Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече инфо тук.
  • Бизнес решения

VIVA Fleet

VIVA Fleet е услуга, с която проследяването и управлението на Вашия автопарк е по-лесно от всякога. С нея получавате:

 

⬤ Контрол на всички автомобили чрез специализирана платформа.

⬤ Комплексно решение за управление на автопарка.

⬤ Контрол на изминатите маршрути, както и средната и максимална скорост

⬤ Оптимизиране на разходите

⬤ По-безопасно и по-ефективно шофиране чрез непрекъснат мониторинг

  

   

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

  

  

 

Нова усъвършенствана система Smart Tracker за управление на автопарк

  

○ Нова премиум услуга VIVA Fleet със Smart Tracker;

○ Мониторинг в реално време на множество параметри /местоположение, акумулатор, последна активност на автомобила и др.;

○ Персонализиране на географска карта с Вашите региони и обекти;

○ Автоматично генериране на над 80 вида справки с възможност за тяхното комбиниране;

○ Комбиниране на зададени правила и аларми Сигнализиране в реално време при нарушение на зададени правила по e-mail или SMS;

○ Известия при достигането на определен пробег на автомобила, сервизно обслужване, технически прегледи и застраховки;

○ Обработване на данни от различни периферни датчици и различни нива на анализ на автопарка;

○ Управление на акаунти и потребители по различни критерии;

○ Импорт на външни файлове с данни;

○ Включена Сервизна книжка;

  

 

VIVA Fleet със Smart Tracker има възможност за добавяне на четири допълнителни функционалности за управление на автопарка.

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 121. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

 

Какво Ви дава VIVA FLEET?

   

○ Включва всички основни функционалности, които спомагат за оптимизиране на разходите за автопарка;

○ Пълна информация за максимална, средна и моментна скорост, както и аларми в реално време при нарушаване на предварително зададени правила;

○ Локализация в реално време и визуализация на изминати маршрути, отбелязване на обекти на клиента на картата, както и различни видове справки свързани с тези региони;

○ Административен контрол на горивото – при въвеждане на информация за зарежданията на гориво, платформата изчислява средния разход на база реалния пробег;

 

   

Вход в системата

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 121. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Допълнителни услуги за контрол и управление на автопарка.
Могат да бъдат добавени:

 

 

Fuel Control | Контрол на горивото

⬤ Реален контрол на горивото чрез връзка с вградения горивен датчик на автомобила;

⬤ Импорт и валидиране на зарежданията, направени на бензиностанция с тези, отчетени от GPS системата;

⬤ Регистриране на потенциални източвания;

⬤ Възможност за добавяне на обекти – бензиностанции с възможност за групиране и поддържане на структурирана информация за тях;

⬤ Редица автоматизирани горивни отчети;

⬤ Възможност за верифициране на местопложението  на автомобила при зареждания на бензиностанции Petrol;

⬤ Други, в зависимост от типа превозно средство и конкретния бизнес модел;

 

 

+850лв./мес.
   +3350*лв./мес.

*Цена при допълнителни специализирани високоточни горивни нивомери


Driver Identification | Идентификация на водача

 

⬤ Контрол върху използването на автомобила само от оторизиран шофьор чрез принудителен сигналза чекиране на шофьора с цел автомобилът да не се използва от нечекирал се шофьор; 

⬤ RFID идентификация на водача. Контрол върху използването на автомобила само от оторизиран шофьор чрез принудителен сигнал за чекиране на шофьора с цел автомобилът да не се използва от нечекирал се шофьор;

⬤ Контрол върху местодомуването. Разграничаване на лично и служебно ползване на автомобила;

⬤ Пълен набор от автоматизирани отчети: справки за контрол върху използването на автомобила от различни служители и контрол върху работното време;

⬤ Оторизирано запалване на автомобила;

⬤ Идентифициране на отговорност при необходимост (напр. при получаване на глоба от камера);

⬤ Лесно проследяване на ефективността на всеки водач/служител.

+850лв./мес.

Board computer Connection | Връзка с борд компютъра на автомобила

 

⬤ Показание на километража;

⬤ Скорост на движение;

⬤ Позиция на педала на газта;

⬤ Температура на двигателя;

⬤ Температура на входящия въздух;

⬤ Обороти на двигателя;

⬤ Ниво на горивото и общо количество гориво, преминало през двигателя;

+1250лв./мес.

Driver Behavior | Поведение на водача

 

⬤ Мониторинг на стила на шофиране;

⬤ Скорост на движение;

⬤ Изчисляване на индекс на стила на шофиране;

⬤ Автоматично разпознаване на сблъсък с автоматично известяване към контролния център;

⬤ Контрол върху поведението на водача с комплект справочна информация;

 

+950лв./мес.

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 121. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

 

 

 

 

Какво е необходимо, зада използвате услугата?

   

○ Мобилна свързаност за предаване на данни;

○ GPS проследяващо устройство;

○ Монтаж на допълнителни датчици, при заявена доппълнителна функционалност;

○ Платформа за управление на автопарка;

○ Минималният срок на договoр 12 месеца;

 

Какво е необходимо, за да се възползвате от допълнителните функционалности?

   

○ VIVA Fleet + Smart Tracker;

○ Всяка допълнителна функционалност се активира поотделно или в комбинация с останалите;

○ Монтаж на допълнителни датчици според избраната функционалност;

 

 

Специални правила за използване на VIVA Fleet 

 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 121. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

 

 

Каталог
към контакти