Често задавани въпроси

+Data Unlimited

   

+Data Unlimited е пакет, с който използвате неограничен мобилен интернет и сърфирате на воля, където и да сте!

   

+Data Unlimited S +Data Unlimited M

+Data Unlimited L

+Data Unlimited XL

Месечна такса на пакет с абонамент в лева на месец 5.00 10.00 15.00

 20.00

Включени MB

неограничени

Включени МВ на максимална скорост 50 150 750

1500 

Скорост след изчерпване на включените МВ

128 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

 128 Kbps

    

Специални правила и условия:
1) Таксуването е на 1 KB. Сесии до 1 KB се таксуват като 1 KB.
2) Включените MB в допълнителният пакет се ползват с предимство пред включените MB в тарифата, ако има такива.
3) Включените данни в допълнителните пакети +Data Unlimited важат само в мобилната мрежа на VIVACOM;
4) Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец.
5) Активиране и деактивиране на услугата може да се извършва веднъж месечно.
6) При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
7) Максимална скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps;
Максимална скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps.

  

Условия за ползване на пакет +Data Unlimited на абонамент:
1) Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
2) Включените MB на максимална скорост в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените MB в тарифата, ако има такива.
3) Включените данни в допълнителните пакети +DATA важат само в мобилната мрежа на VIVACOM;
4) Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
5) Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
6) С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга
7) В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци
8) Максимална скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps;
Максимална скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps.

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings