Често задавани въпроси

+Europe

  

+Europe е пакет от 80 минути за разговори към номера от Първа международна група.

  

Цена: 5.00 лв. с ДДС

  

 
+Europe
Месечна такса 5.00 лв.
Включени минути за разговори към номера от Първа международна група 80

  

Специални правила и условия:
1) Включените минути са валидни за разговори към номера от Първа международна група.
2) Неизразходваните минути се прехвърлят за следващия месец, като общият им брой не може да надвишава броя на минутите включени в пакета.
3) Активиране и деактивиране на услугата може да се извършва веднъж месечно. 
4) При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.  
5) Максимумът едновременно активни пакети от един и същи вид е 3. 
Условия за ползване на пакет +Europe на абонамент:
1) Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца
2) Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет
3) Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети
4) С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга  
5) В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци  

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings