Специални номера
 • Бизнес решения

Специални номера

Възползвайте се от услугите ни, предоставящи специални номера, чрез които абонатите са достъпни за своите крайни потребители чрез негеографски номер  и единно таксуване от фиксираната ни мрежа или заплащат стойността на всеки входящ телефонен разговор по действащата ценова листа. Използвайте услугата ни за предоставяне на информационни и развлекателни услуги на доставчиците на услуги с добавена стойност или провеждайте гласувания в различни игри, състезания, конкурси, политически дебати и други. Изберете необходимото за вас.

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

Услугата Универсален номер - 0700 дава възможност да бъдете достъпни за вашите клиенти чрез един национален, лесно запомнящ се номер за цялата страна. Разговорите от крайни потребители от фиксираната мрежата на VIVACOM към номера 0700, се таксуват на цената на регионален телефонен разговор, а абонатите (потребителите) на услугата заплащат разликата (само при национален разговор) до пълната стойност на проведения разговор, в зависимост от продължителността.

 

Характеристики:

 • Един номер за цялата страна;
 • Пренасочване на обаждания към офис или филиал, които са най-близо до местонахождението на обаждащия се, до 300 зони за страната;
 • Линиите към Универсален номер 0700 могат да се използват за изходящи и входящи разговори;
 • Възможност за записване на съобщения по желание на клиента;
 • Възможност за IVR;
 • Пренасочване на разговори: при сигнал "Заето", при сигнал "Свободно";
 • Може да се зададе максималната продължителност на разговора;
 • Насочване на разговора към POTS/ ISDN или DDI на VIVACOM.

 

Допълнителни възможности:

 • Избор на специален 0700 номер;

 

Предимства:

 • Един лесно запомнящ се национален номер за достъп от цялата страна;
 • Единно таксуване на вашите клиенти в цялата страна;
 • Безплатна справка за входящите разговори към вашия 0700 номер;
 • Запазване на номера, независимо къде се преместват офисите ви.

 

Цени:

Параметри Цена (в лв. без ДДС)
Откриване на обикновен номер 100.00 лв.
Откриване на златен номер  500.00 лв.
Промоционален месечен абонамент за срока на догорява 0.00 лв.
Месечен абонамент за срочен договор 12*/24 м. 50.00 лв.
Промяна в профила на клиента  10.00 лв.
Детайлизирана справка през Интернет (6 месеца назад)  Безплатно

* Абонатът заплаща и месечния абонамент на телефонните постове, които се ползват като дестинации на услугата „Универсален номер - 0700". 

  

 • Бизнес абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор за 12/24 месеца за услугатауниверсален номер - 0700, няма да заплащат месечен абонамент за срока на договора. Последните ще заплащат единствено месечен абонамент за ползваните за организиране на услугата „персонален номер“ стандартни тарифни планове за гласови услуги.
 • След изтичане на първоначалния срок на договора тарифните планове ще бъдат на стандартни условия без промоционалните допълнителни услуги и отстъпки.
 • Промоцията е валидна до 30.06.2024 г.

 

 

Месечният абонамент важи за:

 • Всички клиенти на безсрочен договор;
 • Всички клиенти на срочен договор след изтичане на първоначалния срок.

 

Тип разговори Краен потребител (инициатор) Абонат на услугата „Универсален номер - 0700"
Разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM  Регионални разговори Заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния си план -
Национални разговори, силен трафик 0.030 лв./мин 
Национални разговори, слаб трафик  -
Разговори от мобилни или други фиксирани оператори, включително и международни -

 

 

За клиента на услугата „Универсален номер - 0700" разговорите се тарифират както следва: 

 • Всяка първа започната минута се таксува като цяла;
 • Всяка следваща минута след първата (в рамките на един разговор) се отчита на интервали от 20 секунди;
 • Когато към услугата "Универсален номер - 0700" е проведен междуселищен разговор, клиентът на услугата заплаща 0.030 лв./мин. без ДДС. Всички други разговори се заплащат само от краен потребител. 

  

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Услугата Зелен телефон 0800 дава възможност да улесните комуникацията с вашите клиенти чрез един национален безплатен номер за достъп. 

 

 

Характеристики:
 • Един номер за цялата страна;
 • Насочване на обаждания към офис или филиал, които са най-близо до местонахождението на обаждащия се;
 • Пренасочване на обаждания в зависимост от времето (ден, час и т.н.), при сигнал "Заето"; при сигнал "Свободно";
 • Може да се зададе максималната продължителност на разговора;
 • Насочване на разговора към POTS, ISDN или DDI на VIVACOM;
 • Линиите към номера 0800 могат да се използват за изходящи и входящи разговори.

Допълнителни възможности:
 • Избор на специален 0800 номер;
 • Възможност за IVR (Интерактивен гласов отговор);
 • Възможност за получаване на онлайн статистика за входящите обаждания през Интернет.
 
Предимства:
 • Привличане на нови клиенти и улесняване на връзката с клиентите;
 • Единно таксуване на Вашите клиенти в цялата страна;
 • Измерване на ефективността на провеждани кампании на база на статистики за услугата;
 • Подобряване на имиджа на компанията ви;
 • Запазване на номера, независимо къде се преместват офисите ви.

Тип услуга

Цена

(в лв. без ДДС)

Отриване на обикновен номер 100.00 лв.
Откриване на златен номер  500.00 лв.
Месечен абонамент за срочен договор 12** / 24** месеца 15.00 лв.
Промяна в профила на клиента 10.00 лв.
Детайлизирана справка през Интернет  (до 6 месеца назад)  Безплатно

Абонатът заплаща и месечния абонамент на телефонните постове, които се ползват като дестинации на услугата „Зелен телефон - 0800".

** При сключване на договор за 12/24 месеца, клиентът не заплаща месечен абонамент за срока на договора.

 

 Телефонни разговори:

 • Разговорите към номера 0800 от територията на страната са безплатни за крайния потребител*.
 • Всички входящи разговори към услугата „Зелен телефон - 0800" се заплащат от абоната на услугата „Зелен телефон", както следва:  

Разговори

Цена

(на минута, в лв. без ДДС)

Регионални Силен трафик  0.050 лв.
Слаб трафик  0.040 лв.
Национални Силен трафик 0.110 лв.
Слаб трафик  0.045 лв.
Мобилни оператори Други мобилни оператори 0.280 лв.
VIVACOM (мобилна мрежа)
0.210 лв.

Всички разговори, с изключение на тези към мобилни оператори, се таксуват, като всяка първа започната минута се отчита като цяла, а след това отчитането става на секунда. Разговорите от мобилни оператори се таксуват с цена за първоначална продължителност от 15 секунди, а след изтичане на първите 15 секунди - на всяка секунда.

   

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Open cookie bot settings
към контакти