Често задавани въпроси

Business Traffic

Повече мегабайти
 

С абонаментните планове Business Traffic разполагате с до 100 000 MB за светкавичен достъп до имейл, информация и услуги навсякъде и по всяко време. С плановете получавате SIM карта за трафик на данни и изпращане на SMS, без възможност за провеждане на разговори. Приложението EON позволява да гледате телевизия в движение с безплатен достъп до 40+ ТВ канала.

 


Business Traffic

S 5G

M 5G

L 5G

XL 5G

Mобилен интернет в БГ и ЕС на максимална скорост
2 000 MB
15 000 MB
35 000 MB
100 000 MB
Мобилен интернет в БГ / ЕС
Неограничен / 6 700 MB
Неограничен / 13 400 MB
Неограничен / 20 000 MB
Неограничен / 66 000 MB
Включени екстри в плана

40+ канала
EON TV icon 1

 

15 GB
pCloud icon 1

40+ канала
EON TV icon 2

 

15 GB
pCloud icon 2

40+ канала
EON TV icon 3

 

128 GB
pCloud icon 3

40+ канала
EON TV icon 4

 

128 GB
pCloud icon 4

TIDAL icon

Месечна такса
10 лв./мес.
20 лв./мес.
30 лв./мес.
99 лв./мес.
  

Детайли

   

Business Traffic

S 5GM 5GL 5GXL 5G
Месечен абонамент
10 лв./мес.
20 лв./мес.
30 лв./мес.
99 лв./мес.
Mобилен интернет в БГ и ЕС на максимална скорост

2 000 MB 

15 000 MB

35 000 MB

100 000 MB

Мобилен интернет в БГ / ЕС
6 700 MB
13 400 MB
20 000 MB
66 000 MB
EON TV Мобилна телевизия
40+ канала
40+ канала
40+ канала
40+ канала
Включено облачно пространство

pCloud

15 GB
15 GB
128 GB
128 GB
Основни цени за този план без включен ДДС:
SMS към всички мрежи в страната и в Роуминг в ЕС
0.15 лв. на съобщение

 

4G устройство

 

Получавате към своя Business Traffic план 4G устройство на преференциална цена:

 

Mi-Fi или 4G USB модем

При сключване на договор за плановете Business Traffic получавате на изгодна цена 4G USB модем или безжичен MiFi модем за пренос на данни.

Виж повече за VIVACOM 4G Mi-Fi модем 

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА LTE USB STICK HUAWEI E3372H

 

 

Добавете към своя i-Traffic план още MB на максимална скорост в България и Европейския съюз:
 

Още MB на максимална скорост

 


Допълнителен пакет

Пакет 500 MBПакет 1 000 MBПакет 5 000 MBПакет 10 000 MB
Месечна такса, цена в лева с ДДС на пакет без абонамент
3.33 лв.
5.00 лв.
8.33 лв.
12.50 лв.
Включени MB на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС
500
1 000
5 000
10 000
Включени MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС
1 800
2 600
4 300
6 400

 

Правила и условия

 1. Таксуването е на 1 KB. Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец.
 2. Включените MB в тарифата се ползват с предимство пред включените MB в допълнителния пакет. Включените МВ в допълнителния пакет важат само в мобилната мрежа на VIVACOM и в роуминг в Европейски съюз.
 3. Допълнителен пакет може да бъде добавен към планове от тарифни линии VIVACOM Business Smart, VIVACOM Smart, VIVACOM Smart PRO, VIVACOM i-Traffic, MegaBiz.
 4. Месечния абонамент за допълнителния пакет се начислява, спрямо датата на активация на пакета. При деактивиране на пакета, клиентът заплаща цялата месечна такса за текущия период. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 5. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява в началото на отчетния период. При деактивиране на пакет без абонамент клиентът заплаща цялата месечна такса за текущия отчетен период.
 6. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 7. След изчерпване на MB на максимална скорост в допълнителния пакет, скоростта се ограничава до 256 Kbps.
 8. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за настоящия допълнителен пакет на регулираната максимална цена за роуминг на едро. В случай, че при ползване на настоящия допълнителен пакет бъдат нарушени правилата на Политиката за справедливо ползване, мобилните данни в роуминг ще се таксуват по 0.0035 лв./MB без ДДС.

Правила и условия

 

 1. Тарифите са за данни без възможност за гласови услуги.
 2. Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
 3. След изчерпване на включените MB на максимална скорост, скоростта се ограничава до 256 Kbps за всички планове.
 4. Включените MB на максимална скорост сa валидни в България и в роуминг в ЕС.
 5. Цена на един SMS към национални мрежи и в роуминг в ЕС – 0.15 лв. без ДДС.
 6. Неизразходваните включени МВ на максимална скорост не се прехвърлят за следващ месец.
 7. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на Vivacom могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 8. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 9. Минималната продължителност на договора е 1 година.
 10. За достъп до мобилен интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси.
 11. Първоначално определената финансова граница на потребление за Vivacom Business Traffic S/M/L/XLе 30 лв. без ДДС. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на Vivacom, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
 12. За достъп до 5G мрежата е необходимо използването на съвместимо устройство. Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Vivacom: при download - 2071 Mbps, при upload – 168.7 Mbps. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Vivacom: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на Vivacom: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на Vivacom: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 256 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
 13. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 14. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
 15. За Business Traffic S/M/L/XL в допълнение на тарифния план на абоната се позволява преференциално и последователно ползване на до 3 стандартни пакета по 500 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 0.83 лв. без ДДС при следните условия:

  След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост и след изчерпване на MB на максимална скорост от други допълнителни пакети за мобилен интернет за България и в роуминг в ЕС, ако има заявени такива, всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на обема данни на максимална скорост, включен в тарифния план и в други допълнителни пакети за мобилен интернет за България и в роуминг в ЕС, ако има заявени такива, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен СМС преди активирането на (а) първия допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) втория допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третия допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния.

  MB на максимална скорост в тарифния план и всички допълнителни пакети са валидни в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 256 Kbps в България и в ЕС.

 16. Business Traffic L/XL имат включен абонамент за музикална услуга TIDAL за първоначалния срок на договора. След изтичане на посочения срок, се начислява месечна цена в размер на 7.49 лв. без ДДС на месец. Абонаментът се подновява автоматично всеки месец, докато не бъде отказан изрично. Спирането на абонамента се заявява директно в TIDAL платформата.
 17. Business Traffic L/XL имат включен абонамент за 128 GB облачно пространство pCloud за първоначалния срок на договора, след което безплатното облачно пространство се променя на 15 GB, освен ако не се сключи договор за нов период на план с включени 128 GB или не се закупи пакет 128 GB pCloud срещу месечен абонамент 2.49 без ДДС през приложението. За потребители с 15 GB активирано безплатно пространство няма да настъпи промяна след изтичане срока на договора.


 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings