Полезни съвети

Стандартно таксуване и принципи на тарифиране на Vivacom фиксирана мрежа.

Вид разговор
Стандартно
таксуване*
VIVAFIX
Special/S/M/L
Таксуване "Стандартен план"

Национални разговори във фиксираната мрежа на Vivacom

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Национални разговори във фиксираната мрежа на Vivacom

Силен трафик
0.050 лв
0.010 лв
0.018 лв

Национални разговори във фиксираната мрежа на Vivacom

Слаб трафик
0.000 лв
0.010 лв
0.000 лв

Национални разговори към други фиксирани оператори

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Национални разговори към други фиксирани оператори

Силен трафик
0.050 лв
0.010 лв
0.084 лв

Национални разговори към други фиксирани оператори

Слаб трафик
0.050 лв
0.010 лв
0.000 лв

Разговори към мобилни оператори

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
-

Разговори към мобилни оператори

Мобилна мрежа на VIVACOM
0.150 лв
0.010 лв
Силен трафик: 0.250 лв
Слаб трафик: 0.210 лв

Разговори към мобилни оператори

Други мобилни мрежи
0.290 лв
0.010 лв
Силен трафик: 0.250 лв
Слаб трафик: 0.210 лв

Разговори към международни дестинации

Първоначално таксуване
0.000 лв
0.132 лв
0.000 лв

Разговори към Първа международна група

Силен и слаб трафик
0.18 лв
0.21 лв
0.18 лв

Разговори към Мобилни ЕС

Силен и слаб трафик
0.445 лв 0.445 лв 0.445 лв

Разговори към Втора международна група

Силен и слаб трафик
0.60 лв 0.73 лв 0.60 лв

Разговори към Трета международна група

Силен и слаб трафик
1.20 лв
1.46 лв
1.20 лв

Разговори към Четвърта международна група

Силен и слаб трафик
12.000 лв
14.65 лв
12.000 лв

Зелен телефон 0800/цени в лв.

Силен и слаб трафик
безплатен
безплатен
безплатен

Универсален номер 0700/цени в лв.

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Универсален номер 0700/цени в лв.

Силен трафик
0.050 лв
0.010 лв
0.018 лв

Универсален номер 0700/цени в лв.

Слаб трафик
0.000 лв
0.010 лв
0.000 лв

Услуги с добавена стойност за възрастни - цена на минута в лв. 090 3 55 8zz

Тарифа 1
0.960 лв 0.960 лв 0.960 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв. 090 0 21 4zz

Тарифа 2
0.576 лв 0.576 лв 0.576 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв. 090 0 32 1zz

Тарифа 3
0.216 лв 0.216 лв 0.216 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв. 090 0 51 0zz -1zz-2zz-4zz-7zz-8zz

Тарифа 6
1.188 лв 1.188 лв 1.188 лв

Телегласуване чрез номера 0901 - цена на разговор в лв. 090 1 56 zzz

Тарифа 7
0.660 лв 0.660 лв 0.660 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв. 090 0 10 zzz

Тарифа 7
0.660 лв 0.660 лв 0.660 лв

Услуги с добавена стойност за възрастни - цена на минута в лв. 090 3 51 0zz

Тарифа 11
2.400 лв
2.400 лв
2.400 лв

Телефонен указател 11800 - цена на минута в лв.

Силен и слаб трафик
0.39 лв
0.39 лв
0.39 лв

Информационни услуги (180) - цени в лв.

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Информационни услуги (180) - цени в лв.

Силен трафик
0.050 лв
0.018 лв
0.018 лв

Информационни услуги (180) - цени в лв.

Слаб трафик
0.000 лв
0.000 лв
0.000 лв

Безплатни разговори (150, 160, 166) - цени в лв.

Силен и слаб трафик
безплатен
безплатен
безплатен

Интернет достъп посредством номера 0134 100, 0134 000 (свързването с Интернет се заплаща допълнително) - цени в лв.

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Интернет достъп посредством номера 0134 100, 0134 000 (свързването с Интернет се заплаща допълнително) - цени в лв.

Силен трафик
0.030 лв
0.030 лв
0.030 лв

Интернет достъп посредством номера 0134 100, 0134 000(свързването с Интернет се заплаща допълнително) - цени в лв.

Слаб трафик
0.024 лв
0.024 лв
0.024 лв

Свободен Интернет достъп посредством номера 0134 200, 0134 300 (включва свързването с Интернет) - цени в лв.

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Свободен Интернет достъп посредством номера 0134 200, 0134 300 (включва свързването с Интернет) - цени в лв.

Силен трафик
0.036 лв
0.036 лв
0.036 лв

Свободен Интернет достъп посредством номера 0134 200, 0134 300 (включва свързването с Интернет) - цени в лв.

Слаб трафик
0.030 лв
0.030 лв
0.030 лв

*Със Стандартно тарифиране са: SuperFix, У Дома 50, У Дома 150, У Дома 250, Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300, Офис+ планове, Социални и здравни заведения, Стандартен бизнес план, Office Standard, всички пакетни услуги.

Селищни телефонни разговори - разговори, провеждани между абонатите на територията на една възлова централа на VIVACOM.

Междуселищната зона за разстояние обхваща всички разговори извън територията на една възлова централа на VIVACOM.

** За откриване на телефонен пост с първоначално изграждане на мрежа за достъп се заплаща еднократна цена от 24.00 лв./84.00 лв с ДДС съответно за частни клиенти/бизнес клиенти. За лица с над 50% нетрудоспособност  (Инвалиди 160 и Инвалиди 300)  – 12.00 лв. с ДДС.

 

 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings
към контакти