Често задавани въпроси

SMART (в сила до 31.01.2018г)

Детайли

 

 SMART

S

S+

M

M+

L

L+

XL

XL+

U

Месечна такса в комбинация с друга услуга
8.99
10.99
13.99
16.99
21.99
24.99
23.49
29.99
26.49
34.99
32.99
44.99
Месечна такса
8.99
11.99
15.99
19.99
23.99
26.99
34.99
31.49
39.99
35.99
49.99
Минути в БГ и роуминг в ЕС
100
200
500
1 200
(800 + 400)
неограничени
неограничени
неограничени
неограничени
неограничени
Минути към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС
-
50 - 100 - 150 300 400 неограничени
Мобилен интернет в БГ и ЕС на макс. скорост
100 MB 200 MB

700 MB

(600 + 100)

1 200 MB

10 000 MB

(3 000

+ 7 000)

12 000 MB

(6 000

+ 6 000)

16 000 MB

(12 000

+ 4 000)

20 000 MB

(15 000

+ 5 000)

неограничени
Мобилен интернет в БГ/ЕС
неограничен/ 1 350 MB

неограничен/ 1 750 MB

неограничен/
2 500 MB
неограничен/
3 000 MB
неограничен/
3 500 MB
неограничен/
4 000 MB
неограничен/
5 000 MB
неограничен/
6 000 MB
неограничен/
7 500 MB
 Mобилна телевизия
15 канала 15 канала 15 канала 15 канала 50 канала 50 канала 50 канала 50 канала 50 канала
Цена на минута за разговори към всички мрежи в страната
0.29 лв. 0.29 лв. 0.29 лв. 0.29 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.

 

 

 

Основни цени на този план с включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г:

 

SMS към всички мрежи в страната 0.21 лв на съобщение
Национални разговори 0.33 лв на минута
SMS от мрежата на Vivacom към международни оператори 0.24 лв на съобщение
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Втора международна група 1.50 лв. на минута
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Трета международна група 1.85 лв. на минута

 

 

Основни цени на този план с включен ДДС, преди 28.02.2023 г:

 

SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв. на съобщение
SMS към всички мрежи в страната 0.18 лв. на съобщение
SMS към международни оператори 0.21 лв. на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
WAP през CSD 0.06 лв. на минута
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.49 лв. на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.59 лв. на минута
Разговори към страни от Първа международна група 0.445 лв на минута
Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
Разговори към страни от Втора международна група 1.29 лв. на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.59 лв. на минута
Видео разговори към всички международни дестинации 1.62 лв. на минута
Цена на минута за гласово повикване към номера с формат 0700 за всички тарифи от линия SMART 0.29 лв.. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

 

 

Промоционалната месечна такса със 100% отстъпка е валидна за пакет TV GO Start при сключване на нов договор или преподписване на съществуващ договор до чието изтичане остават не повече от 3 месеца за нови 24 месеца на тарифни планове Smart L/L+/XL/XL+/U за целия срок на договора. След изтичане на промоционалния период се заплаща стандартна месечна абонаментна цена за TV GO Start. Промоцията е валидна до 31.01.2018 г.

 

Частни и бизнес абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор за самостоятелна услуга или услуга по оферта „Комбинирай и спести“, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart M/L/L+/XL/XL+ ще получат промоционално допълнителни съответно 100/7000/6000/4000/5000 MB на максимална скорост за срока на договора, абонати на Smart M+ ще получат промоционално допълнителни 400 минути към национални мрежи и в роуминг в ЕС за срока на договора. Частни и бизнес абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор за самостоятелна услуга, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart XL/XL+ ще получат и промоционална месечна такса съответно 31.49 лв. с ДДС/35.99 лв. с ДДС за срока на договора. Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор за услуга по оферта „Комбинирай и спести“, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart L+/XL/XL+ ще получат и промоционална месечна такса от 23.49 лв. с ДДС/26.49 лв. с ДДС/32.99 лв. с ДДС за срока на договора. След изтичане на първоначалния срок на договора тарифните планове ще бъдат на стандартни условия без промоционалните допълнителни услуги и отстъпки от месечна такса. Промоцията е валидна до 31.01.2018 г.

 

Официални правила на промоция SMART декември 2017

Официални правила на промоция "TV GO Start със 100% отстъпка" 2017

Официални правила на "TV GO Start в Комбинирай и Спести" декември 2017

Официални правила на "Оферта за комбиниране на услуги" юни 2017

 

 

Правила и условия

 1. При нова активация е необходимо да се заплати гаранционен депозит и стартов пакет от 15.00 лв. Депозитът се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъка от него ще се приспада от следващите фактури, до пълното му възстановяване. Ако се предоставя активационен пакет, той е на цена 9,90 лв. с ДДС, която се приспада от депозита и включва 60 мин. към всички национални мрежи за 30 дни.
 2. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB. След изчерпване на включените MB на максимална скорост в планове Smart S/S+/M/M+/L/L+/XL/XL+, скоростта на интернет връзката се ограничава до 64 Kbps.
 4. Включените национални минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 или международни дестинации.
 5. Тарифни планове SMART S+/M+/L+/XL/XL+/U имат включени съответно 50/100/150/300/400/Неограничени минути за изходящи международни разговори от мрежата на VIVACOM към всички мобилни и фиксирани мрежи в ЕС. Международните минути не могат да се ползват за разговори към България, страни извън ЕС, номера с добавена стойност и универсални номера 0700.
 6. Неизползваните минути и MB не се прехвърлят за следващ месец.
 7. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 8. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпването им се прилага ограничение до изрично посочената в договора скорост. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
 9. Тарифни планове Smart M/M+/L/L+/XL/XL+ позволяват преференциално и последователно ползване на до 3 пакета по 100 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 1,00 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на включеният в тарифния план обем МВ на максимална скорост, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) вторият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третият допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. Включените MB на максимална скорост в тарифния план са валидни в България и в роуминг в ЕС. Всеки един от допълнителните пакети се предоставя на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps в България и в ЕС.
 10. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. БТК ЕАД не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от БТК ЕАД обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 11. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Smart S/S+/M/M+/L/L+/XL/XL+/U е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на БТК ЕАД на номер 123, като за това БТК ЕАД може да изисква предоставяне на депозит.
 12. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 13. Минималната продължителност на договора е 1 година.
 14. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за ползвания от тарифен план на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
 15. Включен пакет TV GO 4Free с 15 канала.

 

 

Промоционалната месечна такса със 100% отстъпка е валидна за пакет TV GO Start при сключване на нов договор или преподписване на съществуващ договор до чието изтичане остават не повече от 3 месеца за нови 24 месеца на тарифни планове Smart L/L+/XL/XL+/U за целия срок на договора. След изтичане на промоционалния период се заплаща стандартна месечна абонаментна цена за TV GO Start. Промоцията е валидна до 31.01.2017 г.

 

Частни и бизнес абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор за самостоятелна услуга или услуга по оферта „Комбинирай и спести“, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart M/L/L+/XL/XL+ ще получат промоционално допълнителни съответно 100/7000/6000/4000/5000 MB на максимална скорост за срока на договора, абонати на Smart M+ ще получат промоционално допълнителни 400 минути към национални мрежи и в роуминг в ЕС за срока на договора. Частни и бизнес абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор за самостоятелна услуга, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart XL/XL+ ще получат и промоционална месечна такса съответно 31.49 лв. с ДДС/35.99 лв. с ДДС за срока на договора. Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор за услуга по оферта „Комбинирай и спести“, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart L+/XL/XL+ ще получат и промоционална месечна такса от 23.49 лв. с ДДС/26.49 лв. с ДДС/32.99 лв. с ДДС за срока на договора. След изтичане на първоначалния срок на договора тарифните планове ще бъдат на стандартни условия без промоционалните допълнителни услуги и отстъпки от месечна такса. Промоцията е валидна до 31.01.2018 г.

 

Официални правила на промоция SMART декември 2017

Официални правила на промоция "TV GO Start със 100% отстъпка" 2017

Официални правила на "TV GO Start в Комбинирай и Спести" юни 2017

Официални правила на "Оферта за комбиниране на услуги" юни 2017

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings