Полезни съвети

SMART

SMART планове

Цена на месецМинути в БГ и роуминг в ЕСМинути в моб. и фиксирани мрежи в ЕСМобилен интернет в БГ и ЕС на макс. скоростМобилен интернет в БГ/ЕСЕкстри към плана
M
13.33

500

-

600 MB

неограничен/
2 500 MB

15 канала

M+
16.66

800

100

1 200 MB

неограничен/
3 000 MB

15 канала

L
19.99

неограничени

-

3 000 MB

неограничен/
3 500 MB

50 канала

L+
22.49

неограничени

150

6 000 MB

неограничен/
4 000 MB

50 канала

XL
29.16

неограничени

300

12 000 MB

неограничен/
5 000 MB

50 канала

XL+
33.33

неограничени

400

15 000 MB

неограничен/
6 000 MB

50 канала

U
41.66

неограничени

неограничени

неограничен

неограничен/
7 500 MB

50 канала

 

Детайли

 SMART

S

S+

M

M+

L

L+

XL

XL+

U

Цена на месец без ДДС
7.49 лв.
9.99 лв.
13.33 лв.
16.66 лв.
19.99 лв.
22.49 лв.
29.16 лв.
33.33 лв.
41.66 лв.
Минути в БГ и роуминг в ЕС
100
200
500
800
неограничени
неограничени
неограничени
неограничени
неограничени
Минути към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС
-
50 - 100 - 150 300 400 неограничени
Мобилен интернет в БГ и ЕС на макс. скорост
100 MB 200 MB 600 MB 1 200 MB 3 000 MB 6 000 MB 12 000 MB 15 000 MB неограничени
Мобилен интернет в БГ/ЕС
неограничен/
1 250 MB
неограничен/
1 750 MB
неограничен/
2 500 MB
неограничен/
3 000 MB
неограничен/
3 500 MB
неограничен/
4 000 MB
неограничен/
5 000 MB
неограничен/
6 000 MB
неограничен/
7 500 MB
 Mобилна телевизия
15 канала 15 канала 15 канала 15 канала 50 канала 50 канала 50 канала 50 канала 50 канала

 

 

 

Основни цени на този план без ДДС:

Разговори към национални мрежи и в роуминг в ЕС, след изчерпване на включените минути 0.24 лв. на минута
SMS към всички мрежи в страната и в роуминг в ЕС 0.15 лв. на съобщение
SMS към международни оператори 0.18 лв. на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори и в роуминг в ЕС 0.50 лв. на съобщение
WAP през CSD 0.05 лв. на минута
Цена на MB в роуминг в ЕС, след изчерпване на включените MB за роуминг 0.011 лв. на MB
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.41 лв. на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.49 лв. на минута
Разговори към страни от Първа международна група 0.83 лв. на минута
Разговори към страни от Втора международна група 1.08 лв. на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.33 лв. на минута
Видео разговори към всички международни дестинации 1.35 лв. на минута
Цена на минута за гласово повикване към номера с формат 0700 за всички тарифи от линия SMART 0.24 лв. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

   

Правила и условия

 1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 2. Трафик на данни се тарифира на 1 KB. След изчерпване на включените MB на максимална скорост в планове Smart M/M+/L/L+/XL/XL+, скоростта на интернет връзката се ограничава до 64 Kbps.
 3. Тарифни планове SMART S/S+ нямат включени MB на максимална скорост и при тях трафикът на данни се таксува на MB в мобилната мрежа на VIVACOM и в роуминг в ЕС на цена 0,05 лв. без ДДС.
 4. Включените национални минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 или международни дестинации. (към мрежи извън ЕС).
 5. Тарифни планове SMART S+/M+/L+/XL/XL+/U имат включени съответно 50/100/150/300/400/Неограничени минути за изходящи международни разговори от мрежата на VIVACOM към всички мобилни и фиксирани мрежи в ЕС. Международните минути не могат да се ползват за разговори към България, страни извън ЕС, номера с добавена стойност и универсални номера 0700.
 6. Неизползваните минути и MB не се прехвърлят за следващ месец.
 7. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 8. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпването им се прилага ограничение до изрично посочената в договора скорост. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
 9. Тарифни планове Smart M/M+/L/L+/XL/XL+ позволяват преференциално и последователно ползване на до 3 пакета по 100 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 0,83 лв. без ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на включеният в тарифния план обем МВ на максимална скорост, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) вторият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третият допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. Включените MB на максимална скорост в тарифния план са валидни в България и в роуминг в ЕС. Всеки един от допълнителните пакети се предоставя на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps в България и в ЕС.
 10. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. БТК ЕАД не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от БТК ЕАД обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 11. Включен пакет VIVACOM TV GO 4Free с цена 0.00 лева за целия срок на договора. Пакет VIVACOM TV GO 4Free се достъпва само през мобилната 3G/4G мрежа на VIVACOM
 12. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Smart S/S+/M/M+/L/L+/XL/XL+/U е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на БТК ЕАД на номер 123, като за това БТК ЕАД може да изисква предоставяне на депозит.
 13. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 14. Минималната продължителност на договора е 1 година.
 15. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) на регулираната максимална цена за роуминг на едро.

 

 

Промоционалната месечна такса със 100% отстъпка е валидна за пакет TV GO Start при сключване на нов договор или преподписване на съществуващ договор до чието изтичане остават не повече от 3 месеца за нови 24 месеца на тарифни планове VIVACOM SMART L/L+/XL/XL+/U, VIVACOM i-Traffic S/M/L/XL/XXL за целия срок на договора. След изтичане на промоционалния период се заплаща стандартна месечна абонаментна цена за TV GO Start. Промоцията е валидна до 30.09.2017 г.

 

Официални правила на VIVACOM TV GO START промоция със 100% отстъпка

   

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings
към контакти