Често задавани въпроси

EasyCall

  

Планове с включени до 20 часа за разговори към всички мобилни мрежи. 

   

  • до 1200 минути за разговори към всички мобилни мрежи
  • цена от 10 стотинки на минута след изчерпване на включените    

  

 

EasyCall S

EasyCall M

EasyCall L

EasyCall XL

Месечна такса

12.80 лв

17.80 лв

27.80 лв

52.80 лв

Месечна такса в комбинация с други услуги

13.80 лв

23.80 лв

48.80 лв

Включени минути към всички мрежи в страната

200 

300

600

1 200

Цена на минута за разговори към всички мрежи в страната

0.25 лв

0.23 лв

0.18 лв

0.10 лв

Цена на SMS към всички мрежи в страната

0.16 лв

0.14 лв

0.12 лв

0.10 лв

Цена на MB

0.14 лв

0.12 лв

0.10 лв

0.08 лв

  

Основни цени за този план с включен ДДС:
SMS към международни оператори 0.21 лв на съобщение
SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС 0.14 лв на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв на съобщение 
WAP през CSD   0.06 лв на минута 
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM  0.49 лв на минута 
Видео разговори към други мобилни оператори 0.59 лв на минута 
Разговори към страни от Първа международна група 0.36 лв на минута
Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС 0.445 лв на минута
Разговори към страни от Втора международна група 0.76 лв на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.26 лв на минута
Видео разговори към всички международни дестинации 1.62 лв на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

Специални правила и условия:
1) При нова активация е необходимо да се заплати съответната цена на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъка от него ще се приспада от следващите фактури, до пълното му възстановяване.
2) Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
3) Трафик на данни се таксува на MB според цената в тарифния план до достигане на сметка от 40 лв. за мобилен интернет. След това се заплаща по 0.08 лв. с ДДС на MB, като продължава използването на MB на максимална скорост.
4) Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации и универсални номера 0700. Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
5) В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги.
6) За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
7) Минималната продължителност на договора е 1 година
8) Първоначално определената финансова граница на потребление за EasyCall  S/M/L е 30 лв. Първоначално определената финансова граница на потребление за EasyCall XL е 90 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings