• Допълнителен пакет

+BG&Europe

Добавете безплатни минути за разговори
към своя план!

 

+BG&Europe е пакет, с който получавате безплатни минути за разговори с всички мобилни и фиксирани оператори в страната, както и към Първа международна група.

 

 

Свържете се с Вашия
Акаунт мениджър 

+BG&Europe S
+BG&Europe M
+BG&Europe L
Месечна такса на пакет с абонамент 4.83 лв. 8.17 лв. 13.17 лв.
Месечна такса на пакет без абонамент 6.50 лв. 9.83 лв. 14.83 лв.
Безплатни минути към всички мобилни и фиксирани оператори в страната и към Mеждународна зона 1 50 100 200
 • Всички посочени цени са в лева, без включен ДДС.
 • Пакета не е валиден за Business Smart

Всички посочени цени са без включен ДДС.
 1. Таксуването е на 60 секунди. Всяка започната минута се тарифира като цяла.
 2. Включените минути в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
 3. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план.
 4. Активиране и деактивиране на услугата може да се извършва веднъж месечно.
 5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 6. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
 7. Всички посочени цени са в лева, без включен ДДС.
 8. Пакета не е валиден за Business Smart
 1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
 2. Включените минути в допълнителният пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
 3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
 5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 6. В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци.
Каталог
към контакти