Малък и среден бизнес

vivacom.bg/business ма - н 2024 Но роум н а е TravelPass ПОВЕЧЕ ЪРЖАВИ | ПОВЕЧЕ MB | АТРАКТИВНИ ЦЕНИ TravelPass 5 В./ ЕН БЕЗ С OT 50м ну а ра о ор 1000MB

с ан 100 63 ./36 мес. 32 256 GB + ро е ор а ъф Е чно о а оч а у с ан 100 39 ./36 мес. 15 128 GB + ро е ор а ъф с ан 100 49 ./36 мес. 98 256 GB + ро е ор а ъф Образът е симулиран. За определени AI функции се изисква вписване със Samsung профил. Galaxy AI функциите ще се предоставят безплатно поне докрая на 2025 г. на поддържаните устройства Samsung Galaxy. Цен е на ус ро с а а са на н а 36 мес. р с . на но 24-мес. о . а осочен я ар фен ан. Ва а о 30.06.2024 . о чер ане. По ече на vivacom.bg.

А а я а еа а я се осъес я а ре MyVivacom  чре оба ане на номер 123. Ва н са а с ч б нес  ен на моб н абонамен н асо усу о Vivacom с а рана усу а роум н . не н е а е е са а н о 00:00 ч. мес но реме не се рех ъря а се а ен. Тар ф ране о на ƒчен я моб ен Ин ерне (MB) е на 100 КВ. Тар ф ране о на ƒчен е хо я хо я м ну е на м ну а. Преферен ан ен се чер ане на ƒчен е а е е не н  м : Пр Europe TravelPass ена а а ся а хо яа, хо яа м ну а е 0.21  . бе С. Пр World TravelPass ена а а ся а хо яа, хо яа м ну а е 0.33  . бе С. По ане о на усу роум н мре е на оера ор / ър а ън ƒчен е оън ен е а е се а су а о ен , р о м а съо е на а роум н она. За о ече нформа я: https://www.vivacom.bg/bg/business/novi-rouming-paketi Пъ у а е об у а е с обо но не н роум н а е а с ран Е ро а Ос ана С я На - ре оч ан е ес на Преферен а н ен на м ну а MB с е чер ане на чен е ус у есна бър а а а я ре MyVivacom чре оба ане на 123 Europe TravelPass 50 м ну хо я хо я ра о ор 1 000 MB Е ро а А бан я, Армен я, Бе арус, Босна Хер е о на, Косо о, Мона о, Обе нено о ра с о, Рус я, Се ерна Ма е он я, Сърб я, Тур я, Черна Гора, Ш е ар я Вс ч о ера ор не ен а е Преферен а н ен с е чер ане на чен е ус у 0.21 . а м нуа MB 5 ./ ен 50 м ну хо я хо я ра о ор 1 000 MB С я Преферен а н о ера ор *: А сра я, А ербаƒ „ан, Бра я, Гру я, Е е, И рае , Ин оне я, Ка ахсан, Кана а, Каар, Коса Р а, Ку еƒ, Ма аƒ я, Ма с осро , Ме с о, Но а Зе ан я, Обе нен арабс ем рс а, о- Ма р ƒ, Сау с а Араб я, САЩ, Таƒ ан , Тун с, Š  н , Хон Кон , Ю„на Афр а, Ямаƒ а, Яон я. не ен а е Преферен а н ен с е чер ане на чен е ус у 0.33 . а м нуа MB 10 ./ ен World TravelPass *Пре о реб ен е е референ а - н е о ера ор съо е на а ър а а на vivacom.bg. 3 BUSINESS Но роум н а е TravelPass

н о о-ма о о ъ с ч ано е unlimited 10 И еа ен а со а н ме бе ра но сърф ране 27.49 ./мес. Месечен абонамен EON TV 60+ ана а Arena Play, DiemaXtra 3 месе а 5G Нео ран чен моб н анн о 10 Mbps ма с ма на с орос Нео ран чен м ну & SMS а с ч , а на† Бъ †ар я роум н† EC 19 500 MB роум н† ЕС В чен р о€ен я EON Pay by Vivacom unlimited 100 Ин ерне ъ , о о о ма е ну” а, а а у•ра я а е Ва— я б нес 34.16 ./мес. Месечен абонамен 5G Нео ран чен моб н анн о 100 Mbps ма с ма на с орос Нео ран чен м ну & SMS а с ч , а на† Бъ †ар я роум н† EC 23 900 MB роум н† ЕС 1 000 MB роум н† Сърб я, Се ерна Ма е он я Тур я EON TV 60+ ана а Arena Play, DiemaXtra 6 месе а В чен р о€ен я EON Pay by Vivacom unlimited 300 Профес она но н о а †е м н† оф с ну” 5G Нео ран чен моб н анн о 300 Mbps ма с ма на с орос Нео ран чен м ну & SMS а с ч , а на† Бъ †ар я роум н† EC 28 900 MB роум н† ЕС 2 000 MB роум н† Сърб я, Се ерна Ма е он я Тур я EON TV 60+ ана а Arena Play, DiemaXtra 6 месе а В чен р о€ен я EON Pay by Vivacom В чен р о€ен я EON Pay by Vivacom 5G Нео ран чен моб н анн MAXс орос Нео ран чен м ну & SMS а с ч , а на† Бъ †ар я роум н† EC 36 200 MB роум н† ЕС 3 000 MB роум н† Сърб я, Се ерна Ма е он я Тур я unlimitedMAX И ” я ане на МАX - •о а •ъ н я •о ен а на мре”а а ус ро с о о с 54.16 ./мес. Месечен абонамен 41.65 ./мес. Месечен абонамен EON TV 60+ ана а Arena Play, DiemaXtra 12 месе а unlimited 2 Перфе ен а ча & му а 5G Нео ран чен моб н анн о 2 Mbps ма с ма на с орос Нео ран чен м ну & SMS а с ч , а на† Бъ †ар я роум н† EC 15 000 MB роум н† ЕС 20.82 ./мес. Месечен абонамен Промо мес. абонамен а ър онача н я сро на о о ора, с е ое о с ан . мес. абонамен а Unlimited 2/Unlimited 10/Unlimited 100/ Unlimited 300/Unlimited MAX съо е но 22.49/29.16/35.82/43.32/54.16 . бе С. 60+ ана а, Arena play DiemaXtra EON mobile а ър е 3/6/12 мес. а с мос о ана, с е ое о се а р а а ома чно. В чен а ен абонамен а Ка а а Unlimited 100, 300 MAX а сро а на о о ора, с е ое о ус у а а се а р а а ома чно. Промо я а е а на о 30.06.2024 . По ече на vivacom.bg.

Honor Magic6 Pro 5G 512GB 5G, NFC 6,8'' (17,28 см.) FHD+ 180+50+50 MP/ 50 МР 12 GB RAM/512 GB ROM QC Snapdragon 8 Gen 3, 8-ядрен 5600 mAh Redmi Buds 5 Pro Цените на устройствата са на изплащане за 36 мес. при скл. на нов 24-мес. дог. за посочения тарифен план. Важат до 30.06.2024 г. или до изчерпване. Офертите на изплащане в брошурата важат за всички лоялни клиенти на Vivacom, които имат сключен договор с Vivacom от поне 9 мес. ГПР 8%, фикс. % лихва. Повече на vivacom.bg. Realme 12 Pro+ 5G 512GB 5G 6,7'' (17,02 см.) FHD+ 64+50+8 MP/ 32 МР 12 GB RAM/512 GB ROM QC Snapdragon 7s Gen 2, 8-ядрен 5000 mAh с ан 100 24 ./36 мес. 15 Samsung Galaxy Z Flip5 512GB 5G, VoLTE, VoWIFI, NFC 6.7'' (17.02 см.) FHD+ 12+12 MP/ 10 МР 8 GB RAM/512 GB ROM Snapdragon 8 Gen 2 3700 mAh с ан 100 49 ./36 мес. 98 Xiaomi 14 5G 512GB 5G, NFC 6.36" (16,16 см.) FHD+ 50+50+50 MP/ 32 МР 12 GB RAM/512 GB ROM QC Snapdragon 8 Gen 3, 8-ядрен 4610 mAh с ан 100 40 ./36 мес. 82 5 BUSINESS 5G моб н ус ро с а с ан 100 52 ./36 мес. 48 Motorola Edge 50 Pro 5G 512GB 5G, NFC 6.67'' (16.95 см.) Super HD 50+13+10 MP/ 50 МР 12 GB RAM/512 GB ROM QC Snapdragon 7 Gen 3, 8-ядрен 4500 mAh с ан 100 26 ./36 мес. 65 A а ер

Гено е а Хр с о а-Мър СЕО “Ligna Group” MISSIA23 creative coworking space р. Соф я Бър , с аб ен с урен, очно а о обр я б нес 6 ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ С EON ТЕŠЕВИЗИЯ ЗА ЦЯ А ГО ИНА -50%

7 на - ро а ан EON PREMIUM ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен еEON ✓ Арх о 7 н наа Бро ана 210+ (115+ HD, 7 UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOM Arena, Pickbox TV, HBO, Cinemax, DiemaXtra, MAX Sport Plus, 7/8 ЕОN В ео е а Arena Play, HBO On Demand Pickbox NOW, Hopster Nickelodeon, IDJ Kids Play Disney English , MyBabyTV Epic Drama, Discovery History/C&I, Da Vinci, Zauder Dorcel, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History, Marquee TV Бро ана 170+ (90+ HD, 5 UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOM Arena, Pickbox TV ЕОN В ео е а Arena Play, Pickbox NOW Hopster, Nickelodeon IDJ Kids Play, Disney English MyBabyTV, Discovery History/C&I, Da Vinci, Epic Drama, National Geographic Viasat Explore, Viasat Nature Viasat History, Marquee TV Бро ана 115+ (70+ HD, 5 UHD) В чено рем ум съър ан е VIVACOM Arena, Pickbox TV ЕОN В ео е а Nickelodeon, IDJ Kids Play Discovery, History/C&I Viasat Explore Viasat Nature Viasat History ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен еEON ✓ Арх о 7 н наа EON LIGHT EON FULL ✓ ЕОN смар бо с ✓ ЕОN Smart TV р о ен е ✓ Моб но р о ен еEON ✓ Арх о 7 н наа Бро ра а 18 Бро ра а 60 Бро ра а 60 Ма с ма на с орос на Download 600 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 400 Mbps Ма с ма на с орос на Download 2000 Мbps Ма с ма на с орос на Upload 1000 Мbps ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus Ма с ма на с орос на Download 200 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 100 Mbps ³о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ³о ъ н е н е с р ✓ Wi-Fi ру ер ✓ ESET NOD32 Antivirus ³о ъ н е н е с р Т оя а ерсона на офер а: 27ƒ ./мес. 42 ЗА ПЪРВИТЕ 9 МЕСЕЦА ./мес. с е чане на ър е 9 месе а 1371 32ƒ ./мес. 42 ЗА ПЪРВИТЕ 12 МЕСЕЦА ./мес. с е чане на ър е 12 месе а 1621 62ƒ ./мес. 41 ЗА ПЪРВИТЕ 12 МЕСЕЦА ./мес. с е чане на ър е 12 месе а 3121 Промо 13.71 ./мес. а ър е 9 м. 27.42 ./мес. а с е а е 15 м. а EON LIGHT омб на я с FiberNet L (с ан .41.42 ./м.); 16.21 ./мес. а ър е 12 м. 32.42 ./мес. а с е а е 12 м. а EON FULL омб на я с FiberNet XL (с ан . 53.08 ./м.) 31.21 ./мес. а ър е 12 м. 62.41 ./мес. а с е а е 12 м. а EON PREMIUM омб на я с FiberNet XXL (с ан . 90.58 ./м.) а а но съес у а абона р с . на но 24-м. о о ор, с чен о 30.06.2024 . о чер ане на о чес а а ра н ус ро с а. Промо я а е а на ре с ч ана а ро а ба – ма а н на Vivacom он а н ана а ро а ба - vivacom.bg. EON а е е с а на ч е на он ре н мо е р емн  , р о ен е о а Smart TV е съ мес мо а он ре н мо е смар е е ор , с съ на о о е на чен на vivacom.bg. К ен е на а е EON о уча а ос ъ о моб но о р о ен е, с ое о е а час о чено о съ ър ан е с оя EON а е на смар фон, аб е web (eon. tv). С е ромо ер о а Smart TV р о ен е - 2.50 ./мес. EON Mobile TV – 4.16 ./мес.. Цен е са бе С. С орос а на н ерне ус у а а а с о бран я а е . а я а о на -50% ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ С EON ТЕŠЕВИЗИЯ

Научете повече от Вашия търговски представител и на postbank.bg Smart POS by Postbank дава възможност за приемане на плащания с карти чрез собствено мобилно смарт устройство. Услугата се предоставя на търговци при условията на сключен Договор за ПОС с Пощенска банка, след успешно регистриране и инсталиране на съответното приложение. Пълна информация може да бъде намерена на www.postbank.bg. Настоящата кампания се реализира с подкрепата на Mastercard. BUSINESS Пре ърне е е ефона ПОС ерм на

Комб н ран офер И бере е с оя а е EON SAT LIGHT + 4G н ерне а оф са XL EON SAT FULL + 4G н ерне а оф са XL EON SAT PREMIUM + 4G н ерне а оф са XL Бро TV ана 100+ (12+ HD) 130+ (15+ HD) 155+ (20+ HD) Ма с ма на с орос на Download 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps Ма с ма на с орос на Upload 5 Mbps 5 Mbps 5 Mbps В чен MB нео ран чен нео ран чен нео ран чен Е ран а е ане 1 бр. EON Smart TV р о‘ен е 1 бр. EON Моб но р о‘ен е 1 бр. EON Smart TV р о‘ен е 1 бр. EON Моб но р о‘ен е 1 бр. EON Smart TV р о‘ен е 1 бр. EON Моб но р о‘ен е Welcome ромо я 0лв./мес. 83 0лв./мес. 83 0лв./мес. 83 след 2 месеца 29.08 лв./мес. след 3 месеца 32.42 лв./мес. след 4 месеца 58.25 лв./мес. Промо она н я месечен абонамен о 0.83 . бе С се р а а а ър е 2 месеа р н ерне а оф са XL + EON SAT LIGHT, а ър е 3 месеа р н ерне а оф са XL + EON SAT FULL, а ър е 4 месеа р н ерне а оф са XL + EON SAT PREMIUM. С е чане о на ър онача н я ромо она ен сро , о рая на 24-месечн я ер о , се р а а месечн е абонамен н а с а а е е. Промо она н е ус о я са а н а но абона , о о няма е с а абонамен а ф с рана ус у а о Vivacom на съо е н я а рес. Посочен е месечн абонамен о 29.08 ./ 32.42 ./ 58.25 . са а н а б нес ен , о о с ча но о о ор а са е на е е я EON SAT н ерне а оф са, а сро о 24 месеа. С е чане о на ър онача н я сро о 24 месеа, се р а а с ан ар н ус о я а ся а е на о ус у е, осочен о о ора. Посочен е ен са бе С, а н о 30.06.2024 Са е на е е я бе ана о Бъ ар я Г е а на о 5 ус ро с а 9 BUSINESS

ан Unlimited Traffic 100 ./24 мес. 1890 П ано е Unlimited Traffic мо а а се о а чре 2G, 3G, 4G 5G мре‘а а на Vivacom р на ч е на съ мес мо ус ро с о. Тар фн е ано е няма ъ мо‘нос а а ране на ус у а а роум н . Ценa а на ус ро с о о е на а•ане а 24 мес. р с . на но 24-мес. о . а осочен я ар фен ан. Ва‘ о 30.06.2024 . о чер ане. По ече на vivacom.bg. Ва нос а на бро–ура а е о 30.06.2024 . Вс ч ен бро–ура а са . бе С. Vivacom не нос о о орнос а ре– р еча . По ече на vivacom.bg. Unlimited Traffic 5G ано е с нео ран чен МВ MB а роум н ЕС - Нео ран чен моб н анн 5G ос ъ о 10 Mbps ма с ма на с орос 15 GB Об ачно рос ранс о unlimited Traffic 10 Перфе ен а брау ане 18.32 ./мес. Месечен абонамен MB а роум н ЕС - Нео ран чен моб н анн 5G ос ъ о 100 Mbps ма с ма на с орос 128 GB Об ачно рос ранс о unlimited Traffic 100 И еа ен а ео & TV 24.99 ./мес. Месечен абонамен MB а роум н ЕС 26 700 Нео ран чен моб н анн 5G ос ъ о 300 Mbps ма с ма на с орос 128 GB Об ачно рос ранс о unlimited Traffic 300 Моб ен оф с а с ър ане об у ане ен е 37.49 ./мес. Месечен абонамен РОУМИНГ Unlimited Traffic Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 5G 11'' (27.94 см.) WUXGA 8 MP/ 5 МР 4 GB RAM/64 GB ROM Snapdragon 695 5G, 8-я рен 7040 mAh BUSINESS 10

*Промо она н я месечен абонамен о 0.83 . бе С е а ен а ър е 2 месе а, р с ч ане на 24-месечен о о ор на ан 5G Home Net 100. С е чане на ър онача н я ромо она ен ер о , абона ъ ъ ‘ ромо она ен месечен абонамен о 24.83 . бе С, а ен а ос а а• я сро на о о ора. С е чане на ър онача н я сро на о о ора се ъ ‘ с ан ар н я месечен абонамен 33.17 . Самос оя е на ромо она на ена с 24-месечен о о ор. Промо я а е а на о 30.06.2024 . Нео ран чен чен раф На е ен бе абе ен н ерне а о а ечен мес а Бър а есна нс а а я Бе а ен Wi-Fi 6 ру ер 5G OFFICE INTERNET ос уря а бър а с урна н ерне ръ а чре 5G мре‘а а на Vivacom. Нео ран чен моб н анн 100 Mbps/ 40 Mbps Ма с ма на с орос на Download / Upload Перфе ен а брау ане 0.83 ./мес. а ър е 2 мес. 24.83 ./мес. с е ър е 2 мес. *Промо она ен месечен абонамен 5G OFFICE INTERNET 1.66 ./мес. С а чен IP а рес 1.66 ./мес. Ан русна ро рама 11

Цен е на ус роŒс а а са на  н а 36 мес. р с . на но 24-мес. о . а Unlimited 300. Ва а о 30.06.2024 .  о чер ане. По ече на vivacom.bg. с ан 300 71 ./36 мес. 65 iPhone 15 Pro Max 256GB + а а ер с ан 300 59 ./36 мес. 98 iPhone 15 Pro 128GB + а а ер

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI0Njg=