Често задавани въпроси

vivabroadband

  

Получавате 50 включени минути за разговори на месец към VIVACOM и фиксирани оператори, както и Интернет пакет VIVACOM Net 512.

   

  • 50 включени минути за разговори на месец към VIVACOM и фиксирани оператори на месец
  • Интернет пакет VIVACOM Net 512
  • Ниски цени за разговори в мрежата на VIVACOM и фиксирани мрежи от 0.21 лв./мин
  • Автоматично прехвърляне на неизползваните включени минути в следващ месец

 
Месечна такса: 28.00 лв с ДДС

   

Цени с ДДС за този тарифен план:
Разговори към VIVACOM (мобилна и фиксирана мрежа) 0.21 лв на минута
Разговори към други мобилни оператори  0.43 лв на минута 
SMS към всички мрежи в страната + и към мобилни в ЕС 0.14 лв на съобщение 
Международен SMS 0.21 лв на съобщение 
MMS към мобилната мрежа на VIVACOM  0.60 лв на съобщение 
MMS към други мобилни оператори    0.60 лв на съобщение
WAP през CSD   0.06 лв на минута 
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA   1.80 лв на MB 
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM   0.49 лв на минута 
Видео разговори към Mtel   0.59 лв на минута 
Международни разговори I група   0.36 лв на минута 
Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
Международни разговори II група 
0.76 лв на минута 
Международни разговори III група  1.26 лв на минута 

Специални правила и условия:
1) Разговорите се измерват в секунди. Минималната продължителност на разговор е 30 секунди, последвано от тарифиране на всяка секунда.
2) Трафик на данни се тарифира на 1 KB. Минималната продължителност на сесията е 1 KB.
3) Включените минути не могат да се използват за номера с добавена стойност, за международни разговори и в роуминг. Неизразходваните минути се прехвърлят за следващия отчетен период и не могат да превишат броя на включените минути по план.
4) В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings