Често задавани въпроси

i-Traffic

 

Детайли

i-Traffic SMLXLXXL

Стандартна месечна такса

9.99 лв.
15.99 лв.
19.99 лв.
27.99 лв.
39.99 лв.

Месечна такса в комбинация

9.99 лв.
11.99 лв.
15.99 лв.
19.99 лв.
27.99 лв.
Включени MB на максимална скорост
1 500
4 000
7 000
12 000
35 000
Включени MB в БГ / ЕС
Неограничени /
1 450 MB
Неограничени /
2 350 MB
Неограничени /
2 900 MB
Неограничени /
4 100 MB
Неограничени /
5 800 MB
Мобилна телевизия
15 канала
15 канала
15 канала
15 канала
15 канала

 

  

Правила и условия

 1. При нова активация, без закупуване на субсидирано устройство, е необходимо да се заплати съответната цена на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъкът от него ще се приспада от следващите фактури до пълното му възстановяване.
 2. Тарифите са за данни без възможност за гласови услуги.
 3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
 4. След изчерпване на включените MB на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps за всички планове.
 5. Включените MB на максимална скорост сa валидни в България и в роуминг в ЕС.
 6. Цена на един SMS към национални мрежи и в роуминг в ЕС – 0.14лв. с ДДС.
 7. Неизразходваните включени МВ на максимална скорост не се прехвърлят за следващ месец.
 8. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 9. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 10. Минималната продължителност на договора е 1 година.
 11. За достъп до мобилен интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси.
 12. Първоначално определената финансова граница на потребление за VIVACOM i-Traffic S/M/L/XL/XXL е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
 13. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп. 
 14. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. VIVACOM не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от VIVACOM обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености). 
 15. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) на регулираната максимална цена за роуминг на едро. 
 16. Включен пакет TV GO 4Free с 15 канала. 

 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings