IoT решения за Вашия бизнес

Какво е Vivacom Smart Monitor?

 

Услуга за наблюдение в реално време на микроклимат в сгради или затворени пространства, чрез измерване на  температура и влажност с безжични сензорни устройства и изпращане на алармени известия при отклонения от зададените стойности.  Vivacom Smart Monitor помага да се предотврати бракуване на съхранявана продукция, да се избегнат предпоставки за пожар или наводнение и да се оптимизират сметките за електричество.

 

Едновременно наблюдение на отдалечени локации:

⬤  Складови и логистични бази

⬤  Хладилни витрини, камиони и помещения

⬤  Производствени предприятия - хранително-вкусови, фармацевтични, индустриални и др.

⬤  Технологични помещения;

⬤  Винарни и пивоварни

⬤  Ферми и стопанства

⬤  Офис и административни сгради

⬤  Гаражни и подпокривни пространства

   

Персонализирани решения - Адаптиране на платформата и устройствата според спецификата и нуждата на бизнес средата.

 

Вход в платформата

 


 


 

 

 

Vivacom Smart Monitor block 1

Възможности на платформата

 

 

⬤  Визуализиране на данните от сензорните устройства –  температура и влажност на околната среда и почвата в текущия момент

⬤  Изготвяне на справки и статистики по предварително зададен изминал период

⬤  Експорт на справките в .xls формат

⬤  Индивидуално задаване на стойностите, както за температура така и за влажност

⬤  Създаване на условия за изпращане на нотификации и е-мейли, при отклонение от предварително зададени стойности

⬤  Възможност за асоцииране на различни устройства към един актив

⬤  Обособяване на активите в групи – разделянето им по признак

⬤  Специално създадена апликация

⬤  Двуезична платформа

⬤  Мултиекранна визуализация- десктоп и мобилни устройства

 

 

 

За повече информация се свържете с Вашия Акаунт Мениджър или позвънете на номер 123

   


 


 


 

 

 

 

Vivacom Smart Monitor block 2

Какво включва Vivacom Smart Monitor?

  • Temperature icon

   Устройства

   Крайни устройства за измерване на температура и влажност на почва или помещения.

  • Connection icon

   Свързаност

  • Cloud icon

   Централизирана облачна система

  • System icon

   Платформа

 

IoT решения за наблюдение

 • земеделски площи

  Наблюдение на земеделски площи

 • хладилни витрини

  Наблюдение на хладилни витрини

 • складове

  Наблюдение на складове

 • оранжерии

  Наблюдение на оранжерии

 

 

 

 


Ползи

 • Наблюдение на Активи
  • Едновременно наблюдение на сгради и помещения – складове, офиси, технологични помещения, производствени бази, учебни заведения, публични сгради.
  • Известяване при промяна в параметрите, на всички отговорни лица.
  • Персонализиране на часови диапазони за изпращане на алармени съобщения.
 • Анализ на данните
  • Експорт на данните в .xls файлове позволява тяхното последващо анализиране и обработване. 

  • Определяне на тенденции и възможност за предприемане на коригиращи действия.
  • Лесно представяне на данните пред контролиращите органи.
  • Преоценка и оптимизация на вътрешните процеси.
 • Опазване на активите
  • Опазване и контрол на  имуществото и активите на компаниите.
  • Превантивна реакция  и ограничаване на щетите в случай на събитие.
  • Осъществяване на отдалечен мониторинг.
 • Лесно за използване

  • Устройствата не изискват постоянно захранване.
  • Дълъг живот на батерията.
  • Безжични устройства
  • Самостоятелно и бързо инсталиране на устройствата и приложението.

Какво е Vivacom Smart Monitor - Agriculture?

 

Услугата предоставя възможност за отдалечено наблюдение на температура и влажност, както на почвата, така и на въздуха, а в допълнение и осветеност на околната среда. С Vivacom Smart Monitor Agriculture се проследява промяната в стойностите на тези параметри върху графика в удобен потребителски интерфейс. Получават се изветия или е-мейли при промяна на параметър с цел своевременна реакция.

 

Smart Agriculture е решение за наблюдение на:

⬤  Посеви и открити насаждения;

⬤  Оранжерии за плодове, зеленчуци, цветя и др.

⬤  Овощни и цветни градини;

⬤  Отглеждане на подправки и билки;

⬤  Горски насаждения;

⬤  Лозови масиви;

⬤  Биологични производства на плодове и зеленчуци;

⬤  Голф игрища;

   

Персонализирани решения - Адаптиране на платформата и устройствата според спецификата и нуждата на бизнес средата.

 

Вход в платформата

 


 


 

 

 

Vivacom Smart Monitor Agriculture Block 1

Възможности на платформата

 

 

⬤  Визуализиране на данните – осветеност, температура и влажност на околна среда и почва към текущият момент;

⬤  Изготвяне на справки и статистики за период;

⬤  Експорт на справките в .xls формат;

⬤  Индивидуално задаване на гранични стойности, както за температура, така и за влажност;

⬤  Създаване на условия за изпращане на нотификации;

⬤  Възможност за асоцииране на различни устройства към един обект;

⬤  Обособяване на активите в групи – разделянето им по признак;

⬤  Специално създадена апликация;

⬤  Двуезична платформа;

⬤  Мултиекранна визуализация - десктоп и мобилни устройства;

 

 

За повече информация се свържете с Вашия Акаунт Мениджър или позвънете на номер 123

   


 


 


 

 

 

 

Vivacom Smart Monitor Agriculture Block 2

Какво включва Smart Monitor - Agriculture?

  • Temperature icon

   Устройства

   Крайни устройства за измерване на температура и влажност на почва или помещения.

  • Connection icon

   Свързаност

  • Cloud icon

   Централизирана облачна система

  • System icon

   Платформа

 

IoT решения за наблюдение

 • земеделски площи

  Наблюдение на земеделски площи

 • хладилни витрини

  Наблюдение на хладилни витрини

 • складове

  Наблюдение на складове

 • оранжерии

  Наблюдение на оранжерии

 

 

 

 


Ползи

 • Наблюдение
  • Едновременно наблюдение на различни по тип активи в реално време:

   – оранжерии

   - голф игрища

   - лозови масиви и посеви

   - овощни и цветни градини и др.

 • Анализ на данните
  • Експорт на данните в .xls файлове позволява тяхното последващо анализиране и обработване. 

  • Определяне на тенденции и възможност за предприемане на коригиращи действия.
  • Анализ преоценка и оптимизация на вътрешните процеси.
 • Предимства
  • Планиране на поливането
  • Повишена производителност
  • Подобряване качеството на културите
  • Анализ на количеството валежи
  • Регулиране на осветеността
  • Увеличение на приходите
  • Прогнозиране на производството
  • Оптимизиране разходите за обработка на почва
 • Лесно за използване
  • Устройствата не изискват постоянно захранване.
  • Дълъг живот на батерията.
  • Самостоятелно и бързо инсталиране на устройствата и приложението.

Какво е Vivacom Smart Locator?

 

Наблюдение на мобилни активи, определяне на местоположението им и посока на движение, посредством сензорно устройство. Възпроизвеждане на тяхното придвижване за предварително зададен период на географска карта.

 

Обозначават се начална и крайна точка, посока и времето за изминаване на дестинацията. Видима е точна дата и час на придвижване на обектите.

  

Предлага се история на данните и справки за активите, като се показват изминатите маршрути на обектите, при предварително зададен потребителски период.

 

Едновременно наблюдение на мобилни активи:

⬤  Превозни средства и техника – хладилни  камиони, товарни и строителни автомобилии машини, почистваща техника, велосипеди, тротинетки, мотопеди;

⬤  Мобилни вещи  - пратки, писма, техника, материали, строителни контейнери и други;

⬤  Животински видове -  селскостопански животни;

⬤  Работни екипи на терен - строителни площадки и техника, дистрибутори и други;

 

Персонализирани решения - Адаптиране на платформата и устройствата според спецификата и нуждата на бизнес средата.

 

Вход в платформата

 


 


 

 

 

Vivacom Smart Locator block 1

Възможности на платформата

 

 

⬤  Позициониране на обектите на географска карта;
⬤  Геозониране  – зони за локализация на обектите;

⬤  Следи – история на маршрутите;
⬤  Обособяване на активите в групи – разделяне на обектите по тип или други характеристики;

⬤  Мултиекранна визуализация - десктоп и мобилни устройства;
⬤  Изготвяне на справки и статистики за активите;

⬤  Графична визуализация;
⬤  Правила – индивидуално задаване на условия за изпращане на нотификации при отклонение от предварително зададени стойности;

⬤  Възможност за асоцииране на различни устройства към един актив;

⬤  Специално създадена апликация;

⬤  Двуезична платформа;

 

 

За повече информация се свържете с Вашия Акаунт Мениджър или позвънете на номер 123

   


 


 


 

 

 

 

Vivacom Smart Locator block 2

Какво включва Vivacom Smart Locator?

  • Place icon

   Устройства

   Услугата предоставя възможност за наблюдение на мобилни активи

  • Connection icon

   Свързаност

  • Cloud icon

   Централизирана облачна система

  • Platform icon

   Платформа

Ползи

 • Оптимизиране на разходите
  • Оптимизиране на оперативните разходи– намаляване разходите за човешки ресурси, консумативи, горива, автомобили и други.
  • С опазването на активите се намаляват и инвестиционните разходи за закупуване на машини, техника и други.
 • Анализ на данните
  • Анализиране на бизнес практики и тенденции, възможност за предприемане на коригиращи действия.
  • Анализ, преоценка и оптимизация на вътрешните процеси.
 • Контрол над активите
  • Опазване и контрол на имуществото на компаниите.
  • Контрол и сигурност на работни екипи и пациенти
  • Проследяване на ценни товари и пратки за компаниите.
 • Ефективност
  • Повишаване производителността на компаниите.
  • Оптимизиране на доставки и графици.
  • Едновременно наблюдение на различни по тип активи, използвайки единна платформа за наблюдение.
Open cookie bot settings
към контакти