Полезни съвети

Traffic Unlimited XS

План с неограничен мобилен интернет за 5.90 лв. на месец с ДДС

 

  • Неограничени включени MB
  • Включени 600 MB на максимална скорост    

  

  

Основни цени за този план с включен ДДС:
SMS към мобилната мрежа на VIVACOM 0.14 лв на съобщение 
SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв на съобщение 
SMS към други мобилни оператори 0.14 лв на съобщение 
WAP през CSD  0.06 лв на минута 

Специални правила и условия:
1) При нова активация, без закупуване на субсидирано устройство, е необходимо да се заплати съответната цена на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъка от него ще се приспада от следващите фактури, до пълното му възстановяване.
2) Тарифи за данни без възможност за гласови услуги.
3) Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
4) Включените MB не могат да се използват в роуминг. Неизразходваните в рамките на месеца МВ не се прехвърлят за следващия месец.
5) За достъп до мобилен интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси. 
6) В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги 
7) За периода от активацията/подписването на договора до датата на първия билинг цикъл абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните билинг цикли на БТК могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22. 

8) Първоначално определената финансова граница на потребление за VIVACOM Traffic Unlimited XS+ е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.

9) 3G USB модем не се предоставя, когато с активираната услуга се вземе на лизинг или се закупи със субсидия друго устройство.

10) Максимална скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps.

11) Минималната продължителност на договора е 1 години.

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings
към контакти