Често задавани въпроси

Злато 30

  

Получавате 30 включени минути за разговори към всички национални и международни оператори на месец и 10 MB за сърфиране в интернет през телфона

   

  • 30 минути на месец за дълги разговори към всички национални и международми оператори
  • 10 MB безплатен трафик за сърфиране в интернет през мобилния телефон на месец 
  • спестявате неизползваните включени минути и MB-и за следващия месец    

  
Месечна такса: 12 лв с ДДС

   

Основни цени за този план с включен ДДС:

Разговори към VIVACOM (мобилна и фиксирана мрежа) 0.15 лв на минута
Разговори към други фиксирани оператори 0.15 лв на минута
Разговори към други мобилни оператори 0.32 лв на минута
SMS към мобилната мрежа на VIVACOM 0.12 лв на съобщение 
SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв на съобщение 
SMS към други мобилни оператори 0.12 лв на съобщение 
SMS към международни оператори  0.21 лв на съобщение 
MMS към всички нац. мобилни оператори   0.60 лв на съобщение 
WAP през CSD  0.06 лв на минута 
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA  1.80 лв на MB 
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM  0.49 лв на минута 
Видео разговори към Mtel  0.59 лв на минута 
Разговори към международни дестинации Група I  0.36 лв на минута 
Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
Разговори към международни дестинации Група II 0.76 лв на минута 
Разговори към международни дестинации Група III 1.26 лв на минута 

Специални правила и условия:
1) Необходимо е да се заплати цената на стартов пакет от 15.00 лв с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура.
2) Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 30 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.
3) Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
4) Включените минути и MB не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации или в роуминг. Неизползваните минути и MB-и се прехвърлят за следващ месец, но общият им брой не може да надвиши включените в плана минути/MB-и. 
5) В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги.  
6) Минималната продължителност на договора е 1 години.

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings