Tooway
 • Сателитен интернет

Tooway

Вашият бизнес може всичко
 

✔ Неограничен интернет

✔ Оптимизация на Video streaming

✔ Осигурен приоритет за бизнес пакети

✔ Безплатен нощен трафик

✔ Поддръжка 24/7 за премиум пакетите


Услугата Tooway е базирана на спътниково разпространение, което осигурява достъпност до услугата на цялата територия на страната. Тази технология ви позволява да разполагате с интернет свързаност на отделечени и труднодостъпни места.

 
 

Стандартни пакети
Премиум пакети
Tooway Basic
Tooway Bronze
Tooway Silver
Tooway Gold
Tooway Pro
Tooway Pro+
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
30 GB
Приоритетни данни
60 GB
Приоритетни данни
120 GB
Приоритетни данни
60 GB
Приоритетни данни
25 50 GB
Приоритетни данни
25 50 GB
Приоритетни данни
25 / 6 Mbps
Download / Upload
25 / 6 Mbps
Download / Upload
25 / 6 Mbps
Download / Upload
50 / 6 Mbps
Download / Upload
25 / 6 Mbps
Download / Upload
50 / 10 Mbps
Download / Upload
Включени функции:

✔ Приоритетни данни и неограничени стандартни данни

✔ 128 Kbps FWD минимална резервирана скорост на трафик

✔ Център за техническа помощ (TAC) - поддръжка в работно време

✔ Частен динамичен IP

✔ Безплатен нощен трафик

✔ Видео стрийминг до 1080p

✔ Безплатно оборудване

Включени функции:

✔ Приоритет на бизнес плановете в мрежата

✔ 256 Kbps минимална резервирана скорост на трафик

✔ Център за техническа помощ (TAC) - поддръжка 24/7

✔ 1 статичен публичен IP

✔ Безплатен нощен трафик

✔ Видео стрийминг до 1080p

✔ Безплатно оборудване

60 лв./мес.
110 лв./мес.
170 лв./мес.
130 лв./мес.
80 лв./мес.
130 лв./мес.

Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.

* Безплатен нощен трафик – в периода 1.00 до 7.00 ч. не се черпят от приоритетните данни.

** Оптимизиране на видео стрийминг - Цели да оптимизира качеството на видеото, за да гарантира, че абонатът може да максимизира своите приоритетни данни в най-голяма степен. Оформянето на скоростта на видео е предназначено да ограничи разделителната способност на поточно видео до 480p (Tooway Basic), 720p (Tooway Bronze и Gold) или 1080p (Tooway Silver, Pro и Pro+).

Vivacom ще изпрати свой технически специалист в уговореното време на адреса, посочен от вас. Специалистът ще конфигурира услугата и ще ви консултира как работи инсталираната услуга. За инсталирането на услугата е необходимо да осигурите:
 
 • Свободен електрически контакт, на разстояние по-малко от 1 м от мястото, където ще бъде инсталирана услугата
 • Персонален компютър или друго мрежово устройство с възможност за комуникация по протокол Ethernet и IP адресиране
 • Място достъпно за обслужване за монтаж и последваща поддръжка на сателитната антена
 • Трасе за преминаване на кабела от сателитната антена до сателитния модем
 

 

Свободен електрически контакт, на разстояние по-малко от 1 м от мястото, където ще бъде инсталирана Услугата
Персонален компютър или друго мрежово устройство с възможност за комуникация по протокол Ethernet и IP адресиране
Място достъпно за обслужване за монтаж и последваща поддръжка на сателитната антена
Трасе за преминаване на кабела от сателитната антена до сателитния модем
 1. Услугата Tooway се предлага при подписване на 12/24-месечен договор.
 2. Пакетите са валидни за бизнес клиенти.
 3. Договорът между Потребителя и Vivacom за предоставяне на услугата Tooway влиза в сила от датата на подписване на Констативния протокол за предоставяне на услугата.
 4. На абонатите се предоставят за временно ползване, за периода на действащото договорно отношение, следното устройство: сателитно оборудване модел SB2. Устройството остава собственост на Vivacom. При прекратяване на договора Клиентът следва да осигури достъп на служител на "Виваком България" ЕАД за демонтиране на оборудването. Ако оборудването е увредено или липсва, както и при неосигуряване на достъп в срок до 30 дни след прекратяване на договора, абонатът на "Виваком България" ЕАД дължи неустойка в размер 582.50 лв.
 5. Инсталационна такса – 50.00 лв. без ДДС
 6. Активационна такса – 50.00 лв. без ДДС
 7. Инсталирането на услугата се извършва от Vivacom след подписване на Заявление/Договор за предоставяне на услуга Tooway.
 8. Всички посочени цени са без включен ДДС.

 

 

Спецификация на професионалните VIVACOM Tooway услуги и ценова листа

Общи условия за предоставяне на услугите VIVACOM Tooway

Официални правила по промоция Tooway

Open cookie bot settings
към контакти