Често задавани въпроси

Какво е Ограничаване на повиквания и как да го ползвам?

  

Ограничаване на повикванията е функция, която Ви дава възможност да забраните повикванията от и към Вашия мобилен апарат. Може да използвате функцията Ограничаване на повикванията, за да избегнете някой друг да използва апарата Ви или да контролирате разходите си.

  
С ограничаване на повикванията може да ограничите (забраните) изходящи повиквания и нежелани входящи разговори и по този начин да защитите конфиденциалността си. Също така може да активирате и деактивирате тази функция за Ваше удобство, за да контролирате разходите си. Например могат да се ограничат всички международни разговори с изключение на тези до България или да се ограничат входящите разговори по време на роуминг.

  
За да активирате Ограничаване на повиквания, трябва да изберете индивидуална ограничаваща парола за всеки номер, който искате да забраните. Първоначалната парола е 0000. В зависимост от предпочитанията Ви може да активирате 6 различни варианта на ограничаване на повикванията.

  
За безусловно ограничаване на всички изходящи повиквания:

  

  • За да активирате функцията, въведете: *33*Вашата ограничаваща парола# последван от бутона ОК.
  • За да деактивирате функцията, въведете: #33*Вашата ограничаваща парола# последван от бутона ОК.

  

За ограничаване на всички изходящи международни повиквания:

  

  • За да активирате функцията, въведете: *331*Вашата ограничаваща парола# последван от бутона ОК.
  • За да деактивирате функцията, въведете: #331*Вашата ограничаваща парола# последван от бутона ОК.

   

За ограничаване на всички изходящи международни повиквания, когато сте в чужбина, с изключение на тези до България:

  

  • За да активирате функцията, въведете: *332*Вашата ограничаваща парола# последван от бутона ОК.
  • За да деактивирате функцията, въведете: #332*Вашата ограничаваща парола# последван от бутона ОК.

  

За безусловно ограничаване на всички входящи повиквания:

  

  • За да активирате функцията, въведете: *35*Вашата ограничаваща парола# последван от бутона ОК.
  • За да деактивирате функцията, въведете: #35*Вашата ограничаваща парола# последван от бутона ОК.

  

За ограничаване на всички входящи повиквания, когато сте в чужбина:

  

  • За да активирате функцията, въведете: *351*Вашата ограничаваща парола# последван от бутона ОК.
  • За да деактивирате функцията, въведете: #351*Вашата ограничаваща парола# последван от бутона ОК.

  

Може да активирате повече от една от горните забрани едновременно. Когато Вашите входящи повиквания са ограничени, хората, които Ви търсят, ще чуват автоматичен запис, който ги информира, че обаждането е ограничено.

  

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings