Полезни съвети

Smart планове

 
Smart
Месечна такса в лв. с ДДС
M 5G

19.99

17.99

M+ 5G

25.99

23.99

L 5G

29.99

27.99

L+ 5G

33.99

31.99

Smart
Месечна такса в комбинация с фиксирана услуга в лв. с ДДС
M 5G

19.99

17.99

M+ 5G

25.99

23.99

L 5G

29.99

24.99

L+ 5G

33.99

28.99

Smart
Минути в БГ и роуминг в чужди мрежи в ЕС
M
500
M+
1 200
L
2 000
L+
неограничени
Smart
Минути от мрежата на Vivacom към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС
M
-
M+
100
L
150
L+
200
Smart
Мобилен интернет в БГ и ЕС на максимална скорост
M
500 MB
(300 MB +
200 MB)

M+
2 500 MB
(500 MB +
2 000 MB)

L
6 000 MB
(3 000 MB+
3 000 MB
L+
20 000 MB
(4 000 MB+
16 000 MB)
Smart
Мобилен интернет в БГ/ЕС
M
неограничен
/ 8 500 MB
M+
неограничен
/ 11 100 MB
L
неограничен
/ 12 800 MB
L+
неограничен
/ 14 500 MB
Smart
Допълнителен подаръчен пакет при плащане през My Vivacom
M
2 000 MB
M+
2 000 MB
L
2 000 MB
L+
2 000 MB
Unlimited
Достъп до 5G мрежата
M
M+
L
L+
Smart
Музикална платформа
M
-
M+
-
L
L+
Smart
EON MobileEON Mobile 
M
40+ канала
M+
60+ канала,
Arena Play, DiemaXtra за 3 месеца
+ 10 000 MB за 24 мес.
L
60+ канала,
Arena Play, DiemaXtra за 3 месеца
+ 20 000 MB за 24 мес.
L+
60+ канала,
Arena Play, DiemaXtra за 3 месеца
+ 30 000 MB за 24 мес.
Smart
pCloudОблачно пространство
M
15 GB
M+
15 GB
L
15 GB
L+
128 GB
Smart
Без месечна такса
M
M+
L
L+

 

Основни цени на този план с включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г:

 

SMS към всички мрежи в страната 0.21 лв на съобщение
Национални разговори 0.33 лв на минута
SMS от мрежата на Vivacom към международни оператори 0.24 лв на съобщение
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Втора международна група 1.50 лв. на минута
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Трета международна група 1.85 лв. на минута

 

 

Основни цени на този план с включен ДДС, преди 28.02.2023 г:

 

SMS към всички мрежи в страната 0.18 лв на съобщение
Национални разговори и универсални номера 0700 0.29 лв на минута
SMS от мрежата на Vivacom към международни оператори 0.21 лв на съобщение
SMS от мрежата на Vivacom към мобилни мрежи в ЕС 0.14 лв на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
WAP през CSD 0.06 лв. на минута
Видео разговори към мобилната мрежа на Vivacom 0.49 лв. на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.59 лв. на минута
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Първа международна група 0.445 лв. на минута
Разговори от мрежата на Vivacom към Мобилни ЕС/ЕИЗ 0.445 лв. на минута
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Втора международна група 1.29 лв. на минута
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Трета международна група 1.59 лв. на минута
Видео разговори от мрежата на Vivacom  към всички международни дестинации 1.62 лв. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност
 
Правила и условия

 1. При нова активация е необходимо да се заплати гаранционен депозит и стартов пакет от 15.00 лв. Депозитът се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъка от него ще се приспада от следващите фактури, до пълното му възстановяване. Ако се предоставя активационен пакет, той е на цена 9,90 лв. с ДДС, която се приспада от депозита и включва 60 мин. към всички национални мрежи за 30 дни.

 2. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.

 3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB. След изчерпване на включените MB на максимална скорост в планове Smart M/M+/L/L+ скоростта на интернет връзката се ограничава до 64 Kbps.

 4. Включените национални минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 или за изходящи разговори от мрежата на Vivacom към международни дестинации.

 5. Тарифни планове Smart M+/L/L+ имат включени съответно 50/100/150/200 минути за изходящи международни разговори от мрежата на Vivacom към мобилни и фиксирани мрежи в следните държави от ЕС: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция. Международните минути от мрежата на Vivacom не могат да се ползват за разговори към България, страни извън посочените в ЕС, номера с добавена стойност и универсални номера 0700.

 6. Неизползваните минути и MB не се прехвърлят за следващ месец.

 7. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на Vivacom могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.

 8. Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Vivacom при download - 2071 Mbps, при upload – 167.8 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Vivacom при download - 745 Mbps, при upload – 75 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на Vivacom: при download - 21 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на Vivacom: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпването им се прилага ограничение до изрично посочената в договора скорост. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.

 9. Тарифни планове Smart M/M+/L/L+ позволяват преференциално и последователно ползване на до 3 пакета по 200 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 1.00 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на включеният в тарифния план обем МВ на максимална скорост, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) вторият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третият допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. Включените MB на максимална скорост в тарифния план са валидни в България и в роуминг в ЕС. Всеки един от допълнителните пакети се предоставя на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps в България и в ЕС.

 10. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).

 11. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Smart M/M+/L/L+ е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на Vivacom на номер 123, като за това Vivacom може да изисква предоставяне на депозит.

 12. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS, който е по-дълъг от упоменатите символи, ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.

 13. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за ползвания от тарифен план на регулираната максимална цена за роуминг на едро.

 14. Включените минути в планове Smart са валидни към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната, както и за изходящи роуминг разговори в ЕС до България, в страната на пребиваване и в рамките на ЕС без допълнителна такса при спазване на Политиката за справедливо ползване.

 15. Всички нови и съществуващи абонати, които удължат срока на текущ договор на тарифен план Smart, получават услугата Happy Call. Тя позволява на абоната да използва мелодия вместо стандартен сигнал "свободно" при входящо повикване. При първа нова активация на услугата Happy Call абонаментът за първия месец е 0.00 лв., след което се заплаща стандартен месечен абонамент от 0.60 лв. с ДДС. Услугата Happy Call се активира с първоначално избрана стандартна Happy Call мелодия. Всяка друга закупена мелодия или албум, различна от първоначалната стандартна Happy Call мелодия, се заплаща допълнително на цена, посочена на www.happycall.bg. Абонатът може да се откаже и/или да се абонира повторно за услугата Happy Call по всяко време. Повече информация за услугата Happy Call на www.happycall.bg.

 16. Smart L/L+ имат включен абонамент за музикална услуга TIDAL за първоначалния срок на договора, при сключване на 24 месечен договор. След изтичане на посочения срок, се начислява месечна цена в размер на 8.99 лв. с ДДС на месец. Абонаментът се подновява автоматично всеки месец, докато не бъде отказан изрично. Спирането на абонамента се заявява директно в TIDAL платформата.

 


  

Промоция Smart 2022:
Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart M ще получат промоционална месечна такса 17.99 лв. с ДДС за целия срок на договора. Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart M+/L/L+ ще получат съответно промоционална месечна такса 23.99 лв. с ДДС/27.99 лв. с ДДС/31.99 лв. с ДДС, както и безплатен абонамент за пакети 60+ канала, Arena Play, DiemaXtra в EON Mobile за първите 3 месеца от срока на договора, след което пакетите се закриват автоматично. Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart M+/L/L+ ще получат съответно промоционално включени 10000 MB/20000 MB/30000 MB към EON Mobile за всеки месец от срока на договора. Включените MB към EON Mobile се използват при максимална скорост до изчерпване на MB на максимална скорост, включени в абонаментния план и допълнителните пакети за мобилни данни, след което скоростта се ограничава до 64 kbps. Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart М/M+/L/L+ ще получат и допълнителни промоционални 200 MB/2000 MB/3 000 MB/16 000 MB на максимална скорост за целия срок на договора. След изтичане на първоначалния срок на договора тарифните планове ще бъдат на стандартни условия без промоционалните допълнителни услуги и отстъпки от месечната такса. Промоцията е валидна до 30.09.2022 г.

Официални правила на “Промоция SMART 2022”
  
   

Промоция мобилни планове 2022:
Частни абонати на фиксирана услуга на Vivacom, при сключване на нов договор за срок от 24 месеца за тарифни планове Unlimited 50/150, ще получат за целия срок на договора: промоционална месечна такса 30.99 лв. с ДДС/38.99 лв. с ДДС, допълнителни промоционални 200 минути/300 минути за международни разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в ЕС, както и безплатен абонамент в EON Mobile за първите 6 месеца от договора за пакети 60+ канала, Arena Play, DiemaXtra, Max Sport Plus за тарифен план Unlimited 50 и за пакети 60+ канала, Arena Play, DiemaXtra, Max Sport Plus, HBO Max за тарифен план Unlimited 150. Частни абонати на Vivacom на услугите интернет и/или телевизия, при сключване на нов договор за срок от 24 месеца за тарифни планове Smart L/L+, ще получат за целия срок на договора: промоционална месечна такса 24.99 лв. с ДДС/28.99 лв. с ДДС, допълнителни промоционални 3000 MB/16000 MB на максимална скорост за целия срок на договора, както и безплатен абонамент за пакети 60+ канала, Arena Play, DiemaXtra в EON Mobile за първите 3 месеца от срока на договора. Частни абонати с тарифен план Smart L/L+ ще получат съответно промоционално включени 20000 MB/30000 MB към EON Mobile за всеки месец от срока на договора. Включените MB към EON Mobile се използват при максимална скорост до изчерпване на MB на максимална скорост, включени в абонаментния план и допълнителните пакети за мобилни данни, след което скоростта се ограничава до 64 kbps. Промоцията е валидна до 30.09.2022 г.

Официални правила на “Промоция мобилни планове 2022”
  
   

Управление на трафика 

 
Технологиите за радио достъп в мобилни мрежи имат ограничен ресурс за предаване на данни и глас.


Мобилната мрежа,  се състои от множество точки за достъп до мрежата (базови станции). Всяка базова станция е с определен максимален общ капацитет  за предаване на данни (сваляне/качване), който се споделя между всички свързани в даден момент потребители на мобилни услуги.

В зависимост от различни фактори, като време на денонощието, оживени зони и наличната мрежова технология, възможностите на базовите станции за обслужване потребителския трафик може да се окажат силно ограничени. Това може да бъде особено забележимо, ако много потребители на мобилни услуги са едновременно на едно и също място (например на по-големи събития като концерти, спортни събития или задръствания), където всички споделят едни и същ мрежови капацитет и ползват особено интензивни услуги като видео стрийминг, сваляне на големи по обем файлове и др. Всичко това води до претоварване на съответната базова станция. В този случай Vivacom прилага мерки за управление на трафика, за да се осигури ефективно използване на ресурсите на мрежата, да се оптимизира качество и подобри услугата за потребителите. За целта всеки тарифен план е с определена приоритизация (коефициент) в мрежата.

Приоритизацията дава възможност в случаите описани по-горе или при непосредствена заплаха от натоварено ползване, наличният капацитет на базовата станция да се разпредели между потребителите със следните коефициенти:Приоритет

Приложими тарифни планове

Коефициент

Висок

Тарифен план Unlimited 150

10

Стандартен

Всички останали стандартни мобилни тарифни планове

5


Пример 1: Базовата станция има максимален ресурс до 150 Mbps и има 2 ползвателя със стандартен приоритет (коефициент 5):


Максимална скорост
на базова станция – до 150 Mbps

Потребител 1 – до 75 Mbps

Потребител 2 – до 75 Mbps 
Пример 2: Базовата станция има максимален ресурс до 150 Mbps и има 2 ползвателя, като потребител 1 е с висок приоритет (коефициент 10), a потребител 2 е със стандартен приоритет (коефициент 5):

Максимална скорост
на 
базова станция – до 150 Mbps

Потребител 1 – до 100 Mbps

Потребител 2 – до 50 Mbps


 
 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings
към контакти