Контакти

Обслужване на клиенти

123 за частни клиенти
121 за бизнес клиенти
+359 (0) 700 17 000 за мобилни или фиксирани клиенти на друг оператор

Информация и Услуги чрез оператор

11800 за Справки
120 за национални и международни услуги чрез оператор (достъп само от фиксиран телефон)
0800 10 101 за поръчка на Мобилен Консултант

Общи запитвания

VIVACOM Централен офис гр. София; Пощенски код 1784; бул. "Цариградско Шосе" 115 И

Запитвания от медии

E-mail: pr@vivacom.bg 

Жалби и Несъгласие с тарифирането

 

VIVACOM Обслужване на Клиенти

гр. София; Пощенски код 1784; Пощенска кутия № 44 

 
Дейността на БТК ЕАД е в обхвата на дейност на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения – адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.els@kzp.bg. Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги съдействие за решаването му може да се може да се получи от Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr.

Съвет за електронни медии

 

Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69

Тел: 02/ 9708810; Факс: 02/ 9733769

E-mail: office@cem.bg, Website: http://www.cem.bg/

Нашите магазини

 

Открийте най-близкия до вас VIVACOM магазин
 

Виж повече

 1. Провери автентичността на сайта
   
E-mail
За да Ви обслужим по-добре, моля, попълнете следната форма.

Всички полета, отбелязани със * са задължителни.
 1. Моля, изберете
  Моля, изберете
 2. В случай, че желаете детайлна информация за Вашата услуга или промяна на параметри, задължително попълнете полето.
 3. Моля, маркирайте услугата за която имате запитване/оплакване
 4. Лични данни
 5. Browse
  За да можем да подготвим бърз и точен отговор, Ви молим да ни дадете пълно описание на Вашето запитване. Възможно е да получите нашия отговор по email и той да бъде съхранен в Spam папката на електронната Ви поща. От съображения за сигурност не можем да извършваме промени по ценовите условия на Вашия договор и заявления за нови услуги, подадени от Вас по електронната поща.
 6. Моля, въведете символите от изображението *

Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти