Какво е Колокация от VIVACOM

 

Услугите за колокация Ви позволяват да разположите IT оборудването си в професионално изградени дейта центрове на VIVACOM, намиращи се в различни сеизмични зони и отговарящи на всички международни изисквания за сигурност и резервираност.

 

Колокирането дава възможност на Вашия бизнес, малък, среден или голям, да оптимизира разходите си, като спести финансови и човешки ресурси за поддържане на IT системи и оборудване. Услугата е подходяща ако притежавате специфични уеб приложения, генериращи голям трафик, имате високи изисквания към използвания хардуер и интернет свързаността.

Предимства на Колокацията

 

Рентабилност – разполагате IT оборудването си в специализираните дейта центрове на VIVACOM и намалявате разходите си за инвестиция и поддръжка.

 

Ефективност – предоставяме това, от което бизнесът Ви има нужда - пространство, мощност, охлаждане и свързаност в защитени среда.

 

Надеждност – двата дейта центъра са разположени в различни тектонични зони, което гарантира независимостта им по отношение на природни въздействия и земетресения.

 

Сигурност - разполагаме с всичко необходимо, за да запазите инфраструктурата и данните си безопасни и напълно защитени.

 

Гъвкавост – възможност за свързване към мрежата на VIVACOM, както и допълнителна електрическа мощност, според Вашите нужди.

 

Развита мрежа - VIVACOM е единственият телеком в страната, който предоставя цялостно интернет портфолио и пълно покритие на територията на България чрез оптична, медна и сателитна инфраструктура, както и 4G мобилна мрежа.
Сертифициране и стандарти


Ценови предложения


Възможност за заявяване на услугата “Smart Hands”, която позволява отдалечена или на място техническа помощ, отстраняване на проблеми, инсталация и конфигурация на оборудване. Всички цени са в лева, без ДДС. Абонамент при 24-месечен договор.Технически характеристики


Запитване за индивидуално решение

Каталог
към контакти