Често задавани въпроси

Тарифиране на данни за планове без включени MB

Схема за тарифиране на данни

 

За всички клиенти, които използват мобилна услуга на абонаментен план, чийто тарифен план или включен допълнителен пакет не предоставя неограничен мобилен интернет, се въвежда лимит за данни (трафик от интернет) в размер на 60 лв. с ДДС.

 

 

До достигане на сметка за мобилен интернет от 60 лв. с ДДС се използва следната схема за тарфиране на данни:
 

Стъпка 1 Стъпка 2
Цена на MB До достигане на сметка за мобилен интернет от 40 лв. цената на MB е в зависимост от тарифния план. След достигане на сметка за мобилен интернет от 40 лв. цената е 0,08 лв. на MB с ДДС.

 
 

Схемата за тарифиране на данни предпазва клиентите на VIVACOM от неочаквано големи сметки. На стъпка 1 клиентът се таксува на MB според цената в тарифния му план до достигане на сметка от 40 лв. за мобилен интернет. След това клиентът заплаща по 0.08 лв. с ДДС на MB, като продължава да използва MB на максимална скорост.

 
Клиентите, за които има заложен лимит за данни, ще получават уведомителни съобщения при достигне на:

  • 80% от лимита за данни;
  • 95% от лимита за данни;
  • 100% от лимита за данни.

 
Всеки клиент, за който има заложен лимит за данни има право да заяви:
 

  1. Активация/ деактивация на SMS известие за достигнати 80% от лимита за данни (клиент не може да се откаже от получаване на останалите известия: за 95% и 100 % от лимита), чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 123;
  2. Изпращането на уведомителни съобщения за достигнати 95 и 100% от лимита ще е активно, само в случай, че клиент не се е отказал от услугата следене на лимит за данни;
  3. Да продължи използване на услугата интернет за отчетния период чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 123;
  4. Активация/ деактивация на услугата лимит за данни за неопределен период чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 123.
  5. Клиенти, които нямат включен мобилен интернет по тарифния план или като допълнителен пакет, получават SMS за добавяне на +Data пакет, при достигане на потребление от 10MB. Отказ от тези SMS-и може да се направи чрез изпращане на SMS на номер 188188

 


Препоръчваме ви да добавите пакет с неограничен мобилен интернет +Data към плана си.

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings