Често задавани въпроси

Smart PRO

  SmartPRO S SmartPRO
M
SmartPRO M+ SmartPRO L SmartPRO
L+
SmartPRO XL SmartPRO XL+ SmartPRO XXL SmartPRO XXL+
Месечна такса в лева
6.99 лв.
9.99 лв.
12.99 лв.
13.99 лв.
16.99 лв.
19.99 лв.
22.99 лв.
29.99 лв.
32.99 лв.
Минути към национални мрежи и в роуминг в ЕС
100
250
250 
500
500
1 000
1 000 
4 000
4 000
Минути към първа международна група
-
Минути към Мобилни оператори в ЕС и Роуминг в ЕС 
-
10
10
25
25
50
50
200
200
Мобилен интернет в БГ / ЕС
-
-
Неограничен / 2 300 MB
-
Неограничен / 3 000 MB
-
Неограничен / 4 000 MB
-
Неограничен / 5 750 MB
Mобилен интернет в БГ и ЕС на максимална скорост
-
-
750 MB
-
1 500 MB
-
3 000 MB
-

12 000 MB

Цена на минута към всички мрежи в страната и към номера 0700
0.21 лв.
0.18 лв.
0.18 лв.
0.16 лв.
0.16 лв.
0.14 лв.
0.14 лв.
0.09 лв.
0.09 лв.

*Включените минути в тарифа SmartPRO S са валидни за изходящи разговори към национални мрежи.

 

Правила и условия

 1. Тарифирането на разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в България, към Международни дестинации Група I и в роуминг в ЕС е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 2. Включените минути са валидни за изходящи разговори към всички национални мрежи, Международни дестинации Група I, Мобилни оператори в ЕС и изходящи разговори за Роуминг в ЕС
 3. Включените минути в тарифа SmartPRO S са валидни за изходящи разговори към национални мрежи и в роуминг в ЕС.
 4. Трафикът на данни се тарифира на 1 КB. Цена на приложимият минимален първоначален обем на таксуване на мобилен интернет от 1 КB е 0.01 лв. без ДДС.
 5. При разговори в Роуминг в ЕС включените "Минути към Mобилни оператори в ЕС и Роуминг в ЕС" се ползват с предимство пред включените "Mинути към национални мрежи и в роуминг в ЕС".
 6. Разговорите в Бизнес Групата са безплатни за всички номера в Групата с изключение на номера в роуминг.
 7. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700. Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
 8. Включените MB на максимална скорост са валидни в България и в роуминг в ЕС. Неизползваните MB не се прехвърлят за следващ месец.
 9. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 10. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
 11. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. VIVACOM не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от VIVACOM обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 12. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план VIVACOM SmartPRO S/M/M+/L/L+/XL/XL+/XXL/XXL+ е 60 лв.
 13. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
 14. За всички клиенти, които използват мобилна услуга на абонаментен план, чийто тарифен план или включен допълнителен пакет не предоставя неограничен мобилен интернет, се въвежда лимит за данни (трафик от интернет) в размер на 50 лв. без ДДС., като се прилага следната схема за тарифиране на данни:

  До достигане на сметка от 33.33 лв. без ДДС за мобилен интернет, клиентът се таксува на MB според цената в тарифния му план. След това клиентът заплаща по 0.07 лв. без ДДС на MB, като продължава да използва MB на максимална скорост.

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings