Често задавани въпроси

+SMS

  

+SMS е пакет, с който изпращате SMS към всички в мобилната мрежа на VIVACOM само за 0.01 лв! 

   

Цена: 2.90 лв. с ДДС

   

  +SMS
Стандартна месечна такса 2.90 лв
Специална цена за SMS към всички в мобилната мрежа на VIVACOM 0.01 лв

  

Специални правила и условия:
1) Цената от 0.01 лв е валидна само за изпращане на SMS към номера от мобилната мрежа на VIVACOM в рамките на разумното потребление от 3600 SMS-а за срока, в който е валиден допълнителния пакет.
2) Специалната цена в допълнителния пакет се прилага след изчерпване на включените в тарифата SMS-и в мобилната мрежа на VIVACOM, ако има такива.
3) Активиране и деактивиране на услугата може да се извършва веднъж месечно. 
4) При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.  

     

Условия за ползване на пакет +SMS на абонамент:
1) Цената от 0.01 лв е валидна само за изпращане на SMS към номера от мобилната мрежа на VIVACOM в рамките на разумното потребление от 3600 SMS-а за срока, в който е валиден допълнителния пакет. 
2) Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца
3) Специалната цена в допълнителния пакет се прилага след изчерпване на включените в тарифата SMS-и в мобилната мрежа на VIVACOM, ако има такива.  
4) Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет
5) Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети
6) С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга  

7) В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци   

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings