Често задавани въпроси

VIVACOM SMART Call

 

Мобилен план с много минути за разговори и достатъчно мобилен нет на висока скорост. Комбинацията е такава, че напълно да задоволи нуждата ти да говориш повече. 

 

 VIVACOM Smart Call XSVIVACOM Smart Call SVIVACOM Smart Call MVIVACOM Smart Call LVIVACOM
Smart Call XL

Стандартна месечна такса

7.99 лв.
9.99 лв.
15.99 лв.
19.99 лв.
25.99 лв.

Месечна такса в комбинация

7.99 лв.
9.99 лв.
13.99 лв.
15.99 лв.
21.99 лв.
Включени минути към всички национални мрежи и към номера от Първа международна група
100
150
750
1 500

Неограничени

 Мобилен интернет
50 MB
50MB
100MB
300MB
1 000 MB
Скорост след изчерпване на MB на максимална скорост
64 Kbps
64 Kbps
64 Kbps
64 Kbps
64 Kbps
Мобилна телевизия
15 ТВ канала
15 ТВ канала
15 ТВ канала
15 ТВ канала
15 ТВ канала
Цена на минута за разговори към всички мрежи в страната
0.25 лв.
0.25 лв.
0.21 лв.
0.21 лв.
0.00 лв.
Цена на минута за разговор към Първа международна група
0.36 лв.
0.36 лв.
0.36 лв.
0.36 лв.
0.36 лв.
Цена на SMS към всички мрежи в страната
0.14 лв.
0.14 лв.
0.14 лв.
0.14 лв.
0.14 лв.

 

Основни цени на този план с включен ДДС:

SMS към всички мрежи в страната + и към мобилни в ЕС 0.14 лв на съобщение
SMS към международни оператори 0.21 лв на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв на съобщение
WAP през CSD 0.06 лв на минута
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.49 лв на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.59 лв на минута
Разговори към страни от Първа международна група 0.36 лв на минута
Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
Разговори към страни от Втора международна група 0.76 лв на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.26 лв на минута
Видео разговори към всички международни дестинации 1.62 лв на минута
Цена на минута за гласово повикване към номера с формат 0700 за VIVACOM Smart Call XS, S, M, L, XL 0.25лв., 0.25лв., 0.21лв., 0.21лв., 0.21лв.
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

   
Информация за цени на международни разговори виж тук
 
 

Правила и условия:

 
 1. При нова активация е необходимо да се заплати гаранционен депозит на стартов пакет от 15.00 лв. Депозитът се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъкът от него ще се приспада от следващите фактури, до пълното му възстановяване.
 2. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700. Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
 3. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 4. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
 5. Неизползваните MB не се прехвърлят за следващ месец
 6. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
 7. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. VIVACOM не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от VIVACOM обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 8. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 9. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план VIVACOM Smart Call XS/S/M/L/XL е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
 10. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 11. Включен пакет TV GO 4Free с 15 канала.
 12. Минималната продължителност на договора е 1 година.

 

Официални правила на оферта за комбиниране на услуги

виж тук оферта със специални условия за хора със зрителни увреждания

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings