Присъединяване на сгради
Maritime VSAT cover

Vivacom BIZ Logo
Комплексни решения за бизнеса

Vivacom предлага взаимоизгодни атрактивни търговски споразумения в сферата на телекомуникационно обслужване на новопостроени обекти за целите на скрепяване на трайни дългогодишни партньорски отношения с инвестиционни дружества от национално значение. 

За целите на осигуряване на висококвалифицирано техническо обслужване, компанията разполага с екип от специалисти в сферата на телекомуникационното обезпечаване на новoпостроени обекти.

 

За повече информация се свържете с нас чрез e-mail формата

Изпратете ни e-mail
Block 1

Vivacom развива тясна специализация в следните области:

✔ Съгласуване на инвестиционни проекти за изграждане на жилищни, административни, офис и търговски обекти;

✔ Проектиране и изграждане на решения за присъединяване на новопостроени обекти към мрежата на Vivacom;

✔ Проектиране и изграждане на най-съвременни комплексни технологични решения „От край - До край” за целите на телекомуникационна обезпеченост в новопостроени търговски, офис и жилищни сгради, мултифункционални, хотелски, ваканционни и жилищни комплекси от затворен тип;

✔ Проектиране и изграждане на проекти за стуктурни кабелни системи за предаване на глас, данни, високоскоростни оптични мрежи, FTTx технологии;

✔ Проектиране и изграждане на системи за осигуряване или подобряване на мобилното покритие;

✔ Проектиране и изграждане на кабелни системи за предаване на TV сигнал в обекти със специфики в архитектурното изпълнение (комплексни решения).

Tелекомуникационни
услуги и решения

 

Предлагаме цялостно телекомуникационно решение за всеки етап:

✔ Консултация при проектиране на сградата;

✔ Съгласуване на точка за присъединяване;

✔ Интернет за строителната площадка;

✔ Структурни кабелни системи от най-ново поколение;

 

Допълнително предлагаме следните услуги:

✔ Видеонаблюдение;

✔ Контрол на достъпа;

✔ Wi Fi зони, интернет, телевизия и телефония;

5g pic
Open cookie bot settings
към контакти