Често задавани въпроси

Лично време

  

Получавате 50 включени минути за разговори на месец към VIVACOM и фиксирани оператори единствено в часова зона на слаб трафик.

  

  • 50 включени минути за разговори на месец към VIVACOM и фиксирани оператори на месец единствено в часова зона на слаб трафик
  • Ниски цени за разговори в мрежата на VIVACOM и фиксирани мрежи в часова зона на слаб трафик от 0.18 лв./мин
  • Автоматично прехвърляне на неизползваните включени минути в следващ месец

  

Месечна такса: 6 лв. с ДДС

   

Цени с ДДС за този тарифен план:
Разговори към VIVACOM силен трафик 0.25 лв на минута
Разговори към VIVACOM слаб трафик 0.18 лв на минута
Разговори към други мобилни оператори силен трафик 0.47 лв на минута 
Разговори към други мобилни оператори слаб трафик 0.40 лв на минута 
SMS към мобилната мрежа на VIVACOM  0.11 лв на съобщение 
SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв на съобщение 
SMS към други мобилни оператори  0.15 лв на съобщение 
Международен SMS 0.21 лв на съобщение 
MMS към мобилната мрежа на VIVACOM   0.60 лв на съобщение 
MMS към други мобилни оператори    0.60 лв на съобщение
WAP през CSD   0.06 лв на минута 
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA   1.80 лв на MB 
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM   0.49 лв на минута 
Видео разговори към Mtel   0.59 лв на минута 
Международни разговори I група   0.36 лв на минута 
Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
Международни разговори II група  0.76 лв на минута 
Международни разговори III група 
1.26 лв на минута 

Специални правила и условия:
1) Разговорите се измерват в секунди. Минималната продължителност на разговор е 30 секунди, последвано от тарифиране на всяка секунда.
2) Трафик на данни се тарифира на 1 KB. Минималната продължителност на сесията е 1 KB.
3) Включените минути не могат да се използват за номера с добавена стойност, за международни разговори и в роуминг. Неизразходваните минути се прехвърлят за следващия отчетен период и не могат да превишат броя на включените минути по план.
4) В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги 
5) Силен трафик е от понеделник до петък 07:00 - 21:00,
слаб трафик е от понеделник - петък 21:00 - 07:00, събота, неделя и официалните празници. 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings