Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП)

 

 

Управителен съвет

Димитрис Лиупис            проверка на времеви печат

  

Асен Великов                  ПРОВЕРКА НА ВРЕМЕВИ ПЕЧАТ

 

Мирослав Петров             ПРОВЕРКА НА ВРЕМЕВИ ПЕЧАТ

 

Радослав Златков            ПРОВЕРКА НА ВРЕМЕВИ ПЕЧАТ

 

Надзорен съвет

Спас русев                      ПРОВЕРКА НА ВРЕМЕВИ ПЕЧАТ

 

БоЯн иванович                ПРОВЕРКА НА ВРЕМЕВИ ПЕЧАТ

 

Зено майер                      ПРОВЕРКА НА ВРЕМЕВИ ПЕЧАТ

 

Франц Хьорхагер               ПРОВЕРКА НА ВРЕМЕВИ ПЕЧАТ

 

Бруно Дюшарм                 ПРОВЕРКА НА ВРЕМЕВИ ПЕЧАТ 

 

 

 

Можете да проверите валидността на времевите печати на адрес https://tsa.stampit.org/verify.

  

Декларация чл. 67, ал. 3 ЗОП               

 

Каталог
към контакти