Полезни съвети

Как да използвам 3G мрежата?

 

3G е съкращение от „трето поколение" мобилни телекомуникационни технологии. VIVACOM осигурява 3G покритие в определени ключови райони. Моля, проверете 3G покритието.

 

3G мрежата е настроена за всички мобилни VIVACOM клиенти. Вашият телефон трябва да поддържа 3G, за да може да ползвате 3G услугите. Ако апаратът Ви има опция в менюто си за избор между Двоен режим, UMTS и GSM, то той поддържа 3G. За клиентите на VIVACOM, ползващи абонаментни услуги, 3G мрежата дава възможност за провеждане на видео повиквания и предоставя достъп до високоскоростен мобилен интернет.

 

Видео разговор е 3G услуга, позволяваща на двамата участници в разговора да виждат видео изображение на отсрещната страна в реално време.

 

Услугата Видео разговор е достъпна за всички клиенти на мобилните абонаментните услуги на VIVACOM, без да е нужна допълнителна активация.

 

За провеждане на видео разговор е необходимо двамата участници да притежават 3G телефон, поддържащ тази услуга и да се намират в покритието на 3G мрежата на VIVACOM.

 

За да се осъществи видео разговор, трябва да се изпълнят следните стъпки:

 

  • Въвежда се телефонният номер
  • От менюто се избира опцията Видео разговор (Видео повикване)
  • Избираният клиент ще получи покана за видео разговор, която може да приеме или да отхвърли
  • Видео разговорът е осъществен, когато поканата за него е приета

  

Видео разговорът не може да бъде осъществен, когато поканата е отхвърлена.

 

Двамата участници могат да забраняват и разрешават предаването на видео изображение по време на Видео разговора в зависимост от модела на техния мобилен телефон.

 

Цената за видео разговор е за минута и се заплаща от инициатора на обаждането.

 

С VIVACOM е възможно провеждането на национални и международни видео разговори с оператори, с които VIVACOM има споразумение за взаимно свързване. Тарифирането е според използваната дестинация.

 

За провеждането на видео разговор е необходимо и двете страни - и набиращата, и набраната - да бъдат клиенти на мобилен абонаментен договор, да ползват 3G апарати, поддържащи функцията видео разговор и да се намират в район с 3G покритие.

 

3G технологии за пренос на данни - UMTS и HSDPA

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) е мобилна технология от трето поколение за предаване на данни. Наред със стандартните 2G услуги, позволява бърз Интернет достъп и въвеждане на нови мултимедийни услуги (например видео разговор). Максималната скорост е до 384 Kbps.

 

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) е технология, която в комбинация с UMTS осигурява трансфер на данни с още по-високи скорости. Те позволяват обмен на по-голямо количество информация между мобилното устройство и базовата станция и правят възможен достъпа до онлайн игри, TV и видео стрийминг и др. Максималната скорост е до 1,8 Mbps за download и до 384 Kbps за upload.

 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings
към контакти