти и услуги на VIVACOM не спира вече активираните услуги.

    

   Пример:  Ако клиент, абонирал се за Happy Call, изпрати "stop" на номер 188188, няма да се откаже от самата услуга Happy Call, а само от получаване на рекламни съобщения за продукти и услуги на VIVACOM в бъдеще. За да се откаже от получаване на съобщения за Happy Call, клиентът трябва да изпрати съобщение до конкретния номер – 188300.

    

   Ако клиент иска да се абонира за някоя от услугите, не може да го направи със SMS с текст "Старт" до кратък номер 188300, а трябва да използва съответния номер на избраната от него услуга.

    

   * Позволени кодови думи за съгласие: START, Start, start, Старт, СТАРТ

   Позволени кодови думи за отказ:  STOP, Stop, stop, Стоп, СТОП

  15. Как мога да се абонирам/откажа за/от получаването на рекламни съобщения за чужди продукти и услуги.

    

   Активация:
    

   За активиране на услугата за получаване на рекламни SMS-и за чужди услуги, трябва да изпратите SMS с текст "activate" до кратък номер 188199.

     

   Деактивация:
    

   За отказване от получаване на рекламни съобщения за чужди услуги, трябва да изпратите SMS с текст на съобщението "stop" до кратък номер 188199

   Изпращането и получаването на SMS-и към и от номер 188199 са безплатни.Този номер не спира активираните услуги от клиента.

   Пример:
    

   Ако клиент, абонирал се за SMS прогнозата за времето, изпрати "stop" на номер 188199, няма да се откаже от услугата SMS прогноза за времето. Ако клиент иска да се абонира за някоя от услугите, не може да се абонира с SMS с текст "activate" до кратък номер 188199.

    

  16. SMS

    

   Можете да изпращате и получавате текстови съобщения, съдържащи до 160 знака, включително паузите, в рамките на един SMS. (Тези знаци могат да бъдат и повече, ако Вашият апарат позволява това, като в такъв случай ще бъдете тарифиран за повече от един SMS). Всички Ваши приятели ще получат съобщенията Ви, без значение дали са клиенти на VIVACOM или на други оператори.

    

   Тарифирането е според тарифния Ви план.

    

   Важно:

   • Можете да запазите в SIM картата си до 50 съобщения (общо - изпратени и получени). Ако желаете изпратените съобщения да бъдат запазвани, трябва да направите съответните настройки от менюто на своя телефон
   • Ако SMS не е получен от мрежата, той ще бъде запазен за период от максимум 72 часа. Съобщение, изпратено от Web/SP, ще бъде съхранявано до 48 часа
   • VIVACOM ще запази Вашите неполучени съобщения. Когато броят им достигне 10, ще Ви бъде изпратено съобщение за грешка
   • SMS настройките на SIM картата са предварително конфигурирани
   • Номерът на SMS центъра е + 359 878 000 333
   • Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа

    


   Потърсете повече информация в партньорската ни мрежа или като позвъните в Центъра ни за обслужване на клиенти на кратък номер 123.

    

   За да активирате получаване на рекламни SMS съобщения от VIVACAOM трябва да изпратите SMS с текст: "activate" до кратък номер 188188.

    

   За да деактивирате услугата трябва да изпратите SMS с текст "stop" до кратък номер 188188.

    

   Изпращането и получаването на SMS-и към и от номер 188188 са безплатни.

    

  17. MMS

   Лесно можете да изпращте и получавате MMS от клиенти на VIVACOM и други мобилни оператори. Трябва Ви само апарат, който да поддържа тази функция и да бъде конфигуриран с правилните настройки (показани по-долу).

    

   Важно:

   • Максималният размер на едно MMS събщение е 300KB. По-големи съобщения не могат да бъдат изпращани
   • Ако MMS съобщението не бъде получено от мрежата, ще бъде запазено за период от максимум 48 часа
   • Максималният брой неполучени и съхранени MMS съобщения в мрежата на VIVACOM е 5


   MMS тарифирането е базирано на цените от тарифния Ви план.

    

   MMS настройки:

   Направление

   Настойки по-подразбиране

   Допълнителни

   настройки

   Профил на носителя (CSD или GPRS)  GPRS CSD*
   URL на MMS центъра mmsc.vivacom.bg mmsc.vivacom.bg
   Тип протокол (Protocol type) WAP или HTTP WAP или HTTP
   Getaway IP адрес 192.168.123.123 192.168.123.123
   Номер на порт (Port number) 9201 за WAP 1.X 92010 за WAP 1.X
   (HTTP) 8080 за WAP 2.0 (HTTP) 8080 за WAP 2.0
   Потребителско име (User name) mms mms
   Парола (Password) mms mms
   Номер за достъп (Dial up number) - +359871001
   Вид повикване (Call type) - аналогово

    


   * - препоръчително е да се използва GPRS като предефинирана настройка. Когато GPRS липсва като функционалност на телефона Ви, използвайте CSD настройките.

   Потърсете повече полезна информация в партньорската ни мрежа или като позвъните в Центъра за обслужване на клиенти на кратък номер 123.

  18. 3G Видеоразговор

    

   Услугата Видео разговор е достъпна за всички клиенти на мобилните абонаментните услуги на VIVACOM, без да е нужна допълнителна активация.

    

   За провеждане на видео разговор е необходимо двамата участници да притежават 3G телефон, поддържащ тази услуга и да се намират в покритието на 3G мрежата на VIVACOM.

    

   За да се осъществи видео разговор, трябва да се изпълнят следните стъпки:

    

   • Въвежда се телефонният номер
   • От менюто се избира опцията Видео разговор (Видео повикване)
   • Избираният клиент ще получи покана за видео разговор, която може да приеме или да отхвърли
   • Видео разговорът е осъществен, когато поканата за него е приета

    

   Видео разговорът не може да бъде осъществен, когато поканата е отхвърлена.

    

   Двамата участници могат да забраняват и разрешават предаването на видео изображение по време на Видео разговора в зависимост от модела на техния мобилен телефон.

    

   Цената за видео разговор е за минута и се заплаща от инициатора на обаждането.

    

   С VIVACOM е възможно провеждането на национални и международни видео разговори с оператори, с които VIVACOM има споразумение за взаимно свързване. Тарифирането е според използваната дестинация.

    

  19. Стандартни гласови услуги

    

   За да се обадите на някого, трябва да имате активирана SIM карта, да наберете правилно телефонния номер, който търсите и да имате покритие.

    

   Освен гласови обаждания, в мобилната мрежата на VIVACOM може да активирате и използвате много други гласови услуги:

    

   Изчакване и задържане на повикване
    

   Задържането на повикване Ви позволява да не прекъсвате разговора си, ако искате да изберете друг номер или да отговорите на друго повикване. Така може да провеждате едновременно два разговора, без да се налага да прекъсвате единия от тях.

     

   Пренасочване на повикване
    

   Може да пренасочите постъпващите повиквания към всеки друг номер като използвате услугата "Пренасочване на повикване". Това Ви дава възможност да прехвърлите повиквания от един мобилен номер към друг, от мобилна към стационарна линия, както и към гласова поща, когато сте зает, извън обхват, батерията на телефона Ви е изтощена или не отговoрите на повикване след определен брой позвънявания. В този случай заплащате пренасочването като стандартно изходящо повикване според тарифния си план.

    

   Конферентна връзка
    

   Тази услуга Ви позволява да разговаряте едновременно с до шест абоната.

     

   Забрана на повиквания

    

   С услугата "Забрана за повиквания" може да забраните получаването на входящи или изходящи обаждания от и към нежелани номера и по този начин да контролирате спокойствието си. Може да активирате или деактивирате тази услуга според желанията си.

     
   Забраната за повиквания може също да Ви помогне да ограничите своите разходи като забраните някои услуги в специфични ситуации, например постъпващите обаждания в роуминг, за да избегнете нежелани разходи.

     

   Идентификация на повикването (CLIP/CLIR)
    

   Показване Идентификацията на Повикващия (CLIP) Ви позволява да видите на дисплея на своя мобилен апарат телефонния номер, от който Ви търсят. 
    

   Не-Показване Идентификацията на Повикващия (CLIR) Ви позволява да скриете своя номер. (При повикване номерът Ви не се изписва на дисплея на телефона, на който звъните).

    

  20. Приоритизация

   С оглед постигане на целите Политика за превенция на измами и неправомерно ползване на услуги в мобилната мрежа на „Виваком България“ ЕАД при предоставяне на услуги по пренос на данни и мобилен достъп до интернет Виваком определя следните приоритети на отделните тарифни планове:

    

   Тарифен план

   Приоритет

   Unlimited 100/300/Max, Unlimited Traffic 100

   Висок

   Всички останали тарифни планове за мобилни услуги

   Стандартен

    

  1. Страни от Първа международна група
  2. Мобилни ЕС/ЕИЗ
  3. Страни от Втора международна група
  4. Страни от Трета международна група
  5. Каква е разликата между международен разговор и разговор в роуминг?

    

   Международен разговор се провежда от мрежата на VIVACOM към мрежа на оператор в друга държава, докато разговор в роуминг се провежда от мрежата на оператор в друга държава.

    

  1. Какво е роуминг?

    

   Услугата международен роуминг ви позволява да ползвате мобилния си телефон и да останете във връзка с вашите приятели и семейство, бизнес партньори и колеги, когато пътувате извън България и използвате мрежа на чуждестранен оператор.  VIVACOM и операторът от чуждата страна, в която се намирате, си сътрудничим, така че вие да можете да провеждате разговори през мобилния си телефон, да изпращате и получавате SMS или да извършвате трафик на данни, без да е необходимо да сменяте своята VIVACOM SIM карта. Възползвайте се от свободата да останете свързани с тези, които обичате и да споделяте своите вълнуващи мигове без никакви ограничения.

   X

    
   Цени в роуминг

  2. Как да активирам роуминг?
  3. Роуминг зони
  4. Тарифиране в роуминг
  5. Как да избягвам неочаквано високи сметки в роуминг
  6. Мобилен интернет в роуминг
  7. Важни телефони в роуминг
  8. Държави в роуминг зона Европейски съюз
  9. Държави в роуминг зона Балкани
  10. Държави в роуминг зона Европа
  11. Държави в роуминг зона Други държави
  12. Проблеми с уведомителните съобщения в роуминг

    

   Възможно е да не получите изпратените от VIVACOM уведомителни съобщения поради особености в начина на ползване на услугата и настройките на използваното от Вас крайно устройство, например: запълнена памет на използваното крайно устройство, наложена забрана за получаване на кратки текстови съобщения на използваното крайно устройство, изключено крайно устройство за продължителен период от време и други.

    

   Важно: Комуникацията чрез SMS не се извършва в реално време и това е причина за възможно закъснение при предаване на информацията между страните.

    

  13. Каква е разликата между международен разговор и разговор в роуминг?

    

   Международен разговор се провежда от мрежата на VIVACOM към мрежа на оператор в друга държава, докато разговор в роуминг се провежда от мрежата на оператор в друга държава.

    

  1. С какво нарушавам Политиката за справедливо ползване на роуминг?

    

   За последните 4 месеца е отчетено, че:

   1. Престоят на ползвания от Вас мобилен номер в роуминг в държави от ЕС е по-голямо от престоя в България
   2. Потреблението на мобилни услуги в роуминг чрез този номер в тези държави е по-голямо от това в България. 

    

   На база на тези два критерия и при прилагане на Регламент 2106/2286 е отчетен риск от неправомерно ползване на услугите в ЕС чрез предоставения Ви номер. Изпратеният от VIVACOM SMS има за цел да Ви информира, че ако продължите да използвате услугата по същия начин, ще ви бъдат начислени допълнителни такси при използване на услугата в роуминг в ЕС.  

    

  2. Какви допълнителни такси ще заплащам, ако използвам услугата в роуминг в ЕС?

    

   Допълнителните надценки се определятза всяка услуга (изходящо повикване, входящо повикване, изпращане на SMS, преносна данни и достъп но интернет)  на база на ползвания от Вас тарифен план.

   Информация тези допълнителни надценки може да намерите на тук 

    

   Пример, за изходящ разговор в роуминг в ЕС с продължителност от 10 минути ще заплатите 0.72 лв. с ДДС. (при допълнителна надценка от 0.072 лв/мин с ДДС).“

    

   Пример, за входящ разговор в роуминг в ЕС с продължителност от 10 минути ще заплатите 0.214 лв. с ДДС. (при допълнителна надценка от 0.0214 лв/мин с ДДС).“

    

  3. След като съм получил уведомителен SMS и в момента вече ползвам мобилни услуги на територията на България, какво ще се случи след изтичане на 14-дневния срок от уведомяването?

    

   Ако продължите да ползвате услугата в България след изтичане на 14-дневния срок за общ период повече от два месеца и след това излезете в роуминг в държава от ЕС няма да бъдете таксуван с допълнителни надценки.

    

  4. Работя/живея преобладаващо извън страната. Как мога да избегна таксуване на разговорите си?

    

   Ако живеете преобладаващо в друга държава от ЕС и не желаете да бъдат приложени допълнителните надценки е необходимо потреблението Ви в тази държава да не е преобладаващо спрямо потреблението Ви в България.

    

  5. Само разговорите ли ще ми бъдат таксувани, ако продължа да използвам услугата в роуминг в ЕС?

    

   В получения SMS пише за кои конкретни услуги се отнася рискът от допълнително таксуване. Ако в SMS изрично е посочено „изходящи разговори“ или съответно „входящи разговори“, то става въпрос само за съответния вид разговори. Ще продължите да използвате всяка една от останалите услуги без надценки до момента, в който се отчете неправомерното използване в роуминг в ЕС на конкретна услуга.

    

  6. Мога ли да предоставя документ, който доказва, че живея в чужбина, за да продължа да използвам услугите без надценки?

    

   Не, представянето на такъв документ няма да доведе до ползване на услуги без надценки от български оператор в роуминг в друга страна от ЕС, когато са изпълнени двата критерия за прилагане на надценки. Такъв документ бихте могли да предоставите (при поискване) пред оператор от ЕС, за да можете да ползвате негови услуги в роуминг в България или друга страна от ЕС при условията на „роуминг като у дома“.

    

  7. Последните 4 месеца услугата се ползва в роуминг, но в момента се връщам в България. Трябва ли да ползвам услугата 4 месеца в България и едновременно с това потреблението ми да е по-високо от това в роуминг?

    

   За последните 4 месеца е необходимо поведението Ви на ползване на конкретен вид услуга в роуминг в ЕС да отговаря и на двата критерия за да бъдат начислени допълнителни надценки (преобладаващо присъствие в роуминг в ЕС и преобладаващо потребление в роуминг в ЕС). Няма да Ви бъде начислена надценка, ако  не изпълнявате поне един от критериите, т.е. ако ползвате услуги в България повече от 2 месеца или потреблението Ви в България да е по-голямо от потреблението в роуминг в ЕС за последните 4 месеца.   

    

  8. Ако съм бил 4 месеца в ЕС, връщам се в България и после трябва пак да замина в ЕС - от кога започва да се брои новия 4-месечен период?

    

   Периодът от 4 месеца е един. Изчислява се 4 месеца назад от текущия момент.

    

  9. Ще получа ли SMS когато започне прилагането на допълнителни надценки? Ако се намирате в роуминг в ЕС, ще бъдете уведомен с SMS за допълнителното таксуване.

    

   В случай че се намирате в България, ще бъдете уведомен с SMS при излизане в роуминг в ЕС.

    

  1. Предстоящо спиране на услугата VivaMail

    

   На 31 Август 2015 г. поради технически причини БТК ще преустанови предоставянето на допълнителен пакет VIVA Mail Smart/Advanced/Premium за всички клиенти. Всеки клиент, който желае да прекрати без неустойки сключения с БТК договор за мобилен номер, към който е използвал допълнителен пакет VIVA Mail, може да го направи до 31.08.2015 г. в магазин на VIVACOM или чрез своя акаунт мениджър. Клиентите могат да заявят друг допълнителен пакет от портфолиото на БТК. За допълнителна информация, моля свържете се на телефон 121.

  2. Предоставя ли услугата VivaMail повече възможности от стандартните имейл услуги?

    

   Да, услугата предлага много повече:

     

   • Вие имате пълен мобилен достъп до Вашите съществуваща или нова Exchange електронна поща чрез Activesync push синхронизация (или чрез POP3 pull).
   • Вие можете да използвате Вашият собствен домейн адрес (пример: yourfullname@yourcompany.bg), като така можете да създадете Ваша собствена професионална визия.
   • Има допълнителни функции, като вграден календар, указател, меню за задачи и бележки и можете да ги достъпват чрез Outlook уеб.
   • При пакети Advanced и Premium:
    - пълен Outlook клиент със SSL защита, с възможност за достъп от всякъде, без нужда от VPN проложение
    - споделени в компанията календар, указател и задачи
   • Специални вирус и спам филтри
   • 99,99% гарантираност на услугата
   • Постоянна готовност за съдействие по телефон и на място от специализирани Сътрудници

     

  3. Мога ли да използвам своя собствен домейн заедно с услугата VivaMail?

    

   Да, Вие можете да използвате Вашият собствен домейн или да заявите VivaMial поддомейн (пример companyname.vivamail.bg).

    

  4. Безопасно ли е Vivacom да има достъп до личните ми или служебни данни?

    

   Безопасността е гарантирана, тъй като Vivacom НЯМА достъп до лична или служебна клиентска информация. Всичките данни които се обменят чрез услугата VivaMail се трансферират чрез защитени каналии се запазват на професионални сървари, които се намират на специално подбрани географски райони. Гарантираме, че Вашите данни са видими и достъпни само за Вас.

    

  5. Мога ли да добавя имейл псевдоним?

    

   Да, Вие можете лесно и безплатно да добавите имейл псевдоним чрез VivaMail Control Panel.

    

   За да използвате Control Panel, моля влезте във Вашият профил чрез https://www.vivamail.bg/.

    

  6. Какви са основните разлики между услугата VivaMail и инсталирането на собствени Exchange сървъри?

    

   Функционалности

    

   VivaMail осигурява много повече възможности от повечето корпоративни Exchange предложения:
    

   • Activesync push имейл поддръжка със SSL криптиране от начална до крайна точка
   • Outlook Anywhere поддръжка (за VivaMail Advanced и Premium)
   • Outlook уеб достъп със SSL защита за всички интернет браузъри
   • Обработка от външни електронни пощи: Може да се изтеглят имейл съобщения чрез POP3 и IMAP4 от съществуващи имейл регистрации чрез интернет и да се доставят до мобилното устройство чрез Activesync)

    
   Цени
    

   Не се налагат инвестиции в изграждане на инфраструктура или покупка на апаратура или допълнителен програми, без допълнителни разходи за поддръжка и IT специалист. Вместо това, Вие заплащате символична месечна такса за всяка имейл регистрация и за всичко останало ще се погрижат квалифицирани специалисти от VIVACOМ и нашите партньори. В крайна сметка цялостната стойност на VivaMail е много по-изгодна отколкото инвестиция в изграждане на персонален имейл сървър и осигуряване на персонална поддръжка.

    

   Поддръжка
    

   При VivaMail всички оперативни IT задачи се извършват от професионално подготвен екип на специалист на VIVACOM и нашите партньори, като по този начин не е нужно клиента да осигурява експерти на място. Поддръжка за крайни потребители се осигурява по всяко време, като са подготвени достъпни и разбираеми инструкции.

    

   Надеждност
    

   Собствените Exchange сървъри могат да бъдат значително по-ненадежни. VIVACOM гарантира 99,99% работоспособност на услугата, което надминава повечето подобни решения, като също така услугата се поддържа от инфраструктура пригодена за работа при бедствия и аварии.

     

  7. Мога ли да администрирам имейл регистрациите на моята компания?

    

   При първоначалното създаване на услугата VivaMail, VIVACOM създава всички електронни пощенски кутии за Вас и служителите на компанията. В последствие вие ще имате възможност за администриране на Вашите регистрации, като добавяте допълнителни електронни пощи, променяте или изтривате съществуващи. Също така има възможност администраторът от Вашата компания да създава групи и да добавя външни контакти в указателя на вашата компания.

    

  8. Колко електронни пощенски кутии мога да създам за една компания?

    

   Няма ограничение за броя електронни пощенски кутии, които може да използва една компания.

    

  9. Как мога да променя моята парола?

    

   Моля, влезте на https://www.vivamail.bg/, въведете Вашият имейл адрес и парола, изберете секция Control Panel и променете Вашата парола чрез опция Change Password!

    
   Промяната може да осъществите също така и чрез Интернет достъпа до Outlook на https://mail.vivamail.bg/.

    

  10. Как мога да използвам моята електронна поща чрез уеб браузър?

    

   Моля, влезте на https://mail.vivamail.bg/ и въведете Вашият имейл адрес и парола!

     

  11. Как мога да използвам моята електронна поща чрез имейл приложение?

     

   Outlook приложение: Моля, използвайте автоматична настройка на електронна пощенска кутия и просто въведете Вашият пълен имейл адрес и парола.

    
   POP3 или IMAP4 приложение: Моля, използвайте mail.vivamail.bg като входящ и изходящ сървър. Моля, въведете също така Вашият пълен имйел адрес и парола. Използвайте SMTP индентификация за изходяща поща. Ако желаете да използвате SSL защита, моля използвайте порт 993 за IMAP4, 995 за POP3 и 465 за SMPT.

    

  12. Как да получа инструкции за настройки на електронна поща?

    

   Моля, влезте във Вашият профил чрез https://www.vivamail.bg/ и изберете Support menu!

    
   Оттам можете да изтеглите инструкции за настройка на електронна поща на Български и Английски език.

    

  13. Как мога да получа съдействие относно настройки и допълнителни въпроси за услугата VivaMail?

    

   Моля, свържете се с VIVACOM Обслужване на клиенти на телефон 123, 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, където може да получите допълнително съдействие!

    

  14. Какво е нужно за да синхронизирам мобилно устройство с услугата VivaMail?

    

   Всички VivaMail пакети поддържат push имейл към мобилно устройство! Вие се нуждаете само от мобилно устройство с възможност за връзка с интернет и поддръжка на Activesync. Услугата може да се използва със следните мобилни устройства:

     

   • Мобилни устройства с операционна система Windows Mobile (HTC, Samsung, Sony-Ericcson и др.)
   • Мобилни апарати Nokia E и N серия с инсталирано приложение Nokia Mail for Exchange
   • Мобилни устройства Apple iPhone 3G и 3GS
   • Мобилни устройства с операционна система Android (HTC Magic, Hero и Tattoo)
   • Всяко друго мобилно устройство, което поддържа Exchange Activesync (EAS) протокол 

    

  15. Как да настроя Activesync приложението на моето мобилно устройство?

    

   Моля използвайте инструкциите на Вашето мобилно устройство!

    
   Ако Вашето мобилно устройство автоматично настройване на имейл регистрация, трябва само да въведете Вашият пълен имейл адрес (за потребителко име) и парола. При някои устройства е нужно да се въведе и адрес на сървър: mail.vivamail.bg

    

  16. Мога ли да използвам моята електронна поща чрез мобилно устройство, което не поддържа Activesync?

    

   Да, ако Вашето мобилно устройство не поддържа Activesync, но поддържа възможност за връзка с интернет и POP3 или IMAP4 имейл приложение, Вие можете успешно да изтегляте имейл съобщения от Вашата VivaMail електронна поща, като на повечето мобилни апарати може да настроите и регулярна синхронизация на входяща и изходяща електронна поща. Ние препоръчваме да се изтеглят по подразбиране само заглавията на имейл съобщенията и при нужда ръчно да се изтегля и нужното съдържание.

    

  17. На колко мобилни устройства или компютри може да се използва услугата VivaMail?

    

   Няма ограничение на броя устройства от които може да се достъпва емейл регистрация на VivaMail.

    

  18. Какво се случва, когато нямам връзка с интернет? Възможно ли е да използвам услугата в режим „без връзка”?

    

   Да, Вие ще имате достъп до вашата електронна пощенска кутия, календар и задачи в режим „без връзка", заедно с Вашето Outlook приложение, ако използвате VivaMail Advanced или Premium пакет, и ако маркирате опция "Use cached Exchange mode", която се намира в меню tools>account settings >избирате VivaMail регистрацията Виt>change>more settings>advanced.

    

   С пакет VivaMail Smart, Вие имате възможност да изтегляте имейл съобщения докато сте свързан с интернет чрез POP3 или IMAP4 приложение и в последствие може да ги използвате в режим „без връзка", като това е възможно със всяко стандартно имейл приложение (Windows Mail, Thunderbird и др). Разбира се, за изпращане на нови имейл съобщения е нужно мобилното устройство да има връзка с интернет.

    

  19. Къде мога да използвам услугата VivaMail?

    

   Няма географско ограничение за използване на услугата - всичко което е необходимо е връзка с интернет. Вие може да използвате възможностите на услугата VivaMail от всякъде и от всяко устройство, което е снабдено с интернет връзка.

    

  20. Има ли разлика между споделен и персонален календар?

    

   • Споделеният календар е съвместен инструмент за подпомагане на разпределението на времето на различни екипи и организиране на срещи.
   • Персоналният календар съдържа персонална информация, видима само за крайният потребител.

    

  21. Как мога да споделя моя персонален календар с колега?

    

   • Вие лесно може да споделите Вашият календар чрез Outlook 2007. Моля изберете опция календар от менюто в ляво и изберете опция "Share my calendar".
   • Tools menu >Option >опция Calendar >free/busy option> изберете бутон "add", за да добавите потребител, който да има достъп до Вашият календар.

    

  22. Възможно ли е да мигрирам предишната ми пощенска кутия към моята нова VivaMail пощенска кутия?

    

   Да, най-лесният начин е да бъдат извадени всички настоящи имейл регистрации в отделен файл на компютър и в последствие да бъдат въведени в новата електронна пощенска кутия. Тази дейност може лесно да бъде осъществена чрез Outlook приложение и PST файл, като има и други инструменти за миграция.

    

  23. Мога ли да изтеглям имейл съобщения от външна POP3 или IMAP4 пощенска кутия във моята VivaMail пощенска кутия?

    

   Да, Вие можете да настроите една или повече външни електронни пощенски кутии да бъдат изтегляни регулярно във Вашата VivaMail пощенска кутия. Това е най-лесният начин да запазите настоящите си електронни пощенски кутии и да ги обедините с професионална VivaMail пощенска кутия с възможност за достъп от мобилното Ви устройство.

    

  24. Как мога да мигрирам целият сървър на компанията ми към услугата VivaMail?

    

   В случай че ще прехвърляте голям брой електронни пощенски кутии, VIVACOM ще осигури лесното и безпроблемно мигриране на регистрациите и съдържанието без да се налага да извършвате голям обем от ръчни операции. В случай че имате нужда от съдействие, моля свържете се с вашия VIVACOM акаунт мениджър.

    

  25. Има ли възможност да запазя настоящият ми имейл сървър, но да мигрирам някои от електронните пощи към услугата VivaMail?

    

   Да, възможно е да се използва съвместно съществуване и има няколко възможности това да се осъществи:
    

   1. Основният домейн (пример companyname.bg) се хоства на вашия собствен сървър и част от електронните пощенски кутии (пример: мениджърският екип) се хостват от VIVACOM. Хостваните от VIVACOM пощенски кутии трябва да са настроени с поддомей (пример: companyname.vivamail.bg), а оригиналните електронни пощенски кутии трябва да бъдат пренасочени към хостаните. Хостнатите пощенски кутии ще бъдат настроени с псевдоним за домейн companyname.bg, което означава че изходящата поща ще бъде с идентичен изпращач, както при оригиналната.

    
   Моля, заявете при уговаряне на правилата за ползване на услугата, че ще използвате Вашата VivaMail услуга с посочените по-горе параметри!

    

   2. Друга възможност е да използвате POP3/IMAP4 функционалност за изтегляне на имейл съобщения от съществуваща електронна пощенска кутия, когато пощенската кутия е достъпна чрез интернет.

    

  26. Предлагате ли проверка за вируси и спам филтър?

    

   Да, услугата VivaMail включва постоянно обновяваща се вирус защита и спам филтър.

   Очевидните спам съобщения ще бъдат отхвърлен; Вероятните спам съобщения ще бъдат прехвърлени в Junk E-mail папка.
   Ако използвате Outlook приложение можете да настроите персонален спам филтър и да създадете бяла и черна листа.

     

  27. Как гарантирате сигурност на електронната пощенска кутия?

    

   • Сървърите на електронната поща се хостват в множество подсигурени и специализирани дейта центъра
   • Огледални сървъри за съхранение на информация с най-високо ниво на работоспособност, които са пригодени за работа дори в условя на бедствия
   • Архитектура на решението с високо ниво на резерви и защити
   • 99,99% готовност
   • Постоянно наблюдение на работата на отделните компоненти и обновяване и подобряване на системи и сървъри
   • Оптимално разпределение на сървъри, вирус защита и спам филтри
   • Ежедневни резервни записи на информацията

    

  28. Как се грижите за сигурността на обмена на информацията, която се обмена чрез интернет връзка?

    

   Използват се следните стандарти за криптиране:
    

   • RPC върху HTTPS (Outlook Anywhere с версии 2003 и 2007)
   • HTTPS (Outlook Web Access, Activesync)
   • TLS/SSL с POP3/IMAP4/SMTP

    

  29. Мога ли да чета имейл съобщенията на моите служители, като администратор на компанията?

    

   Не, съдържанието на електронните пощенски кутии е видимо само за крайният потребител, който разполага с парола за достъп. Важно е паролата да бъде запазена в тайна по всяко време.

     

  30. Ако по грешка изтрия имейл съобщение, мога ли да го възстановя?

    

   Да, изтритите съобщения се запазват в папка Delete за срок от 15 дни. Чрез Outlook и/или чрез Outlook уеб достъп можете да възстановите изтритите данни в посочения период.

    

  31. Какво се случва с моята електронна пощенска кутия ако реша да закрия услугата VivaMail?

    

   В случай, че закриете услугата VivaMail, всички запаметени имейли и допълнителна информация ще бъдат изтрити. При подобно изтриване, загубената информация не може да се възстанови е важно цялата нужна информация да се запази преди подаване на заявка за закриване.

    

  1. Какво е VivaSMS?

   VIVASMS е услуга, която ви предоставя възможност да изпращате безплатно, текстови съобщения (SMS) до всички абонати на VIVACOM.

   С VIVASMS може да изпращате до 20 безплатни SMS-и всеки ден. Мобилният номер, получател на SMS-а, трябва да е на клиент на VIVACOM.

  2. Как мога да използвам VivaSMS?

   За да използвате услугата, е необходимо да имате поне една активна мобилна услуга и регистрация в Mоят VIVACOM. За да извършите регистрация, моля, натиснете ТУК.

  3. Мога ли да използвам VivaSMS ако не съм клиент на Vivacom?

   Възможно е да ползвате услугата, ако ви бъде даден достъп до портала за обслужване на клиенти Моят Vivacom чрез допълнителен потребителски достъп.

   Този достъп може да ви бъде даден от вече регистриран потребител, който е клиент на Vivacom и има активни мобилни услуги.

  1. Profi 600 / Profi 600 Plus
  2. Profi 360 / Profi 360 Plus
  3. Profi 180 / Profi 180 Plus
  4. Profi 80 / Profi 80 Plus
  5. Profi 20 / Profi 20 Plus
  6. VIVACOM Traffic
  7. +Data Roaming
  8. +Roaming EU
  9. Traffic Unlimited XS
  10. Profi special
  11. SmartPRO XS

    

   План с включени разговори към всички национални оператори

    

   Месечен абонамент  2.99 лв.
   Разговори в група Неограничени
   Включени минути към всички национални мрежи 25
   Цена на минута към всички мрежи в страната 0.25 лв.

    

   • Тарифирането на включените минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в България е на секунда.
   • Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
   • Минималната продължителност на разговор след изчерпване на включените минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в България е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.
   • Разговорите в Бизнес Групата са безплатни за всички номера в Групата с изключение на номера в роуминг.
   • Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700.
   • Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
   • Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план VIVACOM SmartPRO XS е 30 лв.

    

  12. VIVA International biz

   Предплатен мобилен план за разговори с чужбина


    

   Направление VIVA International VIVA International Start VIVA International Plus
   Стартов пакет 16.58 лв. 5.00 лв. 5.00 лв.
   Включено време за разговори 12.50 лв. 2.50 лв. 2.50 лв.

   Цена за разговори към национални и международни фиксирани мрежи

   0.15 лв. на минута

   0.15 лв. на минута

   0.15 лв. на минута

   Цена за разговори към национални и международни
   мобилни мрежи

   0.29 лв. на минута 0.29 лв. на минута 0.29 лв. на минута
   Цена за разговори към международни мобилни
   мрежи
   - - 0.45 лв. на минута
   SMS 0.12 лв. на съобщение 0.12 лв. на съобщение 0.12 лв. на съобщение
   SMS към мобилните мрежи в Босна и Херцеговина, Хърватска, Германия, Гърция, Македония, Черна Гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Великобритания 0.18 лв. на съобщение 0.18 лв. на съобщение 0.18 лв. на съобщение
   1. Цена на минута към фиксирани/мобилни мрежи в България, Босна и Херцеговина, Хърватска, Германия, Гърция, Македония, Черна Гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Великобритания.
   2. Цена за разговори към мобилните мрежи в Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Русия, Казахстан, Сърбия, Швейцария, Турция и Украйна 

   Основни цени на този план без включен ДДС:

   SMS към всички мобилни мрежи в страната

   0.12 лв. на съобщение
   SMS към мобилните мрежи в Босна и Херцеговина, Хърватска, Германия, Гърция, Македония, Черна Гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Великобритания 0.18 лв на съобщение
   SMS към международни оператори 0.25 лв на съобщение
   MMS към всички нац. мобилни оператори 0.50 лв на съобщение
   GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.50 лв на MB
   WAP през CSD 0.10 лв на минута
   Разговори към страни от Първа международна група 0.60 лв на минута
   Разговори към страни от Втора международна група 1.27 лв на минута
   Разговори към страни от Трета международна група 1.60 лв на минута
   Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

    

   Информация за цени на международни разговори виж тук

    

    

   1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на минута.
   2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност. 
   3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
   4. Презареждането е със стандартни ваучери. При презареждане не се получават бонуси.
   5. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
   6. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.
   7. Всички посочени цени са без ДДС. 
   8. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.
  13. +Roaming EU

   +Roaming EU e пакет с включени минути за разговори по време на роуминг във всички страни в ЕС.

    

   +Roaming EU S
   +Roaming EU M
   +Roaming EU L
   +Roaming EU XL
   Стандартна цена 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв. 49.80 лв.
   Включени минути за входящи и изходящи разговори  15 30 60 200

    

   Правила и условия

    

   1. Включените минути са валидни за изходящи обаждания в роуминг към всички страни в ЕС и входящи обаждания по време на роуминг в ЕС.
   2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
   3. Може да се активират повече от един пакет.
   4. Пакетите се предлагат с и без абонамент.
   5. Валидност на допълнителните пакети:

    Без абонамент - 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени минути не се запазват. Ако клиента желае да ползва допълнителния пакет отново, трябва да го активира с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.

   6. Тарифирането е на 60 секунди. Минимална продължителност на разговора - 60 секунди.
   7. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   8. При деактивиране на допълнителен пакет без абонамент, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   9. Всички цени са в лева с ДДС.

    

   Условия при абонамент

   1. Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца - всеки месец клиента получава нов пакет, без да е необходимо да го заявява предварително
   2. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   3. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   4. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет с абонамент след изтичане на договора, предплатена месечна такса за него се възстановява
   6. Вички цени са в лева с ДДС.
  14. +Roaming Data&SMS

   +Roaming Data&SMS e комбиниран пакет с включени MB и SMS валидни по време на роуминг в страните от Европейски съюз, Турция, Македония, Сърбия и Швейцария.

     

   +Roaming Data&SMS S +Roaming Data&SMS M +Roaming Data&SMS L +Roaming Data&SMS XL
   Стандартна месечна такса 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв. 49.80 лв.
   Включени MB 5 10 20 60
   Включени SMS 10 25 50 150
   Валидни в Европейски съюз, Турция, Македония, Сърбия и Швейцария
   Тарифиране 100 Kb 100 Kb 100 Kb 100 Kb

    

   Правила и условия

    

   1. Включените MB и SMS са валидни в роуминг в ЕС и към препоръчителни оператори в: Турция (Vodafone); Македония (T-Mobile); Сърбия (Telenor); Швейцария (Swiss Com).
   2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
   3. Може да се активират повече от един пакет.
   4. Пакетите се предлагат с и без абонамент.
   5. Валидност на допълнителните пакети:

    Без абонамент - 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени MB и SMS не се запазват. Ако клиента желае да ползва допълнителния пакет отново, трябва да го активира с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.

    Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца - всеки месец клиента получава нов пакет, без да е необходимо да го заявява предварително.

   6. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   7. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   8. Тарифирането е на 100 Kb - първоначално и последващо.
   9. Неизползваните включени MB и SMS не се прехвърлят за следващ месец.
   10. При деактивиране на допълнителен пакет без абонамент, предплатена месечна такса за него не се възстановява. При деактивиране на допълнителен пакет с абонамент след изтичане на договора, предплатена месечна такса за него се възстановява.
   11. Всички цени са в лева с ДДС.

  15. Infinity

   Бизнес планове за професионалисти!

    

   • До 2000 включени минути за разговори в мрежата на VIVACOM

   • До 400 включени минути към други национални мрежи, Европейски съюз, САЩ и Канада

    

    

   Infinity 60  
   Infinity 360  
   Infinity 600  
   Infinity 1200  
   Infinity 2400  
   Месечен абонамент в лева
    5.90
    10.90
    19.90
    35.90
    59.90
   Включени минути в мрежата на VIVACOM
    50
   310
   500
   1000
   2000
   Включени минути към други национални мрежи и Първа международна група
    10
    50
   100
    200
    400
   Цена на минута разговор в мрежата на VIVACOM и други фиксирани мрежи
    0.25 лв
    0.20 лв
    0.15 лв 
    0.10 лв 
    0.10 лв 
   Цена за минута разговор
   към други мобилни мрежи
    0.29 лв
    0.25 лв
    0.22 лв 
    0.20 лв 
    0.18 лв 

    

   Основни цени за тези планове без включен ДДС:

   SMS към VIVACOM  0.12 лв на съобщение 
   SMS към други мобилни оператори 0.12 лв на съобщение 
   SMS към международни оператори 0.18 лв на съобщение 
   MMS към всички нац. мобилни оператори  0.50 лв на съобщение 
   WAP през CSD  0.05 лв на минута 
   GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA  1.50 лв на MB 
   Видео разговори към VIVACOM 0.41 лв на минута 
   Видео разговори към Mtel  0.49 лв на минута 
   Разговори към Първа международна група 0.30 лв на минута 
   Разговори към Втора международна група 0.63 лв на минута 
   Разговори към Трета международна група 1.05 лв на минута 

    

   Информация за цени на международни разговори ВИЖ ТУК

    

   Правила и условия:

   1. Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 30 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.
   2. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
   3. Включените минути/MB не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност и международни дестинации. Неизползваните минути/MB не се прехвърлят за следващ месец.
   4. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните минути от стария не се прехвърлят. 
   5. Разговорите в Бизнес Групата са безплатни за всички номера в Групата с изключение на номера в роуминг
   6. Максимална скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download: 75 Mbps, при upload: 25 Mbps. В 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps. Максималната скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Скоростта до 75 Мbps в 4G мрежата и до 42 Mbps в 3G мрежата са достижими само при използване на съвместимо 4G/3G устройство.
   7. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
   8. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
   9. Минималната продължителност на договора е 1 година.
   10. Първоначално определената финансова граница на потребление за VIVACOM Infinity 60/360/600/1200 e 60 лв. Първоначално определената финансова граница на потребление за VIVACOM Infinity 2400 е 90 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
   11. Всички посочени цени са без включен ДДС.
  16. Ultima

   Времето работи за вашия бизнес

    

   • До 15 часа за разговори на месец към всички оператори в страната, Европейски съюз, САЩ и Канада
   • Тарифни планове, отговарящи на потреблението на всички сегменти

    

    

   Ultima 40
   Ultima 90
   Ultima 150
   Ultima 300
   Ultima 900
    Месечен абонамент в лева
    5.90
    8.90
    11.90
    22.90
    64.90
    Включени минути към 
    мобилната мрежа на VIVACOM
    20
    30
    50
    100
    300
    Включени минути към  национални фиксирани оператори
    20
    30
    50
    100
    300
    Включени минути към 
    други мобилни мрежи и  Първа международна група
   -
    30
    50
    100
    300
    Цена за минута разговор 
    в мрежата на VIVACOM 
    и други фиксирани мрежи
    0.28 лв
    0.16 лв
    0.12 лв
    0.11 лв
    0.09 лв
    Цена за минута разговор
    към други мобилни мрежи
    0.33 лв
    0.28 лв
    0.27 лв
    0.26 лв
    0.24 лв

    

    

   Основни цени за тези планове без включен ДДС:

   SMS към мобилната мрежа на VIVACOM 0.12 лв на съобщение 
   SMS към други мобилни оператори 0.12 лв на съобщение 
   SMS към международни оператори 0.18 лв на съобщение 
   MMS към всички нац. мобилни оператори  0.50 лв на съобщение 
   WAP през CSD  0.05 лв на минута 
   GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA  1.50 лв на MB 
   Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.41 лв на минута 
   Видео разговори към други мобилни оператори  0.49 лв на минута 
   Разговори към Първа международна група 0.30 лв на минута 
   Разговори към Втора международна група 0.63 лв на минута 
   Разговори към Трета международна група 1.05 лв на минута 

    

   Информация за цени на международни разговори виж тук

    

   Правила и Условия:

    

   Информация за цени на международни разговори виж тук
   1. Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.
   2. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
   3. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност и международни дестинации. Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
   4. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните минути от стария не се прехвърлят.
   5. Разговорите в Бизнес Групата са безплатни за всички номера в Групата с изключение на номера в роуминг.
   6. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22. 
   7. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
   8. Минималната продължителност на договора е 1 година.
   9. Първоначално определената финансова граница на потребление за Ultima 40/90/150/300 е 60 лв. Първоначално определената финансова граница на потребление за Ultima 900 е 90 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
   10. Всички посочени цени са без включен ДДС.
   Специални правила и условия:
   1) Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.
   2) Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
   3) Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации или в роуминг. Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
   4) В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните минути от стария не се прехвърлят.
   5) Разговорите в Бизнес Групата са безплатни за всички номера в Групата с изключение на номера в роуминг.
   6) За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.  
   7) Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу, БТК нет, Варна Нет, Вестител, Ви Мобайл, Глобъл Комюникешън Нет, Голд телеком, Еском, Интербилд, Интерут, ИТК, Космо България Мобайл (фикс), Мобилтел (фикс), Нет Кънект Интернет, НетИсСат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Скат ТВ, Спектър нет, Телеком 1, Макс Телеком.
   8) Минималната продължителност на договора е 1 година.
   9) Първоначално определената финансова граница на потребление за Ultima 40/90/150/300 е 60 лв. Първоначално определената финансова граница на потребление за Ultima 900 е 90 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
   10) Всички посочени цени са без включен ДДС.
  17. Net&Call

   С плановете Net&Call получавате неограничен мобилен интернет

   с включени до 10 000 мегабайта на максимална скорост, за да ви стигнат навсякъде и за всичко. И не само, получавете и до 2000 минути за свободни разговори към всички.

    

   Net&Call  S
   Net&Call M
   Net&Call L
   Net&Call XL
   Net&Call XXL
   Месечен абонамент
    13.33 лв.
    16.66 лв.
    19.99 лв.
    24.99 лв.
    83.33 лв.
   Включени минути към всички оператори
    180
    300
    400
    600
    2 000
   Включен мобилен интернет
   неограничен
   неограничен
   неограничен
   неограничен
   неограничен
   Промоционални включени MB на максимална скорост 
   300
   600
   1 000
   2 000
   10 000
   Скорост след изчерпване на MB на максимална скорост
   64 Kbps
   128 Kbps
   128 Kbps
   128 Kbps
   128 Kbps
   Разговори в група
    неограничени
   неограничени
   неограничени
   неограничени
   неограничени
   Цена на минута към всички мрежи в страната
   0.21 лв.
   0.19 лв.
   0.18 лв.
   0.15 лв.
   0.08 лв.

    

   Промоцията с обединени МВ на максимална скорост е валидна за нови активации и клиенти, преминали към новата тарифна линия. МВ ще се предлагат без ограничение по часова зона до 31.10.2017, след тази дата, всички клиенти ще получават МВ разделени  в часовете между 10.00 и 22.00 и 22.00 и 10.00 ч.

    

   Основни цени на този план с включен ДДС:

   SMS към всички мрежи в страната 0.12 лв на съобщение
   SMS към международни оператори 0.18 лв на съобщение
   MMS към всички нац. мобилни оператори 0.50 лв на съобщение
   WAP през CSD 0.05 лв на минута
   Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.41 лв на минута
   Видео разговори към други мобилни оператори 0.49 лв на минута
   Разговори към страни от Първа международна група 0.30 лв на минута
   Разговори към страни от Втора международна група 0.63 лв на минута
   Разговори към страни от Трета международна група 1.05 лв на минута
   Видео разговори към всички международни дестинации 1.35 лв на минута
   Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

    

   Правила и условия:

    

   1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
   2. Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
   3. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации, универсални номера 0700. Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
   4. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги.
   5. Максимална скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download: 75 Mbps, при upload: 25 Mbps. В 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps. Максималната скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Скоростта до 75 Мbps в 4G мрежата и до 42 Mbps в 3G мрежата са достижими само при използване на съвместимо 4G/3G устройство.
   6. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
   7. Минималната продължителност на договора е 1 годинa.
   8. Всички посочени цени са в лева без ДДС.

  18. +Data

    

   +Data е пакет, с който използвате неограничен мобилен интернет и сърфирате на воля, където и да сте!

    

   +Data S
   +Data M
   +Data L
   Месечна такса на пакет с абонамент 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв.
   Месечна такса на пакет без абонамент 7.80 лв. 11.80 лв. 17.80 лв.
   Включени MB неограничени
   Включени MB на максимална скорост 60 300 1500
   Скорост след изчерпване на включените MB 64 Kbps 64 Kbps 128 Kbps

     

   Правила и Условия:

    

   1. Таксуването е на 1 KB. Сесии до 1 KB се таксуват като 1 KB.
   2. Включените MB в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените MB в тарифата, ако има такива.
   3. Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец.
   4. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява, спрямо датата на активация на пакета. При деактивиране на пакетаклиентът заплаща цялата месечна такса за текущия период.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.  

    

   Условия при абонамент:

     

   1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Включените MB на максимална скорост в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените MB в тарифата, ако има такива.
   3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   7. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява, спрямо датата на активация на пакета. При деактивиране на пакетаклиентът заплаща цялата месечна такса за текущия период.
  19. +National Group 5

    

   +National Group 5 е пакет, с който можете да говорите за 1 стотинка на минута с 5 номера от всички национални мобилни мрежи.

    

   +National Group 5
   Месечна такса с абонамент  5.80 лв.
   Месечна такса без абонамент 7.80 лв.
   Цена на минута към избрани 5 номера от национални мобилни мрежи 0.01 лв.

    

   Правила и условия:

    

   1. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   2. Избраните номера могат да бъдат всички национални мобилни мрежи.
   3. Таксуването е на минута, всяка започната минута се таксува като цяла минута.
   4. Обажданията към избраните номера се таксуват спрямо допълнителния пакет. Всички останали обаждания се таксуват спрямо основната мобилна тарифата на номера.
   5. Ако има включени минути в основната мобилна тарифа, които са валидни към избраните 5 номера в пакета, те ще се изразходват с предимство. След изразходването им е приложима цената за разговори към избраните 5 номера съгласно условията на допълнителния пакет.
   6. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него се възстановява.
   7. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
   8. Първоначалното добавяне на номера в група се прави в магазин на VIVACOM. Промяна на номер или добавяне на номер в последствие се осъществява чрез обаждане до Обслужване на клиенти - 123.
   9. Промяна на номер от групата се таксува 2.90 лв с ДДС.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Допълнителният пакет на абонамент се предлага със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   4. Таксуването е на минута, всяка започната минута се таксува като цяла минута.
   5. Обажданията към избраните номера се таксуват спрямо допълнителния пакет. Всички останали обаждания се таксуват спрямо основната мобилна тарифата на номера.
   6. Ако има включени минути в основната мобилна тарифа, които са валидни към избраните 5 номера в пакета, те ще се изразходват с предимство. След изразходването им е приложима цената за разговори към избраните 5 номера съгласно условията на допълнителния пакет.
   7. Номерата могат да бъдат променяни веднъж месечно в магазин на VIVACOM или чрез обаждане на 123. Промяната влиза в сила след полунощ в деня на заявяването.
   8. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
   9. Първоначалното добавяне на номера в група се прави в магазин на VIVACOM. Промяна на номер или добавяне на номер в последствие се осъществява чрез обаждане до Обслужване на клиенти - 123.
   10. Могат да се правят неограничен брой промени в рамките на един отчетен период. Направената промяна влиза в сила в полунощ на деня на промяната.
   11. Промяна на номер от групата се таксува 2.90 лв с ДДС. 

    

  20. +VIVA

    

   С +VIVA говорите с всички в мобилната мрежа на VIVACOM на специална цена от 0.01 лв. на минута! 

    

   +VIVA
   Стандартна месечна такса 6.90 лв.
   Специална цена за разговори в мобилната мрежа на VIVACOM 0.01 лв.

    

   Правила и условия:

    

   1. Цената от 0.01 лв. е валидна само за разговори с номера от мобилната мрежа на VIVACOM в рамките на разумното потребление от 3600 мин./месец.
   2. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.  
   3. Специалната цена в допълнителния пакет се прилага след изчерпване на включените в тарифата минути в мобилната мрежа на VIVACOM, ако има такива.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Специалната цена в допълнителния пакет се прилага след изчерпване на включените в тарифата минути в мобилната мрежа на VIVACOM, ако има такива.
   3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.

    

  21. +BG&Europe

   +BG&Europe е пакет, с който получавате безплатни минути за разговори с всички мобилни и фиксирани оператори в страната, както и към Първа международна група.

    

   ПАРАМЕТРИ
   +BG&Europe S
   +BG&Europe 
   M
   +BG&Europe L
   Месечна такса на пакет с абонамент 5.80 лв 9.80 лв. 15.80 лв.
   Месечна такса на пакет без абонамент 7.80 лв. 11.80 лв. 17.80 лв.
   Безплатни минути към всички мобилни и фиксирани оператори в страната и към Първа международна група. 50 100 200

    

   Правила и условия:

    

   1. Таксуването е на 60 секунди. Всяка започната минута се тарифира като цяла.
   2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
   3. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план.
   4. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   5. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
   6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
   3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.

    

    

  22. +Group

    

   +Group е пакет, с който можете да говорите свободно с 1, 2 или 5 номера от мобилната мрежа на VIVACOM. 

     

   +Group 1 +Group 2 +Group 5
   Стандартна месечна такса 2.90 лв. 4.90 лв. 6.90 лв.
   Брой номера в мобилната мрежа на VIVACOM, 
   с които говорите свободно
   1 2 5

    

   Правила и условия:

    

   1. Избраните номера могат да бъдат само от мобилната мрежа на VIVACOM.
   2. Таксуването е на секунда, разговор до 60 секунди се тарифира като 60 секудни.
   3. Обажданията към избрания номер от пакет +GROUP 1 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
   4. Обажданията към избраните номера - от пакети +GROUP 2 и +GROUP 5 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
   5. Промяна на номер от групата се таксува 2.90 лв. с ДДС.  
   6. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   7. Включените минути в пакетите +GROUP 1, +GROUP 2 и +GROUP 5 са в границите на разумното потребление до 3600 минути месечно. След изчерпване на включените в допълнителния пакет минути, разговорите се тарифират според тарифния план.
   8. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   3. Обажданията към избрания номер от пакет +GROUP 1 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
   4. Обажданията към избраните номера - от пакети +GROUP 2 и +GROUP 5 се черпят от включените минути в допълнителния пакет. Всички останали обаждания се черпят от включените в тарифата минути, ако има такива.
   5. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   6. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   7. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   8. Включените минути в пакетите +GROUP 1, +GROUP 2 и +GROUP 5 са в границите на разумното потребление до 3600 минути месечно. След изчерпване на включените в допълнителния пакет минути, разговорите се тарифират според тарифния план.

    

    

  23. +VIVA Fix

     

   +VIVA Fix е пакет с включени 3600 минути месечно за разговори с всички във фиксираната мрежа на VIVACOM. 

    

   +VIVA Fix
   Месечна такса 4.90 лв.
   Включени минути към фиксираната мрежа на VIVACOM 3600
   Цена след изчерпване на включените минути 0.05 лв.

    

   Правила и условия:

    

   1. Цената от 0.05 лв. е валидна само за разговори с номера от фиксираната  мрежа на VIVACOM, след изчерпване на включените минути.
   2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
   3. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   4. Тарифирането е на секунда. Минимална продължителност на разговорите - 60 секунди.
   5. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
   6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   3. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
   4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.

    

    

  24. +SMS BG

    

   +SMS BG е пакет с включени съобщения, валидни към всички национални мобилни оператори.

    

   +SMS BG S +SMS BG M +SMS BG L
   Месечна такса 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв.
   Включени съобщения 60 120 200
   Валидни към всички национални мобилни оператори

    

   Правила и Условия: 

    

   1. Включените съобщения са валидни към всички национални мобилни оператори.
   2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
   3. Неизползваните включени съобщения не се прехвърлят за следващ месец.
   4. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него се възстановява.
   5. След изчерпване на включените услуги, потреблението се тарифира по цени на мобилния план, към който е добавен пакета.
   6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от SMS-ите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
   7. Всички цени са в лева с включен ДДС.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   2. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   3. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.  
   4. Неизползваните включени съобщения не се прехвърлят за следващ месец.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   6. След изчерпване на включените услуги, потреблението се тарифира по цени на мобилния план, към който е добавен пакета.
   7. Всички цени са в лева с включен ДДС.

    

  25. +World

    

   +World е пакет с включени 30 минути за разговори към всички фиксирани и мобилни номера в целия свят.

    

   +World
   Месечна такса 10.00 лв.
   Включени минути към всички фиксирани и мобилни номера в света 30

     

   Правила и Условия: 

    

   1. Минутите в пакета се изразходват преди включените в тарифата, ако има такива и с по-висок приоритет спрямо +BG&Europe пакетите.
   2. Включените минути са валидни за изходящи разговори от България към всички фиксирани и мобилни оператори в целия свят.
   3. Неизразходваните минути се прехвърлят за следващия месец, като общият им брой не може да надвишава броя на минутите, включени в пакета.
   4. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   5. При деактивиране на +World 30 преди изтичане на отчетния му период, остатъкът от изговорени минути над разделените пропорционално минути на броя дни в месеца, се тарифира спрямо стандартните цени на основния тарифен план.  
   6. Максимумът едновременно активни пакети от един и същи вид е 3.
   7. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Минутите в пакета се изразходват преди включените в тарифата, ако има такива и с по-висок приоритет спрямо +BG&Europe пакетите.
   2. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
   3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
   4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
   5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.

    

  26. +Roaming EU

    

   +Roaming EU e пакет с включени минути за разговори по време на роуминг във всички страни в ЕС.

    

   +Roaming EU S
   +Roaming EU M
   +Roaming EU L
   +Roaming EU XL
   Стандартна цена 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв. 49.80 лв.
   Включени минути за входящи и изходящи разговори  15 30 60 200

    

   Правила и Условия:

    

   1. Включените минути са валидни за изходящи обаждания в роуминг към всички страни в ЕС и входящи обаждания по време на роуминг в ЕС.
   2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
   3. Може да се активират повече от един пакет.
   4. Пакетите се предлагат с и без абонамент.
   5. Валидност на допълнителните пакети:

    Без абонамент - 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени минути не се запазват. Ако клиента желае да ползва допълнителния пакет отново, трябва да го активира с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.

   6. Тарифирането е на 60 секунди. Минимална продължителност на разговора - 60 секунди.
   7. След изчерпване на включените минути, разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
   8. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   9. При деактивиране на допълнителен пакет без абонамент, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   10. Всички цени са в лева с ДДС.

    

   Условия при абонамент:

    

   1. Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца - всеки месец клиента получава нов пакет, без да е необходимо да го заявява предварително
   2. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   3. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   4. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет с абонамент след изтичане на договора, предплатена месечна такса за него се възстановява
   6. Вички цени са в лева с ДДС.

    

    

  27. +Roaming Data&SMS

    

   +Roaming Data&SMS e комбиниран пакет с включени MB и SMS валидни по време на роуминг в страните от Европейски съюз, Турция, Македония, Сърбия и Швейцария.

     

   +Roaming Data&SMS S +Roaming Data&SMS M +Roaming Data&SMS L +Roaming Data&SMS XL
   Стандартна месечна такса 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв. 49.80 лв.
   Включени MB 5 10 20 60
   Включени SMS 10 25 50 150
   Валидни в Европейски съюз, Турция, Македония, Сърбия и Швейцария
   Тарифиране 100 Kb 100 Kb 100 Kb 100 Kb

    

   Правила и Условия:

    

   1. Включените MB и SMS са валидни в роуминг в ЕС и към препоръчителни оператори в: Турция (Vodafone); Македония (T-Mobile); Сърбия (Telenor); Швейцария (Swiss Com).
   2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
   3. Може да се активират повече от един пакет.
   4. Пакетите се предлагат с и без абонамент.
   5. Валидност на допълнителните пакети:

    Без абонамент - 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени MB и SMS не се запазват. Ако клиента желае да ползва допълнителния пакет отново, трябва да го активира с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.

    Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца - всеки месец клиента получава нов пакет, без да е необходимо да го заявява предварително.

   6. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
   7. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
   8. Тарифирането е на 100 Kb - първоначално и последващо.
   9. След изчерпване на включените SMS и MB, услугите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
   10. Неизползваните включени MB и SMS не се прехвърлят за следващ месец.
   11. При деактивиране на допълнителен пакет без абонамент, предплатена месечна такса за него не се възстановява. При деактивиране на допълнителен пакет с абонамент след изтичане на договора, предплатена месечна такса за него се възстановява.
   12. Всички цени са в лева с ДДС.
  28. +Balkan Roaming

    

   +Balkan Roaming e пакет с включени минути за входящи и изходящи разговори, докато пътувате в съседните балкански страни.

    

   +Balkan Roaming 10 +Balkan Roaming 70
   Месечна такса 15.00 лв. 65.00 лв.
   Включени минути за входящи и изходящи обаждания от/към България и страната на пребиваване 10 70
   Валидни за роуминг в Албания - Vodafone
   Сърбия - Telenor
   Македония - Makedonski Telekom
   Турция - Vodafone
   Хърватска - Tele2
   Цена на минута за включените в пакета 1.50 лв. 0.93 лв.

    

   Правила и Условия:

    

   1. Включените минути са валидни за входящи и изходящи обаждания, само ако се ползва мрежата на препоръчителен оператор в странта на пребиваване. Всяко потребление в чужди мрежи се таксува според цените на съотвения оператор.
   2. Валидността на допълнителния пакет е 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени минути не се запазват.
   3. Тарифирането е на 60 секунди. Минимална продължителност на разговора - 60 секунди.
   4. След изчерпване на включените минути, разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   6. Всички посочени цени са в лева с ДДС

    

    

    

  29. +Balkan Roaming Data

    

   +Balkan Roaming Data e пакет с включени MB за трафик на данни през мобилния телефон докато пътувате в съседните балкански страни.

    

   +Balkan Roaming Data
   Месечна такса 10.00 лв.
   Включени MB 5
   Валидни за роуминг в Албания - Vodafone
   Сърбия - Telenor
   Македония - Makedonski Telekom
   Турция - Vodafone
   Хърватска - Tele2
   Цена на MB за включените в пакета 2.00 лв.

     

   Правила и Условия:

    

   1. Включените МВ са валидни за трафик на данни по време на роуминг в мрежите на посочените препоръчителни оператори.
   2. Валидността на допълнителния пакет е 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени МВ не се запазват. Ако желаете да ползвате допълнителния пакет отново, трябва да го активирате с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.
   3. Тарифирането е на 100 KB. Минимален обем на сесията - 100 KB.
   4. След изчерпване на включените MB, потреблението на мобилни данни се тарифира спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
   5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
   6. Всички посочени цени са в лева с включен ДДС.

    

  30. +International

    

   +International e пакет с включени минути към най-използваните международни дестинации.

    

   +International S
   +International M
   +International L
   Месечен абонамент 5.80 лв.
   9.80 лв.
   15.80 лв.

   Включени минути към всички мобилни и фиксирани мрежи в ЕС, Турция, Русия, САЩ, Канада и Израел

   30 90 150
   Валидни за тарифни планове

   SMART XS/S/S+/M/L/XL и SMART Call XS/S/M/L/XL

      

    

   Правила и Условия:

    

   1. Допълнителните пакети са валидни за нови и съществуващи, частни и бизнес клиенти на VIVACOM, ползващи гласови мобилна услуга.
   2. Включените минути са валидни за изходящи разговори от България към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС, Турция, Русия, САЩ, Канада и Израел.
   3. +International S/M/L са валидни за всички гласови абонаментни тарифи за бизнес и частни клиенти на VIVACOM.
   4. +International S/M/L се предлагат само със срочен договор за 12 или 24 месеца.
   5. Таксуването на разговорите е на всяка започната минута – 60/60.
   6. Включените минути в допълнителните пакети се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
   7. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за мждународни разговори.
   8. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия месец.
   9. Всички цени са в лева с включен ДДС.

    

  31. MegaBiz
  32. Get Free

   Избирате сами своя бонус

     

   • 2.50 лв. без ДДС включено време за разговори в стартовия пакет
   • свободата да избирате своя бонус - до 2000 минути или 1000 SMS + 1000 MB
   • бонуси и при презареждане

     

   Цена на стартов пакет 5лв.

    

   Основни цени на този план без включен ДДС:

   Разговори към мобилната и фиксирана мрежата на VIVACOM

   0.29 лв на минута
   Разговори към други мобилни и фиксирани оператори 0.29 лв. на минута
   SMS към всички мрежи в страната 0.12 лв на съобщение
   SMS към международни оператори 0.25 лв на съобщение
   MMS към всички нац. мобилни оператори 0.50 лв на съобщение
   GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.50 лв на MB
   WAP през CSD 0.10 лв на минута
   Разговори към страни от Първа международна група 0.60 лв на минута
   Разговори към страни от Втора международна група 1.27 лв на минута
   Разговори към страни от Трета международна група 1.60 лв на минута
   Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

       
   Информация за цени на международни разговори ВИЖ ТУК
     

   Бонуси при презареждане:

    

   Стойност на ваучера Стойност на електронно зареждане Бонус 1 Бонус 2
   5.00 - 8.33 лв.
   • 30 минути в мобилната и 30 минути във фиксираната мрежа на VIVACOM
   • 30 SMS-а в мобилната мрежа на VIVACOM и 30 MB 
   8.34 лв. 8.34 - 16.66 лв.
   • 100 минути в мобилната и 100 минути във фиксираната мрежа на VIVACOM
    • 100 SMS-а в мобилната мрежа на VIVACOM и 100 MB
    16.67 лв. 16.67 - 41.66 лв.
    • 250 минути в мобилната и 250 минути във фиксираната мрежа на VIVACOM
    • 250 SMS-a в мобилната мрежа на VIVACOM и 250 MB
    41.67 лв. 41.67 - 83.33 лв.
    • 1000 минути в мобилната и 1000 минути във фиксираната мрежа на VIVACOM
    • 1000 SMS-а в мобилната мрежа на VIVACOM и 1000 MB

     

    1. Презаредете в рамките на 30 дни след последния ваучер и получавате бонус спрямо презаредената сума
    2. Всяко ново презареждане в следващите 30 дни дава възможност да получите нов бонус
    3. Няма ограничения относно броя на презарежданията
    4. Първо се изразходва бонусът, а след това стойността на ваучерите
    5. Валидността на всеки бонус е 30 дни
    6. За началото на 30-дневния период се счита деня на зареждане на ваучер
    7. Всички посочени суми са без включен ДДС.

     

     

    • Акумулираните бонуси ще бъдат предоставени в рамките на 2 работни дни след презареждането и ще бъдат валидни 30 дни.
    • Ако заредите в рамките на следващите 30 дни и не сте изчерпили предходния бонус, той ще бъде прибавен към новия бонус. Валидността на новия общ бонус ще бъде 30 дни.
    • Бонусите не могат да се използват за услуги с добавена стойност.
    • VIVACOM си запазва правото едностранно да прекрати програмата за получаване на бонуси.
    • След успешно презареждане по програмата за бонуси ще получите уведомителен SMS с инструкции как да изберете желания от вас бонус.  Ако в рамките на 24 часа след успешното презареждане по програмата за бонуси не сте избрали бонус, автоматично ще се зареди бонуса с включени минути в мобилната и фиксирана мрежа, съответстващ на заредената сума 
    • Бонусът е валиден 30 дни. Ако той е зареден на 2015-05-01 в 00:46:48ч, то 30 дни са до 2015-05-31 00:46:48ч.

      

    Правила и условия

     

    1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на минута.
    2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност. 
    3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
    4. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
    5. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.   
    6. След успешно презареждане по програмата за бонуси "Мания" ще получите уведомителен SMS с инструкции как да изберете желания от вас бонус.  Ако в рамките на 24 часа след успешното презареждане по програма "Мания" не сте избрали бонус, автоматично ще се зареди бонуса с включени минути в мобилната и фиксирана мрежа, съответстващ на заредената сума.  
    7. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    8. Всички цени са в лева, без включен ДДС.
    9. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.

     

   • SMART
   • Smart PRO
   • +Voice
    Предоставени допълнителни услуги при активиране на пакет +Voice
    Месечен абонамент за +Voice 1.00 лв.
    Разговори в група Неограничен
    Цена на минута 0.21 лв.

     

    Специални правила и условия:

    1. Възможно е активирането на допълнителен пакет +Voice, който позволява провеждането на  гласови разговори от тарифите Shared Data Unlimited.
    2. +Voice е валиден за активиране само на тарифи Shared Data Unlimited.
    3. С добавянето на +Voice, се позволява активирането на други допълнителни пакети с включени минути за разговори, валидни за гласовите тарифи.
    4. +Voice се предлага със срочен договор за 12 или 24 месеца.
    0.00
   • +Get Data
    XS S M L XL
    Цена на пакет 0.99 1.99 2.99 3.99 5.99
    Включени MB 50 100 200 200 400
    Валидност 1 ден 7 дни 7 дни 20 дни 20 дни
    Цена на МВ в периода на валидност, ако включените МВ се изчерпят 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

      

    Активация

    За активация на +Get Data:

     

    Активация на допълнителните пакети +Get Data става само чрез въвеждане на кратък USSD код: *3282# от предплатената карта, за която желаете активация. След въвеждане на USSD кода и избор на пакет, ще получите SMS с информация за закупения пакет.
     
     

    Защо да използвате допълнителен пакет за мобилен интернет?

    1. предпазвате се от неочаквано високи сметки.
    2. използвате пълните функции на смартфона си.
    3. онлайн сте във всички социални мрежи.
    4. чатите с приятели навсякъде в 3G мрежата с най-добро покритие в България.
    5. проверявате своя e-mail и всички актуални новини по всяко време.

     

    Специални правила и условия

    1. Допълнителните пакети +Get Data са валидни само за нови и съществуващи частни клиенти с предплатени карти.
    2. Таксуването е на 1KB. Сесии до 1KB се таксуват като 1KB.
    3. Цената на МВ в периода на валидност, ако включените MB се изчерпят, е 0.30 лв.
    4. Активационната такса на допълнителния пакет се приспада от баланса по картата на клиента.
    5. След изтичане на периода на валидност на пакета, данните се тарифират според цената на предплатената тарифа.
    6. При активиране на няколко пакета наведнъж или един след друг, оставащите МВ важат до датата на изтичане на най-дългия срок на валидност.
    7. Ако клиент няма достатъчен баланс, пакетът няма да може да бъде активира.
    8. Допълнителните пакети +Get Data са валидни  за всички клиенти на предплатени карти с изключение на тези с пакети Every Day, 4 Play, 4Play Christmas, Neighbour, CSKA и 4Play Holiday.
    9. Всички цени са в лв. с включен ДДС.
    10. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.
   • +Traffic 750

    Допълнителен пакет

    +Daily Traffic 750

    +Weekly Traffic 750

    +Traffic 750

    Цена с ДДС

    2.99 лв.

    4.99 лв.

    6.99 лв.

    Включени MB на максимална скорост

    750

    750

    750

    Валидност на пакета

    1 ден

    1 седмица

    до края на отчетния период
    на основния мобилен план

    Скорост след изчерпване на MB на висока скорост

    според основния мобилен план, избран от абоната

    Правила и Условия:

    1. Допълнителния пакет е валиден за нови и съществуващи абонати на тарифни планове с включени MB на висока скорост към плана или като допълнителен пакет за такива, с изключениe на Net&Call тарифите.  
    2. Клиентът заплаща съответната такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет. 
    3. Неизразходваните MB от +Traffic 750 пакетa не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
    4. При изтичане на валидността на пакети +Daily Traffic 750 и +Weekly Traffic 750, неизразходваните MB се губят.
    5. Активацията на допълнителен пакет +Traffic става чрез обаждане на Обслужване на клиенти на кратък номер 123 или през data.vivacom.bg.  
    6. Достъпването на data.vivacom.bg е възможно само през мобилната мрежа на VIVACOM.  
    7. Допълнителен пакет може да се заяви през сайта data.vivacom.bg само от съответния номер, към който да се активира пакета.
    8. При зареждане на 2 или повече еднотипни пакета, валидността на включените MB се увеличава до валидността на последния зареден такъв.
    9. Приоритетът на използване на МВ е както следва:
     1. От тарифен план или допълнителен пакет + Data;
     2. От пакет +Daily Traffic 750;
     3. От пакет +Weekly Traffic 750;
     4. От пакет + Traffic 750.
   • +Weekly Traffic 750

    Добавете +Weekly Traffic 750 и вземете допълнителни 750 MB на пълна скорост валидни за еднa седмица
     

    Цена: 4.16 лв.

     

     

   • +Daily Traffic 750

    Добавете +Daily Traffic 750 и вземете допълнителни 750 MB на пълна скорост валидни за един ден.
     

    Цена: 2.49 лв.

   • VIVACOM Voice Pool

     

    Иновативно решение за мобилна комуникация, с голямо количество минути споделени между всички карти в пакета.

     

    • Много включени минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в България и роуминг в ЕС
    • Изключително атрактивна цена на минута след изчерпване на включените в пакета.
    • Гъвкаво решение за управление на малкия и среден бизнес.

      

    Параметри

    Voice Pool
    3 000

    Voice Pool
    6 000

    Voice Pool
    12 000

    Месечен абонамент

    349.00 лв. 599.00 лв. 999.00 лв.

    Включени SIM карти

    30

    60

    120

    Месечен абонамент за включените в пакета карти

    0

    Месечен абонамент за всяка допълнителна карта

    2.00 лв. 2.00 лв. 1.00 лв.

    Споделени включени минути

    Включени минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в България и в роуминг в Европейски съюз

    3 000

    6 000

    12 000

    Цени за разговори

    Бизнес група

    Неограничени разговори

    Разговори към всички мрежи в страната, в роуминг в ЕС и към номера 0700

    0.13 лв. 0.13 лв. 0.13 лв.

    0.13

     

    Правила и условия

    • Цената за минута изходящ разговор/изходящ SMS/MB в роуминг в ЕС е равна на националната цена за съответната тарифа.
    • Всички цени са в лева и без включен ДДС.
    • Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговора е 60 секунди.
    • Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
    • Картите, които могат да черпят от споделения пакет, трябва да бъдат активирани под един клиентски номер.
    • Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни разговори и номера 0700.

     

     

     

    За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

    Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

     

   • i-Traffic за бизнес клиенти
   • Get Five

      

    Говори свободно с 5 приятели

       

       

    • 3 лв. включено време за разговори
    • 600 минути за разговори към 5 номера от мобилната мрежа на VIVACOM
    • до 0.01 лв. на минута към 5-те номера - бонус при презареждане
    Основни цени на този план с включен ДДС:

    Разговори към избраните 5 номера от мрежата на VIVACOM

    0.20 лв. на минута
    Разговори към всички оператори 0.39 лв. на минута
    SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв на съобщение 
    SMS към всички мрежи в страната 0.21 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.30 лв. на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.80 лв. на MB*
    WAP през CSD 0.11 лв. на минута
    Разговори към страни от Първа международна група 0.445 лв на минута
    Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
    Разговори към страни от Втора международна група 1.52 лв. на минута
    Разговори към страни от Трета международна група 1.92 лв. на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

    X
       
    Информация за цени на международни разговори виж тук

     

    Бонуси при презареждане:
     

    Стойност на ваучера Стойност на електронно зареждане Бонус
    6.00 - 9.99 лв. Цена от 0.05 лв. на минута към 5 номера от мрежата на VIVACOM
    10, 20, 50 лв. 10.00 - 99.99 лв. Цена от 0.01 лв. на минута към 5 номера от мрежата на VIVACOM

    1. Презаредете в рамките на 30 дни след последния ваучер и получавате бонус спрямо презаредената сума
    2. Всяко ново презареждане в следващите 30 дни дава възможност да получите нов бонус
    3. Няма ограничения относно броя на презарежданията
    4. Валидността на всеки бонус е 30 дни
    5. За началото на 30-дневния период се счита деня на зареждане на ваучер
    6. Бонусът е валиден 30 дни. Ако той е зареден на 2015-05-01 в 00:46:48ч, то 30 дни са до 2015-05-31 00:46:48ч.

    Правила и условия

     

    1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
    2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност. 
    3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
    4. След успешно презареждане над 6.00 лв. се удържа такса за получаване на бонус – 2.50 лв. с ДДС.
    5. Първоначалният избор на 5-те номера, към които важат минутите в стартовия пакет и специалната цена при презареждане, е безплатно. Всяка следваща смяна се таксува по 1.00 лв. с ДДС.
    6. 5-те номера, за които са валидни включените минути в стартовия пакет и бонус цената при презареждане, могат да бъдат само от мобилната мрежа на VIVACOM.
    7. В рамките на всеки календарен месец е позволена само една смяна на някой от номерата с преференциални условия за разговори.
    8. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
    9. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.   
    10. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    11. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.
   • Допълнителен пакет +Business SMART 1000 MB

     

    +Business SMART 1000 MB

     

    • Месечна такса - 2.00 лв.
    • Включени MB на максимална скорост в БГ и ЕС - 1 000 MB
    • MB в роуминг в ЕС - 350 MB 

      

    Правила и условия:

     

    • Таксуването е на 1 KB. Сесии до 1 KB се таксуват като 1 KB.
    • Включените MB в допълнителния пакет се ползват с предимство MB пред включените MB в тарифата, ако има такива.
    • Включените данни в допълнителните пакети +Business Smart важат само в мобилната мрежа на VIVACOM и в роуминг в Европейски съюз.
    • Цена на MB след изчерпаните MB в ЕС е 0.012 лв./MB.
    • Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец.
    • Месечната такса за допълнителен пакет се начислява в началото на отчетния период при деактивиране на пакет, клиентът заплаща цялата месечна такса за текущия отчетен период.
    • При деактивиране на допълнителен пакет, предплатената месечна такса за него не се възстановява.
    • Включените MB на максимална скорост са валидни в България и в роуминг в ЕС.
    • Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за настоящия допълнителен пакет на регулираната максимална цена за роуминг на едро. При нарушаване на Политиката за справедливо ползване, потребление на MB в роуминг в ЕС ще се таксува по 0.012 лв./ MB без ДДС.
    • След изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps.

   • Call-Yo
    презареждате и говорите за 0.108 лв.на минута 
    с всички оператори в страната

     

     

    • 6.00 лв. цена на стартов пакет
    • 3.00 лв.  включено време за разговори
    • 0.108 лв. на минута за обаждания към всички оператори в България
    • 0.14 лв. на съобщение към всички национални мобилни мрежи      

     Цена на стартов пакет 6.00 лв
     Влючено време за разговори 3.00 лв.
     Изходящи обаждания 0.108 лв. на минута
     SMS 0.14 лв. на съобщение


     Как да се възползвате от специалната цена?

      
     Специалната цена от 0.108 лв. на минута към всички мрежи в страната е валидна 30 дни след активация на стартовия пакет. Ако през този период има презареждане със сума равна или по-висока от 10 лв., периодът на бонус цената се удължава с още 30 дни от датата на презареждане.  При всяко презареждане, равно, или по-голямо от 10.00 лв. с ДДС, говорите за 0.108 лв. на минута с всички оператори в страната! 
     При липса на презареждане или при презареждане на сума по-малка от 10.00 лв., цената за разговор след изтичане на промоционалния 30-дневен срок от последното презареждане е 0.34 лв. на минута.

    Основни цени с този план

    Разговори към всички национални мрежи 30 дни след активация/ презареждане на 10.00 лв. и повече 0.108 лв. на минута
    Разговори към всички национални мрежи при липса на презареждане на сума от 10.00 или повече лв. 30 дни след активация/ последно презареждане 0.34 лв. на минута
    SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв. на съобщение
    SMS към мобилната мрежа на VIVACOM 0.14 лв. на съобщение
    SMS към други мобилни оператори 0.14 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.30 лв. на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
    WAP през CSD 0.11 лв. на минута
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.80 лв. на MB
    Разговори към страни от Първа международна група 0.445 лв на минута
    Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
    Разговори към страни от Втора международна група 1.52 лв. на минута
    Разговори към страни от Трета международна група 1.92 лв. на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

     

    Информация за цени на международни разговори  ВИЖ ТУК


    Правила и условия

    1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на минута.
    2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност.
    3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
    4. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
    5. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.
    6. Промяната на цената на минута при презареждане на 0.108 лв. на минута влиза в сила за всички нови клиенти от 24.03.2012 и за всички настоящи клиенти на Call-Yo с първото промоционално презареждане след тази дата.
    7. Обажданията към номера 0700 се тарифират на цена от 0.34 лв. с ДДС.
    8. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    9. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.
   • Get M@x
    Повече бонуси с всяко презареждане

       

       

    • 3 лв. включено време за разговори
    • 100 минути за разговори в мобилната мрежа на VIVACOM
    • 100 SMS в мобилната мрежа на VIVACOM
    • 10 MB
    • бонуси при презареждане

     

    Основни цени на този план с включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г:

    Цена на минута национални разговори 0.43 лв на минута
    Цена на национален SMS 0.29 лв на съобщение
    Цена на национален SMS 0.70 лв на съобщение
    Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Втора международна група 1.77 лв. на минута
    Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Трета международна група 2.24 лв. на минута
    Цена на международен SMS 0.35 лв на съобщение

     

    Основни цени на този план с включен ДДС, преди 28.02.2023 г:

    Разговори към мобилната и фиксирана мрежата на VIVACOM

    0.34 лв. на минута
    Разговори към други мобилни и фиксирани оператори 0.34 лв. на минута
    SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв. на съобщение
    SMS към всички мрежи в страната 0.14 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.30 лв. на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.80 лв. на MB*
    WAP през CSD 0.11 лв. на минута
    Разговори към страни от Първа международна група 0.445 лв на минута
    Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
    Разговори към страни от Втора международна група 1.52 лв. на минута
    Разговори към страни от Трета международна група 1.92 лв. на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

    Информация за цени на международни разговори ВИЖ ТУК    Бонуси при презареждане:
     

    Стойност на ваучера Стойност на електронно зареждане Бонус
    10 лв. 10.00 - 19.99 лв.
    • 500 SMS в мрежата на VIVACOM
    • 5 MB
    20 лв. 20.00 - 49.99 лв.
    • 500 минути в мобилната мрежа на VIVACOM
    • 50 MB
    50 лв. 50.00 - 99.99 лв.
    • 1000 минути в мобилната мрежа на VIVACOM
    • 1000 SMS в мрежата на VIVACOM
    • 100 MB

     

    1. Презаредете в рамките на 30 дни след последния ваучер и получавате бонус спрямо презаредената сума
    2. Всяко ново презареждане в следващите 30 дни дава възможност да получите нов бонус
    3. Няма ограничения относно броя на презарежданията
    4. Първо се изразходва бонусът, а след това стойността на ваучерите
    5. Валидността на всеки бонус е 30 дни
    6. За началото на 30-дневния период се счита деня на зареждане на ваучер
      
      
    • Акумулираните бонуси ще бъдат предоставени в рамките на 2 работни дни след презареждането и ще бъдат валидни 30 дни.
    • Ако заредите в рамките на следващите 30 дни и не сте изчерпили предходния бонус, той ще бъде прибавен към новия бонус. Валидността на новия общ бонус ще бъде 30 дни.
    • Бонусите не могат да се използват за услуги с добавена стойност.
    • VIVACOM си запазва правото едностранно да прекрати програма "Мания" за получаване на бонуси.
    • Бонусът е валиден 30 дни. Ако той е зареден на 2015-05-01 в 00:46:48ч, то 30 дни са до 2015-05-31 00:46:48ч.

    1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
    2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност. 
    3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
    4. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
    5. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.   
    6. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    7. Услугата мобилен интернет не може да бъде използвана в роуминг.
   • i-Traffic XS+

      

    План с неограничен мобилен интернет за 7.99 лв. на месец с ДДС

     

    • Неограничени включени MB в БГ
    • Включени 1000 MB на максимална скорост    
    • 15 канала мобилна телевизия TV GO

      

      

    Правила и условия:

     

    1. При нова активация, без закупуване на субсидирано устройство, е необходимо да се заплати съответната цена на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъкът от него ще се приспада от следващите фактури до пълното му възстановяване.
    2. Тарифата е за данни без възможност за гласови услуги.
    3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
    4. След изчерпване на включените MB на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps.
    5. Включените MB на максимална скорост сa валидни в България. Тарифен план i-Traffic XS+, няма възможност за активиране на услугата роуминг.
    6. Цена на един SMS към национални мрежи и в роуминг в ЕС – 0.18лв. с ДДС.
    7. Неизразходваните включени МВ на максимална скорост не се прехвърлят за следващ месец.
    8. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
    9. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    10. Минималната продължителност на договора е 1 година.
    11. За достъп до мобилен интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси.
    12. Първоначално определената финансова граница на потребление за VIVACOM i-Traffic XS+е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
    13. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
    14. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. VIVACOM не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от VIVACOM обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
    15. Включен пакет TV GO 4Free с 15 канала.
    16. Тарифeн план i-Traffic XS+ позволява преференциално и последователно ползване на до 3 пакета по 500 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 1,00 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на включеният в тарифния план обем МВ на максимална скорост, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) вторият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третият допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. Включените MB на максимална скорост в тарифния план са валидни в България. Всеки един от допълнителните пакети се предоставя на максимална скорост в България. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps.

     

   • VIVA Bonus

      

    • 300 VIVACOM минути
    • 300 национални минути
    • 3 000 MB бонус в стартовия пакет
    • 2.50 лв. (без ДДС) включен левов баланс

    Цени:

      

    Основни цени на този план без включен ДДС:

     

    Цена на стартов пакет

    6.67 лв.

    Включен баланс

    2.50 лв.

    Включени минути за разговори към мобилни номера от мрежата на VIVACOM 300
    Включени минути за разговори към всички национални мрежи 300
    Промо включени МВ на максимална скорост 3 000 МВ
    Разговори към всички мрежи в страната 0.21 лв. на минута
    Тарифиране на изходящи разговори 180 сек./60 сек.
    SMS към всички мрежи в страната 0.21 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.25 лв. на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.50 лв. на съобщение
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE 0.25 лв. на 1 MB (1 MB = 1024 KB)
    Разговори към страни от Първа международна група  ВИЖ ТУК 0.60 лв. на минута
    Разговори към страни от Втора международна група  ВИЖ ТУК
    1.27 лв. на минута
    Разговори към страни от Трета международна група   ВИЖ ТУК 1.60 лв. на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност   ВИЖ ТУК
    Информация за цени на международни разговори    ВИЖ ТУК

      

    X
     
     
     
     

    Бонуси при презареждане:
      

    Предплатен тарифен план VIVA Bonus
    Промоционални  мобилни данни при презареждане с 10.00 лв. или по-голяма сума 1 000  2 000 MB

      

    1. Няма ограничения относно броя на презарежданията
    2. Валидността на всеки бонус е 25 дни
    3. При презареждане на сума над 10лв. в рамките на 25 дни и предходния бонус не е изчерпен, той ще бъде прибавен към новия бонус.
    4. Акумулираните бонуси ще бъдат предоставени в рамките на 2 работни дни след презареждането.
    5. За началото на 25-дневния период се счита деня на зареждане на бонуса.

     

    Официални правила на промоция Бонуси при презареждане на пакет VIVA Bonus 

     Правила иусловия:

     

    1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 180 секунди.
    2. Включеният левов баланс в стартовия пакет може да бъде използван към всички дестинации.
    3. Минималното първоначално таксуване на мобилни данни е 100 KB, след това на сесии от 1 KB.
    4. Не се удържа такса при презареждане
    5. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.
    6. Предплатения тарифен план VIVA Bonus може да се използва за гласови и SMS услуги в роуминг.   
    7. Срокът на валидност на включения левов баланс е 90 дни, като той се подновява при презареждане с 4 или повече лева. Всички останали услуги в стартовия предплатен пакет са с валидност 25 дни.
    8. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.

    Добавки:

     

    Активирай своя допълнителен пакет на *123# или с безплатен SMS към номер 1236

      

    Допълнителен пакет +Talk +Talk Super +Net +Net Super
    VIVACOM минути
    300
    500
    +150
    +300
    Национални минути
    20
    50
    +10
    +20
    VIVACOM SMS
    -
    +25
    -
    +25
    MB/мобилни данни
    +200
    +400 +1000
    400
    1000 1500
    Валидност
    7 дни
    25 дни
    7 дни
    25 дни
    Цена
    3.33 лв.
    5.83 лв.
    3.33 лв.
    5.83 лв.
    Код за SMS покупка през номер 1236
    М2
    М3
    D1
    D2

      

    Бонусите в твоята добавка са означени със знак „+“

      

    • Тарифирането на включените услуги е според предплатената тарифа към която се активират добавките
    • Цената на допълнителните пакети/добавки се удържа от левовия баланс на предплатената карта
    • Няма ограничение в броя на активираните допълнителни пакети/добавки
    • При активиране на два, или повече, допълнителни пакета/добавки услугите от еднакъв тип (минути, MB, SMS-и) се натрупват, като валидността на натрупаните стойности е равна на най-дългата валидност от двата, или повече, активирани допълнителни пакета/добавки

     

    Официални правила на промоция Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи

     

   • Easy Traffic

    Предплатен мобилен интернет

      

    • 20 000 включени MB
    • 30 дни срок на валидност на включените MB

     

     

    Характеристики Easy Traffic
    Цена на стартов пакет без ДДС 16.67 лв.
    Включени MB 20 000
    Валидност 30 дни

     

    Правила и условия:

      

    1. При първоначално активиране на пакета, сметката ще бъде заредена с първоначален баланс от 20000 MB.
    2. Валидността на първоначално включените в пакета 20 000 MB e 30 дни от датата на активиране на предплатената карта. Ако не бъде зареден ваучер в този период, неизразходваните услуги се губят.
    3. При всяко презареждане между 10.00 лв. и 100.00 лв. на предплатената карта Easy Traffic клиентите получават различен бонус на всеки 10 лв.  
    4. Валидността на бонусите е 20 дни от датата на презареждане.
    5. След изтичане на периода на валидност включените MB не могат да бъдат използвани.
    6. Минималната първоначално таксуване е 100 KB, след това на сесии от 1 KB.
    7. Всички гласови, SMS и MMS услуги по картата са ограничени.
    8. Валидността на предплатената карта е стандартна – 11+1 месеца, в случай че няма презареждане след активацията.
    9. Предплатеният пакет Easy Traffic не може да бъде използван в роуминг.
    10. Проверка на включените услуги може да се направи чрез код USSD *104#, при което ще се визуализира информация за оставащите MB по баланса.

     

     

    Бонуси при презареждане

    10 лв. 2 500 MB
    20 лв. 6 000 MB
    30 лв. 8 500 MB
    40 лв. 12 000 MB
    50 лв. 14 500 MB
    60 лв. 18 000 MB
    70 лв. 20 500 MB
    80 лв. 24 000 MB
    90 лв. 26 500 MB
    100 лв. 30 000 MB

     

    1. Няма ограничения относно броя на презарежданията.
    2. Валидността на всеки бонус е 20 дни.
    3. За началото на 20-дневния период се счита деня на зареждане на ваучер.
    4. Ако заредите в рамките на следващите 20 дни и не сте изчерпили предходния бонус, той ще бъде прибавен към новия бонус. Валидността на новия общ бонус ще бъде 20 дни.

     

     

   • Bravo

    Bravo

    Предплатен мобилен план

    Основни цени на този план без включен ДДС:

    Цена на стартов пакет

    5 лв.

    Включен баланс

    2.50 лв.

    Включени минути за разговори в мобилната мрежа на VIVACOM 300 минути
    Включени SMS-и в мобилната мрежа на VIVACOM 300 SMS
    Включени МВ на максимална скорост 4 000 MB
    Разговори към всички мрежи в страната 0.31 лв. на минута
    SMS към всички мрежи в страната 0.21 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.25 лв. на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.50 лв. на съобщение
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 0.25 лв. на MB
    WAP през CSD 0.10 лв. на минута
    Разговори към страни от Първа международна група  ВИЖ ТУК 0.60 лв. на минута
    Разговори към страни от Втора международна група  ВИЖ ТУК
    1.27 лв. на минута
    Разговори към страни от Трета международна група   ВИЖ ТУК 1.60 лв. на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност   ВИЖ ТУК
    Информация за цени на международни разговори    ВИЖ ТУК

     

   • Bravo +

      
    Bravo +

    Предплатен мобилен план

      

    Основни цени на този план без ДДС:

    Цена на стартов пакет

    8.34 лв.

    Включен баланс

    4.17 лв.

    Включени минути за разговори към всички 100 минути 
    Включени МВ на максимална скорост 4000 МВ
    Разговори към всички мрежи в страната 0.31 лв. на минута
    SMS към всички мрежи в страната 0.21 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.25 лв. на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.50 лв. на съобщение
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 0.25 лв. на MB
    WAP през CSD 0.10 лв. на минута
    Разговори към страни от Първа международна група  ВИЖ ТУК 0.60 лв. на минута
    Разговори към страни от Втора международна група  ВИЖ ТУК
    1.27 лв. на минута
    Разговори към страни от Трета международна група   ВИЖ ТУК 1.60 лв. на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност   ВИЖ ТУК
    Информация за цени на международни разговори    ВИЖ ТУК

     

        

      

   • VIVA International

    Предплатена карта за дълги разговори с чужбина

       

    • до 300 включени минути за разговори към България, Европейски съюз, Русия и Турция
    • до 6000 включени MB мобилен интернет

     

    VIVA International пакети

     
     
    Направление
    VIVA International 6
    VIVA International 20
    VIVA International 50
    Стартов пакет
    5 лв.
    16.67 лв.
    41.67 лв.

    Включено време за разговори (1)

    25 минути
    100 минути
    300 минути

    Включени MB

    1 000 MB
    1 500 MB
    6 000 MB

    Цена за разговори в България

    0.31 лв. на минута
    0.31 лв. на минута
    0.31 лв. на минута

    Цена за разговори към Първа международна група

    0.60 лв. на минута 0.60 лв. на минута 0.60 лв. на минута

    Цена за разговори към Втора международна група

    1.27 лв. на минута 1.27 лв. на минута 1.27 лв. на минута
    SMS в България
    0.21 лв. на съобщение
    0.21 лв. на съобщение 0.21 лв. на съобщение
    SMS към международни мрежи
    0.25 лв. на съобщение
    0.25 лв. на съобщение 0.25 лв. на съобщение
    Валидност
    20 дни
    20 дни 20 дни

    1. Включените минути за разговори са валидни за всички мрежи в България, I-ва международна група и мобилни мрежи в страните от ЕС, Турция и Русия.  

    При презареждане на предплатени пакети VIVA International 6;20;50 се предоставят посочените минути и MB в раздел “Бонуси”, според описаните условията за  презареждане. Ползването на услуги и разговори към други направления не е  възможно, освен при наличие на баланс, останал вследствие на „незакръглено  презареждане“.

     

    Основни цени на този план без включен ДДС:

     

    SMS към всички мобилни мрежи в страната

    0.21 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.25 лв. на съобщение
    MMS към всички нац. мобилни оператори 0.50 лв. на съобщение
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/4G 0.25 лв. на MB
    WAP през CSD 0.09 лв. на минута
    Разговори към страни от Първа международна група 0.60 лв. на минута
    Разговори към страни от Втора международна група 1.27 лв. на минута
    Разговори към страни от Трета международна група 1.60 лв. на минута
    Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

     

    Информация за цени на международни разговори виж тук

     

    Правила и условия

     

    1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на минута.
    2. Включенито минути за разговори в стартовия пакет не могат да бъдат използвани към номера с добавена стойност. 
    3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
    4. При всяко презареждане над 8.33 лв. без ДДС се получават бонуси.
    5. Предплатените пакети VIVA International 6/20/50 не могат да се използват в роуминг
    6. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
    7. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
    8. При получаване на бонус минути и MB се таксува съответната сума кореспондираща на описаните ценови граници в раздел „Бонуси“.

    9. При всяко презареждане със сума равна на сума от бонус схемата в раздел „Бонуси“ автоматично се активира съответният бонус с минути и MB, според описаните ценови граници
    10. При „незакръглено презареждане“ със сума, която не е равна на описаните ценови граници в раздел „Бонуси“, се получава бонусът за който презареждането покрива ценовата граница. Останалата сума от презареждането се запазва като левов баланс в картата и може да се използва за услуги и разговори към други направления според описаните цени по дестинации в предплатените пакети.
    11. В случай, че има останал левов баланс от „незакръглено презареждане“ и картата бъде презаредена с нова сума, то двете суми ще бъдат събрани и ако сборът от двете бъде равен или по-голям от ценова граница в бонус схемата, то тогава автоматично ще се  активира бонуса според описаните правила
    12. Всички посочени цени са без ДДС. 

     

     

    Бонуси при презареждане

     

    8.34 лв. 30 минути*
    1 500 MB
    16.67 лв. 100 минути*
    3 000 MB
    25 лв. 130 минути*
    4 500 MB
    33.33 лв. 200 минути*
    6 000 MB
    41.67 лв. 300 минути*
    6 000 MB
    50 лв. 330 минути*
    7 500 MB
    58.34 лв. 400 минути*
    9 000 MB
    66.67 лв. 430 минути*
    10 500 MB
    75 лв. 500 минути*
    12 000 MB
    83.34 лв. 600 минути*
    12 000 MB

    1. Няма ограничения относно броя на презарежданията
    2. Валидността на всеки бонус е 20 дни
    3. За началото на 20-дневния период се счита деня на зареждане на ваучер

    Акумулираните бонуси ще бъдат предоставени в рамките на 2 работни дни след презареждането и ще бъдат валидни 20 дни. Ако заредите в рамките на следващите 20 дни и не сте изчерпили предходния бонус, той ще бъде прибавен към новия бонус. Валидността на новия общ бонус ще бъде 20 дни. Посочените цени са без ДДС.

     

     

   • Traffic Unlimited

     

    Управлявате своя бизнес в движение

     

    Мобилният интернет ви дава лесен и удобен достъп до информация и услуги онлайн на вашия таблет или лаптоп, дори и далеч от офиса.

    С абонаментните планове Traffic Unlimited разполагате с неограничени включени данни, а благодарение на 4G и 3G мрежата е възможен бърз достъп до имейл, новини, TV и видео стрийминг и всичко, което правите онлайн във вашия офис. С плановете Traffic Unlimited получавате SIM карта за трафик на данни и изпращане на SMS-и, без възможност за провеждане на разговори.

    Traffic Unlimited идва при вас с 3G устройство или MiFi модем за пренос на данни на изгодна цена.

     

     

    Traffic Unlimited планове

    S+ M+ L+ XL+
    Mесечен абонамент в лева 8.17 лв. 13.17 лв. 23.17 лв. 31.50 лв.
    Включени MB неограничени
    Стандартни включени МВ на максимална скорост 1 000 MB 3 000 MB 6 000 MB 12 000 MB
    Основни цени за този план без включен ДДС:
    SMS към мобилната мрежа на VIVACOM 0.12 лв. на съобщение
    SMS към други мобилни оператори 0.12 лв. на съобщение
    WAP през CSD 0.05 лв. на минута

      

     


    Ограничение на скоростта след изчерпване на вкл. MB - 64 Kbps за Traffic Unlimited S+; 128 Kbps за Traffic Unlimited M+, L+ и XL+


     

    3G устройство

    Получавате към своя Traffic Unlimited план 3G устройство на изгодна цена:

     

    Mi-Fi или 3G USB модем

    При сключване на договор за плановете Traffic Unlimited получавате на изгодна цена 3G USB модем или безжичен MiFi модем за пренос на данни.

    Виж повече за MiFi модем huawei e5330 

    Виж повече за 3G USB модем Huawei E3351

     

     

    Още MB на максимална скорост

    Добавете към своя Traffic Unlimited план още MB на максимална скорост:
     

    +Traffic 750

     

    Добавете +Daily Traffic 750 и вземете допълнителни 750 MB на пълна скорост за валидни за един ден.
     

    Цена: 2.49 лв.

     

    +Traffic 750

     

    Добавете +Weekly Traffic 750 и вземете допълнителни 750 MB на пълна скорост за валидни за еднa седмица
     

    Цена: 4.16 лв.

     

     

    +Traffic 500 

    Добавете +Traffic 750 и вземете допълнителни 750 MB на пълна скорост валидни за месец, в случаите, в които вече сте използвали включения обем данни в основния план и се нуждаете от още
     

    Цена: 5.82 лв.

     

     

     

    1. Допълнителния пакет е валиден за нови и съществуващи абонати на тарифни планове с включени MB на висока скорост към плана или като допълнителен пакет за такива, с изключениe на Net&Call тарифите.  
    2. Клиентът заплаща съответната такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет. 
    3. Неизразходваните MB от +Traffic 750 пакетa не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
    4. При изтичане на валидността на пакети +Daily Traffic 750 и +Weekly Traffic 750, неизразходваните MB се губят.
    5. Активацията на допълнителен пакет +Traffic става чрез обаждане на Обслужване на клиенти на кратък номер 123 или през data.vivacom.bg.  
    6. Достъпването на data.vivacom.bg е възможно само през мобилната мрежа на VIVACOM.  
    7. Допълнителен пакет може да се заяви през сайта data.vivacom.bg само от съответния номер, към който да се активира пакета.
    8. При зареждане на 2 или повече еднотипни пакета, валидността на включените MB се увеличава до валидността на последния зареден такъв.
    9. При зареждане на 2 или повече различни пакети, с приоритет се използват MB по пакета с по-малка валидност

     

     

    Правила и условия

    1. Тарифи за данни без възможност за гласови услуги.
    2. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
    3. Включените MB не могат да се използват в роуминг.
    4. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
    5. Включените МВ на максимална достижима скорост са: Traffic Unlimited S+ - 1000 MB, Traffic Unlimited M+ -  3000 MB, Traffic Unlimited L+ - 6000 MB и Traffic Unlimited XL+ - 12000 MB. След достигане на тези обеми, скоростта се ограничава на 64 Kbps за Traffic Unlimited XS+ и Traffic Unlimited S+, и на 128 Kbps за останалите планове.
    6. Минималната продължителност на договора е 1 година.
    7. За достъп до мобилен интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси.
    8. Първоначално определената финансова граница на потребление за VIVACOM Traffic Unlimited S+/M+/L+/XL+ е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
    9. Максимална скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps. Максимална скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Скоростта до 42 Мbps е достижима за тарифни планове Traffic Unlimited M+, L+ и XL+ при използване на съвместим 3G USB модем, таблет или смартфон.
    10. 3G USB модем не се предоставя, когато с активираната услуга се вземе на лизинг или се закупи със субсидия друго устройство.
    11. Всички посочени цени са в лева, без включен ДДС.
      
      
   • VIVACOM Duo BIZ+

     

    • Фиксирана услуга с включен Виртуален мобилен номер с неограничени разговори в група.
    • 0.00 лв. на минута към мобилни абонати на VIVACOM от фиксирания телефон в пакета
    • 0.125 лв. на минута към мобилни абонати на други национални мрежи от фиксирания телефон в пакета
    • 3600 минути за селищни, междуселищни и международни номера от Първа група за фиксираната услуга на месец
    • Безплатни разговори от всички мобилни номера в пакета към затворена бизнес група
    • 20 включени минути на месец към други национални мобилни и фиксирани мрежи и международни номера от Първа група за всяка мобилна карта в пакета
    • 3600 включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
    • 3600 включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
    • Денонощна помощ на телефон 121

     

    Мобилна услуга 
    Включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 3600
    Включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета 3600
    Включени минути към други национални мобилни и фиксирани мрежи и международни номера от Първа международна група  20 
    Разговори в мрежата на VIVACOM след изчерпване на минутите (мобилна и фиксирана мрежа) 0.050 лв. на минута
    Разговори към други фиксирани оператори 0.050 лв. на минута 
    Разговори към други мобилни оператори 0.190 лв. на минута
     Фиксирана услуга
     Включени минути за селищни, междуселищни и международни разговори към страните от Първа международна група  3600
    Първоначална цена 0.110 лв. 
    Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик 0.042 лв. на минута 
    Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик 0.000 лв. на минута  
    Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в силен трафик 0.042 лв. на минута 
    Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в слаб трафик 0.042 лв. на минута 
    Разговори към мобилни абонати на VIVACOM 0.000 лв. на минута 
    Разговори към мобилни абонати на други национални оператори 0.125 лв. на минута 
    Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране на VIVACOM 
    Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)  

     

    1. Минималният срок на договoра е 12 месеца.
    2. Цената от 65 лв. е валидна при сключване на 2-годишен договор, с 1-годишен договор цената е 79 лв.
    3. Услугата се предлага само за бизнес клиенти на стандартен телефонен пост, обслужван от централа с възможност за таксуване на разговорите по време.
    4. За включените минути в пакета всяка започната минута се тарифира като цяла. За невключените минути тарифирането е на секунда. Разговори до 60 секунди се тарифират като 60 секунди.
    5. Разговорите от фиксирания телефон към национални мобилни мрежи се осъществяват орез Виртуалния мобилен номер. Всички останали разговори се осъществяват от фиксирания номер.
    6. Първоначалнатa цена за селищен и междуселищен разговор от 0.110 лв. за фиксиранта услуга не се прилага за включените минути. След изчерпване на вкючените минути за селищни, междуселищни и международни разговори, тарифирането е Стандартно съгласно Ценовата листа на VIVACOM.
    7. Включените във фиксираната услуга минути за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада.
    8. Включените минути за мобилната услуга не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни разговори или в роуминг.
    9. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
    10. Първоначално определената финансова граница на потребление е 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
    11. Всички цени са без включен ДДС.

   • VIVACOM Duo BIZ

     

    • 3600 минути за селищни, междуселищни и международни номера от Първа група за фиксираната услуга на месец
    • 3600 включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
    • 3600 включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
    • Възможност да се добавият до 5 допълнителни SIM карти на преференциални условия
    • Денонощна помощ на телефон 121 

     

    Мобилна услуга 
    Включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 3600
    Включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета 3600
    Разговори в мрежата на VIVACOM след изчерпване на минутите (мобилна и фиксирана мрежа) 0.050 лв. на минута
    Разговори към други фиксирани оператори 0.050 лв. на минута 
    Разговори към други мобилни оператори 0.190 лв. на минута
    SMS към мобилната мрежа на VIVACOM  0.117 лв. на съобщение  
    SMS към други мобилни оператори 0.117 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.175 лв. на съобщение
    MMS към мобилната мрежа на VIVACOM 0.500 лв. на съобщение
    MMS към други мобилни оператори 0.500 лв. на съобщение
    Видео разговор към мобилната мрежа на VIVACOM 0.408 лв. на минута 
    Видео разговор към други мобилни оператори 0.492 лв. на минута 
    Разговори към Първа международна група 0.300 лв. на минута 
    Разговори към Втора международна група  0.633 лв. на минута 
    Разговори към Трета международна група 1.050 лв. на минута 
    Wap през CSD 0.050 лв. на минута 
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.500 лв. на MB 
     Фиксирана услуга
    Включени минути за селищни, междуселищни и международни разговори към страните от Първа международна група  3600
    Първоначална цена на селищни и междуселищни разговори  0.110 лв. 
    Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик  0.042 лв. на минута 
    Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик  0.000 лв. на минута  
    Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в силен трафик  0.042 лв. на минута 
    Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в слаб трафик  0.042 лв. на минута 
    Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута 
    Разговори към други мобилни мрежи  0.242 лв. на минута 
    Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута 
    Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута 
    Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута 
    Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута 
    Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране на VIVACOM 
    Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)  
    Допълнителна SIM карта извън пакета:
    Месечен абонамент 10.00 лв.
    Включени минути към мобилната мрежа на VIVACOM 3600
    Включени минути към фиксирания номер в пакета 3600

     

    1. Минималният срок на договoра е 12 месеца.
    2. Цената от 65 лв. е валидна при сключване на 2-годишен договор, с 1-годишен договор цената е 79 лв.
    3. За включените минути в пакета всяка започната минута се тарифира като цяла. За невключените минути тарифирането е на секунда. Разговори до 60 секунди се тарифират като 60 секунди.
    4. Тарифирането на WAP през GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA e на 1 КВ. Минимално таксуване 1 КВ.
    5. Първоначалнатa цена за селищен и междуселищен разговор от 0.110 лв. за фиксиранта услуга не се прилага за включените минути. След изчерпване на вкючените минути за селищни, междуселищни и международни разговори, тарифирането е Стандартно съгласно Ценовата листа на VIVACOM.
    6. Включените във фиксираната услуга минути за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада.
    7. Включените минути за мобилната услуга не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни разговори или в роуминг.
    8. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
    9. Първоначално определената финансова граница на потребление е 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
    10. Всички цени са без включен ДДС.
   • VIVACOM Trio BIZ+

     

    • Фиксирана услуга с включен Виртуален мобилен номер с неограничени разговори в група. 
    • 0.00 лв. на минута към мобилни абонати на VIVACOM от фиксирания телефон в пакета
    • 0.125 лв. на минута към мобилни абонати на други национални мрежи от фиксирания телефон в пакета
    • 3600 минути за селищни, междуселищни и международни номера от Първа група за фиксираната услуга на месец
    • Безплатни разговори от всички мобилни номера в пакета към затворена бизнес група
    • 20 включени минути на месец към други национални мобилни и фиксирани мрежи и международни номера от Първа група за всяка мобилна карта в пакета
    • 3600 включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
    • 3600 включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
    • Високоскоростен и надежден интернет с неограничен трафик. 
    • Максимална Интернет скорост на download - 20 Mbps
    • Максимална Интернет скорост на upload - 2 Мbps
    • Антивирусен софтуер ESET NOD32 ISP Edition - 3 лиценза
    • 60 електронни пощенски кутии. Достъп чрез POP3/IMAP/SMTP/Web (с обем 500 MB)
    • 5 GB web hosting пространство
    • Регистрация и поддръжка на домейн на клиента за срока на договора (домейните се регистрират в областите .com, .net или .org. Не важи за домейн в областта .bg)
    • 5 реални статични IP адреса
    • Денонощна помощ на телефон 121, както и на E-mail: TechnicalDesk@vivacom.bg
    • Безплатен Wi-Fi модем

     

    Мобилна услуга
    Включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM  3600 
    Включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета 3600
    Включени минути към други национални мобилни и фиксирани мрежи и международни номера от Първа международна група 20 
    Разговори в мрежата на VIVACOM след изчерпване на минутите (мобилна и фиксирана мрежа) 0.050 лв. на минута
    Разговори към други фиксирани оператори 0.050 лв. на минута 
    Разговори към други мобилни оператори 0.190 лв. на минута
    Фиксирана услуга
    Включени минути за селищни, междуселищни и международни разговори към страните от Първа международна група  3600
    Първоначална цена 0.110 лв. 
    Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик 0.042 лв. на минута 
    Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик 0.000 лв. на минута  
    Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в силен трафик 0.042 лв. на минута 
    Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в слаб трафик 0.042 лв. на минута 
    Разговори към мобилни абонати на VIVACOM 0.000 лв. на минута 
     Разговори към мобилни абонати на други национални оператори  0.125 лв. на минута  
    Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране на VIVACOM 
    Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)  

     

    1. Минималният срок на договoра е 12 месеца.
    2. Посочената цена е валидна при сключване на 2-годишен договор, при сключване на 1-годишен договор цената е 99 лв.
    3. Услугата се предлага само за бизнес клиенти на стандартен телефонен пост, обслужван от централа с възможност за таксуване на разговорите по време.
    4. За включените минути в пакета всяка започната минута се тарифира като цяла. За невключените минути тарифирането е на секунда. Разговори до 60 секунди се тарифират като 60 секунди.
    5. Разговорите от фиксирания телефон към национални мобилни мрежи се осъществяват орез Виртуалния мобилен номер. Всички останали разговори се осъществяват от фиксирания номер.
    6. Първоначалнатa цена за селищен и междуселищен разговор от 0.110 лв. за фиксиранта услуга не се прилага за включените минути. След изчерпване на вкючените минути за селищни, междуселищни и международни разговори, тарифирането е Стандартно съгласно Ценовата листа на VIVACOM.
    7. Включените във фиксираната услуга минути за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада.
    8. Включените минути за мобилната услуга не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни разговори или в роуминг.
    9. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
    10. Ако желаете инженерно инсталиране на VIVACOM Net услугата се заплаща цена съгласно действащата Ценова листа.
    11. Първоначално определената финансова граница на потребление е 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
    12. Всички цени са без включен ДДС.

   • VIVACOM Trio BIZ

     

    • 3600 минути за селищни, междуселищни и международни номера от Първа група за фиксираната услуга на месец
    • 3600 включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
    • 3600 включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
    • Възможност да се добавият до 5 допълнителни SIM карти на преференциални условия
    • Високоскоростен и надежден интернет с неограничен трафик. 
    • Максимална Интернет скорост на download - 12 Mbps
    • Максимална Интернет скорост на upload - 2 Мbps
    • Антивирусен софтуер ESET NOD32 ISP Edition - 3 лиценза
    • 60 електронни пощенски кутии. Достъп чрез POP3/IMAP/SMTP/Web (с обем 500 MB)
    • 5 GB web hosting пространство
    • Регистрация и поддръжка на домейн на клиента за срока на договора (домейните се регистрират в областите .com, .net или .org. Не важи за домейн в областта .bg)
    • 5 реални статични IP адреса
    • Денонощна помощ на телефон 121, както и на E-mail: TechnicalDesk@vivacom.bg
    • Безплатен Wi-Fi модем

     

    Мобилна услуга 
    Включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 3600
    Включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета 3600
    Разговори в мрежата на VIVACOM след изчерпване на минутите (мобилна и фиксирана мрежа) 0.050 лв. на минута
    Разговори към други фиксирани оператори 0.050 лв. на минута 
    Разговори към други мобилни оператори 0.190 лв. на минута
    SMS към мобилната мрежа на VIVACOM  0.117 лв. на съобщение  
    SMS към други мобилни оператори 0.117 лв. на съобщение
    SMS към международни оператори 0.175 лв. на съобщение
    MMS към мобилната мрежа на VIVACOM 0.500 лв. на съобщение
    MMS към други мобилни оператори 0.500 лв. на съобщение
    Видео разговор към мобилната мрежа на VIVACOM 0.408 лв. на минута 
    Видео разговор към други мобилни оператори 0.492 лв. на минута 
    Разговори към Първа международна група 0.300 лв. на минута 
    Разговори към Втора международна група 0.633 лв. на минута 
    Разговори към Трета международна група 1.050 лв. на минута 
    Wap през CSD 0.050 лв. на минута 
    GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.500 лв. на MB 
     Фиксирана услуга
    Включени минути за селищни, междуселищни и международни разговори към страните от Първа международна група 3600
    Първоначална цена на селищни и междуселищни разговори  0.110 лв. 
    Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик  0.042 лв. на минута 
    Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик  0.000 лв. на минута  
    Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в силен трафик  0.042 лв. на минута 
    Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в слаб трафик  0.042 лв. на минута 
    Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута 
    Разговори към други мобилни мрежи 0.242 лв. на минута 
    Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута 
    Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута 
    Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута 
    Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута 
    Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране на VIVACOM 
    Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)  
    Допълнителна SIM карта извън пакета:
    Месечен абонамент 10.00 лв.
    Включени минути към мобилната мрежа на VIVACOM 3600
    Включени минути към фиксирания номер в пакета 3600

     

    1. Минималният срок на договoра е 12 месеца.
    2. Посочената цена е валидна при сключване на 2-годишен договор, при сключване на 1-годишен договор цената е 99 лв.
    3. За включените минути в пакета всяка започната минута се тарифира като цяла. За невключените минути тарифирането е на секунда. Разговори до 60 секунди се тарифират като 60 секунди.
    4. Тарифирането на WAP през GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA e на 1 КВ. Минимално таксуване 1 КВ.
    5. Първоначалнатa цена за селищен и междуселищен разговор от 0.110 лв. за фиксиранта услуга не се прилага за включените минути. След изчерпване на вкючените минути за селищни, междуселищни и международни разговори, тарифирането е Стандартно съгласно Ценовата листа на VIVACOM.
    6. Включените във фиксираната услуга минути за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада.
    7. Включените минути за мобилната услуга не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни разговори или в роуминг.
    8. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на БТК могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
    9. Ако желаете инженерно инсталиране на VIVACOM Net услугата се заплаща цена съгласно действащата Ценова листа.
    10. Цените на разговорите от допълнителната SIM карта са аналогични с посочените в пакета.
    11. Първоначално определената финансова граница на потребление е 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
    12. Всички цени са без включен ДДС.
   • VIVATeams

    Услугата VIVATeam предоставя контрол на изходящи обаждания и SMS, и локализация на мобилните карти.

    ВХОД В СИСТЕМАТА

    Пакет +VIVATeam Control: Предоставя възможност за управление на изходящи обаждания и SMS. Чрез ограниченията "Черен списък" и "Бял списък" управлявате достъпа до избрани от Вас мрежи и номера, контролирайки по този начин своите разходи за мобилни услуги. 

    Цена: 5 лв. /месец 

    (Цената е без включен ДДС) 

    Пакет +VIVATeam Location: Предоставя възможност за локализация на мобилните карти. Локализацията се осъществява при поискване на момента или по предварително зададен график. 

     Цена: 6 лв. /месец 

    (Цената е без включен ДДС)

     

    1. Допълнителните пакети +VIVATeam са на абонамент и се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
    2. Добавянето на допълнителен пакет +VIVATeam Control е позволено за всички мобилни гласови тарифни линии за бизнес клиенти на VIVACOM.
    3. Добавянето на допълнителен пакет +VIVA Team Location е позволено за всички мобилни гласови тарифни линии и тарифи за пренос на данни за бизнес клиенти на VIVACOM.
    4. Възможно е добавянето на повече от един допълнителен пакет на един мобилен номер, единствено ако допълнителните пакети са различни по вид.
    5. С подписването на договора за допълнителен пакет +VIVATeam, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
    6. В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци на мобилната услуга.
    7. VIVACOM има право временно да спира и активира + VIVA Team Location, активирана на определена SIM карта, при заявление за това, направено чрез обаждане от съответната SIM карта, независимо от кого изхожда искането.
    8. За периода на временно ограничаване на + VIVA Team Location, клиентът не е освободен от задължението за заплащане на достъп до услугата.
    9. Локализирането се осъществява като се използва информация от мобилната мрежа на VIVACOM.
    10. Отклоненията от точното местонахождение могат да варират от 100 метра за гъсто населените места до няколко километра за райони с по-слаба мобилна мрежа.
    11. VIVATeam e услуга на VIVACOM и Сирма Мобайл.
    12. Всички посочени цени са без включен ДДС.

     

     

   • +BG&Europe

    +BG&Europe е пакет, с който получавате безплатни минути за разговори с всички мобилни и фиксирани оператори в страната, както и към Първа международна група.

     

    +BG&Europe S
    +BG&Europe M
    +BG&Europe L
    Месечна такса на пакет с абонамент 4.83 лв. 8.17 лв. 13.17 лв.
    Месечна такса на пакет без абонамент 6.50 лв. 9.83 лв. 14.83 лв.
    Безплатни минути към всички мобилни и фиксирани оператори в страната и към Mеждународна зона 1 50 100 200
    • Всички посочени цени са в лева, без включен ДДС.
    • Пакета не е валиден за Business Smart

    Правила и условия:

     

    1. Таксуването е на 60 секунди. Всяка започната минута се тарифира като цяла.
    2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
    3. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план.
    4. Активиране и деактивиране на услугата може да се извършва веднъж месечно.
    5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
    6. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
    7. Всички посочени цени са в лева, без включен ДДС.
    8. Пакета не е валиден за Business Smart

     

     

    Условия при абонамент:

    1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
    2. Включените минути в допълнителният пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
    3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
    4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
    5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
    6. В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци.

     

     

   • +International

    Говорете с всички мобилни и фиксирани мрежи в
    ЕС, Турция, Русия, Швейцария, САЩ, Канада и Израел!

     

    +International e пакет с включени минути към най-използваните международни дестинации.
     
    +International S
    +International M
    +International L
    Месечен абонамент 4.83 лв. 8.17 лв. 13.17 лв.

    Включени минути към всички мобилни и фиксирани мрежи в ЕС, Турция, Русия, Швейцария, САЩ, Канада и Израел

    30 90 150
    Цена на включена минута 0.161 лв. 0.091 лв. 0.088 лв.
    • Пакета не е валиден за Business Smart

    Правила и условия:

     

    1. Допълнителните пакети са валидни за нови и съществуващи, частни и бизнес клиенти на VIVACOM, ползващи гласови мобилна услуга;
    2. Включените минути са валидни за изходящи разговори от България към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС, Турция, Русия, Швейцария, САЩ, Канада и Израел;
    3. +International S/M/L са валидни за всички гласови абонаментни тарифи за бизнес и частни клиенти на VIVACOM;
    4. +International S/M/L се предлагат само със срочен договор за 12 или 24 месеца;
    5. Таксуването на разговорите е на всяка започната минута – 60/60;
    6. Включените минути в допълнителните пакети се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива;
    7. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за мждународни разговори;
    8. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия месец;
    9. Всички цени са в лева без ДДС.
    10. Пакета не е валиден за Business Smart
   • BlackBerry®

    Почувствайте свободата с един телефон!

     
    BlackBerry® е мобилно решение за сигурен on-line достъп до e-mail и мобилни услуги директно от вашия телефон. Имате постоянен достъп до вашите e-mail адреси, служебни и лични контакти. Изберете подходящ за вас BlackBerry пакет и го добавете към абонаментния си план.
     
    План Месечен абонамент Мобиле интернет на максимална скорост Мобиле интернет на в БГ / ЕС SMS в мрежата на VIVACOM MMS в мрежата на VIVACOM
    BlackBerry Smart 14.90 лв. (без ДДС) 100 MB Неограничен / 3 450 100 SMS 100 MMS
    BlackBerry Advanced 25.90 лв. (без ДДС) 1000 MB Неограничен / 5 950 200 SMS 200 MMS
    BlackBerry Premium 37.90 лв. (без ДДС) Неограничен MB Неограничен  / 8 700 3 600 SMS 3 600 MMS

     

    1. Неизразходваните SMS-и, ММS-и данни не се прехвърлят за следващ отчетен период;
    2. Активирането на допълнителен пакет BlackBerry® става с подписване на 12 или 24месечен договор;
    3. След изчерпване на включените в съответния пакет MB-те на максимална скорост, тя се ограничава на 128 kbps.;
    4. Включените МВ на максимална скорост са валидни в България и в роуминг в ЕС;
    5. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС);
    6. Цените са без ДДС.
    7. Пакета не е валиден за Business Smart
     
     
   • Smart планове
   • Business Traffic
   • Business Smart и Unlimited+
   • +Roaming West Balkans
   • +EU Roaming Daily Pass
   • +UK Data
   1. Как да разреша проблема?

     

    В случай, че имате инсталирано приложение Viber е възможно част от разговорите ви да преминат през него.

    Това от своя страна може да доведе до лошо качество на звука.

    За да избегнете тов е нужно да проверите настройките на приложението и да е премахнете активираната по подразбиране опция за получаване на разговори (непоискани) чрез Viber.

    По този начин приемането на разговорите ще бъдат с гарантирано качество през GSM мрежата на "Виваком България" ЕАД.

     

    Изключване на опцията:

    BG: Настройки -> Обаждания и съобщения -> Обаждания по Viber-in

    EN: Settings -> Calls and messages -> Viber-In Call

     

      

     

    Важно:

    Viber не е услуга предоставяна от "Виваком България" ЕАД и не носи отговорност за качеството на предоставяните услуги посредством приложението.

     

   1. Покупка на услуги и съдържание чрез мобилно устройство

     

    Вие може да правите покупки за продукти и услуги включително абонаменти за различни стоки и услуги, мобилни приложения, директно през мобилното си устройство, като заплащате сумата на закупеното директно със сметката към мобилната услуга;  Без значение дали услугата е на VIVACOM  или на трета страна, мобилните покупки ще бъдат начислени директно към сметката Ви или ще бъдат приспаднати от Вашия баланс. Мобилното разплащане е възможно както за абонати на предплатени карти, така и за абонаментни планове.  

     

   2. Как може да пазарувам продукти и услуги през телефона и да заплащам със сметката към мобилната си услуга?

     

    Подобно разплащане бива налично, само ако собственикът на стоките и услугите е предоставил тази възможност за своите потребители.  При наличието на този тип разплащане ще имате избор за тип разплащане „Плати чрез сметката на мобилния оператор“ (примерно изписване). Избирайки този тип разплащане, сумата се начислява директно към сметката Ви или ще бъде приспадната от Вашия баланс. За част от услугите ще Ви бъде изискан PIN, който може да получите на Вашето мобилно устройство чрез SMS, само след като въведете  мобилния номер си в полето, определено за тази цел. На същия мобилен номер ще бъде начислена и сумата за поръчаната стока и услуга.

    След всяка поръчка или заплатен абонамент, ще получите SMS известие, което Ви уведомява за стойността на поръчката, какво точно е закупено, как може да се спре абонамента, при наличието на такъв.

     

   3. Как мога да разбера какво съм закупил с мобилно разплащане?

     

    Всяка покупка бива отбелязана със SMS,  в който е описано какво точно е закупено, колко струва, как може да се спре абонамента, при наличието на такъв. При направен абонамент, ще получавате SMS нотификация при всяко подновяване – заплащане на абонамента. Може да се направи проверка и в детайлната разпечатка на излязлата Ви вече фактура за мобилната Ви услуга към VIVACOM.

     

   4. Ограничения при извършване на платежни операции

     

    VIVACOM не е доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Извършването на платежни операции (директно мобилно разплащане (DCB), участие в благотворителна дейност и заплащане на паркиране) е възможно до посочените в чл. 2, ал. 1, т. 12 от ЗПУПС ограничения – 100 лв. за еднократна операция и общо 600 лв. на месец за мобилен номер. След достигане на 600 лв. възможността за извършване на посочените по-горе платежни операции ще бъде ограничена от VIVACOM.

     

  нагоре
  Open cookie bot settings
  към контакти