телевизор
  • Бизнес телевизия

Бизнес телевизия

Цялостно решение за телевизия с уредени права за публичен достъп.

 

⬤ Предоставяне на висококачествен телевизионен сигнал чрез оптичната MAN свързаност на Vivacom.

⬤ Без инвестиция за оборудване.

⬤ Основен пакет с включени 28+ канала с уредени права за публично излъчване.

⬤ Възможност за добавяне на допълнителни пакет 20+ канала.

⬤ Включени HD канали.

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

   

Какво е бизнес телевизия?

 

⬤ Бизнес телевизия е професионално решение за предоставяне на висококачествен телевизионен сигнал през оптичната MAN свързаност на Vivacom.

⬤ Услугата включва специална селекция от пакети с канали с уредени права за публичен достъп.

⬤ Vivacom предоставя цялостно решение до клиента.

⬤ Бизнес телевизия е услуга, предназначена за места с повече крайни точки и публичен достъп като хотели, болници, санаториуми и др.

⬤ Цените за услугата и допълнителните пакети зависят от броя стаи, избора на TV станция (централа), срок на договора и избрания TV пакет.

⬤ Възможност за добавяне на допълнителни пакети с едни от най-търсените телевизионни канали.

⬤ За повече информация се свържете с Вашия Акаунт Мениджър или позвънете на номер 123.

⬤ Услугата се предлага със срочен договор за 12/24.

⬤ Допълнителният пакет се активира безсрочно, ако е добавен по време на действащ договор, и при прекратяването му не се начисляват неустойки. При активация допълнителният пакет се активира за всички стаи в хотела.

⬤ Vivacom си запазва правото да променя броя канали и да заменя един канал с друг по време на договора.

Open cookie bot settings
към контакти