Какво е eSIM?

eSIM block

eSIM е технология, при която не се изисква поставянето на физическа SIM карта в мобилното устройство. Има вграден чип в телефона, който съхранява SIM профила на абоната и параметрите за достъп до мрежата. Активирането на eSIM за мобилни телефони става чрез сканиране на QR код от eSIM картата.

За кого е приложим еSIM?

eSIM може да използва в различни комбинации:

⬤  Като единствена и основна карта в телефона (без поставяне на Nano SIM карта в мобилното устройство).
⬤  Заедно с Nano SIM карта с друг мобилен номер за Dual SIM устройства с eSIM.
⬤  Като допълнителна карта, свалена на устройството, която може да се включва и използва в определени случаи. Устройствата с eSIM поддържат сваляне и запазване на няколко eSIM карти.

Предимства на eSIM спрямо SIM

⬤  Лесна активация.
⬤  Възможност за повече от един профил.
⬤  Липса на допълнителна карта.

Активирай eSIM

  • Активация на eSIM на iOS
  • Активация на eSIM на Android/Samsung
  • Активация на eSIM на Samsung Watch
  • Активация на eSIM на Android HMS/Huawei
  • Активация на eSIM на Huawei Watch
  • Активация на eSIM на Android/Xiaomi
  • Активация на eSIM на Android /Motorola и Nokia

Управление на eSIM

⚠ eSIM може да се активира само на устройства с еSIM функционалност.

⚠ Важно е eSIM картата да се запази, за да може QR кода да се използва отново за прехвърляне на eSIM при смяна на устройството.

⬤  Смарт аксесоари

  ○  Активирането на eSIM може да се направи чрез сваляне на Galaxy Wearable App на смартфона. eSIM се добавя от секция “Mobile Plans“, ако часовникът е вече свързан със смартфон.
  ○  Когато часовникът е свързан със смартфон чрез Bluetooth, картата от смартфона се използва с приоритет.
  ○  При липса на Bluetooth връзка със смартфона, часовникът работи самостоятелно и използва инсталирания eSIM за приемане на входящи и правене на изходящи обаждания, както и SMS.

⬤  Изтриване на картата

  ○  Устройството задължително трябва да бъде свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа.
  ○  еSIM картата се изтрива от настройките на устройството.
    ⚠ При Samsung смартфони картата може да се изтрие само след зададено заключване на екрана в Настройки на мобилното устройство.
    ⚠ При часовници с eSIM, картата може да се изтрие директно от часовника или от смартфона, с който е свързан, чрез Galaxy Wearable App.
    ⚠ За успешно изтриване на eSIM от настройките на часовника е нужно устройството да бъде свързано със смартфона чрез Bluetooth връзка.
  ○  При изтриване QR кодът става активен и еSIM може да бъде свален отново.

⬤  Смяна на устройство

  ○  Не е възможно използването на eSIM на две устройства по едно и също време.
  ○  еSIM картата трябва да бъде изтрита от предходното устройство, за да бъде активирана на новото.
  ○  eSIM картата се активира на новото устройство, като се следват стъпките за активация на eSIM спрямо модела на устройството.

⬤  Възстановяване на фабрични настройки на смартфони и Смарт аксесоари

  ○  Възстановяването на фабрични настройки може да доведе до неправилно изтриване на eSIМ, което ще направи повторното активиране на същата карта невъзможно.
  ○  Преди да се премине към нулиране е важно eSIM картата да бъде изтрита успешно от настройките на устройството, за да може след това да бъде преинсталирана безпроблемно.

Устройства с eSIM функционалност