Полезни съвети

Profi special

Profi special

Месечен абонамент, цена в лева без ДДС: 5.00
Включени услуги: -
Цени за стандартно тарифиране в лева без ДДС
Разговори към всички мобилни абонати на VIVACOM: 0.06
Разговори към всички фиксирани мрежи и към номера 0700: 0.08
Разговори към други мобилни мрежи в страната: 0.23

 

Специални правила и условия:

Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 30 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност или в роуминг. Неизползваните минути се прехвърлят за следващ месец. Не може да се прехвърли повече от включените в пакета минути. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Условията на новия тарифен план влизат в сила до 24 часа от заявяване на промяната. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги. Разговорите в Бизнес Групата са безплатни за всички номера в Групата с изключение на номера в роуминг. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Profi Special е 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на БТК ЕАД на номер 123, като за това БТК ЕАД може да изисква предоставяне на депозит.  Индивидуалната финансова граница на потребление може да бъде увеличена след получаване на съгласие от страна на абоната: чрез кратко текстово съобщение (SMS), телефонно повикване или по друг начин. Индивидуално определената финансова граница за потребление на националната услуга трафик на данни е 50 лв. за всички тарифни планове, за които индивидуално определената финансова граница на потребление е над 50 лв.  Финансовата граница на потребление за трафик на данни включва финансовата граница за мобилен интернет и представлява част от определената финансова граница на потребление за конкретния план.

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings
към контакти