Често задавани въпроси

VIVA Free

 

Бъди свързан, без да си обвързан

Сами избирате какво да използвате - включени минути в мрежата на VIVACOM, към национални или международни оператори, SMS или неограничен мобилен интернет.

Възползвайте се от истинската свобода - без срочни договори, неустойки и включени услуги, които не използвате. Създайте своята собствена тарифа, като сами избирате какво да съдържа тя.

Активирайте минимум два пакета. Можете да добавяте и премахвате услуги всеки месец, според своите текущи нужди.

 

 

+Talk VIVA
+Talk Extra
+SMS VIVA
+SMS Extra
+Europe
+Net
минути в мрежата на VIVACOM минути към други национални мобилни оператори SMS-и в мрежата на VIVACOM SMS-и към други мобилни мрежи минути към I-ва международна група MB на максимална скорост
S / M / L S / M / L S / M / L S / M / L S / M / L S / M / L
150 / 450 / 1800 20 / 30 / 60
150 / 450 / 1800 40 / 60 / 120 15 / 25 / 50 50 / 500 / 1000
Месечен абонамент за S пакет - 3.90 лв./мес.; за M пакет - 5.90 лв./мес.; за L пакет - 9.90 лв./мес.
Изберете минимум два допълнителни пакета

 Създай свой viva free план

Включени минути в мрежата на VIVACOM
150
450
1800
Включени минути към други национални мобилни оператори
20
30
60
Включени SMS в мрежата на VIVACOM
150
450
1800
Включени SMS към други мобилни мрежи
40
60
120
Включени минути към I-ва международна група
15
25
50
Включени MB на максимална скорост
50
500
1000
Месечен абонамент за S пакет - 3.90 лв./мес.; за M пакет - 5.90 лв./мес.; за L пакет - 9.90 лв./мес.
Изберете минимум два допълнителни пакета

 Създай свой viva free план

 

 

 

VIVA Free
Примерен пакет VIVA Free:

450 минути към VIVACOM за 5.90 лв. (+Talk VIVA M) + 30 + 30 минути към други мобилни мрежи за 5.90 лв (+Talk EXTRA M) 11.80 лв./мес.

 

Виж други мобилни планове

  
 
  

 

Основни цени на този план с включен ДДС:

Разговори към всички мрежи в страната 0.25 лв на минута
SMS към всички мрежи в страната + и към мобилни в ЕС 0.14 лв на съобщение
SMS към международни оператори 0.21 лв на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв на съобщение
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 0.30 лв на MB
WAP през CSD 0.06 лв на минута
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.49 лв на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.59 лв на минута
Разговори към страни от Първа международна група 0.36 лв на минута
Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
Разговори към страни от Втора международна група 0.76 лв на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.26 лв на минута
Видео разговори към всички международни дестинации 1.62 лв на минута
Цена на минута за гласово повикване към номера с формат 0700 0.25 лв. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

   
Информация за цени на международни разговори виж тук
  

Правила и условия

 1. При нова активация е необходимо да се заплати съответната цена на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъкът от него ще се приспада от следващите фактури, до пълното му възстановяване.
 2. Tарифирането на разговори е на секунда, минимална продължителност на разговора – 60 секунди.

 3. Трафик на данни се тарифира на 1KB.  Трафик на данни се таксува според цената в тарифния план до достигане на сметка от 40 лв. за мобилен интернет. След това се заплаща по 0.08 лв. с ДДС на MB, като продължава използването на MB на максимална скорост.
 4. Включените минути/SMS не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации (с изключение на включените минути в + EUROPE ), универсални номера 0700. Неизползваните минути/SMS-и/MB не се прехвърлят за следващ месец.
 5. Няма ограничение в броя еднотипни допълнителни пакети, които се добавят към тарифата, с изключение на +Net, от който може да се добави само един.
 6. Тарифен план VIVA Free се предлага на нови и съществуващи клиенти чрез сключване на безсрочен договор, който може да бъде прекратен по всяко време с 30-дневно писмено предизвестие, както и чрез сключване на 12 или 24 месечен срочен договор. При абониране за VIVA Free със срочен договор, следва да се добавят минимум 2 от 18-те допълнителни пакета на абонамент.
 7. Клиентът има право да добавя нови или да премахва допълнителни пакети, без да нарушава минимума от 2 пакета. Дължимият месечен абонамент се определя от сбора на месечните абонаменти на активните допълнителни пакети.
 8. Към тарифа VIVA Free могат да бъдат активирани други допълнителни пакети, различни от посочените 18. Това са +Group 1, +Group 2, +Group 5, +SMS, +VIVA, +World 30, +Roaming Data 5, +Roaming Data 10, +Roaming Data 30, +Roaming EU 20 min, +Roaming EU 50 min, +Roaming 150 min, които не са на абонамент, както и абонаментните Blackberry и Bipper, които са валидни само при тарифа VIVA Free със срочен договор и се предлагат само на абонамент, като не участват в изисквания минимум от 2 пакета на абонамент.
 9. Специалните 18 допълнителни пакета, изброени по-горе, важат само за VIVA Free - с или без абонамент. Те не могат да се добавят към други гласови мобилни тарифи на VIVACOM
 10. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните минути от стария не се прехвърлят.
 11. След изчерпване на включените данни на максимална скорост за допълнителните пакети +NET, скоростта на пренос на данни са ограничава на 128 Kbps.
 12. Отстъпката от месечния абонамент при активиране на електронна фактура не важи за тарифна линия VIVA Free.
 13. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги.
 14. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на БТК могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 15. Първоначално определената финансова граница на потребление за VIVA Free e 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план. 
 16. Включен пакет TV GO 4Free с 15 канала.

 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings