Unlimited Traffic
 • Мобилен интернет

   

   

   

Неограничени 5G планове за мобилен интернет от ново поколение. Използвайте свободно интернет толкова, колкото бизнесът Ви има нужда.

Споделяйте видео файлове и документи и бъдете спокойни за качеството на Вашите онлайн бизнес срещи.

Планове

Unlimited Traffic 10

Unlimited Traffic 100

Unlimited Traffic 300

Включени мобилни данни на максимална скорост
Неограничени
Неограничени
Неограничени
5G
Достъп до 5G мрежата
Скорост за обмен на данни
до 10 Mbps
до 100 Mbps
до 300 Mbps
Най-подходящ план за:
 icon 2
 icon 3
 icon 3
Включени MB за роуминг в ЕС
-
-
26 700 MB
pCloud
Облачно пространство
15 GB
128 GB
128 GB
Промоционален месечен абонамент без ДДС
18.32 лв./мес.
24.99 лв./мес.
37.49 лв./мес.
Индивидуална оферта

 

 

 1. Тарифите са за данни без възможност за гласови услуги.
 2. Стандартен месечен абонамент при Unlimited Traffic 10/ 100/ 300 е съответно 20.82 лв./ 27.49 лв./ 39.99 лв. без ДДС
 3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
 4. Цена на един SMS към национални мрежи и в роуминг в ЕС / към ЕС / към международни оператори – 0.15лв. / 0.12 лв. / 0.18 лв. без ДДС.
 5. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на Vivacom могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 6. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 7. За достъп до мобилен интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси.
 8. Първоначално определената финансова граница на потребление за Unlimited Traffic 10/ 100/ 300 е 50 лв. без ДДС. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на Vivacom, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
 9. Максималната (рекламирана) скорост на пренос на данните за тарифен план Unlimited Traffic 10: в 5G/4G мрежата на Vivacom: при download - 10 Mbps, при upload – 10 Mbps; в 3G мрежата на Vivacom: при download - 10 Mbps, при upload – 5.74 Mbps; в 2G мрежата на Vivacom: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималната (рекламирана) скорост на пренос на данните за тарифен план Unlimited Traffic 100: в 5G мрежата на Vivacom: при download - 100 Mbps, при upload – 100 Mbps;в 4G: при download - 100 Mbps, при upload – 75 Mbps; в 3G: при download - 21 Mbps, при upload – 5.74 Mbps;в 2G: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималната (рекламирана) скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Vivacom: при download - 300 Mbps, при upload – 168.7 Mbps; Максималната (рекламирана) скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Vivacom: при download - 300 Mbps, при upload – 75 Mbps; Максималната (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на Vivacom: при download - 21 Mbps, при upload – 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на Vivacom: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Макс. скорости са достижими при използване на съвместимо устройство, не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. Всяко отклонение от рекламираните скорости, вкл. и от приложени мерки за управление на трафика, от загуба на пакети, от колебания на закъснението (jitter), двупосочно закъснение (PING) и др. ще затрудни достъпа до интернет и разпространението на опр. типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи др. мин. скорост на интернет достъп. Затруднения на достъпа до интернет в ситуация на force majeure в мрежовата инфраструктура. Не следва да се наблюдават различни затруднения за опр. типове информация и съдържание. Повече инфо за възможните затруднения на достъпа до интернет е налична на vivacom.bg, секция Общи условия , раздел Други. При спор относно качеството на услугата същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от КРС. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 10. Тарифи Unlimited Traffic 10 и Unlimited Traffic 100 нямат възможност да се използва услугата роуминг.
 11. Включените MB, при Unlimited Traffic 300, за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за ползвания от тарифен план на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
 12. Тарифни планове Unlimited Traffic се предлагат със срочен договор за 12/ 24 месеца.
 13. Мобилният интернет в мрежата на Vivacom е неограничен. С цел предотвратяване на нетипичен трафик и/или недобросъвестно ползване при достигане на дневно потребление 10 GB скоростта се ограничава до 64 Kbps. Максималната скорост се възобновява чрез изпращане на безплатен SMS на номер 1237 или автоматично между 00:00 и 00:59 часа на следващия ден.
 14. Услугата не е предназначена за:
  а) използване извън границите на разумното потребление, което е обичайно за краен ползвател;
  б) за употреба на включеното в плана потребление за изпращане на кратки текстови и мултимедийни съобщения (SMS и MMS) в серия или в пакет до групи от получатели;
  в) за употреба на включеното в плана потребление за изпращане на кратки текстови и мултимедийни съобщения (SMS и MMS) чрез устройства от типа gateway, както и мобилни приложения, изпълняващи функциите на такива устройства.
 15. Абонатът няма право да извършва и да допуска извършване на следните действия:
  а) да препродава услугата или да предоставя включеното в плана потребление за ползване от трети лица;
  б) да използва включените в мобилния план данни за достъп до интернет за генериране, терминиране или транзит на трафик от/към/в мрежата на Vivacom с цел реализиране на печалба за Абоната или друго лице, различно от Vivacom, и за други търговски цели;
  в) да използва включените в тарифния план кратки текстови и мултимедийни съобщения (SMS и MMS) и/или данни за достъп до интернет в обем, който не съответства на обема на използваните данни за достъп до интернет и/ или изходящи кратки текстови и мултимедийни съобщения, които се очакват при добросъвестно ползване на услугата за нетърговски цели.
 16. Vivacom определя по своя преценка критериите за разумно потребление, както и обема на използваните данни за достъп до интернет и/ или изходящи кратки текстови и мултимедийни съобщения, които се очакват при добросъвестно ползване на услугата. Критериите се определят въз основа на анализ за средното дневно потребление на всички абонати с услуги на аналогичен тарифен план за период от 12 месеца. Vivacom публикува критериите за разумно потребление на www.vivacom.bg, като може да актуализира същите на всеки шест месеца. При констатиране на потребление, надвишаващо разумното потребление, или ползване на услугата по недобросъвестен начин Vivacom има право да преустанови временно услугата изцяло или частично, за което уведомява абоната със SMS. Абонатът има право да поиска възстановяване на услугата в срок до 2 работни дни след получаване на уведомлението за нейното временно спиране, като изпрати искането си на е-mail feedback_sms@vivacom.bg. Vivacom възстановява услугата в срок до 2 работни дни след получаване на искането за възстановяване. В случай че абонатът не заяви възстановяване на услугата в горния срок, както и при констатиране на повторно използване на услугата по недобросъвестен начин за срока на договора, Vivacom има право да прекрати договора по вина на абоната без уведомление.

Официални правила на “Промоция Unlimited Traffic 2024”

Официални правила на “Промоция Unlimited Traffic 300”

Технологиите за радио достъп в мобилни мрежи имат ограничен ресурс за предаване на данни и глас.
Мобилната мрежа,  се състои от множество точки за достъп до мрежата (базови станции). Всяка базова станция е с определен максимален общ капацитет  за предаване на данни (сваляне/качване), който се споделя между всички свързани в даден момент потребители на мобилни услуги.

В зависимост от различни фактори, като време на денонощието, оживени зони и наличната мрежова технология, възможностите на базовите станции за обслужване потребителския трафик може да се окажат силно ограничени. Това може да бъде особено забележимо, ако много потребители на мобилни услуги са едновременно на едно и също място (например на по-големи събития като концерти, спортни събития или задръствания), където всички споделят едни и същ мрежови капацитет и ползват особено интензивни услуги като видео стрийминг, сваляне на големи по обем файлове и др. Всичко това води до претоварване на съответната базова станция. В този случай Vivacom прилага мерки за управление на трафика, за да се осигури ефективно използване на ресурсите на мрежата, да се оптимизира качество и подобри услугата за потребителите. За целта всеки тарифен план е с определена приоритизация (коефициент) в мрежата.

Приоритизацията дава възможност в случаите описани по-горе или при непосредствена заплаха от натоварено ползване, наличният капацитет на базовата станция да се разпредели между потребителите със следните коефициенти:


Приоритет

Приложими тарифни планове

Коефициент

Висок

Unlimited 100, 300, Max и Unlimited Traffic 100, 300

10

Стандартен

Всички останали стандартни мобилни тарифни планове

5


Пример 1: Базовата станция има максимален ресурс до 150 Mbps и има 2 ползвателя със стандартен приоритет (коефициент 5):


Максимална скорост
на базова станция – до 150 Mbps

Потребител 1 – до 75 Mbps

Потребител 2 – до 75 Mbps 
Пример 2: Базовата станция има максимален ресурс до 150 Mbps и има 2 ползвателя, като потребител 1 е с висок приоритет (коефициент 10), a потребител 2 е със стандартен приоритет (коефициент 5):

Максимална скорост
на 
базова станция – до 150 Mbps

Потребител 1 – до 100 Mbps

Потребител 2 – до 50 Mbps


 

Vivacom може да намали мрежовия приоритет на тарифния план при прекомерно ползване на мобилен интернет с цел предотвратяване на претоварване на наличните мрежови ресурси. Намалението на приоритета е в рамките на един отчетен период, след което се възстановява до приоритета на тарифния план, описан по-горе.

Open cookie bot settings
към контакти